Boeiende bestuurlijke oefening en blije kindergezichten

Het was onder meer een week van bestuurlijk oefenen in veiligheidsregioverband, een gezellig weerzien met (oud) collega’s, een mooi Sinterklaasfeest voor kinderen die het thuis niet zo breed hebben, een informatief en smakelijk bedrijfsbezoek én opnieuw een jubilaris.

Woensdag was er een grote oefening van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT komt bij (dreigende) rampen en crises die gevolgen (kunnen) hebben voor meerdere gemeenten in de regio bij elkaar om bestuurlijk leiding te geven aan de crisisorganisatie. In het RBT zitten onder anderen de zes Flevolandse burgemeesters, de dijkgraaf, de algemeen commandant van de brandweer en van de politie, de directeur van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de Officier van Justitie. We oefenden een scenario van dreiging en vervolgens een terroristische aanslag in een van de Flevolandse gemeenten, waarbij we stap voor stap met elkaar doornamen wat ons bij een dergelijk scenario te doen staat.

‘s Avonds was er in Dronten een informatieavond voor raadsleden uit Lelystad en Dronten over de mogelijke fusie tussen de veiligheidsregio’s Gooi &Vechtstreek en Flevoland. Raadsleden konden hun input geven voor een nadere uitwerking van de mogelijke fusie.

Donderdag was ik bij een bijeenkomst van de stuurgroep Deltaprogramma, waar werd gesproken over waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland. Tijdens de treinreis van en naar Den Haag, waar de stuurgroep bijeenkwam, kon ik mooi wat leesachterstand wegwerken.

Vrijdag bezocht ik samen met wethouder Fackeldey het captainsontbijt van de Bedrijfskring Lelystad (BKL). Sprekers Hans Ketelaar (van het bedrijf K&W Transmissies), Tony Merkelbach (directeur City Marketing Lelystad), Hajé de Jager (directeur Hajé) en Dirk Jan Verdoorn (voorzitter van de BKL) hielden interessante beschouwingen over de stand van Lelystad vanuit de economisch perspectief. De bijeenkomst vond plaats bij restaurant Hajé in het Natuurpark Lelystad, een prachtlocatie.

Vrijdag brachten de burgemeesters van de burgemeesterskring Brabant Noord Oost (mijn oude burgemeesterskring) een bezoek aan Lelystad. Zij werden door mij verwelkomd op het stadhuis, waarna we voor een rondleiding naar Batavialand en Bataviastad gingen en het bezoek afsloten met een heerlijk etentje bij restaurant Next. De kring nam tevens afscheid van Jan Hamming, die intussen burgemeester van Zaanstad is. Het was een warm en vertrouwd weerzien.

Zaterdag vond in ons Agora theater Sint voor elk kind plaats. Helaas is het niet voor alle kinderen in Lelystad mogelijk om naar een theatervoorstelling te gaan en cadeautjes te krijgen. Stichting Sint voor elk kind organiseerde voor het derde jaar op rij speciaal voor deze kinderen en hun ouders een mooie voorstelling, met vrolijke muziek van de Later als je groot band. Natuurlijk waren Sinterklaas en de Pieten er ook en was er na afloop voor alle kinderen een cadeau.

Sint voor elk kind werd ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door talloze bedrijven en vrijwilligers. Zo leverde de chocoladeletteractie van het Lelystadse bedrijf Brouwer chocolade maar liefst ruim € 17.000 voor de stichting op. Een mooi resultaat!

Zaterdagavond was ik op uitnodiging van Johan Tijink, franchisepartner van KFC, op werkbezoek bij KFC Lelystad. General Manager, Redouane Benaisssa verzorgde een rondleiding met uitleg over de bedrijfsprincipes. Dankzij Redouane weet ik nu alles over de corporate identity én over hoe vers alles wordt bereid. Een mooi bedrijf met een gedreven bedrijfsleiding en trotse medewerkers. Mooi om te zien. En ja….ik heb er ook gegeten.

Maandag waren er veel interne afspraken en bracht ik ’s middags een bezoek aan kapsalon Rombout om de eigenaar en medewerkers te feliciteren met het 50-jarig bestaan van de kapsalon. En ’s avonds was er een raadsbijeenkomst, waarin we ook stilstonden bij het overlijden van oud wethouder Rob van der Mark. Een gedreven en sociaal bewogen politicus, die als wethouder van Lelystad in de periode 1985-1993, maar ook in de jaren daarvoor als voorzitter van de toenmalige Woningbouwvereniging Lelystad en in diverse andere bestuurlijke functies, veel voor de ontwikkeling van Lelystad en de Lelystadse politiek heeft betekend.

Dinsdag was er zoals gewoonlijk collegevergadering en trakteerden ‘Sint en Piet’ in het stadhuis op warme chocomel en iets lekkers (het was immers 5 december).

Advertenties

Burgemeesters die komen en gaan, boeiende symposia en meer

Het was een week van afscheid nemen van de vertrekkend burgemeester van de Haarlemmermeer, kennismaking met de nieuwe burgemeester van Meierijstad, diverse bijeenkomsten met als thema de toekomst van de democratie en het (lokaal) bestuur en nog veel meer.

Woensdag hadden we een vergadering van het Nederlands genootschap van burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. We bespraken allerlei onderwerpen uit het regeerakkoord die burgemeesters aangaan, zoals veiligheidsbeleid, de gekozen burgemeester en ontwikkelingen in de wetgeving rondom inbewaringstelling. Als mensen een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving en ze willen niet opgenomen worden, kan de burgemeester een gedwongen opname gelasten. Dit op verzoek/advies van een psychiater.

Verder was ik spreker bij het afscheidssymposium van Theo Weterings, die de Haarlemmermeer verruilt voor zijn geboortestad Tilburg. Ik mocht mijn visie geven (als een van de twee sprekers) op de toekomst van de lokale democratie en het ambt van burgemeester in het bijzonder.

De andere spreker was burgemeester Paans van Alblasserdam. Het was een druk bezochte bijeenkomst met veel mensen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Leuk detail om te vermelden, is dat we werden ontvangen in de Jan Gras foyer (vernoemd naar de artistiek directeur van ons Agora theater, die daar ook directeur is geweest).

‘s Avonds, terug in Lelystad, was ik als regionaal portefeuillehouder brandweer aanwezig bij de succesavond van de brandweer Flevoland. Daar werd stilgestaan bij behaalde diploma’s, medailles en jubilea.

Donderdagochtend vond een nadere kennismaking plaats met Kees van Rooij, de nieuwe burgemeester van Meierijstad. De fusiegemeente waartoe ook Veghel behoort, waar ik hiervoor burgmeester was. Volgende week wordt hij geïnstalleerd en neemt hij het stokje over van waarnemend burgemeester Marcel Fränzel.

De rest van de dag stond in het teken van veiligheid. Ter gelegenheid van de ‘dag van de crisisbeheersing’ vonden er in het stadhuis workshops plaats en was er een informatiestand, waar medewerkers van de gemeente informatie konden krijgen over de taken en rollen van bevolkingszorg bij rampen en crises. Toevallig was er die ochtend in het stadhuis ook een ontruimingsoefening en later die dag ook nog eens een echte ontruiming. Verder was er diezelfde morgen een overleg met het regionale veiligheidsbestuur en was ik ’s middags aanwezig op een symposium over ondermijning (georganiseerde criminaliteit die onze samenleving ondermijnt). Ik was daar een van de sprekers en deelnemer aan een paneldiscussie over ondermijning. Meer bewustwording was die middag een van de centrale thema’s. Politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, Belastingdienst, woningcorporaties en het regionale informatie- en expertisecentrum (RIEC) zitten criminelen op alle mogelijke manieren dwars; met strafrecht, bestuurlijke maatregelen, plukken van crimineel vermogen, privaatrecht, toezicht en preventie. Dat kan alleen samen met bewoners en ondernemers. Het is belangrijk dat ook zij zich bewust zijn van ondermijnende criminaliteit en signalen melden. En natuurlijk ook voor lokale politici geldt dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat zij een doelwit kunnen zijn van beïnvloeding door criminele organisaties.

‘s Avonds was het jubileumfeest van brandweer Lelystad, die net als onze stad 50 jaar bestaat.

Vrijdag bracht de Commissaris van de Koning Leen Verbeek een werkbezoek aan Lelystad. Na een interessant bezoek samen met het college aan De Waterbever, waar de verbinding tussen welzijn, zorg en jeugdhulp centraal stond, vond een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van onze gemeenteraad. Zeer verschillende onderwerpen passeerden de revue in een goed gesprek.

Zaterdag mocht ik Sinterklaas welkom heten in het Lelycentre, waar hij feestelijk werd onthaald door heel veel kinderen.

Maandag waren er allerlei overleggen op het stadhuis en ging ik op bezoek bij het echtpaar Lelie om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

‘s Avonds was ik bij een symposium met als thema: Niet de kiezer is gek; de burger heeft het eerste en het laatste woord. Spreker Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UVA, ging in op vragen als: kan de politiek altijd een oplossing bieden, voelen burgers zich wel gehoord en willen burgers ook op een andere wijze invloed uitoefenen? Een boeiende bijeenkomst.

Dinsdag was er college en bracht ik ’s middags een werkbezoek aan Batavialand. Daar kreeg ik een mooie en zeer informatieve rondleiding van Hans Maris, directeur van Batavialand. We spraken over het verleden, heden en de toekomstplannen. Bijzonder was het om te zien hoe betekenisvol de vrijwilligers van Batavialand zijn. Zij zijn echt onmisbaar.

En dinsdagavond was er een raadsbijeenkomst, ditmaal alleen met sessies over diverse onderwerpen.

 

Een rode beuk, nog meer jubilea en hooggeëerd bezoek

Met het bezoek van de Koning, vorige week woensdag, stond Lelystad volop in de schijnwerpers en was er veel aandacht voor ons 50-jarig jubileum. Maar het hele jaar door vieren we natuurlijk al dat Lelystad 50 jaar bestaat. Afgelopen vrijdag was er bijvoorbeeld weer een jubileumactiviteit, waarbij we als stad bovendien een bijzonder verjaardagscadeau ontvingen. Ook waren er jubileumfeesten van anderen en mocht ik opnieuw hooggeëerd bezoek ontvangen.

Donderdagochtend nam ik in het stadhuis de eed en belofte af bij een aantal gemeenteambtenaren. Daarna ging ik naar Den Haag voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Ik had daar een aantal afspraken, waaronder een rondleiding samen met mijn oud secretaresse Lianne Giebels en kabinetsmedewerker Hetty van de Tillaart uit Veghel. Dit was nog in het kader van mijn afscheid daar. Beiden uitstekende medewerkers en het was erg leuk om weer even met ze bij te praten. En passant sprak ik ook nog met wat bekenden uit de Haagse politiek, die ik per toeval tegen het lijf liep. Altijd nuttig zo’n bezoekje aan de Tweede Kamer!

Vrijdag ging ik weer naar Den Haag. Daar woonde ik als lid van het begeleidingscollege voor het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) de presentatie bij van de eerste bevindingen uit het onderzoek naar de rol en positie van het Planbureau voor de leefomgeving. Een belangrijke eerste conclusie van de visitatiecommissie die dit onderzoek uitvoert, is dat het planbureau wetenschappelijk gezien een planbureau van wereldformaat is.

’s Avonds stonden we wederom stil bij 50 jaar Lelystad. Als college ontvingen wij in het eveneens jarige Agora theater diverse gasten uit de regio. Op het programma stond een voorstelling van Ellen ten Damme. Een mooie show. En wethouder René Peeters van Almere overhandigde die avond met een passend gedicht van Rutger Kopland een wel heel bijzonder verjaardagscadeau van het college van burgemeester en wethouders van Almere: een rode beuk voor onze stad.

Dit is het gedicht dat hij daarbij voordroeg:

De rode beuk

Hier staat de rode beuk

met het eindeloos grote

geduld van een boom.

Hier staat de rode beuk

hij ziet en hij hoort ons

en is ons vergeten.

Hier staat de rode beuk

voor hem is het altijd altijd

en hier is het nergens.

Zaterdag was er natuurlijk weer een belangrijk moment, Sinterklaas kwam aan. Twee belangrijke gasten in een week. Sinterklaas kwam met de boot aan in de Bataviahaven, waar hij werd opgewacht door heel veel kinderen. Daarna vertrok Sinterklaas naar het Stadshart waar hij ook door heel veel kinderen werd ontvangen. Het was weer een gezellig feest, met dank aan dansvereniging, acteurs, de brandweer, de KNRM, Reddingsbrigade, Kidz-DJ, het Sinterklaascomité, de organisatie in het Stadshart en vele anderen.

’s Avonds was in het theater het optreden van het 10-jarige popkoor Expression and friends. Een prachtig jubileumoptreden met mooie zang en dans. Lelystads talent!

Zondag was er tijd om even wat bij te lezen en een rondje te fietsen. Maandag had ik diverse interne overleggen en woonde ik de horecaledenvergadering bij. Een goede gelegenheid om Lelystadse horecaondernemers te spreken. En de dinsdag tenslotte, begon met de collegevergadering en eindigde met een raadsvergadering tot in de late uurtjes.

 

Kroon op het jubileumjaar

Het was een week die, naast alle reguliere en andere bezigheden, ook in het teken stond van de laatste voorbereidingen van het bezoek van de Koning. Want bij zo’n bezoek komt heel wat kijken. Helemaal omdat de Koning voorafgaand aan de feestelijkheden op het Stadhuisplein en in het stadhuis ook op werkbezoek kwam. Iets waarvan vooraf maar weinigen op de hoogte waren. Hierover later meer in deze blog. Voor deze keer van woensdag tot en met woensdag.

Woensdag was de burgemeesterskring (het overleg van de Flevolandse burgemeesters) in Emmeloord. We waren te gast bij ‘Bij Ons’ in het natuur- en recreatiegebied De Wellerwaard. Een prachtige locatie. Burgemeester Aucke van der Werff vertelde ons daar over de plannen voor ontwikkelingen in het gebied. Erg leuk om te horen en zo leer je elkaars gemeente ook beter kennen. Sowieso is het goed om elkaar, als Flevolandse burgemeester onder elkaar, regelmatig te spreken.

Later die dag had ik een bijeenkomst van de Stuurgroep Veiligheid Lelystad Airport. Want met het oog op de doorontwikkeling van de luchthaven is er natuurlijk ook op het gebied van veiligheid van alles te bespreken en met elkaar te regelen. En dan gaat het niet alleen om zaken als ongevallenbestrijding, maar ook om de veiligheid in het gebied op en om de luchthaven.

En omdat het vorige week de week van het Nationaal Schoolontbijt was, mocht ik donderdag met leerlingen van groep 3 en 4 van KBS de Toermalijn ontbijten. Dat leverde leuke gesprekjes op en natuurlijk een prima ontbijt. Na het ontbijt overhandigde ik samen met de kinderen een cheque van €500 aan het goede doel van het schoolontbijt, het Jeugdcultuurfonds Lelystad.

Daarna moest ik naar Almere voor een overleg met vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie over ondermijning (ondermijnende criminaliteit). Veel mensen denken bij dit onderwerp aan Brabant en Limburg, maar ook hier speelt het en overigens in heel Nederland. Het is niet voor niets dat de aanpak van ondermijning zowel lokaal, regionaal als landelijk een speerpunt van veiligheidsbeleid is.

Terug in Lelystad mocht ik in ons stadhuis leden van de Junior Chamber International ontvangen en hen vertellen over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van onze stad.

Daarna was ik zelf te gast bij een bijeenkomst van de twee Lelystadse Probusclubs, waar ik was uitgenodigd om iets te vertellen over het thema veiligheid. Leuk om te doen en daarnaast was het ook een leuke ontmoeting met de leden van deze clubs.

Ook ging ik die middag op bezoek bij inloophuis Passie. Dit is een ontmoetingsplaats voor mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken krijgen met kanker. Een mooi initiatief. Ik mocht letterlijk een kijkje in de keuken nemen, waar een kookworkshop werd gehouden. En aan de keukentafel sprak ik met bezoekers van het inloophuis.

s’ Avonds was ik te gast aan een andere tafel, namelijk die van het schouwdiner van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Gespreksonderwerp was de Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt. Ik mocht tijdens het diner mijn visie geven op de Omgevingswet en in het bijzonder op relevante punten voor het hoogheemraadschap bij de invoering van deze nieuwe wet. Een belangrijk onderwerp om met elkaar eens stevig over door te praten.

Vrijdag ging ik onder meer op bezoek bij basisschool De Driesprong. De leerlingen van deze school hebben in het kader van 50 jaar Lelystad meegedaan aan het project New City Kids van Stichting FabLab Flevoland. Deze stichting heeft als doel jongeren te interesseren voor techniek. De leerlingen zijn al onderzoekend en ontwerpend aan de slag gegaan met de geschiedenis en de toekomst van Lelystad, waarbij ook een toekomstige woonwijk van Lelystad ontworpen is. Het resultaat mocht ik vrijdag bekijken. Echt leuk om te zien hoe leerlingen hebben nagedacht over hoe een woonwijk er uit moet zien en hoe ze dit hebben verbeeld in een knap gemaakte maquette.

Zaterdag stond in het teken van de luchthaven. Wie het nieuws een beetje volgt, kon het niet zijn ontgaan; er was die dag een informatiemarkt over de ontwikkelingen van en rondom de luchthaven en er was een demonstratie van tegenstanders. Ik nam zowel een kijkje bij de demonstratie, om het geluid van de tegenstanders te horen, als bij de informatiemarkt.

Leuk om in dit kader te vermelden is dat ik zondag heerlijk hutspot at, met dank aan de Lelystadse Boer. Zij trakteerden zaterdag bezoekers aan de informatiemarkt op een tas met producten van Lelystadse bodem (aardappelen, peen en uien) met als boodschap: “De Lelystadse boer denkt in kansen” en dus ook als het om de luchthaven gaat. Zo zijn zij in gesprek met Schiphol over samenwerkingsmogelijkheden, zoals het leveren van producten, maar ook als het gaat om onderhoud. En in het kader van Boer zoekt burger, is een aantal Lelystadse boeren ook aangesloten op de app Puurdichtbij, waarmee inwoners van Lelystad versproducten kunnen bestellen en ophalen.

Zaterdagavond (het was immers de 11e van de 11e ) was ik ook aanwezig bij de onthulling van prins Neptunus de 46e van Knarregat, Remco de Jong, met page Lieske, jeugdprinses Lisa en adjudant Senna Disselköter.

Maandag had ik allemaal interne overleggen, een naturalisatie ceremonie en ’s avonds een vergadering van de KNRM over lopende zaken.

Dinsdag was er college en ’s avonds de raadsvergadering over de programmabegroting. Net als vorig jaar konden inwoners voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, op de motiemarkt in oktober, aanvullende ideeën voor de begroting aandragen. Veel van deze ideeën zijn door politieke partijen omarmd en het merendeel daarvan werd dinsdagavond aangenomen. Ook de ideeën voor een autovrije zondag en de slotavond van de avondvierdaagse van de tienjarige Nynke Keegstra. Echt ontzettend leuk dat deze jonge Lelystedelinge op deze manier heeft kunnen ervaren hoe je, ook buiten de verkiezingen om, als inwoner invloed uit kunt oefenen op de lokale politiek!

En woensdag dus, bracht onze Koning een bezoek aan Lelystad in het kader van 50 jaar Lelystad. De middag begon met een werkbezoek. We bezochten de Zuiderzeewijk, waar de Koning in een woning aan de Hoek van ‘t IJ (een van de voor de beginjaren van Lelystad zo kenmerkende pianowoningen) sprak met pioniers, onder wie de eerste postbode en trouwambtenaar van Lelystad. Daarna brachten we een bezoek aan de Kluswinkel en Ons Winkeltje van stichting MILA (Met inzet lukt alles en tevens vernoemd naar initiatiefnemer Mila Romijn). Voorts vertrokken we naar De Waterbever, een multifunctionele accommodatie (MFA), die wordt beheerd door Welzijn Lelystad. Daar vond een gesprek plaats over de innovatieve samenwerking tussen welzijn en gezondheidszorg. Na deze werkbezoeken, die voor vele aanwezigen dus een verrassing waren, werd de Koning ontvangen op het Stadhuisplein. Daar werd hij enthousiast welkom geheten door leerlingen van veel basisscholen die voor de ontvangst prachtige, kleurrijke vlaggen hadden gemaakt. En door de politiekids, die een erehaag vormden bij de entree. In het Stadhuis sprak de Koning met diverse pioniers en oud bestuurders van Lelystad en onthulde hij tot slot een kunstwerk dat gemaakt is door Nandra Aduke en leerlingen van De Steiger. We kunnen terugkijken op een mooie middag. De kroon op een feestelijk jubileumjaar.

 

 

 

Blije brassband, algemene beschouwingen en ideeën vanuit de samenleving

Naast diverse bestuurlijke bijeenkomsten, een boeiend bezoek van ons college aan Eindhoven en Veghel en een bezoek aan het nieuwe onderkomen van dé Lelystadse brassband, was het ook de week van de Algemene Beschouwingen. Tijdens deze raadsbehandeling van de Programmabegroting 2018 werd ook bekend welke ideeën van inwoners, ingebracht bij de motiemarkt die 10 oktober plaatsvond, door politieke partijen zijn omarmd.

Woensdag had ik een overleg van het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). We spraken met name over het jaarplan van het planbureau en over wat het nieuwe regeerakkoord betekent voor de beleidsterreinen waar het planbureau zich mee bezighoudt: ruimtelijke ordening, milieu en wonen. Een aandachtspunt is dat het planbureau zich nog meer zal moeten verbinden met gemeenten en provincies. Ook met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die per 2021 regels voor ruimtelijke projecten bundelt, oftewel de vierde decentralisatie.

Donderdag was ik bij het Deltacongres in Leeuwarden. Centraal stonden het Deltaprogramma en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het Deltaprogramma is een programma van de Nederlandse overheid om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en om te zorgen voor voldoende zoet water. Dit jaar is daar het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan toegevoegd. Een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te versnellen en te intensiveren.

De volgende dag ging ik met het college op bezoek bij Eindhoven Airport. Eindhoven Airport geeft een beeld van de omvang van Lelystad Airport op lange termijn. We spraken o.a. met de directeur van Eindhoven Airport, wethouders en de marechaussee over het functioneren van de luchthaven. Erg boeiend. Daarna bezochten we Vanderlande in Veghel. Een multinational op het gebied van bagageafhandeling en verwerking van pakketten die ook betrokken is bij de doorontwikkeling van Lelystad Airport. Zelf vond in het ook heel erg leuk om de nieuwbouw van Vanderlande te bezoeken. Deze is een paar dagen na mijn vertrek uit Veghel geopend en erg mooi geworden

Zaterdag nam ik een kijkje in het nieuwe pand van de All-in one music vereniging in het Lelycentre. De brassband is een begrip in Lelystad. De avond dat ik als burgemeester van Lelystad werd geïnstalleerd, werd het muzikale welkom door de brassband verzorgd.

De vereniging werd een tijd terug het slachtoffer van diefstal. De dief werd weliswaar opgepakt, maar er was geen geld voor nieuwe instrumenten. En doordat er geen muziek meer kon worden gemaakt, gingen leden ergens anders naartoe. Veel mensen zouden het hebben opgegeven, maar niet Widjay Jinhkoe en Amorzinha da Costa. Ze organiseerden o.a. een sponsorloop, leenden instrumenten bij andere verenigingen en gingen op zoek naar mensen en organisaties die hen konden helpen om de vereniging nieuw leven in te blazen. En dat is gelukt. De vereniging beschikt weer over instrumenten en het ledenaantal stijgt weer. En nu is er dus ook een mooie nieuwe locatie aan de Snijdersstraat in het Lelycentre. Een plek waar de vereniging haar activiteiten voort kan zetten.

Zondag was er tijd om stukken te lezen en om een heerlijk fietstochtje te maken door Lelystad. Ook de camera ging mee, om foto’s te maken van de prachtige herfstkleuren.

De maandag stond in het teken van de bestuursconferentie van het regionaal veiligheidsbestuur. Deze vond plaats in Zeewolde. Onderwerp van deze conferentie, waaraan burgemeesters uit Midden-Nederland en regionale vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie deelnemen, was de toenemende polarisatie in onze samenleving en hoe je daar nu als overheid, politie en Openbaar Ministerie mee omgaat.

Verder had ik nog wat interne afspraken.

Dinsdag was zoals gewoonlijk weer een collegedag. En ’s avonds was er raad. Op de raadsagenda stond de Programmabegroting 2018. In de eerste termijn van de raadsbehandeling van de programmabegroting, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, gaven de partijen die in de raad zitten hun reactie op de door het college voorgestelde begroting en werden amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (aanvullende ideeën) ingediend. Leuk om daarbij te vermelden is dat van de 28 ingediende moties meer dan de helft voortkomt uit ideeën die inwoners tijdens de motiemarkt hebben ingediend. En dat twee van die moties (voor een autovrije zondag en een idee voor de avondvierdaagse) afkomstig zijn van de jongste deelnemer aan de motiemarkt. Uiteraard was er in deze eerste termijn ook gelegenheid voor de wethouder financiën om namens het college op de inbreng van de raad te reageren. Volgende week dinsdag worden de begroting, de amendementen en moties in stemming gebracht.

 

 

Designtrends, wetenschap in Lelystad en een Spaans uitstapje

Vanwege de herfstvakantie, waarbij het college ook reces had, vorige week geen blog. Zelf ben ik ook lekker een paar dagen weg geweest. Daar om heen interessante bijeenkomsten. Zo ben ik helemaal op de hoogte van de laatste designtrends. Ook een mooie ontwikkeling is de nieuwbouw van de WUR in Lelystad. Zij verrichten belangrijk wetenschappelijk onderzoek.

Donderdag 19 oktober heb ik overleg gehad met ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken. We hebben het gehad over lokale onderwerpen waarbij de gemeente en het Rijk met elkaar te maken hebben. Ik heb daar goed mijn visie op kunnen geven en ook nog voor een aantal lopende zaken aandacht gevraagd. Het was een leuk gesprek.

Verder die dag was ik aanwezig bij een ambassadeursbijeenkomst van de Lelystadse Uitdaging. Een goed initiatief dat inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven verbindt. Hun doel is de leefkwaliteit van inwoners te verbeteren door elkaar hulp te bieden bij diverse zorgvragen. Bijvoorbeeld als iemand zoekt naar een vergaderruimte, advies nodig heeft of bepaalde materialen wil gebruiken. Mooi als we elkaar daar in kunnen helpen.

In het weekend ben ik met de Agora Business club op pad geweest. We hebben een mooi en vooral interessant bezoek gebracht aan Tilburg en Eindhoven. In Tilburg bezochten we museum De Pont. Daarna door naar Eindhoven voor de Dutch Design Week, met de nieuwste trends op het gebied van design, mode en grafisch ontwerp. Ik heb boeiende presentaties, inzichten en verrassende toekomstbeelden gezien. Ook nog naar het parktheater geweest en niet te vergeten de Hightech Campus. Super georganiseerd allemaal door onder ander Jan Gras van de Agora.

Na het weekend was er herfstvakantie. Die week waren er ook geen collegeactiviteiten. Dat gaf mij de ruimte om wat leuks te ondernemen. Ik ben samen met Carolien lekker een paar dagen naar Madrid geweest. Mooie stad! Het was ook heerlijk weer, daar kan ik wel aan wennen. Nog een oude studiegenoot Jasmin opgezocht met wie ik samen rechten heb gestudeerd in Göttingen, Duitsland. Het zoontje van Jasmin en haar man Thomas heet Pablo en is mijn petekind. En wat neem je dan mee uit Nederland, natuurlijk kaas en voor Pablo hagelslag. Hij had daar eerder dit jaar, op bezoek in Lelystad, kennis mee gemaakt.

De zondag na de vakantie was er in het Stadshart Veiligheidsdag. Je kon de politie, brandweer, hondenbrigade, reddingsbrigade, (dieren)ambulance en andere hulpdiensten ontmoeten. Zij gaven informatie en demonstraties. Er was veel belangstelling. Altijd goed en leuk dat zij uitleg geven over hun belangrijke werk en taken.

Maandag een drukke dag met veel overleggen, maar ook een aantal afspraken voor het in aanbouw zijnde nieuwe huis. Dinsdag gepraat met het college van B&W van Lelystad met het provinciebestuur over zaken waarin we samen kunnen optrekken. Dat was een prima bijeenkomst. Verder die dag kennis gemaakt met Louise Fresco. Zij is voorzitter raad van bestuur van de universiteit Wageningen en opende de nieuwbouw van WUR Bioveterinary Research aan de Houtribweg. Daarbij waren ook aanwezig Ludo Hellebrekers (directeur Wageningen Bioveterinary Research Lelystad), Aldrik Gierveld (plaatsvervangend directeur-generaal Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Martin Scholten (algemeen directeur Animal Sciences Group) en ik dus.

Louise Fresco noemde deze locatie in Lelystad, “de tweede campus van de WUR”. Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en het nationale referentielaboratorium voor verschillende dierziekten. Wageningen Bioveterinary Research verricht veterinair onderzoek om de gezondheid van mens en dier in ons land te beschermen. In totaliteit zijn er ongeveer 400 mensen werkzaam voor de WUR in Lelystad.

Gisteravond was ik nog te gast bij de Rotary-club Batavia. Ik was daar gastspreker. Diverse thema’s die in Lelystad spelen kwamen aan de orde.

Vlaggen met een boodschap en je veilig voelen (buiten en thuis)

Twee ‘officiële’ weken deze week, over Veiligheid en Coming Out. Beide belangrijke thema’s waarbij het er om gaat dat iemand zich vrij en veilig voelt in zijn eigen omgeving en zichzelf kan zijn. Ik keerde voor even terug in mijn oude collegekamer in Deventer en er was Haags bezoek aan de kust.

In het kader van de Week van de Veiligheid zijn er woensdag samen met buurtvoorlichters op verschillende plekken in Lelystad flyeracties gehouden voor Burgernet. In het Stadshart heb ik zelf even geflyerd en met verschillende mensen gesproken over het belang van Burgernet. Het is een mooi middel om de samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners te ondersteunen. Samen kunnen we verdachten opsporen en elkaar helpen bij vermissingen of andere alarmeringen. Zo kun je actief bijdragen aan de veiligheid van je eigen woon- en werkomgeving. Hoe meer Burgernetdeelnemers, hoe meer kans van slagen van een Burgernetactie. Ben je 16 jaar of ouder? Meld je ook aan, via www.burgernet.nl. In het stadhuis kun je trouwens ook aanmeldformulieren krijgen.

Het was deze week en specifiek deze dag ook Coming Out Dag. Lelystad is een Regenboogstad, dat betekent extra aandacht voor de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Lelystad. Samen met Regionaal Commandant van Flevoland Gerrit Spruit heb ik bij de brandweerkazerne de regenboogvlag gehesen. In Flevoland werd flink gevlagd, waaronder door veel nieuwe instanties. Wethouder Janneke Sparreboom heeft symbolisch de vlag bij GGD Flevoland gehesen, ook één van de organisaties die voor het eerst meedeed aan Coming Out Dag. Er hingen verder vlaggen op onder andere scholen, bij Aviodrome, het Agora Theater, in Bataviahaven, de Ontmoetingskerk, de MFA’s, het stadhuis, het provinciehuis van Flevoland en een banner bij de Rabobank. Ook vlagden dit jaar voor het eerst alle politiebureaus in Nederland en niet alleen die van de Regenboogsteden. Een mooi signaal!

Op naar Amersfoort de volgende dag, voor een juryoverleg voor de BNG Erfgoedprijs, waar ik voorzitter van de jury ben. De prijs is dit jaar gewonnen door Zutphen en er is overlegd over de prijs voor volgend jaar. Daarna door naar Deventer samen met de griffie van Lelystad om een bezoek te brengen aan de griffie en burgemeester. We bezoeken verschillende gemeentes om inspiratie op te doen over hoe de griffie, die de gemeenteraad in haar taken en werkzaamheden ondersteund, daar is georganiseerd. Ik zag natuurlijk weer veel oude bekenden. Ook leuk was dat ik zo ongeveer op dezelfde plaats zat in de collegekamer waar ik 7,5 jaar als wethouder heb gezeten. Dat was weer een vertrouwd uitzicht (voor de insiders: op de familiewapens van de burgemeesters Bloemers en Bolkestein). De laatste stop was in Lelystad. Daar had ik stationsvergadering van de KNRM Lelystad. Diverse vrijwilligers kregen het certificaat HUET. Gefeliciteerd allemaal!

Nog goed om te melden is dat er die dag ook in Flevoland, in Almere, een Oranje huis is geopend. Dit is een blijf-van-mijn-lijf-huis voor mensen, veelal vrouwen, die te maken hebben met huiselijk geweld. Goed dat deze opvang nu ook beschikbaar is voor mensen uit Flevoland.

Vrijdag ben ik samen met wethouder Jop Fackeldey naar Zaanstad geweest om “kennis te maken” met de nieuwe burgemeester Jan Hamming. Nu kenden zowel Jop als ik Jan al, maar Jan is nieuw in de regio en vandaar het gesprek. Zaanstad is net als Lelystad ook onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Daarin werken we samen met 33 gemeentes uit Noord-Holland en Flevoland om elkaar economisch, stedelijk en landschappelijk te versterken. Het was een fijn gesprek en goed om te weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarna hadden we sinds het overlijden van Eberhard van der Laan weer voor het eerst een vergadering van de MRA Regiegroep. Hij was daar als burgemeester van Amsterdam voorzitter van. Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, verving hem als vicevoorzitter. Dat was wel een verdrietig moment, omdat kort geleden Van der Laan daar zelf nog zat. We hebben vanzelfsprekend stilgestaan bij zijn overlijden en de enorme betekenis die hij heeft gehad, ook voor de regio.

In het weekend ben ik samen met Carolien naar Den Bosch geweest. Zij moest daar zijn vanwege het piket van haar werk.  We hebben er nog een bruiloft bezocht en lampen gekocht voor ons nieuwe huis, dat bijna af is. Wethouder Ed Rentenaar vloog er nog overheen en stuurde me mooie luchtfoto’s door van het gebied. Leuk om te zien.

Na een volle overlegdag en een interview ’s avonds met Radio Lelystad, kwam dinsdag minister Jet Bussemaker op bezoek in Lelystad. We bezochten Batavialand en de werf. Ze was hier omdat de contracten werden getekend voor de conservatie van het middeleeuwse schip de IJsselkogge. Dat is gevonden in de IJssel tijdens het project ruimte voor de rivier van Rijkswaterstaat. Het scheepswrak wordt in Lelystad geconserveerd en gaat daarna terug naar Kampen. We hebben de minister het kustgebied daar laten zien en we zijn uiteraard nog op de Batavia geweest.  Verder heb ik nader kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de BKL Dirk Jan Verdoorn, die Andries Greiner is opgevolgd. Andries was ook bij het gesprek aanwezig, een warme overdracht kortom.

En tot slot vond ‘s avonds de Raadsvergadering plaats.