Pasen

Ik schreef dat bij de laatste naturalisatieceremonie mijn fitnesscoach Zoe Brown (www.motion2mind.nl) de Nederlandse nationaliteit kreeg. Vandaag ging ik weer bij haar sporten. Burgemeester is een prachtig beroep, maar je zit wel veel en hebt een sterke geestelijke focus. Sporten is een belangrijke randvoorwaarde om dit beroep goed te doen. Na het sporten doorgereisd naar Utrecht voor het Strategisch Beraad uitbuiting Kinderen bij het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid.

Vanuit Utrecht vertrok ik richting de SGL voor een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de drie leerlingraden van de SGL, Rietlanden en de Arcus die mij een rondleiding zouden geven langs hun workshops. Zij bereiden zich hiermee alvast voor op de fusie en de workshops stonden in het teken van medezeggenschap en burgerschap. Dat ging niet door, ik kreeg het bericht dat mijn vader in het ziekenhuis was opgenomen. Wethouder John van den Heuvel kon mij gelukkig waarnemen en vond het een boeiende bijeenkomst. Met mijn vader gaat het gelukkig intussen weer de goede kant op.

De dagen voor een korte verlofperiode kenmerken zich altijd door een extra gevulde agenda. Zo ook de donderdag voor Pasen. In de ochtend nam ik deel aan de vergadering van de regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onder voorzitterschap van Femke Halsema. De MRA is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoersregio Amsterdam op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie. De MRA behoort tot de top vijf van economisch sterke regio’s binnen Europa.

Tijdens de terugreis de mail weggewerkt en telefoontjes gepleegd. Weer in Lelystad een intern overleg over het ziekenhuis, gevolgd door een ‘kennismakingsgesprek’ met Jean Paul Gebben de beoogde burgemeester van Dronten. Jean Paul en ik kennen elkaar al sinds 1995 en het weerzien met een oude kennis was dan ook heel plezierig. Daarna een werkoverleg over evenementen, gevolgd door het bestuurlijk overleg Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. Om 5 uur tijd voor iets luchtigs: het veertigjarig jubileum van een van onze bodes. Gefeliciteerd Jan van Zon!

In aanloop naar de extra vergadering van Lelystad Next Level had ik nog net even tijd om te eten. Tegen 22.00 uur reisde ik af naar huis.

De agenda van (goede) vrijdag was zoveel mogelijk leeg gehouden, maar op verzoek van Omroep Flevoland heb ik het besluit toegelicht dat bij verkopen van drugs een dwangsom van € 2500,- kan worden opgelegd. Deze maatregel komt bovenop het strafrechtelijk optreden van politie en justitie. Drugshandel is niet alleen verboden, maar levert ook veel overlast en onveiligheidsgevoelens op, niet voor niets is de aanpak van drugscriminaliteit een van de speerpunten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ook inwoners kunnen een rol spelen in de aanpak van ondermijning. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed belt u 112.

Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Pasen. Een van de oudste feesten van dit land en rijk aan de verschillende tradities. Zo vieren de christenen de dood en het opstaan uit de dood van Jezus, zoeken mensen naar verstopte eieren, wat weer terug gaat op een Germaanse traditie. Net als de paasvuren, al waren die vanwege de droogte op verschillende plaatsen verboden. Een recentelijke traditie is het bezoeken van de woonboulevard op tweede paasdag. Ikzelf  heb de tulpenroute gefietst, erg mooi. Het was een flinke tocht en we zijn gestopt bij Brouwer voor (heerlijk) ijs en bij Flantuas voor een erg lekkere lunch. Zie voor verdere info www.tulpenrouteflevoland.nl. Net zoals Carolien en ik,  gaan veel mensen op familiebezoek. Zaterdag bezochten we de vader van Carolien en zondag mijn ouders.

In contrast met de feestelijkheden rond Pasen, maakt dan het bericht over de aanslag in Sri Lanka op eerste paasdag veel indruk. Opnieuw veel doden en gewonden en ik herhaal hier wat ik naar aanleiding van de gebeurtenissen in Christchurch, weken terug, in mijn blog schreef: in wat voor een wereld zouden wij willen leven? In een wereld zonder geweld, waar vrijheid en verdraagzaamheid vanzelfsprekend zijn. Een wereld waar we daar samen voor staan. Ook hier heel veel sterkte voor alle getroffenen.

Voor ons gaat het normale leven gewoon door. Dinsdag was er college, bracht ik samen met wethouder Sparreboom een bezoek aan het agrarische bedrijf van de familie Zeinstra en in de middag ben ik op bezoek geweest bij de echtparen Greven en Rotensen die hun 60 jarig huwelijksfeest vierden. Echtpaar Rotensen had een receptie in de Hoven, compleet met boog waar ze onder zaten. Een opgewekt feest en mooi om mee te maken.

Aan het begin van de avond stond tot slot nog een overleg met de regionaal commandant brandweer en de directeur Veiligheidsregio op het programma.

Advertenties

Kindcentrum, politiekids en veel volwassen zaken

Deze week was een week rijk aan diversiteit. Op woensdag een overleg met de burgemeesters van Stadskanaal en Hoogeveen die binnen hun steden hetzelfde probleem ervaren als Lelystad, de sluiting van Spoedeisende Hulp en de gevolgen daarvan voor de stad. Het was een goed gesprek en we hebben afgesproken samen verder op te trekken.

Vervolgens een bezoek gebracht aan het Integraal Kindcentrum Warande, waar wordt gewerkt met kernconcepten. De essentie van deze methode is aansluiten bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. In het kader van hun werkwijze verzorgde de bovenbouw een presentatie over Lelystad Next Level en onderbouw heeft een tentoonstelling laten zien. Een leuk en leerzaam bezoek!

Terug in het stadhuis mocht ik diploma’s uitreiken aan de politiekids. Deze kids zijn kinderen tussen 8 en 12 jaar die in zes maanden worden ‘opgeleid’ tot politiekids. Ze doorlopen 4 onderdelen: conditietraining, fysieke en mentale weerbaarheid en tot slot gaan zij op pad met de politie. Hebben ze voor alles een voldoende, dan krijgen ze een certificaat. Ik ben trots op wat ze gepresteerd hebben.

Op donderdag was de hertelling van de stemmen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ik heb iedereen op voorhand bedankt voor de extra inspanning die moest worden geleverd. In de middag was er een overleg van de Stuurgroep Lelystad Airport-Veiligheid en aan het einde van de dag was er lokale Driehoek, het overleg met politie en openbaar ministerie.

Peter Glas is de nieuwe Deltacommissaris en we hebben vrijdag “kennis gemaakt” en geluncht. Echt kennismaken was niet nodig aangezien we elkaar al jaren kennen maar natuurlijk niet in deze nieuwe rol. De deltacommissaris zorgt ervoor dat het Deltaprogramma tot stand komt en wordt uitgevoerd. Het Deltaprogramma richt zich voor 2019 op het ontwikkelen van een programma voor bodemdaling, het vormgeven van op klimaat afgestemde woningbouw en het intensiveren van onderzoek naar water en klimaat.

De vrijdagavond werd opgeluisterd door het Flevopenningengala, dit jaar in Marknesse. Het was een avondvullend programma en Urk won 2 van de drie penningen. Sea Fresh kreeg hem voor TOPonderneming en Isoniq voor participatie. De jury, onder leiding van wethouder Elly van Wageningen kende de penning voor beste comakership toe aan Valiant Beekes.

Weekend, al was het nog wel koud. Een van de leukste dingen die ik mocht doen was de opening van Restaurant De Brass. Voorheen was dit Brasserie de Houtrib (2011-2019). Guido Botter, bekend Lelystads ondernemer met hart voor Lelystad, drijft dit restaurant sinds dit jaar alleen en dat heeft geleid tot een andere inrichting en een andere naam. Veel succes toegewenst! Tussendoor de overleggen van de komende week voorbereid.

Maandag was een goed gevulde dag: het startte voor mij als voorzitter van een door de Provincie georganiseerd overleg over de toekomst van de zorg. Startpunt van de discussie was de voortgang van het traject van de verkenner Bas Leerink die in opdracht van het ministerie een Toekomstverkenning voor de zorg in Flevoland schetst. Namens WVS was Directeur-Generaal Curatieve Zorg Bas van der Dungen aanwezig. De standpunten zijn duidelijk over het voetlicht gebracht door de diverse bestuurders (uit Urk, NOP, Elly van Wageningen namens Lelystad en de provincie) en Bas van der Dungen gaf blijk van begrip voor de zorgen.

Vervolgens kwam een delegatie van Tweede Kamerleden kijken op Lelystad Airport in het kader van een werkbezoek aan onze mooie Provincie om de kamerleden verdiepend kennis te laten maken met Flevolandse ontwikkelingen die voor Nederland van belang zijn. Samen met Janneke Sparreboom heb ik deelgenomen aan de ontvangst. De kamerleden hebben een goede indruk overgehouden aan ons vliegveld in wording en zijn op de hoogte gebracht van de meeste recente situatie. Van het vliegveld reed ik door naar de Justitiële Jeugdinrichting Lelystad om deel te nemen aan een werkbezoek van Jeroen van Wijngaarden, de nieuwe woordvoerder op dit gebied van de VVD. Hij werd uitvoerig door Volkert Batelaan en de staf van Intermetzo voorgelicht over het bijzondere behandelprogramma die deze inrichting heeft voor jeugdige delinquenten.

Vervolgens waren er verschillende werkoverleggen en een kennismakingsgesprek met Sandra Kamp, de nieuwe directeur van de Bedrijfskring Lelystad. We hebben onder andere gesproken over de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Ik wens haar veel succes in de nieuwe functie. De middag eindigde met de naturalisatieceremonie, er werden 40 mensen genaturaliseerd waaronder Zoe Brown mijn fitness coach. De avond begon met een bijeenkomst van de G40 waar ik vicevoorzitter van ben. De G40 is een stedennetwerk van de 40 grootste steden van Nederland met als doel de gezamenlijke belangen te behartigen. Gelukkig wel in Lelystad deze keer, dat scheelde reistijd. Op de agenda stond onder andere De strategische agenda 2019-2022.

Naast het college, was natuurlijk van belang de zitting hoofd- en centraal stembureau voor de hertelling van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten. Het verschil met de oorspronkelijke telling was minimaal, wat duidelijk maakt dat ook de eerste keer zorgvuldig is geteld. Gelukkig maar. Als voorzitter van de werkgroep Lokale rekenkamers mocht ik in Den Haag het eindrapport aan de minister van BZK aanbieden. Vervolgens snel terug naar Lelystad voor de raadsvergadering.

Het mooie weer kruipt naderbij, komend weekend Pasen. Er is vast veel te doen in Lelystad. Ik denk dat ik de tulpenroute ga fietsen.

Bewoners bloemen en bestuurders

Voor wat betreft werk begon de weekblog met het overleg van de stuurgroep School & Veiligheid. Aan de orde was hoe de veiligheidsstructuur op de scholen het beste kan worden doorontwikkeld. Inzake de nieuwe campus werd er voorlichting gegeven over de veiligheidsaspecten in de breedste zin van het woord, zodat het niet alleen een mooi complex wordt, maar vooral ook een veilige plek voor iedereen.

In de middag bracht ik een bezoek aan Begeleid Zelfstandig Wonen Lelystad in het Rode Klif in verband met een brand die in de nacht van maandag op dinsdag had gewoed. Als gevolg van de brand waren de bewoners van het Rode Klif uit voorzorg uit hun huizen gehaald en opgevangen. Ik heb, in aanwezigheid van de directeur van Centrada, met enkele bewoners gesproken en gelukkig ging alles goed met hen.

Woensdagavond was ik op het Binnenhof om als voorzitter van de Werkgroep Lokaal Liberaal na te denken over de ontwikkelingen van de lokale democratie. Geen betere locatie om over dat onderwerp na te denken dan de historische grond van het Binnenhof natuurlijk, want deze plek is al eeuwenlang het bestuurlijk en politiek zenuwcentrum van Nederland. Was net te laat voor een bezoek aan het Mauritshuis waar ter gelegenheid van de 350e sterfjaar van Rembrandt een tentoonstelling is. Het Mauritshuis ligt naast het Binnenhof.

Op donderdag was ik in Utrecht voor het afscheid van Jet Hoogendijk als Hoofdofficier van Justitie Midden-Nederland. Zij gaat, na een loopbaan van ruim 20 jaar binnen het Openbaar Ministerie waarvan de laatste drie jaar als Hoofdofficier van Midden Nederland, voor haar vroegere passie: de rechtbank. In de avond was ik terug in Lelystad om in een extra collegevergadering de laatste knopen door te hakken in kader van de kadernota.

Man met de Baard, altijd een bezoek waard. Samen met wethouder Janneke Sparreboom waren we vrijdag op bedrijfsbezoek bij deze koffiebranderij. Mooi bedrijf, lekkere koffie en inderdaad de eigenaar Jafeth In ’t Veld heeft een baard. Waren we in ieder geval op het goede adres ☺.

Daarna een leerzame bijeenkomst met studenten van het MBO college Lelystad onder de zowel ontspannen als ernstige titel ‘Bakkie burgerschap’. We hebben een goed gesprek gehad over het ambt van de burgermeester, grondrechten en verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Op zaterdag heb ik samen met Carolien en oa Janneke Sparrenboom en Ed Rentenaar, van een heerlijke tulpenlunch genoten bij de Stadsboerderij van Boer Kok. Het is een mooie start van de Tulpenroute Flevoland die op 13 april begint. Net als vorig jaar ga ik hem zeker weer fietsen om met volle teugen te genieten van prachtige Flevolandse tulpenvelden.

Zondag een dubbele verjaardag van Carolien en mijn zus Marleen. Het mooie weer zorgde voor een extra gezellig feestje.

Maandag was de bestuursconferentie van het Regionaal veiligheidscollege Midden-Nederland. Dit is een afstemmingsoverleg over veiligheid tussen de gemeentes, politie en openbaar ministerie in Midden-Nederland. We hebben ons verdiept in de resultaten over de periode 2015 – 2018 en naar voren gekeken over de jaren 2019-2022 en de actualiteiten die in Midden-Nederland hebben plaats gevonden.

Dinsdagochtend het ondernemersontbijt. Een goed verzorgd en gezond ontbijt dat werd opgeluisterd met een interessante introductie door wethouder Sparrenboom en workshops, waarbij de relatie met de Metropoolregio Amsterdam, waarvan Lelystad onderdeel uitmaakt centraal stond. Thema’s die werden aangesneden laten zich samenvatten onder ambities, kansen, mogelijkheden en samenwerken. Na het ondernemersontbijt direct aan de slag met het college in de wekelijkse vergadering.

In de middag een inspiratiesessie toekomstverkenning zorg in Flevoland. Doel van de middag was om vanuit een bredere invalshoek de (technologische) mogelijkheden voor de organisatie van de zorg te delen.

De dag werd afgesloten met een diner in het sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte, waarbij de ontmoeting in de MFA Zuiderzeewijk tussen leden van het college en de buurtbewoners centraal stond. Het was een avond met lekker eten en leuke mensen.

 

 

Hertelling, cultuurprijzen en lekker weer

Een nieuwe woensdag, een nieuwe blog. Op 27 mei reisde ik af naar Utrecht voor een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Uitgenodigd op de vergadering was Paul Blokhuis, staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van de Wet Verplichte GGZ gaf hij verdere toelichting op het gebied waar zorg en veiligheid elkaar raken en de rol van de burgemeesters hierin.

De burgemeesters hebben nog veel vragen over de praktische uitvoerbaarheid van de wet, maar het wordt in ieder geval een intensivering van de taak van de burgemeester op een complex maatschappelijk gebied. Deze taak is nu dat de burgemeester op basis van een door een psychiater opgesteld geneeskundige verklaring een verzoek tot inbewaringstelling (ibs) beoordeeld en kan toekennen. Ibs is een spoedmaatregel om iemand bij onmiddellijk dreigend gevaar gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierbij wordt beoordeeld of iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. In de nieuwe opzet is de burgemeester verplicht de patiënt te horen voordat het besluit kan worden genomen.

 Aansluitend op de bestuursvergadering was de Jaarvergadering van hetzelfde NGB in het Spoorwegmuseum, een leuk museum overigens, waar het verhaal van 175 jaar spoorwegen in Nederland wordt verteld. Het museum was tot 1939 een echt treinstation.

Vandaag besloten de Staten van Flevoland met 25 tegen 16 stemmen, voor een hertelling van de stemmen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De hertelling was aangevraagd door het CDA omdat deze partij had berekend dat ze 10 stemmen tekort kwam voor een 4e zetel.  Op donderdag 11 april vindt de hertelling van de stemmen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats en de gemeente bereidt zich hier al op voor. Er moeten 160.000 stemmen opnieuw worden geteld. Zolang er nog steeds handmatig wordt geteld zal de uitslag er altijd laat zijn en zullen er ook bij het tellen fouten kunnen voorkomen op dit soort hoeveelheden stemmen. Het is toch heel erg merkwaardig dat we anno 2019 nog steeds niet opnieuw met de stemcomputer kunnen stemmen.

 Donderdag begon ik met een overleg in Den Haag met de Maatschappelijke Klankbordgroep Evaluatie Natuurpact. Centraal staat de lerende evaluatie over hoe het Natuurnetwerk wegen kan vinden om zowel de biodiversiteit te vergroten als de maatschappelijke betrokkenheid te versterken.

Daarna op weg naar de stad met de oudste universiteit van het land: Leiden. Ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs voor het beste erfgoedbeleid was ik, als voorzitter van het BNG Cultuurfonds, in de Stadsgehoorzaal. De gemeente Rheden won en werd in het juryrapport geprezen voor de ‘uitzonderlijk goede communicatie met de inwoners. Rheden hanteert originele instrumenten, zoals een Historisch tafelkleed en Erfgoedcafés.’

Op weg vanuit een oude stad met een rijk verleden naar een nieuwe stad met een beloftevolle toekomst, bedacht ik me ’s avonds in de trein dat ikzelf woon en werk in een van de grootste cultuurhistorische prestaties die ons land ooit heeft geleverd: Flevoland en de mooie stad waarvan ik burgemeester ben, Lelystad. Door visie werd er uit zout water en modder een nieuwe wereld gecreëerd: een monument op zichzelf.

 Vrijdag was er een bijeenkomst in het kader van de toekomst voor zorg in Flevoland. Met de verschillende partijen is gediscussieerd over knelpunten en oplossingsrichtingen. ’s Avonds met Carolien naar Brabant. Carolien nam daar afscheid van het bestuur van Waterschap AA en Maas. Een mooie en leuke avond. Tevens een goede gelegenheid om asperges bij De Wit in Mariaheide te halen :-).

 Op zaterdag brak het mooie weer door en dat kwam goed uit, want ik was uitgenodigd door de Scouting John F. Kennedy om de aanbouw te openen en hen meteen te feliciteren met hun 35-jarig bestaan. Een bijzonder moment omdat hun ‘bunker’ twee jaar geleden in vlammen was opgegaan. Een mooie vereniging met ongeveer 60 leden en betrokken vrijwilligers.

De rest van het weekend heb ik geprofiteerd van de zon en in de tuin gewerkt. Aan de slag met fruitbomen, tulpen en lavendel. Prettig om te doen, wat wel de nodige spierpijn opleverde. Vanzelfsprekend heb ik ook de berg stukken voor de komende week gelezen.

 Samen met wethouder Nelly den Os werd ik op maandag geïnterviewd in het kader van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Flevoland en programma Geweld hoort nergens thuis. Ook bij dit vaak emotionele onderwerp raken zorg en veiligheid elkaar en het gesprek ging over het zoeken naar de beste aanpak. De rest van de maandag stond in het licht van diverse werkoverleggen.

Die avond ben ik samen met mijn zus naar een concert van Herbert Grönemeyer geweest. Prachtige muzikant die ik nog ken vanuit de tijd dat ik, begin jaren ’90 van de vorige eeuw, in Göttingen studeerde. Grönemeyer zelf komt ook uit Göttingen.

Na haar vergadering heeft het college op dinsdag een bezoek gebracht aan burgemeester en wethouders van Zeewolde. Altijd interessant om eens te kijken hoe het bij een van de buren gaat en wat we voor elkaar kunnen betekenen. De dag werd besloten met een raadsvergadering. Er werd intensief gedebatteerd, onder andere over het armoedebeleid.

 

 

 

 

 

Tussen verkiezingen en uitzwaaien

Woensdag 20 maart was de dag van de verkiezingen voor de waterschappen, Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Ik was vroeg uit de veren om samen met dijkgraaf Hetty Klavers en Commissaris van de Koning Leen Verbeek te stemmen op een bijzondere locatie: het gemaal Wortman. Dit is een van de drie gemalen waarmee Oostelijk Flevoland is drooggemaakt en inmiddels een gemeentelijk monument.

De woensdag stond grotendeels in het teken van de verkiezingen. Ik heb de hele dag door veel stembureaus bezocht (heel fijn dat er altijd weer voldoende mensen zijn die dit belangrijke werk willen doen), mensen gesproken en veel indrukken opgedaan. Ik wil graag complimenten uit laten gaan aan de medewerkers van het verkiezingsbureau. Voor hen was het weer een hele klus om alles goed en zorgvuldig te laten verlopen. ’s Avonds heb ik met hen gegeten en vervolgens heb ik het provinciehuis en het gemeentehuis bezocht in verband met de uitslag en het tellen.

Tussen alle inspanningen rondom de verkiezingen, kwam ook de burgemeesterskring Flevoland bijeen, dit keer samen met de Commissaris van de Koning op het provinciehuis. We hebben nader kennis gemaakt met Harry Dijksma, de nieuwe kamerheer. De kamerheer is een adviseur van de Koning en hij of zij begeleidt en vertegenwoordigt de Koning in zijn ambtsgebied. Iedere provincie in Nederland heeft een kamerheer. Na de burgemeesterskring had ik samen met wethouder van Wageningen een overleg met Georgette Fijneman en Rutger de Vries van het Zilveren Kruis. We hebben aandacht gevraagd voor de situaties die rondom het ziekenhuis spelen.

In verband met een lange verkiezingsavond (ik was rond 3.00 uur. thuis) was negen uur de volgende ochtend wel wat vroeg om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiermee kreeg Bedrijventerrein Noordersluis het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken. In het convenant staan de afspraken over het onderhoud en beheer en de aanpak van overlast en criminaliteit tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

De donderdag stond verder in het teken van een mini-conferentie met de verschillende partners op het gebied van zorg en veiligheid, met als onderwerp: overlast in de wijk. Daarnaast was ik bij een lunchbijeenkomst van de Lelystadse Uitdaging (zie www.lelystadsuitdaging.nl) waar ik iets mocht vertellen over maatschappelijke trends en waren er diverse overleggen in het kader van veiligheid.

Vrijdag heb ik een bezoek gebracht aan de voedselbank in het Gildenhof. Het was een zeer informatief bezoek en erg mooi om te zien hoe veel vrijwilligers zich inzetten voor dit goede doel.

Later op de dag heb ik in Den Haag kennisgemaakt met Gita Salden, de voorzitter van de raad van bestuur van de Bank Nederlandse Gemeente, gevolgd door een vergadering in het Vredespaleis in Den Haag. Dit historische paleis, tussen 1907 en 1913 in Neorenaissance stijl gebouwd, is de zetel van onder meer het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties.

In het weekend heb ik vooral stukken gelezen om de vergaderingen van de week daaropvolgend voor te bereiden en een bezoek aan mijn ouders gebracht, waar ook de nodige klusjes te doen waren.

Op 25 maart werd in een openbare zitting de officiële uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Hiermee is dit proces afgerond Er zijn tijdens de zitting geen bezwaren geuit, wat wil zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat de verkiezingen niet goed zijn verlopen. Wat nog wel kan is dat tijdens de vergadering van de Staten van Flevoland tot hertelling wordt besloten (hetgeen d.d. 27 maart ook is gebeurd en waartoe is besloten). Daarnaast had ik de verschillende kennismakingsgesprekken. Allereerst met de nieuwe directeur van Staatsbosbeheer Flevoland, Wout Neutel, met wie ik onder andere heb gesproken over onze samenwerking.

Ook het gesprek met de directeur van Intermetzo, de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) was boeiend. De taak waarvoor Intermetzo staat is complex en intensief. Criminele jongeren met ernstige gedragsproblemen zitten als gevolg de ernst van hun delict vaak voor langere tijd in deze inrichting. De JJI Lelystad is landelijk leidend voor wat betreft de expertise op het gebied van Licht Verstandelijk Beperkte jongeren met complexe psychische stoornissen en de daarbij passende behandelingen. In de JJI worden alle jongeren voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Iedere jongere die de inrichting verlaat krijgt ook intensieve nazorg. Daarnaast hebben we de toekomst en positie besproken van Intermetzo. Ze bestaan dit jaar vijftien jaar, hebben unieke waardevolle expertise opgebouwd, maar kijken naar een onzekere toekomst. Ik ben nog steeds niet gerust op de situatie rondom JJI’s, in Nederland en de Haagse besluitvorming daarover.

Daarna ging ik op bezoek bij het echtpaar Harmelen-den Heijer ter gelegenheid van hun zestigjarig huwelijk. Een mooi en blij moment. Het echtpaar komt oorspronkelijk uit Scheveningen en Den Haag en ze hadden elkaar ontmoet in het zwembad. ‘s Avonds heb ik samen met wethouder Peter Schot gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Al Iman moskee en Osmanli Mosque in Lelystad.

Dinsdag heeft het college vergaderd op een externe locatie, het bureau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan de Strawinskylaan in Amsterdam. In de middag heeft het college het Amsterdamse havenbedrijf bezocht. Met het oog op de ontwikkeling van de overslaghaven in Lelystad, zijn we uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten die in Amsterdam/Zaanstad in de haven plaatsvinden. Aan het einde van de dag heeft het college afscheid genomen van de vertrekkend gemeentesecretaris Nico Versteeg. Hij heeft acht jaar voor onze stad gewerkt en is intussen in dienst getreden bij de provincie Overijssel. De collegeleden en ondersteuning hebben Nico een vliegles met een Cessna vanuit Lelystad cadeau gegeven.

We hebben hem met waardering uitgezwaaid.

 

Stemmen

Afgelopen vrijdag en maandag werd de wereld opgeschrikt door twee verschrikkelijke gebeurtenissen. Op Facebook schreef ik daarover: “In wat voor een wereld leven we? Die vraag stel je jezelf als je kijkt naar de situatie in Utrecht en ook denkt aan de recente gebeurtenissen in Christchurch.
Vele slachtoffers; doden en gewonden. Wat een verdriet. Mensen die omgekomen zijn met nog een leven voor zich. Mensen die gewond zijn geraakt. Anderen voor wie het leven nooit meer goed wordt omdat ze naasten, familie, vrienden hebben verloren.
In wat voor een wereld zouden wij willen leven? In een wereld zonder geweld, waar vrijheid en verdraagzaamheid vanzelfsprekend zijn. Een wereld waar we daar samen voor staan.
Heel veel sterkte voor alle getroffenen!”

Ik schreef dit kort nadat ik hoorde van de gebeurtenissen in Utrecht met nog Christchurch in het achterhoofd. Uiteindelijk geloof ik er heel erg in, zonder naïef te zijn, dat verreweg het grootste deel van de mensen goed is en met elkaar wil werken aan die wereld van vrijheid en verdraagzaamheid.

Vandaag- terwijl ik dit schrijf- mag iedereen in Nederland die kiesgerechtigd is zijn of haar stem uitbrengen voor de leden van de provinciale staten en de waterschappen. Een belangrijke dag dus, waarop je mag meebeslissen over in wat voor wereld we met elkaar willen leven. Hier geldt dat letterlijk elke stem telt. Dat is voor ons een vanzelfsprekendheid, maar dat is lang niet overal zo. Laat je stem dus ‘horen’, vandaag en in mei met de Europese verkiezingen. Maak gebruik van dat recht.

Woensdag was er een SAMIJ-vergadering. Op de agenda stond onder andere het jaarplan van het SAMIJ-netwerk. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. In het SAMIJ-netwerk zijn veel partijen actief en betrokken: de veiligheidsregio’s en waterschappen rondom het IJsselmeergebied, Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie. Zij hebben allemaal een rol in de incidentbestrijding in het IJsselmeergebied en in het voorkomen van incidenten. Daarover zijn in SAMIJ-verband afspraken gemaakt. Daarnaast wordt er ook geregeld met elkaar geoefend en getraind.

 Ook was ik woensdag bij de uitreiking van de Lelyprijs. De prijs is in het leven geroepen door Cultuurfonds Flevoland, de regionale afdeling van het Prins Bernard Cultuurfonds, en wordt jaarlijks toegekend aan een cultureel initiatief of project in een van de Flevolandse gemeenten. Dit jaar ging de prijs naar Stichting Jolpop. Jolpop is een mooi voorbeeld van hoe een initiatief van een aantal buurtbewoners uit kan groeien tot een fantastisch mooi en jaarlijks terugkerend evenement. Jolpop is een begrip. Niet alleen in de wijk, maar in de hele stad en daarbuiten. Dit jaar staat de 19e editie van Jolpop gepland voor zaterdag 13 juli. Het evenement is gratis toegankelijk voor het publiek en start ’s middags met allerlei activiteiten voor kinderen. De Lelyprijs is een mooie kroon op het werk van de vele vrijwilligers van Stichting Jolpop. Want zij zijn het die dit mooie feest voor jong en oud jaarlijks mogelijk maken. Ze kregen de prijs uit handen van Commissaris van de Koning Leen Verbeek, voorzitter van het Cultuurfonds Flevoland. Ik heb ze van harte gefeliciteerd!

Donderdag had ik een bestuurlijk overleg over luchthaven Lelystad op het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en verder nog een aantal interne overleggen op het stadhuis in Lelystad.

Op de brandweerkazerne in Lelystad was de officiële ingebruikname van zes nieuwe tankautospuiten door brandweer Flevoland. De auto’s zijn uitgerust met de nieuwste technieken en veiligheidsvoorzieningen en helemaal ingericht op de Flevolandse manier van uitrukken. Een mooie aanwinst die bijdraagt aan de verdere standaardisatie van het materieel van brandweer Flevoland!

En ‘s avonds was er een stationsoverleg van de KNRM.

Vrijdag was ik bij de bijeenkomst van de G40 in Dordrecht. Daar stond de verkiezing van de voorzitter en vice-voorzitter van de G40 op de agenda. Paul Depla, burgemeester van Breda, is de nieuwe voorzitter geworden en ik de nieuwe vice-voorzitter. De G40, als netwerk van grote steden met samen zo’n vijf miljoen inwoners, is dé partij bij uitstek om de belangen van de steden bij het rijk en de landelijke politiek over het voetlicht te brengen. In Lelystad hechten wij veel belang aan die samenwerking en ik lever daar zelf natuurlijk ook graag mijn bijdrage aan. Samen met Paul Depla hoop ik de ontwikkeling die de G40 de laatste jaren heeft doorgemaakt, met succes voort te zetten.

Naast de verkiezing werden er die dag natuurlijk ook veel andere zaken besproken. Zo was ik zelf aanwezig bij de themagroep Veiligheid, waar de bevoegdheden van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) een van de gespreksonderwerpen was.

Tevens was vrijdag de dag waarop het vreselijke nieuws van de bomaanslag op de moskee in Christchurch bekend werd. Afschuwelijk.

Vrijdagavond had ik, na al ruim twee jaar niet meer lid te zijn van de raad van toezicht van Omroep Brabant, een afscheidsetentje. Hierdoor had het etentje ook eigenlijk meer het karakter van een leuk weerzien, dan van een afscheid.

Zondag bezocht ik Indoor Brabant, hét paardensport evenement, dat jaarlijks plaatsvindt in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Daar zag ik onder andere een mooie wedstrijd met winnaar Henrik von Eckermann en kon het publiek genieten van een mooi afscheid van Zenith, het paard van Jeroen Dubbeldam.

Maandag waren er de gebruikelijk interne overleggen. Rond 11:00 uur werden we net als iedereen opgeschrikt door het vreselijke nieuws uit Utrecht. Een overleg van de werkgroep van de lokale rekenkamers dat in Utrecht plaats zou vinden, werd om die reden afgelast en in plaats daarvan vond een telefonisch overleg met de deelnemers plaats.

Maandagavond had ik een aantal vergaderingen met vertegenwoordigers van de raad.

Dinsdag was er college en aansluitend een overleg van het college over de Kadernota die momenteel wordt opgesteld. ‘s Avonds was er een raadsvergadering en had ik daaraan voorafgaand een overleg met de fractievoorzitters en een overleg met de Lelystadse moskeebesturen.

 

 

Oefenen op het water en de betekenis van democratie

Het was een afwisselende week met een grote oefening op het water, extra overleggen vanwege niet bezorgde stempassen, een leuke kennismaking met de Democratiefabriek en leerlingen met wie ik de ‘fabriek’ mocht openen, en nog veel meer.

Woensdag had ik diverse overleggen over veiligheidszaken met onder anderen de commissaris van de Koning en vertegenwoordigers van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland. ’s Avonds ondertekenden we tijdens een diner pensant als regionale bestuurders van gemeenten en waterschap samen met de provincie de nieuwe bestuursbijeenkomst Interbestuurlijk Toezicht. Een van de kerntaken van de provincie is toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand. Gemeenteraden en algemene besturen controleren eerst zelf of hun gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling het goed doet. De verantwoording daarover wordt vervolgens elk jaar naar de provincie gestuurd.

Donderdag had ik onder andere verschillende overleggen over het ziekenhuis, mocht ik de eed en belofte afnemen bij nieuwe medewerkers van gemeente Lelystad en ging ik op bezoek bij mevrouw Watson. Deze Lelystedelinge vierde die dag haar 104e verjaardag!

Vrijdag had ik wederom diverse overleggen, onder andere over citymarketing en een overleg in het kader van het onderzoek van de werkgroep lokale rekenkamers.

Zaterdag was er een grote oefening van de KNRM. Aan deze grote multidisciplinaire oefening werd deelgenomen door de KNRM-stations Lelystad, Hoorn, Marken, Enkhuizen en Warder & Wijdenes.

Naast de KNRM deden ook de Nederlandse Kustwacht, Brandweer Flevoland, RAV Flevoland (ambulancedienst en meldkamer) en Rijkswaterstaat mee. De oefening vond plaats op hotelschip Prins Willem Alexander, een volgepakt cruiseschip waar (aldus het scenario van de oefening) een grote brand was uitgebroken na een aanvaring met een verdwaalde zeecontainer.

Het doel van de oefening was om met de verschillende hulpdiensten gezamenlijk de brand te bestrijden en gewonden te evacueren van het schip. Daarbij was, naast samenwerking in de directe hulpverlening, onderlinge communicatie natuurlijk ook van enorm belang. Leuk om mee te maken en petje af voor alle vrijwilligers en professionals die die dag meededen!

Op maandagochtend had ik de gebruikelijke interne overleggen. De middag stond in het teken van een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. En ’s avonds had ik een op ons verzoek ingelast overleg met onder anderen de sales director van Sandd over de bezorging van stempassen. Vorige week werd duidelijk dat in een aantal straten van de Lelystadse wijken Beukenhof, De Scheren, Rozengaard, Jol en Stadseiland geen stempassen zijn bezorgd. Omdat Sandd ons niet exact kan informeren over waar de stempassen nu wel of niet zijn bezorgd en ook niet over wat er met de stempassen is gebeurd, is besloten om voor deze wijken nieuwe stempassen te laten drukken en te laten bezorgen. Op die manier weet je zeker dat iedereen stempassen heeft ontvangen en op 20 maart kan gaan stemmen. Bovendien worden, bij het opnieuw drukken, de eerder uitgegeven stempassen, als ongeldig geregistreerd. Alleen de laatst uitgegeven stempassen zijn dus geldig. De kiesgerechtigden in deze wijken worden hierover per brief geïnformeerd.

Dinsdag was er college. Tussendoor was ik kort in de bibliotheek, om samen met leerlingen van groep 7/8 van ’t Schrijverke de Democratiefabriek te openen. Een leuke en leerzame interactieve tentoonstelling voor jong en oud. De Democratiefabriek daagt bezoekers uit om hun kennis van de democratie te vergroten en hun meningen te vormen. De tentoonstelling gaat over grote thema’s als conflicten, macht en democratie maar ook over eigen idealen, hoop, waarden, houding en gedrag van de bezoeker zelf.

Eigenlijk stond deze opening voor de middag gepland. Maar alle afspraken voor de dinsdagmiddag moest ik verzetten, nadat vorige week mijn ome Kees na een kort ziekbed overleed. Een paar dagen ervoor was ik nog bij hem op bezoek geweest en had ik afscheid kunnen nemen. Dinsdag was zijn uitvaart. Ome Kees was een man die altijd voor iedereen klaar stond, opgewekt en vrolijk was. Tijdens een groot deel van zijn werkzame leven was hij taxichauffeur en het mooiste onderdeel vond hij het vervoer van kinderen met een beperking. En dat de waardering wederzijds was, bleek wel uit de manier waarop ze hem begroetten als ze hem in de stad tegenkwamen. Wat ik me zelf ook nog goed herinner is dat hij altijd meefietste met de 11-stedentocht. In de tijd – jawel- dat er nog geen mobiele telefoon was stonden wij (mijn zusje Marleen en ik) dan in Dronrijp, waar we woonden, aan de kant van de weg te wachten totdat ome Kees voorbij kwam en fietsten dan snel naar huis zodat met de vaste telefoon naar Bolsward kon worden gebeld dat Kees in aantocht was. Mooie herinneringen 🙂

Dinsdag begin van de avond had ik een afspraak met de werkgeverscommissie van de griffie en aansluitend was er een bijeenkomst voor de gemeenteraad over Lelystad Next Level.