Evenementenseizoen barst ook in Lelystad goed los

In een week waarin de temperaturen soms tot recordhoogte stegen en in heel Nederland het festivalseizoen losbarstte, was het ook in Lelystad gezellig druk en goed toeven op het gezellige Jordaan in de polder festival en de Landelijke Oldtimerdag. Maar daarnaast was het natuurlijk ook weer gewoon een week met veel stukken om te lezen en veel verschillende afspraken.

Woensdag was dag twee van het VNG congres, de dag van de Algemene Ledenvergadering. Centraal tijdens deze vergadering stond de besluitvorming over samenwerking op het gebied van gemeentelijke uitvoering. Meer samenwerking is voor gemeenten van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de samenleving. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Denk aan verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers, versterking van de samenwerking in uitvoeringsketens, minder afhankelijkheid van de leveranciersmarkt, kunnen voldoen aan technologische vernieuwing en kostenbesparingen.

De motie van de Raad van Lelystad over het belang van het klimaatakkoord van Parijs was aanleiding voor de directeur van de VNG, Jantine Kriens, om tijdens de ledenvergadering toe te zeggen dat dit blijvend de aandacht heeft van de VNG.

’s Avonds was ik uitgenodigd om het publiek welkom te heten bij de live uitzending Jij en ik, voor Warchild. Het was voor de derde keer dat deze benefiet avond live vanuit ons Agora theater werd uitgezonden. Met de opbrengst van deze uitzending helpt Warchild oorlogskinderen door ervoor te zorgen dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren en door een veilige omgeving te creëren waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen.

Donderdag mocht ik in het stadhuis zo’n twintigtal leden van het Corps Consulaire te Amsterdam (consuls uit onder meer Turkije, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Noorwegen, Botswana, Armenië en Brazilië) en van het Corps Consulaire Nederland ontvangen. Zij bezochten Lelystad uit interesse voor de ontwikkeling van de overslaghaven en uitbereiding van de luchthaven.

En later die dag vertrok ik, samen met wethouder Fackeldey, voor een werkbezoek van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad (OBL) naar Lissabon. Er werden diverse bouwkundige hoogtepunten bezocht. Voor mij stond vooral de ontmoeting centraal. Een goede gelegenheid om allerlei mensen die actief zijn binnen de bouwwereld in Lelystad beter te leren kennen.

Zaterdag, bezocht ik het festival Jordaan in de polder. Een mooi feest, top georganiseerd door Lelystedelingen Guido Botter en Dennis Focke. Complimenten voor de organisatie en de vele andere betrokkenen. Het was reuze gezellig!

Datzelfde gold natuurlijk voor de Nationale Oldtimerdag, op zondag, waarbij ik de opening mocht verrichten. Een fantastisch evenement waar zo’n 20.000 bezoekers op af kwamen. Het is dan ook het grootste evenement in zijn soort in de Benelux. En een echte publiekstrekker voor Lelystad!

Maandag was een lange dag met diverse overleggen in het stadhuis, overdag in het kader van mijn burgemeestersportefeuille en ’s avonds met de agendacommissie en het presidium in mijn rol als voorzitter van de raad.

Dinsdag waren we de hele dag met het college bijeen, eerst voor het wekelijkse overleg en aansluitend bespraken we met elkaar de uitgangspunten voor de in de komende maanden op te stellen programmabegroting.

’s Avonds was er raad. Op de agenda stond onder meer een sessie in het kader van het op te stellen Integraal Veiligheidsplan, waar ik zelf de bestuurlijke trekker van ben. In deze sessie werden de onderwerpen besproken die naar voren zijn gekomen uit de veiligheidsanalyse op basis van beschikbare cijfers, consultatie van interne en externe partners, consultatie van bewoners (via het mobiele stadskantoor) en ondernemers en een brainstormsessie met de gemeenteraad. Binnenkort stelt de raad de prioriteiten en thema’s vast die in het plan nader uitgewerkt gaan worden.

 

Kennisdelen en vakmanschap

Het was een week die grotendeels in het teken stond van kennisdelen en vakmanschap. De woensdag bracht ik voornamelijk op het stadhuis door voor overleggen. Maar zo was ik donderdag in Den Haag voor een bijeenkomst van het Begeleidingscollege voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL stelt gevraagd en ongevraagd informatie beschikbaar die voortkomt uit door het PBL uitgevoerde verkenningen, analyses en evaluaties. Kennis die bij kan dragen aan goede politiek-bestuurlijke afwegingen. Het Begeleidingscollege, waar ik lid van ben, heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Ik combineerde deze afspraak met een afspraak in Den Haag met een lobbyist die deskundig is op diverse dossiers die ook Lelystad aangaan.

Vrijdag bezocht ik samen met de vice voorzitter van de KNRM Lelystad het hoofdkantoor van de KNRM (Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij) in IJmuiden. De KNRM doet belangrijk (reddend) werk. Interessant om nader kennis te maken.

Verder was er een vergadering samen met wethouder John van den Heuvel met Staatsbosbeheer en nam ik een kijkje in de bibliotheek, die die dag een live verbinding had met TEDx Veghel. De organisatie van TEDx Veghel had dit jaar de handen ineen geslagen met de Koninklijke Bibliotheek om ervoor te zorgen dat de TEDTalks (zo worden de bijdragen van sprekers op een TEDx genoemd) in zoveel mogelijk bibliotheken in Nederland tegelijk te zien zouden zijn. Een mooie geslaagde samenwerking, waarbij kennisdelen en ontmoeting centraal stonden. Begrippen waar het zowel bij TEDx als bij de bibliotheek om draait.

Tevens was er de eerste workshop ‘Lokale Politiek, iets voor mij?’. Inwoners van Lelystad met interesse voor de lokale politieke konden zich opgeven voor een middag vol met boeiende workshops over de werking van de lokale politiek en over wat o.a. het raadslidmaatschap en de rol van fractie assistent inhoudt. De animo voor deze workshop bleek groot. Beide middagen (komende vrijdag is er nog een) waren snel volgeboekt. Fijn dat er zoveel mensen belangstelling hebben voor de lokale politiek.

‘s Avonds heette ik de deelnemers aan de Lelystadse vierdaagse welkom bij hun intocht in het Stadshart. Zo’n 3400 medaillelopers en in totaal meer dan 5000 lopers haalden de eindstreep. Een prachtig evenement dat elk jaar weer mede mogelijk wordt gemaakt door de scholen, begeleiders, vrijwilligers en het bestuur van de stichting Lelystadse Avondvierdaagse.

Brandweer Lelystad bestaat, net als Lelystad, vijftig jaar en dat werd zaterdag gevierd met een prachtige open dag voor jong en oud. Ik mocht het evenement op feestelijke wijze openen, nadat ik in de oude brandweerauto ‘Zijp 1’ bij de kazerne was gearriveerd. De open dag stond dan ook in het teken van een halve eeuw brandweer. Zo was er een fotocollage rond vijftig jaar brandweer en vertelden oud-brandweerlieden hoe het er destijds aan toe ging. Daarnaast was er van alles te zien en te doen: bezoekers konden verschillende hulpverleningsvoertuigen bewonderen, de (jeugd)brandweer verzorgde hulpverleningsdemonstraties, er waren kleine en grote blusshows en een demonstratie in een speciale duiktank. De stichting Utopodium en showdansschool Overeem zorgden de hele dag voor een podiumshow met muziek en dans. Ook de band van de gemeente trad op.

 

’s Middags hield ik een openingstoespraak bij het Bondru Festival. Het Bondru Festival, met als thema ‘Eenheid in Verscheidenheid’, is een multicultureel feest, georganiseerd door Stichting Mamyo. Mamyo betekent in Suriname lappendeken en staat symbool voor de multiculturele samenleving. Bezoekers van het festival konden op het Stadhuisplein langs kraampjes lopen om te ruiken, te proeven en te zien wat verschillende culturen allemaal te bieden hebben. Ook was er een ‘Prodo Waka’, een multiculturele optocht waarbij de deelnemers gekleed gaan in traditionele kleding uit hun geboorteland. Echt prachtig om te zien!

Maandag vond in het stadhuis een expertmeeting plaats over Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie. Zoals ik eerder schreef ben ik voorzitter van de Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie, een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. Belangrijk doel is daarbij te achterhalen of er aanwijzingen zijn dat het proces rond lijkschouw en de sectie leemtes vertoont waardoor wellicht misdrijven gemist worden. Tijdens de expertmeeting konden experts uit de forensische keten hun input leveren voor dit onderzoek, daarnaast was deze dag bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken. In de lijkschouw en gerechtelijke sectie ontmoeten de medische wereld en de strafrechtelijke wereld elkaar. De uitdaging is om deze werelden zodanig te verbinden dat beiden voordeel hebben aan goede samenwerking. Bijzonder interessant was ook het betoog van de experts uit België en Groot-Brittannië. Inspirerend om te horen hoe daar een en ander is georganiseerd.

Dinsdag was ik, samen met de andere collegeleden en wethouders, burgemeesters en raadsleden uit heel Nederland, bij het jaarlijkse VNG congres dat deze keer werd gehouden in Goes en in teken stond van vakmanschap. Op het programma van dag een van dit tweedaagse congres, stonden een aantal boeiende lezingen en deelcongressen over het thema, met als rode draad dat het vak van bestuurder in beweging is en er meer dan ooit van de lokale politiek wordt gevraagd en verwacht. Minder regels, meer vrijheid. Lokale aandacht, regionale samenwerking. Dat vraagt om bestuurders die op verschillende niveaus hun vak verstaan.

 

Een week met hoogte- en dieptepunten

Het was weer een zeer afwisselende week met hoogte- en dieptepunten. Wat vooral een mooi en feestelijk Pinksterweekend had moeten worden, werd overschaduwd door het vreselijke nieuws van de aanslag in Londen en het landelijke nieuws rondom de dood van Romy en Savannah. Echt afschuwelijk! Naast verdriet en boosheid over zoveel levens die voortijdig zijn geëindigd, heb ik respect voor de hulpdiensten (zowel in Londen als hier in Nederland) die ondanks de impact die de gebeurtenissen ook op hen zal hebben gehad ‘gewoon’ hun werk hebben moeten doen.

Op woensdag had ik een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Daarna had ik een overleg met onder anderen Arno Brok, commissaris van de koning van Friesland en voorzitter van het bestuur van het BNG cultuurfonds, waar ik ook lid (en beoogd toekomstig voorzitter) van ben. Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Later die middag ging ik op verjaardagsbezoek bij mevrouw Wegner. Zij was die dag, net als haar echtgenoot een half jaar eerder, honderd jaar geworden. Twee honderdjarigen en al 76 jaar getrouwd. Dat is toch wel heel erg bijzonder!

Donderdag had ik in Den Haag een bijeenkomst van de Stuurgroep Deltaprogramma. Op de agenda stond het Deltaprogramma 2018 dat naar minister Schultz van Haegen wordt gestuurd en daarna naar de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel binnen dit Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. Het gaat erom dat we steeds meer rekening gaan houden, ook als gemeenten, met forse regenbuien, hitte en droogte en natuurlijk overstromingen. Je moet je bijvoorbeeld afvragen of het wel verstandig is wanneer het noodaggregaat van een ziekenhuis in de kelder staat. Het antwoord is natuurlijk dat dat in een aantal situaties (bijvoorbeeld als het ziekenhuis naast een rivier staat) niet verstandig is. Toch werd daar tot voor kort niet over nagedacht.

Vrijdag was ik in Bemmel, waar de jaarlijkse bijeenkomst plaatsvond van het burgemeestersklasje van de lichting 2008-2010. We waren te gast bij Marianne Schuurmans, burgemeester van Lingewaard. Als je burgemeester wordt in Nederland dan is het de bedoeling dat je een opleiding volgt voor beginnende burgemeesters, georganiseerd door het NGB. “Het klasje” komt vervolgens in principe elk jaar een keer bij elkaar. Dit jaar was dat dus in Lingewaard. Volgend jaar komt het “klasje” bij elkaar in Lelystad.

Zaterdag was ik jarig en werd ik overstelpt met hartverwarmende felicitaties. Waarvoor ik ook via deze weg iedereen nogmaals hartelijk wil bedanken!

Zondag vertrokken we weer naar ’s Hertogenbosch omdat Carolien piket had. We bezochten “Jazz in Duketown” en genoten van de muziek, de goede sfeer en ontmoetingen met vele bekenden.

Dinsdag hadden we na de collegevergadering –en als vervolg op mijn ontmoeting met mijn Zwolse ambtsgenoot- een ontmoeting met het college van Zwolle en bespraken we de gezamenlijke opgaven en ambities in de regio.

’s Avonds was er raad. Op de agenda stond onder meer de startnota kustvisie. De kust speelt een belangrijke rol als het gaat om de economische en toeristische doorontwikkeling van Lelystad. De nieuw te ontwikkelen kustvisie zal een ruimtelijk kader moeten bieden voor de verdere ontwikkelingen aan de kust en zal daarnaast als bouwsteen dienen voor de op te stellen Omgevingsvisie in het kader van de nieuw Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt.

Ook werd tijdens de vergadering Michael Wijngaard als tijdelijk raadslid voor Leefbaar Lelystad geïnstalleerd. Michael vervangt Leefbaar Lelystad raadslid Hans Zaal, die wegens ziekte zijn werkzaamheden als raadslid tijdelijk neer moet leggen. Ook via deze weg wens ik Hans veel sterkte en beterschap! En heet ik Michael nogmaals welkom.

Terugblikken en vooruitkijken

Na er even tussenuit te zijn geweest (vanwege een korte vakantie in Duitsland) begon ik vorige week dinsdag al direct met een extra lange (werk)dag. Na een dag vol overleggen stond ’s avonds de eerste termijn van de raadsbehandeling van de Kadernota 2018 op de agenda. De laatste kadernota van deze bestuursperiode. Een kadernota die terugblikt en vooruitkijkt. Het werd een lange avond, waarop elke partij zijn visie op de gezamenlijk vast te stellen voorstellen voor de beleidsmatige en financiële kaders voor de in het najaar op te stellen programmabegroting gaf. Mede omdat voorafgaand aan deze algemene beschouwingen, inclusief collegereactie, de nota dierenwelzijn vastgesteld diende te worden, duurde de raadsvergadering tot na middernacht.

De volgende dag had ik een afspraak met mijn collega uit Zwolle, burgemeester Henk Jan Meijer. We bespraken de ontwikkelingen in de regio en onze gezamenlijke belangen en ambities. Binnenkort vindt een ontmoeting plaats tussen de colleges van Zwolle en Lelystad.

Ook was er een overleg van de Burgemeesterskring (de zes Flevolandse burgemeesters).

Later die middag mocht ik samen met politiechef Ab van Vliet diploma’s uitreiken aan een nieuwe lichting politiekids. Het afgelopen half jaar hebben de politiekids een intensieve training gevolgd op het gebied van weerbaarheid en conditie. Daarnaast helpen zij de politie bij het leefbaar en veilig houden van de wijk. Het project politiekids wordt mogelijk gemaakt door scholen, politie, Centrada, Libra-sport, het Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en natuurlijk ook de ouders van de kids. Een mooie samenwerking die zijn vruchten afwerpt. In een evaluatie gaven de ouders van de politiekids aan dat zij zelf nu ook door hun kinderen op hun gedrag worden aangesproken.

Na de diploma-uitreiking had ik nog een bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw, waarvan ik voorzitter ben.

Met Hemelvaart nam ik onder meer samen met wethouder Fackeldey een kijkje bij Dancetour, waar het gezellig druk was. Zo’n 7000 bezoekers waren op het dance event in de Parkwijk in Lelystad afgekomen. De sfeer zat er goed in en het weer was natuurlijk ook fantastisch.

De vrijdag na Hemelvaart vertrokken de bussen van Flevoland fietst tegen kanker (FFTK) met leerlingen en begeleiders van het MBO college Flevoland, Scholengemeenschap Lelystad, De Anger uit Lelystad en Groenhorst Almere, op weg maar de Alp d’Huez. Flevoland fietst tegen kanker is een project voor, door en met leerlingen. Het project geeft scholieren de kans om op te staan tegen kanker. Gedurende een jaar gaan scholieren aan de slag met acties om geld in te zamelen voor stichting Alpe d’HuZes. Leerlingen worden aangesproken op hun creativiteit, hun organisatorisch vermogen en hun communicatieve competenties. Ook moeten zij flink trainen, want een berg als de Alpe d’Huez beklimmen, de bekroning van het jaartraject, gaat niet vanzelf. Flevoland fietst tegen kanker is een initiatief van Boyd Besselink, die -gemotiveerd door zijn moeder- het project vijf jaar geleden startte. Samen met Silvia Verhoeven, Louk en Daan Kuijpers en Ed Galesloot is hij de grote trekker van Flevoland fietst tegen kanker. Jaarlijks doen nu zo’n 100 tot 150 leerlingen uit heel Flevoland mee. Ik heb de deelnemers, begeleiders/vrijwilligers heel veel succes toegewenst.

Zaterdag was ik op uitnodiging van collega Pieter van Maaren aanwezig bij de visserijdagen en vlootschouw op Urk. Daar sprak ik veel bekenden en genoot ik van het heerlijke weer en van de overheerlijke vis niet te vergeten.

Zondag was ik in Veghel ter gelegenheid van de Kringgildedag ‘Hoge Schuts’ 2017. Een leuk en groots evenement, georganiseerd door het Sint Barbara Gilde Veghel.

Maandag had ik diverse afspraken, onder anderen met mijn collega Theo Weterings in de Haarlemmermeer. We spraken onder meer over Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam. Ook mocht ik die dag tijdens een naturalisatiebijeenkomst 18 nieuwe Nederlanders verwelkomen.

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college en ’s avonds de tweede termijn van de raadsbehandeling van de kadernota. De Kadernota 2018-2021 werd aangenomen met 8 amendementen en 13 moties. Zoals ik al schreef is het de laatste kadernota van deze bestuursperiode. Een periode waarin de gemeente onder zware financiële druk stond en zich genoodzaakt zag om ingrijpende bezuinigingen door te voeren, maar er desondanks in slaagde om de absolute basis van de sociale- sport- en culturele infrastructuur in stand te houden. Dit is iets waar het college en de raad trots op mogen zijn. Het financieel perspectief is meerjarig sluitend en er is nu voor het eerst na jaren weer ruimte voor incidentele investeringen. Met het opstellen van de programmabegroting is hopelijk meer duidelijk over hoeveel ruimte er is voor wenselijke structurele investeringen. Veel hangt samen met de hoogte van rijksbijdragen (het gemeentefonds) en dus ook met een nieuw te vormen kabinet en in hoeverre dit kabinet gemeenten tegemoet zal komen…

Van plechtigheid tot uitbundigheid

Het was voor mijn doen een ‘rustige’ week. Vaak zijn mijn dagen volgepland en deze week zat er af en toe wat ruimte tussen de verschillende afspraken en had ik zowaar zelfs een paar uurtjes over. Dat was hard nodig want er moest een feestje voorbereid worden, waarover later meer.

Woensdag 3 mei was ik in Den Haag voor de VNG commissie Water, waar ik voorzitter van ben. We hebben daar gesproken over onder andere de onderwerpen wateroverlast en droogte en het beperken van schade daarvan. We hebben daarin een lokale en regionale opgave en willen daarom graag met partners samenwerken, zoals gemeenten, het waterschap, de provincie en het rijk. We willen gezamenlijk de kwetsbare plekken in beeld krijgen en de bewustwording van de kwetsbaarheid bij de gebiedspartners verhogen. Lelystad als waterrijk gebied heeft daar erg veel belang bij en het is goed dat hier gezamenlijk met partners in wordt opgetrokken. Na deze commissie had ik een overleg met Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waar ik zelf secretaris van ben. We spraken over de organisatie en over wat interne zaken rondom het Genootschap.

Donderdagochtend had ik tijd om te sporten, wat ik dan ook gedaan heb. Mijn eerste afspraak vervolgens op het stadhuis was een kennismaking met Maria Kooijman. Zij is manager van het Veiligheidshuis Flevoland. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat gericht is op het terugdringen van overlast en criminaliteit. Hierin werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening. Heel belangrijk voor een burgemeester, met openbare orde en veiligheid in de portefeuille, om de spelers in het veld goed te kennen.

In de middag mocht ik de persoonlijke felicitaties overbrengen aan het echtpaar Leny en Klaas d’Haen. Een van oorsprong Amsterdams echtpaar, dat sinds 1975 met veel plezier in Lelystad woont. Zij vierden hun 60-jarig huwelijk en ik mocht een bloemstuk overhandigen.

’s Avonds was de dodenherdenking. Het was de eerste keer dat ik dat in Lelystad mocht doen. Na mijn toespraak sprak de voorzitter van het 4 en 5 mei comité Tony Merkelbach, gevolgd door Rabbi Moshe Stiefel. Ook werd er nog een gedicht voorgedragen. Mooie en treffende woorden over oorlog en de waarde van vrede en vrijheid.

Op vrijdag 5 mei werd het bevrijdingsvuur in Lelystad ontstoken. Een groep lopers bracht het vuur van Wageningen naar Lelystad. Ik mocht als burgemeester het bevrijdingsvuur in het Lelycentre in ontvangst nemen. Heel bijzonder. Met veel dank aan de organisatie van de herdenking en de 5 mei-viering, waaraan het 4,5 mei en veteranen comité Lelystad, ECL, Harmonie Orkest Lelystad en tamboers, Rode Kruis Lelystad, Wooncentrum Uiterton, Stichting Dieren Weiden Lelystad, Afdeling BOR gemeente, Scouting Lelystad, Winkelcentrum Lelycentre en Politie Lelystad hard hebben gewerkt. Op vrijdag bereikte ons ook het fantastische nieuws dat het Spaanse modebedrijf Inditex in Lelystad een groot distributiecentrum voor Europa gaat bouwen. Het distributiecentrum komt op bedrijventerrein Larserpoort en levert minimaal 400 banen op. De dagen ervóór waren erg spannend geweest of we tot overeenstemming zouden komen en nu het zover is, wordt dit ook heel belangrijk voor Lelystad en de hele regio: nu begint het pas echt. Mooi dat Omala dit binnen heeft gehaald!

Op zaterdag bracht ik een bezoek aan kringloopwinkel de Groene Sluis, die haar 5-jarig jubileum vierde. Ik heb dit initiatief in mijn toespraak één van de parels van Lelystad genoemd. Het is een mooi kringloopbedrijf met aandacht voor mensen en duurzaamheid, op allerlei verschillende manieren. Aanwezig waren ook de projecten aan wie de Groene Sluis de afgelopen jaren geld heeft gegeven. Dit keer stelt Groene Sluis 2500 euro beschikbaar voor een project of initiatief op het gebied van duurzaamheid. En verder stond het weekend in het teken van een bijzonder feest!

Mijn ouders Wabe Adema en Regina Adema-Kramer waren maandag 60 jaar getrouwd maar het werd op zondag gevierd. Dat werd een mooi feest in Makkum, waar mijn vader geboren en getogen is. Voor het feest waren speciaal heel goede vrienden van mijn ouders uit Groot Brittannië overgekomen, ze kennen elkaar al 55 jaar.

Zaterdag en maandag heb ik dit gezelschap tussen de bedrijven door uitvoerig mogen rondleiden in ons mooie Lelystad. We bezochten onder andere de Oostvaardersplassen, chocoladefabriek Brouwer en het Nieuwland. Maandagavond was er een vergadering met de agendacommissie van de Raad en was er een vergadering van het Presidium, het overleg van de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Dinsdag 9 mei was weer een vertrouwde collegedag, waarna we als college in gesprek gingen met culturele instellingen over hoe zij ervoor staan. Dan vonden nog diverse overleggen plaats en was er een interview voor het blad Boer&Zo. ’s Avonds was er een lange raadsvergadering, een latertje, waarin na een lange discussie unaniem vóór gestemd werd voor de bouw van de nieuwe Parkwijk, een wijk naast het Stadshart.

Koningsdag met een extra feestelijk (oranje)tintje

Het was een week van feestelijke tradities, met onder andere veel gezelligheid op Koningsnacht en Koningsdag. In de persoonlijke sfeer kreeg Koningsdag dit jaar een extra feestelijk (oranje)tintje!

Woensdag 26 april was voor veel mensen een bijzondere dag. Als burgemeester van Lelystad mocht ik namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander ter gelegenheid van zijn verjaardag negen Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan Lelystedelingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving: mw. F. Cherrat – Ahariz, dhr. J. van Doorn, dhr. T. Grootjen, dhr. M.J. Levering, dhr. M.G. Link, dhr. G.F.A. Sweep, dhr. H.C. Verstallen, dhr. P.H.C. Wielinga, mw. C.J. van ’t Zet – van Hoeve. Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje – Nassau.

Later die dag ging ik naar de Oranjeborrel, georganiseerd door het Oranjecomité Lelystad. Om vervolgens samen met wethouder Fackeldey de stad in te gaan, waar Koningsnacht al vroeg begon en de vrijmarkt al in volle gang was. Overal, ook in de café’s en poppodium Underground, was het gezellig druk.

De volgende dag was het Koningsdag en mocht ik samen met Carel Luiting Maten, voorzitter van het Oranjecomité Lelystad, de bewoners van woonzorgcentrum De Uiterton namens het Oranjecomité trakteren op Koningsgebak. Een feestelijke traditie.

Daarna ging ik naar ‘s-Hertogenbosch. Want terwijl de meeste mensen die bij de jaarlijkse lintjesregen een lintje kregen (dit jaar waren het er 2815) waarschijnlijk al wel weer wat van de verrassing bekomen waren, stond Carolien die dag namelijk ook nog een verrassing te wachten. Op de brandweerkazerne, in aanwezigheid van collega’s, vrienden en familie, kreeg zij op Koningsdag zelf, uit handen van mijn collega Ton Rombouts, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Carolien werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een belangrijk moment, dat ik voor geen goud had willen missen!

De dagen daarop bleven we in ‘s-Hertogenbosch.

Maandag had ik diverse overleggen op het stadhuis, waaronder diverse kennismakingsgesprekken, met onder anderen de Regionaal Militair Operationeel Adviseur voor Flevoland, de eigenaar van BUN Holding, die met zijn onderneming actief is in drie bedrijfstakken: de exploitatie van supermarkten, projectontwikkeling en het beheren en renoveren van vastgoed en met de voorzitter van de Fietsersbond afdeling Lelystad.

Dinsdag bracht ik na het college een bezoek aan woonzorgcentrum Laarhof. Laarhof is onderdeel van Coloriet, een organisatie die is gespecialiseerd in wonen en zorg voor senioren. De locatie Laarhof bestaat uit kleinschalige groepswoningen voor mensen voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. De woningen ademen een huiselijke sfeer en zijn voorzien van de modernste technieken.

Later die middag ging ik ook nog op bezoek bij het Lelystadse bedrijf Ortho Design, dat onlangs zijn vijfjarig bestaan vierde. Ortho Design is opgericht door André en Sandra IJsebrands. André is orthopedisch schoenmaker en besloot vijf jaar geleden samen met zijn vrouw Sandra de sprong in het diepe te wagen en voor zichzelf te beginnen. Ze willen er een echt familiebedrijf van maken; Hun jongste zoon doet ook de opleiding podotherapie.

’s Avonds was er een brainstormsessie met de gemeenteraad over het Integraal Veiligheidsplan dat binnenkort opgesteld wordt. We bespraken onder meer het huidige veiligheidsbeeld -op basis van onderzoeksgegevens, aangevuld met het beeld dat naar voren is gekomen uit de gesprekken die in de afgelopen vier weken bij het mobiele stadskantoor met bewoners zijn gevoerd – en de mogelijke prioriteiten in de aanpak van (on)veiligheid voor de komende vier jaar.

 

Koninklijk bezoek en meer bijzonderheden

Het was een bijzondere week. Donderdag kreeg Lelystad koninklijk bezoek. Koningin Máxima opende hier de 50e Resto van Harte van Nederland. En in aanloop naar de lintjesregen ging ik dinsdag op pad om de Lelystedelingen die vanwege hun verdiensten in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding persoonlijk uit te nodigen voor de plechtigheid. Dat leverde stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen op. En dan was er ook nog het bijzondere nieuws dat verder uitstel van Lelystad Airport in de lucht zou hangen. Bijzonder en opmerkelijk omdat dit ‘nieuws’ gebaseerd is op een brief van de staatssecretaris waarin zij juist stelt dat iedereen alles op alles zet en dat daardoor 1 april 2019 wel haalbaar is. Gezien het belang om die datum te halen, neem alleen al het nieuws van de afgelopen week over de lange rijen op Schiphol, mogen we er toch ook vanuit gaan dat iedereen alles op alles zet om openstelling per april 2019 van Lelystad Airport voor vakantievluchten mogelijk te maken. Daar gaan we dus ook nog steeds vanuit. Maar goed. Hierbij weer mijn terugblik op de week van woensdag tot woensdag. 

Woensdagochtend was ik te gast bij Praktijkonderwijs De Steiger. Wat een leuke school is dat! Samen met onder anderen Mila Romijn (betrokken Lelystedelinge en initiatiefneemster van het project Met Inzet Lukt Alles, ofwel MILA) en bibliotheekdirecteur Jan Gommer mocht ik tekeningen jureren. De geselecteerde tekeningen worden verwerkt in een mozaïek in de vorm van een drieluik dat gemaakt wordt in het kader van 50 jaar Lelystad. Aan dit project werken, naast de leerlingen van De Steiger, diverse inwoners van Lelystad mee. Initiator van het mozaïekproject is vrijwilligster Nandra Aduke. Zij wil met dit project de historie (ouderen) en de toekomst (jongeren) met elkaar verbinden. In september/oktober is het mozaïekkunstwerk gereed en te bezichtigen in het stadhuis.

Ook had ik woensdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van de kerken in Lelystad, ging ik op koffiebezoek bij een echtpaar dat enthousiast vertelde over met hoeveel plezier zij in Lelystad wonen en ging ik ’s avonds samen met wethouder Sparreboom op bezoek bij de Marokkaanse moskee.

Donderdag kreeg Lelystad bezoek van koningin Máxima. Zij kwam naar Lelystad omdat hier de 50ste Resto VanHarte werd geopend. Het Resto in Wijkcentrum Zuiderzee in de Zuiderzeewijk is een KinderResto; kinderen koken hier samen en leren over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Het KinderResto is een belangrijke pijler van Resto VanHarte. In het KinderResto leren kinderen in tien leuke en leerzame middagen over de herkomst van ons eten, over gezonde voeding en het belang hiervan. De kinderen van het KinderResto hielpen koningin Máxima met de opening van hun Resto. En omdat de kinderen het KinderResto-programma succesvol doorlopen hebben, mocht ik ze bij de opening een certificaat overhandigen.

Vrijdag had ik diverse overleggen en zaterdag ging ik bij het mobiele stadskantoor, die op dat moment bij winkelcentrum Voorhof stond, met inwoners in gesprek over het thema Veiligheid. Komend weekend staat het mobiele stadskantoor nog in de wijkwinkelcentra Jol en Kempenaar. Brandweer, politie en gemeente vertegenwoordigers zijn dan weer aanwezig om het gesprek over veiligheid aan te gaan, om ideeën van inwoners op te halen en om tips te geven over wat je als inwoners zelf kunt doen om de veiligheid in je omgeving te verbeteren.

Maandag had ik opnieuw diverse overleggen op het stadhuis en ging ik ’s avonds naar een bijeenkomst van het comité van aanbeveling van de Oldtimerdag, waarvan ik voorzitter ben.

Dinsdag was er college en ging ik later die dag bij negen Lelystedelingen langs om hen persoonlijk een uitnodiging te overhandigen voor de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen. Wat een ontzettend leuke ervaring was dat! De verrassing op de gezichten van de mensen die zich meestal al geruime tijd geheel belangeloos inzetten voor de samenleving en dan te horen krijgen dat zij daarvoor een onderscheiding krijgen. Dat blijft toch altijd weer een bijzondere ervaring.