Vlaggen met een boodschap en je veilig voelen (buiten en thuis)

Twee ‘officiële’ weken deze week, over Veiligheid en Coming Out. Beide belangrijke thema’s waarbij het er om gaat dat iemand zich vrij en veilig voelt in zijn eigen omgeving en zichzelf kan zijn. Ik keerde voor even terug in mijn oude collegekamer in Deventer en er was Haags bezoek aan de kust.

In het kader van de Week van de Veiligheid zijn er woensdag samen met buurtvoorlichters op verschillende plekken in Lelystad flyeracties gehouden voor Burgernet. In het Stadshart heb ik zelf even geflyerd en met verschillende mensen gesproken over het belang van Burgernet. Het is een mooi middel om de samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners te ondersteunen. Samen kunnen we verdachten opsporen en elkaar helpen bij vermissingen of andere alarmeringen. Zo kun je actief bijdragen aan de veiligheid van je eigen woon- en werkomgeving. Hoe meer Burgernetdeelnemers, hoe meer kans van slagen van een Burgernetactie. Ben je 16 jaar of ouder? Meld je ook aan, via www.burgernet.nl. In het stadhuis kun je trouwens ook aanmeldformulieren krijgen.

Het was deze week en specifiek deze dag ook Coming Out Dag. Lelystad is een Regenboogstad, dat betekent extra aandacht voor de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Lelystad. Samen met Regionaal Commandant van Flevoland Gerrit Spruit heb ik bij de brandweerkazerne de regenboogvlag gehesen. In Flevoland werd flink gevlagd, waaronder door veel nieuwe instanties. Wethouder Janneke Sparreboom heeft symbolisch de vlag bij GGD Flevoland gehesen, ook één van de organisaties die voor het eerst meedeed aan Coming Out Dag. Er hingen verder vlaggen op onder andere scholen, bij Aviodrome, het Agora Theater, in Bataviahaven, de Ontmoetingskerk, de MFA’s, het stadhuis, het provinciehuis van Flevoland en een banner bij de Rabobank. Ook vlagden dit jaar voor het eerst alle politiebureaus in Nederland en niet alleen die van de Regenboogsteden. Een mooi signaal!

Op naar Amersfoort de volgende dag, voor een juryoverleg voor de BNG Erfgoedprijs, waar ik voorzitter van de jury ben. De prijs is dit jaar gewonnen door Zutphen en er is overlegd over de prijs voor volgend jaar. Daarna door naar Deventer samen met de griffie van Lelystad om een bezoek te brengen aan de griffie en burgemeester. We bezoeken verschillende gemeentes om inspiratie op te doen over hoe de griffie, die de gemeenteraad in haar taken en werkzaamheden ondersteund, daar is georganiseerd. Ik zag natuurlijk weer veel oude bekenden. Ook leuk was dat ik zo ongeveer op dezelfde plaats zat in de collegekamer waar ik 7,5 jaar als wethouder heb gezeten. Dat was weer een vertrouwd uitzicht (voor de insiders: op de familiewapens van de burgemeesters Bloemers en Bolkestein). De laatste stop was in Lelystad. Daar had ik stationsvergadering van de KNRM Lelystad. Diverse vrijwilligers kregen het certificaat HUET. Gefeliciteerd allemaal!

Nog goed om te melden is dat er die dag ook in Flevoland, in Almere, een Oranje huis is geopend. Dit is een blijf-van-mijn-lijf-huis voor mensen, veelal vrouwen, die te maken hebben met huiselijk geweld. Goed dat deze opvang nu ook beschikbaar is voor mensen uit Flevoland.

Vrijdag ben ik samen met wethouder Jop Fackeldey naar Zaanstad geweest om “kennis te maken” met de nieuwe burgemeester Jan Hamming. Nu kenden zowel Jop als ik Jan al, maar Jan is nieuw in de regio en vandaar het gesprek. Zaanstad is net als Lelystad ook onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Daarin werken we samen met 33 gemeentes uit Noord-Holland en Flevoland om elkaar economisch, stedelijk en landschappelijk te versterken. Het was een fijn gesprek en goed om te weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarna hadden we sinds het overlijden van Eberhard van der Laan weer voor het eerst een vergadering van de MRA Regiegroep. Hij was daar als burgemeester van Amsterdam voorzitter van. Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, verving hem als vicevoorzitter. Dat was wel een verdrietig moment, omdat kort geleden Van der Laan daar zelf nog zat. We hebben vanzelfsprekend stilgestaan bij zijn overlijden en de enorme betekenis die hij heeft gehad, ook voor de regio.

In het weekend ben ik samen met Carolien naar Den Bosch geweest. Zij moest daar zijn vanwege het piket van haar werk.  We hebben er nog een bruiloft bezocht en lampen gekocht voor ons nieuwe huis, dat bijna af is. Wethouder Ed Rentenaar vloog er nog overheen en stuurde me mooie luchtfoto’s door van het gebied. Leuk om te zien.

Na een volle overlegdag en een interview ’s avonds met Radio Lelystad, kwam dinsdag minister Jet Bussemaker op bezoek in Lelystad. We bezochten Batavialand en de werf. Ze was hier omdat de contracten werden getekend voor de conservatie van het middeleeuwse schip de IJsselkogge. Dat is gevonden in de IJssel tijdens het project ruimte voor de rivier van Rijkswaterstaat. Het scheepswrak wordt in Lelystad geconserveerd en gaat daarna terug naar Kampen. We hebben de minister het kustgebied daar laten zien en we zijn uiteraard nog op de Batavia geweest.  Verder heb ik nader kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de BKL Dirk Jan Verdoorn, die Andries Greiner is opgevolgd. Andries was ook bij het gesprek aanwezig, een warme overdracht kortom.

En tot slot vond ‘s avonds de Raadsvergadering plaats.

Advertenties

Praten over de politie, veiligheid en burgemeesters onder elkaar

Na de festiviteiten vanwege ons 50-jarig jubileum van de afgelopen tijd, stond deze week vooral in het teken van veiligheid. Hier hebben we uitvoerig over gepraat met veel burgemeesters en politiemensen uit het land. Ook inwoners hebben hierbij natuurlijk een rol. Verder was het een week met weerzien van veel oude bekenden en natuurlijk het trieste nieuws van het overlijden van Eberhard van der Laan.

De woensdag begon met een bijeenkomst van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. We hebben het erover gehad om (nog) meer met elkaar samen te werken. Misschien willen we in de toekomst samengaan tot één veiligheidsregio. In Nederland zijn er 25 veiligheidsregio’s. Die zijn elk verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

De avond en de volgende dag stonden in het teken van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waar ik secretaris van ben. Dit jaar was het jaarcongres in Lelystad! ’s Avonds zaten we voor een bestuursvergadering in De Rede, aan onze prachtige Bataviahaven. De volgende dag was het officiële programma in de Agora. Centraal thema was de politie. Interessante sprekers zoals Paul ‘t Hart, burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen) en Erik Akerboom gaven hun visie op de politie voor de toekomst. Daarna vonden er drie deelcongressen plaats. Goed was dat twee van de drie sessies werden gegeven door districtschef Flevoland Famke van Spaendonk en Jet Hoogendijk, hoofdofficier van Justitie Midden Nederland, waar Lelystad ook onder valt. Dus het programma was regionaal ingekleurd. Door mij werd iedereen natuurlijk verwelkomd en heb ik een filmpje getoond over het heden en de toekomst van onze stad. Ik bezocht het deelcongres over de driehoek (openbaar ministerie, politie en burgemeester) en tot slot was er de jaarrede van voorzitter Liesbeth Spies en minister Plasterk.

Verder was het leuk om in Lelystad zoveel collega’s en oude bekenden te mogen begroeten. Ook Kees van Rooij, de voorgedragen burgemeester van Meierijstad. Dat is de nieuwe fusiegemeente van de Brabantse gemeenten Veghel (mijn vorige post), Schijndel en Sint-Oedenrode. Leuk om even met hem kennis te maken!

Na een enerverende dag vol met weerzien en geamuseerde gesprekken werd ik vrijdag wakker met het trieste nieuws van het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. Ik heb hem een aantal keer ontmoet, toen hij nog minister was en ik wethouder in Deventer, maar ook als burgemeesters onder elkaar. De laatste keer was bij hem thuis in het kader van het NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) programma “burgemeester under cover”, waar ik in dit blog vorig jaar verslag van heb gedaan. Hij stelde altijd scherpe en goede vragen, was geïnteresseerd. Het was een inspirerende bestuurder. Het is een groot verlies, voor Amsterdam maar vooral natuurlijk voor zijn familie en naasten.

Die dag had ik een reünie van mijn oude VVD-fractie in Deventer, waar ik vanaf 2001 zeven en een half jaar wethouder was. Gezellig om mijn oud-collega’s weer te zien. Het was dit keer bij Tjapko Poppens, destijds fractievoorzitter en tegenwoordig burgemeester van Wijk bij Duurstede. Wat een mooi historisch stadje is dat! Bijzonder wel dat die oude fractie drie burgemeesters heeft opgeleverd. Volgend jaar is de reünie bij mij in Lelystad.

Het weekend zat ik in Maastricht. In Museum aan het Vrijthof werd voor de vierde keer de BNG Bank Dansprijs, waar ik bestuurslid van ben, uitgereikt. De prijs ging naar drie jonge, beloftevolle choreografen: Astrid Boons, Sabine Molenaar en Ryan Djojokarso. Het was een mooie avond met prachtige dans en een paar topdansers uit ons land.

De week startte met een dag vol met vergaderingen en de aftrap van de Week van de Veiligheid. We willen graag dat iedereen, inwoners en bedrijven, met veiligheid aan de slag gaat. Hulp is zeer welkom bij het opsporen van daders en het voorkomen van misdrijven. Er gebeurt al veel in Lelystad om de veiligheid in ieders directe woonomgeving te vergroten, bijvoorbeeld door de inzet van Burgernet, het project Waaks en verschillende Whatsapp Buurtpreventiegroepen.

De volgende dag was er een bijzondere plechtigheid. Ik mocht een Draaginsigne Gewonden uitreiken aan meneer De Kooter. Dit wordt toegekend door de minister van Defensie aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het was aan mij de eer om dit draaginsigne te overhandigen, als vorm van erkenning voor zijn militaire inzet en de offers die hij daarbij heeft gebracht. Ik heb daarvoor mijn waardering uitgesproken en hem, ook namens de Lelystadse gemeenschap, bedankt voor zijn bijdrage in de strijd voor een betere wereld.

Dinsdagavond was er de motiemarkt, een mooi initiatief van de raad. Mensen konden hun plannen presenteren over wat zij belangrijk vinden voor de stad, voor kinderen, ouderen, heel divers. Het is nu aan de raad om de moties eventueel over te nemen en in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling op 7 en 14 november.

Een bijzondere dag voor Lelystad en felicitaties vanuit de Tweede Kamer

Na een week vol met festiviteiten in het kader van 50 jaar Lelystad, stond er deze week een hele bijzondere dag rood omcirkeld: de dag waarop precies een halve eeuw geleden de eerste inwoners in onze stad kwamen wonen. Dat hebben we natuurlijk gevierd! Er speelden uiteraard ook andere zaken. Zo woonde ik een belangrijk debat bij in de Tweede Kamer over Lelystad Airport.

Deze week begon met een vergadering in Den Haag van de VNG subcommissie Water, waar ik voorzitter van ben. Deze keer was dijkgraaf Hetty Klavers van het Waterschap Zuiderzeeland, ons eigen waterschap, te gast. In de commissie bespreken we tal van vraagstukken over water, het beleid, de kwaliteit, veiligheid. Ons doel is om vanuit de gemeentelijke praktijk over waterstandpunten te adviseren.

Donderdag 28 september was natuurlijk een hele speciale dag. Precies een halve eeuw geleden, op 28 september 1967, vestigden zich in de Zuiderzeewijk de eerste inwoners in onze provinciehoofdstad. Vandaag was Lelystad dus jarig. Als gemeentebestuur vonden we dat iedereen dat mocht weten en wie jarig is trakteert! Al vroeg in de ochtend werden reizigers bij het NS station ontvangen door gastvrouwen, die speciale “Lely-bloembollen” uitreikten. Onder toeziend oog van een levend standbeeld ‘Cornelis Lely’ zelf.

Inwoners en gasten van onze stad maakten ook kans om een luchtballonvaart te winnen met de stadsballon: ‘Lelystad geeft Lucht’. Met diverse winacties werden er in totaal 5 ballonvaarten weggegeven. Aan de hand van een rebus kon men ’s ochtends van start met een speurtocht. Die leidde naar een modelwoning in de Zuiderzeewijk, een van de eerste huizen in onze stad. Deelnemers vonden er coördinaten voor het eindpunt, vlakbij de Zuil van Lely in ons stadshart. De eerste prijswinnaars hadden binnen het uur al de rebus opgelost! Iets later in het stadhuis mocht ik namens “Lelykracht” gebakjes uitdelen aan bezoekers. Want bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een taartje!

Daarna snel door richting Den Haag. In de Tweede Kamer was ik aanwezig bij een belangrijk Kamerdebat over Lelystad Airport. De discussies volgen we als gemeente met belangstelling, dus dat wilde ik ook laten blijken door er bij te zijn. Erg leuk was dat Tweede Kamerleden mij persoonlijk feliciteerden met de 50ste verjaardag van Lelystad. Heel attent! De uitkomst van het debat was dat de beoogde regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen met de PvdA willen vasthouden aan de openingsdatum van de luchthaven van 1 april 2019. Als gemeente zijn we daar erg blij mee. Er is tenslotte al eerder uitstel geweest.

De volgende dag ging ik samen met het college een dagje op pad met de Raad van Lelystad. Het programma startte in Lelystad zelf, waarna we zijn doorgegaan naar Zaanstad om te horen hoe daar de nieuwe omgevingswet wordt aangepakt. Interessant verhaal, over een grote verandering voor onze inwoners en bedrijven en voor de gemeente. We hebben de dag ook weer in Lelystad afgesloten met een etentje bij Aan Ut Water, wat goed was verzorgd.

Het weekend stond ook in het teken van allerlei activiteiten. Zaterdag ben ik te gast geweest bij een “Open House Speranza” in de Waterbever in de Waterwijk. Kinderen hadden prachtige tekeningen voor mij gemaakt. Op een tekening stond: “Liefe Burgemeester. De wereld is mooi”. Dat zijn leuke dingen. Ik heb er ook heerlijk gegeten. Een keer per maand wordt er gekookt en kan er door wijkbewoners worden gegeten. Zondag had ik een familiereünie van de familie Adema in Makkum. Een erg gezellige dag uiteraard.

En dan is de werkweek alweer begonnen en is het maandag. Een dag die altijd vol staat met interne afspraken. Op dinsdag hadden we een speciale collegevergadering, niet in het stadhuis maar in het vernieuwde pand van Waterschap Zuiderzeeland. Tijdens de verbouwing zat het waterschap bij ons in het stadhuis. Als dank daarvoor zijn we hiervoor uitgenodigd om de reguliere collegevergadering eens bij hen te houden. Het is een prachtig vernieuwd gebouw geworden waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Tijdens de gezamenlijke lunch hebben we een aantal zaken besproken waar we op samenwerken, zoals ruimtelijke adaptatie (de stresstest), aanpak van medicijnresten in het water en vooral het voorkomen daarvan en ontwikkelingen rondom de IJsselmeerdijk.

Polderpioniers, chocoladeletters en de kracht van het persoonlijke verhaal

Het was weer een week die bol stond van de festiviteiten, maar er waren natuurlijk ook veel serieuze zaken te bespreken. Zo had ik op woensdag diverse overleggen over veiligheidszaken, zoals over het Integraal Veiligheidsplan (IVP), waar we nog steeds mee bezig zijn. En in het Veiligheidsbestuur bespraken we brandweerzaken.

’s Middag was ik bij de Cornelis Lelylezing waar hoofdspreker Zef Hemel, hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam, veel losmaakte met zijn visie dat de hele luchthaven Schiphol zich in de toekomst wel eens in de polder zou moeten vestigen. Mede-spreker Floris Alkema, Rijksbouwmeester, schetste een heel andere visie. Hoewel er op beide visies kritiek valt te leveren, slaagden de sprekers er in om je aan het denken te zetten. En dat is precies het doel van de Cornelis Lelylezing, die jaarlijks wordt georganiseerd en waarbij maatschappelijke, wetenschappelijke en tegelijkertijd actuele onderwerpen aan de orde worden gesteld. Onderwerpen als de klimaatverandering, voedselzekerheid, staatkundige vernieuwingen, immigratie-en vluchtelingen en de participatiemaatschappij. Voorzitter is oud-burgemeester Chris Leeuwe. Het was kortom een inspirerende bijeenkomst.

’s Avonds was ik bij de Lelystaddialoog over veiligheid. De Lelystaddialogen zijn een initiatief van Welzijn Lelystad, de Lelystadse politie, Stadmakerij, Bureau Gelijke Behandeling, Protestantse Gemeente Lelystad en RK parochie. De bijeenkomst in de Flevomeer bibliotheek leverde een mooi en goed gesprek over veiligheid op. Daarbij ging het ook vooral over wat je zelf kunt doen om de veiligheid in je leef- en werkomgeving te verbeteren. Aan het eind van de avond kreeg ik van alle deelnemers nog een persoonlijke boodschap mee. Deze worden meegenomen in het eerder genoemde IVP.

De volgende dag mocht ik samen met dijkgraaf Hetty Klavers een chocoladeletter, waarvan een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat, in ontvangst nemen. Franc Heijcke, voorzitter van stichting Sint voor elk kind kwam de letters in het stadhuis overhandigen. Wie dit jaar chocoladeletters bestelt bij Chocolaterie Brouwer, steunt daarmee stichting Sint voor elk Kind. Van elke letter ontvangt de stichting een bijdrage om voor kinderen een mooie theaterdag te organiseren. Stichting Sint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet altijd meedoen met tradities zoals Sinterklaas. Stichting Sint voor elk kind zet zich sinds 2015 in om jaarlijks met behulp van donaties en steun van vrijwilligers voor deze kinderen een fantastisch sinterklaasfeest in theater Agora te organiseren. Met natuurlijk na afloop voor elk kind een cadeau. Waterschap Zuiderzeeland deed de eerste bestelling voor een grote hoeveelheid chocoladeletters.

’s Middag was ik bij de reünie van Lelystadse pioniers, die plaatsvond in het kader van 50 jaar Lelystad. Heel bijzonder was het om zo veel mensen te ontmoeten die een hoofdrol hebben gespeeld bij het ontstaan van Flevoland. Een mooi initiatief van Lelystedeling Dam Backer, zelf pionier en 40 jaar werkzaam geweest als tandarts in Lelystad. Tijdens deze bijeenkomst mocht ik ook vertellen dat de Koning positief heeft gereageerd op mijn uitnodiging om Lelystad te bezoeken in het kader van onze 50e verjaardag. Hij komt op 15 november naar Lelystad. Goed nieuws voor onze stad dus.

Verder ging ik op bezoek bij het echtpaar Peelen, dat die dag 60 jaar getrouwd was. Een leuk bezoekje aan een leuk, van oorsprong uit Amsterdam afkomstig, stel.

Ook bezocht ik ’s avonds het Open Podium in Utopodium. Elke derde donderdag van de maand houdt Utopodium Open Podium. Tijdens deze avonden kan (beginnend) talent zijn of haar kunsten vertonen en podiumervaring opdoen. Of het nu muziek, zang, dans of stand up comedy is. Iedereen is welkom om zijn of haar kunsten te vertonen. Een mooi initiatief van Lelystedelinge Coba Beugeling, in combinatie met Ron van Bron. In een jonge stad als Lelystad, die zelf nog volop in ontwikkeling is, vinden we het belangrijk om werk te maken van persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van talenten.

Vrijdag brachten we als college met gasten uit Lelystad en uit de rest van Nederland een bezoek aan de Markerwadden. Erg leuk om dit mooie project aan onze relaties te laten zien. Maar ook voor mijzelf blijft het indrukwekkend om te zien hoe deze eilandengroep zich ontwikkelt en er langzaamaan in onze gemeente een nieuw stukje Nederland ontstaat.

De volgende dag mocht ik weer het water op, voor een oefening van de SAMIJ, de organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid en rampenbestrijding op het water in het IJsselmeergebied (zie ook mijn vorige blog). Dit was trouwens geen straf want het was prachtig weer.

En het was zaterdag natuurlijk burendag. Dus ging ik op bezoek bij mijn eigen burendag, waarvoor Monique Vriend het initiatief nam. Ook nam ik op uitnodiging van Leo Veeger een kijkje bij de burendag in het Stadshart, waar ik diverse Stadshartbewoners sprak. Beiden wil ik hierbij complimenteren met de geslaagde bijeenkomsten!

Zondag was het weer gezellig druk in het Stadshart. Daar vond de start van de fietstocht Dwars door Lelystad plaats. Met maar liefst 500 deelnemers trokken we op de fiets door Lelystad en letterlijk dwars door gebouwen in Lelystad. De organisatie was in handen van de Live Your Dream foundation (LYD), die hiermee stilstond bij het eigen 10-jarig jubileum in combinatie met het 50-jarig jubileum van onze stad. De LYD stichting organiseert al tien jaar lang zeiltochten en andere sportevenementen voor chronisch zieke jongeren en jongvolwassenen. Drijvende krachten achter deze organisatie zijn Petra en Olaf Oosterman. Geweldig hoe zij en vele vrijwilligers en sponsoren deze prachtige fietstocht organiseerden.

Maandag had ik opnieuw diverse overleggen, zowel intern als met de provincie en brandweer, rondom het onderwerp veiligheid.

Dinsdag stelden we in het college onder andere de concept Programmabegroting voor 2018 en verder vast. Het is de laatste programmabegroting die dit college de raad aanbiedt. In het begin van deze bestuursperiode zetten de economische crisis en de daaropvolgende noodzakelijke bezuinigingen en de extra taken die op de gemeente afkwamen de gemeente onder zware financiële druk. Desondanks heeft Lelystad de absolute basis van de sociale- sport- en culturele infrastructuur in stand weten te houden. De begroting die nu aan de raad wordt aangeboden is meerjarig sluitend, maar bevat geen ruimte voor nieuwe structurele investeringen. Slechts voor enkele zeer wenselijke voorstellen stelt het college voor om incidentele middelen beschikbaar te stellen. Inwoners van Lelystad kunnen overigens ook dit jaar weer ideeën voor de begroting indienen. Deze worden op 10 oktober gepresenteerd tijdens de Motiemarkt.

’s Middags mocht ik aan twee Lelystadse veteranen het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uitreiken. In 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan acht van die VN-vredesmissies. Als erkenning voor de Nederlandse veteranen van die acht vredesmachten is door de minister van Defensie in 2015 het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen ingesteld.  De veteranen die ik het draaginsigne mocht overhandigen, René Roos en Paul van den Hoogen, namen in de jaren tachtig deel aan de UNIFIL missie in Libanon.

Iemand die ook alles weet van hoe het is om deel te nemen aan een missie onder oorlogs- of vergelijkbare omstandigheden, is adjudant b.d. Harry Hanenburg. Hij werd zes keer uitgezonden en hield diezelfde dag in ons stadhuis voor college en fractievoorzitters een indrukwekkend verhaal over zijn ervaringen en de gevolgen voor zijn gezondheid en zijn persoonlijke leven. Hij vertelde ook over het belang van het vertellen van zijn verhaal, titel van deze lezing was dan ook ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’.

Een nieuw blog, een nieuw cultureel seizoen en een nieuw politiek jaar

Vorige week stond ik stil bij het feit dat ik die woensdag precies een jaar burgemeester van Lelystad was. Vanaf vandaag pak ik het wekelijkse bloggen over mijn week van woensdag tot woensdag weer op. Ik zal niet zo uitvoerig meer ingaan op zo’n beetje mijn hele agenda, zoals ik tot nu toe heb gedaan. Ik denk dat ik het afgelopen jaar wel een aardig inkijkje heb gegeven in hoe een agenda van een burgemeester van een stad als Lelystad eruit ziet. Vanaf nu zal ik hier wekelijks wat zaken uitlichten die ik als burgemeester zoal meemaak.

Ik begin deze keer bij de maandag, een week geleden, want die dag werd mevrouw De Jong uit Lelystad honderd jaar. Ik ging bij haar op bezoek om haar te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen. Ook had ik die dag overleggen met onder andere de brandweer en politie.

De dag daarop had ik een afspraak met lokale vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland. Een goed overleg waarin wij diverse zaken bespraken, onder andere met betrekking tot een prettig en veilig uitgaansklimaat. In dat kader is er het convenant Veilig Uitgaan, dat in samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland tot stand ik gekomen en waar veel horecaondernemers bij aan zijn gesloten.

Ook ging ik op bezoek bij het echtpaar Van der Weide om hen te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

En natuurlijk was er weer de eerste gemeenteraadsbijeenkomst na het zomerreces. Voorafgaand aan deze vergadering stonden wij met elkaar stil bij het overlijden van Sibbele Ongering. Sibbele was van 2002 tot 2010 gemeenteraadslid voor de Inwonerspartij en medeoprichter en fractieassistent van OPAPlus. Een markant raadslid en Lelystedeling.

Verder was er die week een vergadering over de SAMIJ, waarvan ik voorzitter ben. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied bestaat uit het IJsselmeer en het Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, inclusief het Zwartemeer. De SAMIJ is een netwerk waarin veel partijen actief zijn, die allemaal een eigen rol en taak hebben in de incidentbestrijding in het IJsselmeergebied. Dit zijn de veiligheidsregio’s en waterschappen rondom het IJsselmeergebied, Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie. De SAMIJ draagt zorg voor de bovenregionale bestuurlijke- en operationele afstemming, die nodig is voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen al deze partijen.

Woensdagavond had ik een afspraak met burgemeester Van Zanen van Utrecht (tevens VNG voorzitter), om diverse onderwerpen te bespreken.

En de volgende dag sprak ik Hanne Buijs, directeur van Lelystad Airport, over de zeer actuele ontwikkelingen. Goed om van haar te horen wat haar inzet is voor wat betreft de toekomst van Lelystad Airport. De komende weken zal men zich in politiek Den Haag nog uitgebreid buigen over dit dossier. En in dat kader was het natuurlijk vorige week ook goed nieuws dat demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer bevestigde dat alle inspanningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu erop gericht zijn om de luchthaven per april 2019 operationeel te laten zijn voor groot commercieel verkeer.

Ook maakte ik nader kennis met vertegenwoordigers van het Burgerplatform Lelystad. Zij vertelden onder meer dat zij nader onderzoek willen doen naar de cijfers achter allerlei scorelijsten, zoals het jaarlijkse onderzoek naar ‘Beste gemeenten’ van het weekblad Elsevier. Burgerplatform Lelystad wil uitzoeken hoe de uitkomsten van dit soort onderzoeken tot stand komen, wat de bepalende factoren zijn bij de scores.

Voorts had ik een leuk kennismakingsgesprek met de nieuwe hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Louis Schouwstra. Het is altijd goed om elkaar persoonlijk te kennen, dit bevordert de samenwerking en ik heb er alle vertrouwen in dat die goed zal zijn.

Vrijdag was ik in Middelburg voor een overleg en vergadering met het bestuur van het BNG Cultuurfonds. Het BNG Cultuurfonds kan jaarlijks tot circa een miljoen euro aan subsidie geven aan allerlei culturele projecten. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. En er is een jaarlijkse prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het bestuur, waarin ik zit, opereert onafhankelijk en laat zich bij de beoordeling van de aanvragen adviseren door een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse kunstdisciplines.

Het weekend stond natuurlijk in het teken van het fantastische Lelystart-festival. De start van het nieuwe culturele seizoen. Drie dagen lang stond het in het Stadshart bol van de activiteiten. En met dank aan de Lelystadse culturele instellingen in samenwerking met Citymarketing Lelystad, konden de meer dan 22.500 bezoekers genieten van diverse optredens, voorstellingen, cabaret, lezingen, markten, workshops, lekker eten en nog veel meer.

Deze week begon onder meer met opnieuw een bezoek aan een 60-jarig huwelijkspaar, de heer en mevrouw Nieuwland.

Ook mocht ik maandag bij het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS), de gala-avond openen en een van de prijzen uitreiken. Ik vind het echt geweldig dat in Lelystad één keer per jaar scholieren uit heel Nederland bijeen komen om te laten zien wat voor talent zij op het gebied van films maken in huis hebben, maar ook om van elkaar en van professionals te kunnen leren. Dat past bij een jonge stad als Lelystad, een stad die zelf nog volop in ontwikkeling is en waar we het belangrijk vinden om werk te maken van persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van talenten. Kunst en cultuur spelen daarbij een belangrijke rol.

De collegevergadering van dinsdag stond deels in het teken van de begroting die zijn afronding nadert.

En het was natuurlijk de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. Eind van de ochtend ging ik naar Den Haag, waar ik aanwezig was bij de Prinsjesdagbijeenkomst Deltaprogramma 2018. Als voorzitter van de commissie Water van de VNG ben ik zelf nauw betrokken bij de totstandkoming van het Deltaprogramma 2018 en het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Beiden werden gisteren gepresenteerd.

Ook bezocht ik de prinsjesdagbijeenkomsten van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en van de VVD.

Bij alle drie de gelegenheden sprak ik weer veel mensen, ook in relatie tot Lelystad.

Mijn eerste jaar als burgemeester van Lelystad

Vandaag is het precies een jaar geleden dat ik werd geïnstalleerd als burgemeester van Lelystad. Die 13e september 2016 staat me bij als de dag van gisteren. Vooral het warme welkom waarmee ik werd onthaald, zal ik nooit vergeten en ervaar ik overigens ook nog vrijwel dagelijks.

Mijn eerste jaar als burgemeester van Lelystad. Een jaar dat voorbij lijkt te zijn gevlogen, maar waarin tegelijkertijd heel veel is gebeurd. Het was in verschillende opzichten een bijzonder jaar. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor de stad zelf. Het lokale huis-aan-huis blad Flevopost verwoordde het mooi; ik viel met mijn “neus in de slagroom”. Nu doelde de Flevopost vorig jaar september daarmee op de vele feestelijkheden rondom Lelystart, de start van het culturele seizoen, waarin ik mij gelijk mocht storten. Maar sinds mijn installatie heb ik nog zo veel meer bijzondere en zelfs historische momenten mee mogen maken.

Zo mocht ik vorig jaar september als een van de eersten voet aan wal zetten op nieuw Lelystads grondgebied, de eilandengroep Marker Wadden. Gaf de Raad van State in januari de definitieve ‘go’ voor de uitbreiding van Lelystad Airport, een uitspraak waar halsreikend naar uit werd gekeken. Natuurlijk is niet iedereen onverdeeld enthousiast over de nabijheid van een grote internationale passagiersluchthaven en dat is ook te begrijpen, maar vanuit economisch perspectief (en dan gaat het o.a. over werkgelegenheid) is de doorontwikkeling van Lelystad Airport tot tweede luchthaven van Nederland enorm belangrijk. En was er in dat opzicht in mei het goede nieuws dat het van oorsprong Spaanse bedrijf Inditex, goed voor minimaal 400 extra banen, zich in Lelystad gaat vestigen. Een mooie aanwinst voor onze stad.

Ook mocht ik in mijn eerste jaar als burgemeester de aftrap geven voor het jubileumjaar dat nog altijd in volle gang is. Een jaar waarin het bol staat van de activiteiten en er veel aandacht is voor de relatief korte maar boeiende geschiedenis van onze stad.

De organisatie van dit jubileumjaar doen we op een typisch Lelystadse manier, namelijk met elkaar. In aanloop naar 2017 hebben we inwoners en organisaties uitgenodigd om ideeën aan te dragen en samen met ons het jubileumjaar vorm te geven. Met als resultaat een vol en gevarieerd activiteitenprogramma, het hele jaar door, met voor elk wat wils.

Typisch Lelystads, omdat dat de manier is waarop de eerste inwoners ook aan de slag gingen met en voor hun stad. Als er ergens behoefte aan was, dan stond er altijd wel iemand op die het (samen met anderen) ging organiseren. Zo ontstonden de eerste verenigingen, maar bijvoorbeeld ook de eerste ‘bioscoop’ in een zaaltje van de toenmalige Rijksdienst. Ter gelegenheid van het jubileumjaar worden veel pioniersverhalen weer opgerakeld. Stuk voor stuk prachtige verhalen die getuigen van stadstrots en de wil om er samen wat van maken.

En hoewel de stad natuurlijk in vijftig jaar tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, is dat laatste eigenlijk niet veranderd. Want wie ik ook spreek –en ik heb het afgelopen jaar heel veel Lelystedelingen gesproken, of het nu was tijdens de koffiebezoeken, bij werkbezoeken, bij de vele evenementen, in de contacten via sociale media of gewoon op straat- de betrokkenheid van inwoners bij de stad is enorm groot. Wie je ook spreekt, iedereen heeft wel een mening over en ideeën voor de stad. Zo bleek wel tijdens de Motiemarkt die we vorig najaar voor het eerst organiseerden en die in oktober weer plaatsvindt. En uit de vele bezoekers die het Mobiele Stadskantoor bezochten, waarmee we dit voorjaar de stad in trokken. En dat het vaak niet alleen bij ideeën blijft, maar Lelystedelingen ook graag hun steentje bijdragen aan een prettig leefklimaat, blijkt wel uit de talloze Mensen maken de buurt-projecten die verspreid over de hele stad geïnitieerd worden.

En natuurlijk, niet iedereen is even enthousiast. Er valt ook nog genoeg te verbeteren. In Lelystad wonen relatief veel mensen die het niet gemakkelijk hebben en moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ook op dat vlak zijn er veel positieve initiatieven, neem bijvoorbeeld het Winkeltje van MILA (Met Inzet Lukt Alles), een mooi project door en voor inwoners. En het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad), waarbij mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld hulp bij schulden of gewoon voor een kopje koffie en een praatje. En ik realiseer me dat ik velen tekort doe door alleen deze twee mooie initiatieven te noemen.

De kracht van de samenleving en de wil om samen te werken aan een nog leukere en prettigere stad, dat is toch wel de rode draad van wat ik ben tegengekomen in het afgelopen jaar. Neem de kracht van de ondernemers in het Lelycentre, die na de grote brand in de nacht van Oud en Nieuw samen de schouders eronder zetten om zo snel mogelijk weer verder te gaan. En de samenwerking tussen alle betrokken partijen in het Stadshart, die begin dit jaar heeft geleid tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Stadshart.

Daarnaast is mij vooral opgevallen dat Lelystad al zo ontzettend veel heeft om trots op te zijn. Neem de vele natuur. En dan heb ik het niet alleen over de Oostvaardersplassen, het gebied dat internationale faam geniet, of het Natuurpark, de Hollandse Hout en het Zuigerplasbos. Nee, Lelystad heeft verrassend veel meer. Elke fietstocht weer ontdek ik nieuwe verrassend mooie plekken, soms midden in de stad! En dan zijn er de mooie bedrijven, zoals autobouwer Donkervoort, fietsgigant Giant en chocolaterie Brouwer, om er maar een paar te noemen. De Lelystadse kust, waar het heerlijk vertoeven is in en aan de havens, op het strand en op de terrassen. En de Marker Wadden, die komend weekeinde weer even opengesteld worden voor bezoekers en in de nabije toekomst ongetwijfeld een favoriete bestemming worden . En dan zijn er nog de vele evenementen, niet alleen in het kader van 50 jaar Lelystad, maar in Lelystad wordt sowieso het hele jaar door veel georganiseerd. Veel ook door Lelystedelingen zelf, zoals de grote publiekstrekkers Jordaan in de Polder en de Lelystadse Hippiemarkt. En – het al eerder genoemde – festival Lelystart, dat jaarlijks door de culturele instellingen in samenwerking met City Marketing Lelystad wordt georganiseerd en ons Stadshart drie dagen lang doet bruisen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar veel heb ik natuurlijk ook al eerder beschreven hier, in mijn wekelijkse blog.

Een ding wil ik nog kwijt na een jaar nader kennismaken met mijn (Lely)stad, de stad waarvan ik nu een jaar burgemeester ben: het bevalt me goed!

Fijne zomer!

De vakanties in Nederland zijn inmiddels begonnen en ook hier begint na volgende week het zomerreces. Daarom voor nu een laatste en ook iets langere (van woensdag tot vrijdag) blog. Half september pak ik het ‘bloggen’ weer op.

Woensdag had ik een vergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

’s Middags mocht ik voor de zomerprogrammering van Omroep Flevoland een TV item opnemen over een door mij zelf gekozen onderwerp. Ik koos ervoor om een reportage te maken over de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Lelystad heeft sinds 2012 een volwaardig KNRM-station. Als burgemeester van deze stad, met openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille, maar ook vanuit mijn rol als voorzitter van de plaatselijke KNRM commissie en van de SAMIJ, ben ik daar natuurlijk enorm blij mee, want het belang van een KNRM-station in Lelystad is groot.

Lelystad heeft een enorm wateroppervlak, ruim 42.000 ha., en manifesteert zich steeds meer als een echte watersportstad. De aanwezigheid van een goed geoutilleerd KNRM-station, met goed getrainde vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor ieders veiligheid op het water hoort daar absoluut bij. Want op het water gebeuren jaarlijks een groot aantal incidenten waarvoor de KNRM, kustwacht en andere aan de KNRM gelieerde reddingsmaatschappijen worden ingezet.

Donderdag bracht ik samen met wethouder Sparreboom een werkbezoek aan stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). MDF ondersteunt mensen die aanlopen tegen persoonlijke problemen, geldproblemen of problemen met regels of instanties. Daarvoor hebben zij maatschappelijk werkers, sociaal juridisch dienstverleners, gezinscoaches, schuldhulpverleners e.d. in dienst. MDF werkt veel in de wijken via Sociaal Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams en financieel spreekuren. Samen met de cliënt en, indien nodig, met andere partijen worden problemen opgelost en nieuwe voorkomen. De eigen kracht en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn netwerk zijn daarbij het eerste uitgangspunt. Het hoofddoel van de ondersteuning is de cliënten zodanig toe te rusten dat zij (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.

Vrijdag bracht een afvaardiging van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) een bezoek aan Lelystad. De NFIA valt onder het ministerie van Economische Zaken en ondersteunt buitenlandse bedrijven die internationale activiteiten in Nederland willen opzetten of uitbreiden. Ook is de NFIA verantwoordelijk voor de  internationale promotie van  Nederland als ondernemingsland. De NFIA verstrekt onder meer allerlei informatie op economisch, financieel en statistisch gebied en helpt bij het selecteren van geschikte vestigingslocaties. Het bezoek begon en eindigde (uiteraard) op Lelystad Airport, waar zij onder meer werden geïnformeerd over de mogelijkheden van Lelystad Airport Businesspark (LAB). Maar ook een rondrit door de stad en een bezoek aan het in Lelystad gevestigde, in fietsen gespecialiseerde bedrijf Giant Europe stonden op het programma.

’s Middags mocht ik in gesprek gaan met een groep deelnemers aan de workshop ‘Lokale politiek iets voor jou’ en vertellen wat ik zo boeiend en leuk vindt aan de lokale politiek. Onder andere omdat de lokale overheid als eerste overheid dicht bij de inwoners staat en je invloed kunt uitoefenen op je directe omgeving.

En later die middag mocht ik de officiële opening verrichtten van de Lelystadse Hippiemarkt die vrijdag en zaterdag aan de Lelystadse kust plaatsvond. Een super initiatief van Lelystedelinge Yvonne Winter, waarmee ook nog het Nationaal Ouderenfonds werd gesteund. De ouderen van nu, de hippies van toen. Ik mocht tijdens de opening een deel van de opbrengst van het sponsorgeld, een cheque van 2500,- euro, aan het fonds overhandigen. Het was de tweede keer dat het evenement werd gehouden. De markt met kleding, lifestyle-producten en foodtrucks, die liep van Bataviastad tot aan Bataviahaven, was dit jaar drie keer zo groot als vorig jaar. Er kwamen enkele tienduizenden mensen op af. Zeer geslaagd dus!

Het weekend bracht ik voornamelijk door met het lezen van stukken en was er ook wat tijd voor privézaken.

Maandag begon met overleggen op het stadhuis. Daarna had ik een lunch met een groep wijkagenten. Een jaarlijkse traditie die vanwege het aantal agenten verdeeld was over twee lunchbijeenkomsten (woensdag was de tweede), zodat er voldoende gelegenheid was om elkaar te spreken.

Daarna had ik een bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie. Zie ook een van mijn eerdere blogs. En spraken we als taskforce aansluitend met een delegatie van de ‘Commissie Hoes’. Deze commissie, die zijn naam te danken heeft aan voorzitter Onno Hoes, houdt zich in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie bezig met de vraag hoe de politie kan beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening op het gebied van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg. In dat kader onderzoekt de commissie de eventuele mogelijkheid van centralisatie van forensisch medisch onderzoek en lijkschouwen. Belangrijk dus, om voor ons onderzoek naar de effectiviteit van de werking van de keten van lijkschouw, ook met deze ‘Commissie Hoes’ van gedachten te wisselen.

Dinsdag was er een collegevergadering. De een na laatste voor het reces. ‘s Middag gingen we met het college op werkbezoek bij de KNRM, waar de vrijwilligers wederom de tijd namen om te vertellen over het belangrijke werk dat zij doen. En om te demonstreren, op en in het water, hoe zij dat doen. Een leuk en boeiend bezoek dus.

Zelf moest ik iets eerder weg, omdat ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mijn eerste Lelystadse huwelijk mocht voltrekken. Een bijzondere gelegenheid, niet alleen omdat het de eerste keer voor mij in Lelystad was, maar ook omdat het ging om een stel met een bijzonder verhaal dat er voor heeft gekozen om op die elfde juli het leven en de liefde te vieren door samen in het huwelijksbootje te stappen.

Woensdag had ik naast diverse overleggen op het stadhuis een tweede lunchbijeenkomst met wijkagenten en een koffiebijeenkomst met Lelystedelingen die zich vorig jaar hebben opgegeven voor ‘burgemeester op de koffie’, maar niet tot de eerste dertig behoorden bij wie ik op bezoek ben geweest. De animo voor ‘burgemeester op de koffie’ was zo groot dat we maar liefst vijf bijeenkomsten hebben ingepland -waarvan vier deze week- waarop ik alsnog met deze Lelystedelingen kennis kan maken. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie.

’s Avonds was er een bijeenkomst voor raadsleden over de Metropoolregio Amsterdam, waar Lelystad deel van uitmaakt.

Donderdagochtend had ik opnieuw een koffiebijeenkomst. Ook had ik een afspraak met collega Frans Backhuijs van Nieuwegein, die net als ik (en collega Wouter Kolf die ik twee weken geleden sprak) lid is van de Taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). Deze bestuurlijke adviesgroep houdt zich voor Midden-Nederland bezig met het opstellen van gezamenlijke uitgangspunten en voorstellen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit.

Vervolgens had ik een overleg met Miriam Barendse, politiechef Midden-Nederland. We kenden elkaar al uit het Brabantse, maar het is goed om ook in de context van Lelystad nader kennis te maken en het beeld over en de inzet in Lelystad met elkaar te bespreken.

Daarna mocht ik de eed of belofte afnemen bij een groep nieuwe medewerkers van gemeente Lelystad. Het afleggen van de ambtseed is verplicht. Ambtenaren geven daarmee aan dat zij zich houden aan de door de gemeente opgestelde integriteitsnormen.

Eind van de middag bezocht ik samen met wethouder Sparreboom de afscheidsreceptie van Rob Donker, die negen jaar lang directeur Bedrijven was bij Rabobank Flevoland en in die rol niet alleen veel voor de bank zelf, maar ook voor het Flevolands bedrijfsleven heeft betekend.

En ’s avonds had ik een stationsoverleg van de KNRM. Een tweemaandelijks overleg, waaraan zowel de vrijwilligers als het bestuur van het KNRM-station Lelystad deelnemen.

En dat was het dus even voor nu. Althans voor wat het bloggen betreft. De activiteiten gaan nog wel even door en die zal ik zo nu en dan delen op Facebook …

Ik wens iedereen een fijne zomer!