In Lelystad gebeurt het

Op woensdag gebeurde er al zoveel dat heel de blog erover zou kunnen gaan.

Samen met wethouder Janneke Sparreboom en commissaris van de koning Leen Verbeek mocht ik woensdagochtend bij de Maximacentrale minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een werkbezoek verwelkomen. De minister werd uitgebreid geïnformeerd hoe in het kader van de Omgevingswet de samenwerking tussen de verschillende besturen tot stand komt en werkt. Met name werd ingegaan op wat de digitale ondersteuning van de omgevingswet voor die samenwerking kan betekenen, de ruimtelijke kwaliteit en Flevokusthaven.

In de middag had ik een telefonisch overleg met Bas Leerink, de verkenner die zijn rapport over de toekomst van de zorg in Flevoland aan het afronden is, gevolgd door een bezoek aan mevrouw Amstel-van Amstel die haar 100e verjaardag vierde. Een eeuw leven, toch wel heel bijzonder. Terug in het stadhuis mocht ik bij de presentatie van het lustrumboek van de Nationale Oldtimerdag zijn. Een prachtig boek dat met een keur aan kleurrijke foto’s recht doet aan het evenement. Dankzij de inzet van de familie van der Meulen is de Nationale Oldtimerdag in 35 jaar uitgegroeid tot een evenement van (inter-) nationale allure.

Na snel wat te hebben gegeten, ben ik afgereisd naar Almere voor een regiobijeenkomst in het kader van de MRA (metropoolregio Amsterdam).

De volgende morgen gestart met een aantal interne overleggen. Aan het einde van de ochtend heb ik een aantal ambtenaren de eed dan wel de belofte afgenomen. Altijd een bewust ritueel waarbij we stilstaan bij het feit dat ambtenaar zijn een bijzonder vak is dat hoge integriteitseisen stelt aan de persoon. Direct hierna een overleg met wethouder Elly van Wageningen en Georgette Fijneman van het Zilveren Kruis over de stand van zaken van de ziekenhuiszorg. Daarna, met een lunchpakketje voor onderweg, naar het vervolg (zie vorige week) van het wervingstraject voor een nieuwe gemeentesecretaris. Goede gesprekken met interessante kandidaten. Aan het einde van de dag iets gezelligs: de voorbereiding van de zomerbarbecue voor de raad.

Vrijdag had ik zomaar twee leuke dingen, die ik ook op facebook heb gedeeld: de installatie van Jean Paul Gebben als burgemeester van Dronten en de feestelijke intocht van de Avondvierdaagse. Jean Paul en ik kennen elkaar al zo ongeveer 25 jaar en die herinneringen kon ik op luchtige wijze in de speech, die ik namens de Flevolandse burgemeesters mocht houden, verwerken. De intocht van de 49e editie van de Avondvierdaagse was een feest! Duizenden kinderen en volwassenen die vier dagen met plezier hebben gewandeld, mogelijk gemaakt door heel veel vrijwilligers en geholpen door heel erg mooi weer. Een prachtig evenement!

Zaterdagavond was er in de Cantine een feestelijke bijeenkomst aan de vooravond van de 4e editie van de Nationale Historische Reddingbootdag (NHRD). De historische reddingsboten zijn ons varend erfgoed en zijn samen met de oldtimers in Lelystad te bewonderen. Wat een makkelijk overgang geeft naar het evenement de dag erna, zondag 16 juni: de Nationale Oldtimerdag. Een van de hoogtepunten in onze mooie stad. De 35e editie was een prachtige editie. Vanwege hun bijzondere verdienste voor de Nationale Oldtimer dag mocht ik aan de hele familie van der Meulen het Stadscompliment uitreiken. De Nationale Oldtimerdag laat heel goed zien wat voor impact de auto op de wereld heeft gehad. Niet alleen heel de organisatie en aanzien van het land, denk aan het snelwegennet, is veranderd maar ook de mobiliteit is enorm toegenomen. Door de auto hebben zich letterlijk en figuurlijk nieuwe werelden voor mensen geopend. Met de Royal Flush hebben Carolien en ik nog een heerlijk vaartochtje gemaakt, op weg naar de ontvangst van vrienden en sponsors van de NHRD/KNRM, wat goed aan de foto’s op facebook te zien is.

Maandag. Naast een aantal interne overleggen, werden het VVD Kamerlid met politie in portefeuille Antoinette Laan en het Flevolands lid van de Tweede Kamer Helma Lodders ontvangen op het politiebureau en werden zij voorgelicht door de aanwezige staf. De rest van de middag mocht ik naar het theater Amsterdam voor State of the Region, een middag georganiseerd vanuit de Metropoolregio Amsterdam. State of the Region is een jaarlijks evenement dat op zowel kritische als optimistische wijze zichtbaar maakt wat de kracht en vermogen is van de Metropoolregio Amsterdam. Het nadruk lag dit jaar op de resultaten van goed verbonden zijn. Boeiende bijeenkomst.

Dinsdag college, direct gevolgd door de tweede gespreksronde in het kader van de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. s Avonds was ik bij de thema-avond Veiligheid Kustwijk. Aan de orde kwamen onder andere inbraakpreventie en cybercrime. Reflecterend kan ik zeggen dat het een goed gevulde week was en moet ik helaas vaststellen dat ik niet heb kunnen sporten. Volgende week wellicht beter!

 

Advertenties

VNG, Veteranen en Veghel

Zoals ik verleden week al aangaf, zat er een zekere overlap tussen het VNG congres (maandag, dinsdag en woensdag) en het begin van de blogweek (woensdag). Op woensdag werd ik conform de verwachting benoemd als bestuurslid in het bestuur van de VNG. Tegelijkertijd werden er volgens de agenda besluiten genomen en werden er 17 moties en amendementen in stemming gebracht waarvan de onderwerpen varieerden tussen zonnepanelen, jeugdzorg, politiekorps op sterkte en aanpak stikstof. Het laat maar weer eens zien dat de gemeente bij uitstek de overheid is waar alles wat de burger aangaat, samenkomt. Wie meer wil weten verwijs ik naar de site van de VNG.

Verder mocht ik op woensdag bij het Waterschap Zuiderzeeland afscheid nemen van vertrekkende heemraden te weten: Lida Schelwald, Jan Nieuwenhuis, Ton Leijten en Camiel Maenhout. Een heemraad maakt onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van het Waterschap en is vergelijkbaar met een wethouder in de gemeente. De vertrekkende heemraden werden feestelijk bedankt voor hun langjarige inzet.

Donderdag begon met een overleg in Den Haag van de Stuurgroep Lelystad Airport en eindigde ’s avonds in Lelystad met het Presidium. Tussendoor moest ik veel zakelijke telefoontjes afhandelen en had ik ultrakorte besprekingen met de ambtelijke ondersteuning via de app en mail. Voorafgaand aan het Presidium had ik samen met wethouder Den Os, andere bestuurders uit Flevoland en vertegenwoordiging uit het veld in Almere breed Zorg-Veiligheidsoverleg.

Vrijdag stond opnieuw in het teken van de verschillende overleggen. ’s Ochtends Lelystad Next Level overleg met de voorzitter van Next Level Ralph Pans, samen met wethouder Janneke Sparrenboom, gevolgd door verschillende interne overleggen en kennismakingsgesprekken. Feestelijk was het bezoek aan echtpaar Meuleman-van de Wetering dat op 3 juni al 65 jaar was getrouwd, maar die ik vandaag hiermee mocht feliciteren.

Zaterdag was het veteranendag. Het is goed om hier aandacht voor te hebben. Zoals ik op facebook vermeldde zijn er sinds 1940 650.000 militairen ingezet tijdens 3 oorlogen en ruim 100 vredesmissies. Nederland kent ca 111.000 veteranen, waarvan er ongeveer 600 in Lelystad wonen. Deze dag is er om hun inzet voor vrede en veiligheid te herdenken en hen daarvoor te eren. Zij hebben deze inzet gepleegd met vaak grote persoonlijke offers, zowel op fysiek als psychisch gebied. Zij verdienen ons respect. Deze zaterdag waren er ongeveer 130 aanwezig in het stadhuis, het was een mooie bijeenkomst. In de avond waren we te gast samen met anderen bij Henri Meijdam, directeur van de IPO (Interprovinciaal Overleg).

Zondag waren Carolien en ik even terug in Veghel omdat Ard Smulder, de pastoor, zijn zilveren priesterjubileum vierde. Een gezellige bijeenkomst compleet met gilden, misdienaars en een receptie in het klooster. Het was een hartverwarmend weerzien met oude vrienden en bekenden, we hebben de dag afgesloten met een lekker diner bij Vlas en Graan.

Maandag tweede pinksterdag was ingeruimd voor privéactiviteiten. s ‘Avonds echter, het zal niemand die dit blog regelmatig leest verbazen, las ik de stukken voor de komende week.

Dinsdag is de Lelystadse bestuursdag bij uitstek. Op dinsdagochtend is er college en ’s avonds heel vaak raad. Vanzelfsprekend komen er tal van zaken van uiteenlopend gewicht langs die moet worden behandeld. Het is vandaar leuk om te vermelden dat Lelystad in de persoon van Juul Baars voor de duur van twee jaar een nieuwe stadsdichter heeft, de achtste alweer. Lelystad is op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris en aan dat wervingsproces is het grootste deel van de dinsdagmiddag opgegaan. Aan het einde van de middag was er nog een overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Dinsdagavond was er raadsvergadering. Vanuit mijn eigen portefeuille moest er een besluit worden genomen over de kaders van het prostitutiebeleid. Daarvoor moet ik tijdelijk terugtreden als voorzitter van de raad. Voor dit soort situaties heeft de raad uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter gekozen. In Lelystad is dat Emiel van der Herberg, fractievoorzitter van de PvdA. Hij heeft deze rol met verve ingevuld.

 

 

Een boom, een afscheid, een benoeming

De woensdag begon met sporten. Daarna mocht ik iets doen wat ik alweer een tijdje geleden voor het laatst had gedaan, namelijk een voorbereidingsgesprek houden om als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een huwelijk te sluiten. Het was een mooi gesprek met twee mensen die voor elkaar gekozen hebben en met veel plezier en humor naar de bruiloft toeleven.

Er waren meer leuke dingen op deze dag. Samen met de burgemeester van Almere Franc Weerwind heb ik in Parkwijk een bordje bij de rode beuk onthuld die de gemeente Almere ons voor het vijftig jarig bestaan van onze stad had geschonken. Met de beuk kwam namelijk een mooi gedicht van Rutger Kopland, dat toepasselijk De rode beuk als titel heeft. Ik heb een deel van de tekst hieronder afgedrukt en hoop dat deze rode beuk ‘met het eindeloos grote geduld van een boom’ getuige mag zijn van de verdere ontwikkeling van Parkwijk, het stadshart en de bloei van de stad.

Hier staat de rode beuk

met het eindeloos grote

geduld van een boom.

Aan het einde van de middag was er het afscheid van de gewaardeerde theaterdirecteur Jan Gras. Jan Gras heeft met enorm veel inzet en passie het Lelystads theater positief op de kaart gezet en een impuls gegeven aan de culturele ontwikkeling van de stad. Namens het college mocht ik Jan bedanken en hem de stadhuispenning uitreiken. Warme woorden waren er verder voor Jan van Jop Fackeldey, Cees Okkerse, de nieuwe directeur van de Agora Richard Wijnveldt en de commissaris van de koning Leen Verbeek. Uit de handen van de laatste ontving Jan de paarse (voor cultuur) variant van de gouden Kiekendief. Er waren mooie optredens door onder andere Marcel de Groot en het Scapinoballet en werd hij soms live, soms digitaal toegesproken door o.a. Lebbis, Youp van het Hek en Jochem Meyer. Een mooi en passend afscheid.

Tussen de leuke dingen door waren er nog nuttige en boeiende overleggen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Lelystad en een bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Flevoland.

Donderdag was het Hemelvaart en was ik ’s middags bij Dancetour. Voor een impressie verwijs ik naar de foto’s op facebook. Het weer zat mee en iedereen had het naar zijn zin.

Hetzelfde mooie weer droeg bij aan het plezier van de bestuursvergadering van het BNG cultuurfonds die ik op vrijdag had waarna we aan boord het Statenjacht in Friesland stapten om gezamenlijk te zeilen. Het kledingvoorschrift was sportief en schoenen met rubber zolen. Dan verwacht je altijd een beetje een wilde vaart en regen, maar de weergoden waren met ons, want het was mooi weer. Ik heb ervan genoten.

In het weekend met familie en vrienden mijn verjaardag gevierd en ik wil nogmaals iedereen heel erg bedanken voor de talloze felicitaties die mij zijn toegestuurd. Hartverwarmend!

Hoewel er geen college was (dat scheelt in de te lezen stukken), toch nog de week voorbereid want op maandag (bestuursvergadering), dinsdag en woensdag was er het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met op woensdag de algemene ledenvergadering. Het motto van het congres was Besturen is mensenwerk. Dat kan ik overigens beamen.

Niet alleen is dit congres de gelegenheid bij uitstek om met collega-bestuurders ervaringen en kennis uit te wisselen. Er worden ook besluiten genomen waarmee de VNG de belangen behartigt van de gemeenten ten opzichte van het rijk.

Dat gebeurt via de reguliere agenda zoals deze is gepubliceerd op de website van de VNG of via moties die gemeenten (vaak gezamenlijk) indienen. De opbouw van een moties is als volgt: Er wordt een situatie-probleem beschreven, het probleem wordt onderbouwd, vervolgens wordt het doel van de moties beschreven en tot slot worden de punten genoemd waarover de VNG met andere overheden gaat overleggen: De moties worden dan in stemming gebracht en indien aangenomen door het bestuur ten uitvoer gebracht. Een beetje technisch verhaal, maar dan weet iedereen hoe zoiets werkt.

Het zijn voor gemeenten belangrijke zaken die (ook in moties) worden behandeld. Zo gaat het bijvoorbeeld over de spanning tussen de maatschappelijke opgaven zoals gedecentraliseerde zorgtaken waarbij er moet worden gedacht aan de WMO, Jeugd en GGZ, het klimaatakkoord, de inburgeringsopgave, de invoering van de Omgevingswet en de woningbouwopgave en het geld dat de gemeenten daarvoor krijgen om hun bijdrage te leveren.
Gedurende het gehele congres waren veel leuke en interessante sprekers en een groot aantal workshops: van de digitale overheid tot en met nieuwe bouwtechnieken, het kwam allemaal aan bod. Tot slot wil ik nog wel vermelden dat ik ben voorgedragen als bestuurslid van de VNG, maar de formele benoeming vindt op woensdag plaats en dat is de blog van de volgende week.

Volgende week misschien meer over de laatste VNG dag, waarop ook de plenaire vergadering plaats vindt. Voor nu iedereen een fijn pinksterweekend toegewenst.

Veiligheid verkiezingen water en muziek

De nieuwe blogweek begint op woensdag en na het sporten was mijn eerste vergadering met de burgemeesterskring van Flevoland in het Provinciehuis. Net als verleden week bij de bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters stond ondermijning op de agenda en daarnaast vond een gesprek plaats met het leden van het kapittel voor civiele orden. Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een eigen geschiedenis en karakter. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als taak de decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de ‘minister die het aangaat’ over de voorstellen te adviseren. Ook adviseert het Kapittel ver de toekenning van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Kortom, het kapittel adviseert over de koninklijk onderscheidingen, de lintjes,die worden aangevraagd in Nederland.

De rest van de dag ging op aan interne overleggen en werkgerelateerde telefoontjes.

Donderdag begon vroeg met de verkiezingen voor het Europese parlement. Zoals op facebook te zien is, heb ik samen met wethouder Janneke Sparrenboom, gedeputeerde Jan de Reus en de directeur van Lelystad Airport Hanne Buis mijn stem uitgebracht. Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van de verkiezingen: nogmaals hartelijk dank!

Na het stemmen spoorslags afgereisd naar Amersfoort voor de vergadering van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA). Zoals eerder wel eens in een blog beschreven: DPRA is in het leven geroepen om te anticiperen op de klimaatsverandering. Om het beleidstechnisch netjes te zeggen: het doel van het DPRA is het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen.

 

Vanuit Amersfoort en route naar Assen voor een bijeenkomst van de G40. We hebben ondermeer de strategische visie op veiligheid besproken. Voor goed functionerende en leefbare steden is onverminderde aandacht voor veiligheid tenslotte een basisvoorwaarde. De G40 heeft de afgelopen periode ingezet op het veiliger maken en houden van de steden. Besproken werd o.a. ondermijning (opnieuw) en cybercrime. Terug met de trein, nog wat werkzaamheden verricht in de vorm van telefoontjes en dergelijke.

Keurig op tijd aangekomen om in de Bistro Lelystad tussen de verkiezingsbedrijven door met de verkiezingsploeg te eten. De verkiezingen verliepen goed en het was gezellig! Ik heb ze succes gewenst voor de rest van de avond en ben naar de KNRM gegaan voor mijn laatste overleg van die dag om vervolgens in het stadhuis af te sluiten door nog even een bezoek te brengen aan de verkiezingsploeg die intussen druk aan de slag was met het in ontvangst nemen van alle stukken van de diverse stembureaus.

Bestuurlijk begon vrijdag met de vergadering van het Districtlijk Veiligheidcollege (DVC) Flevoland. Een scala van onderwerpen is aan de orde gekomen, waaronder Veiligheid en Zorg, Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en regionale samenwerking. Later op de dag had ik een interview met Binnenlands Bestuur over het feit dat onze raad bestaat uit 17 fracties en ging ik op bezoek bij Omroep Flevoland voor het ‘Het gesprek met…’ Tussendoor veel afstemmingsoverleggen en praktische zaken die moesten worden weggewerkt. De dag eindigde met een college barbecue bij wethouder Nelly den Os thuis.

Op zaterdag de Rotary Veghel op Bataviahaven ontvangen en ze in de middag verteld over de bijzondere geschiedenis van Lelystad. Een deel van hen ging daarna shoppen in Bataviastad en een deel bezocht de KNRM. ‘S ochtend waren we z’n allen naar de Markerwadden gevaren. Wat een verandering met ruim twee jaar gelden toen ik hier voor het eerst was: een zee van gele bloemen. Ik heb op facebook foto’s gedeeld zodat iedereen kan zien hoe mooi het is geworden. Dat vonden de leden van de Rotary Veghel ook.

’s Avonds met Carolien naar het Sea Bottom Festival: mooie muziek en Een echte Lelystadse traditie zich al een heel lang in de Lelystadse cultuur heeft genesteld.

Zondag was voor privéafspraken en het lezen van stukken voor de komende week.

Op maandag was er zitting van het stembureau en een overleg op Lelystad Airport. Net als iedere maandag veel werkoverleggen om de week op te starten. Vanaf half drie was ik op het Provincie huis ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Jeugd Justitiële Inrichting Lelystad. Intermetzo, zoals de naam van de inrichting luidt, heeft de afgelopen jaren een uniek behandelplan voor jeugdige delinquenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) ontwikkeld. Deze aanpak vermindert, de kans op recidive en een geslaagde resocialisatie bevordert. Er waren veel presentaties die deze aanpak positief onderstreepten. Op de achtergrond dreigt bij de JJI al een behoorlijk aantal jaren een mogelijke opheffing als gevolg van bezuinigingen en dat zou voor de werkwijze in dit veld echt een verlies zijn. Maandagavond was er Presidium.

Dinsdag, de laatste dag van de blogweek, staat altijd in het teken van het college. Onder andere hebben we ons voorbereid op het VNG congres van volgende week en de behandeling van de moties en amendementen als voorbereiding op de behandeling van de kadernota in de raad diezelfde avond.

Weer aan de slag

Na een paar vrije dagen heb ik er weer zin in, niet alleen in het werk maar ook in de blog. Ik blijf het bijzonder vinden dat ik mijn dagelijkse inspanningen voor deze stad met inwoners van diezelfde stad mag delen. Dat doe ik dan ook met veel plezier!

Uit mijn vakantie wil ik nog een gebeurtenis met jullie delen. Op 11 mei was ik bij de boekpresentatie en herdenking over een ‘vergeten’ bombardement op de Blauwburgwal in Amsterdam. Er vielen door 4 bommen 44 doden, waaronder Otte de broer van mijn vader. Mijn vader heeft tijdens deze herdenkingsbijeenkomst, de eerste in 79 jaar, het verhaal van zijn broer verteld. Een ontroerend moment. De buurt wil een gedenksteen  plaatsen en de titel van het boek is Bommen op de Blauwburgwal.

Maandag na de vakantie had veel weg van een vliegende start. ‘s Ochtends begon ik met de Driehoek, het overleg met de politie en het OM. Een altijd interessant overleg waar ik helaas geen mededeling over kan doen. Dit werd gevolgd door een gesprek met Ronnie van Diemen, inspecteur generaal van de Inspectie voor de Gezondheidzorg, Gaby Bronner, hoofd medische specialistische zorg en wethouder van Wageningen. Beelden en zorgen werden uitgewisseld over de toekomst van het Lelystadse ziekenhuis.

Diezelfde middag op bezoek bij het echtpaar Meijer-Holtrop. Op 6 mei waren ze 60 jaar getrouwd. Een felicitatie waard! De dag werd besloten met diverse gesprekken en een uurtje sporten.

Op dinsdag college. Onder andere de kadernota ‘Lelystad in beweging’ besproken. De grote uitdaging is de spanning tussen beleid en bezuinigingen zo goed mogelijk op te lossen. De behandeling in de raad begint op 21 mei. De rest van de dinsdag stond in het teken van de verschillende interne overleggen en vanzelfsprekend de eerste raadsvergadering na mijn vakantie. Ik was bij de sessies over Prostitutiebeleid en Lelystad Next Level.

Op woensdag ben ik afgereisd naar Bunnik voor een vergadering van het bestuur van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB). Verschillende politieke actualiteiten, zoals ondermijning besproken, en er werd onder meer gesproken over de voorbereidingen voor het najaarscongres.

Donderdag vroeg uit de veren voor een tweedaags werkbezoek. Samen met wethouder Janneke Sparreboom waren we op uitnodiging van het Overlegorgaan Bouwontwikkeling Lelystad (OBL) in Hamburg. Het was een inspirerende ontmoeting met een bruisende havenstad waar je ogen te kort komt: er is bijvoorbeeld Havencity, het grootste stadsontwikkelingproject van Europa. Maar ook de Alsterkaden in het historisch centrum, met duidelijke mediterrane invloeden in de bouwstijl, maakte het bezoek zeer de moeite waard. Voor de liefhebbers van anekdotische geschiedenis: Hamburg is de plek waar de Beatles hun muzikale carrière begonnen en de stad is naamgever van een wereldberoemd Amerikaanse gerecht dat in zijn oervorm door immigranten die uit Hamburg vertrokken naar de Verenigde Staten werd meegenomen.

Zaterdag geluncht met Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht en Voorzitter van de VNG. Naast dat het gezellig was, hebben we ook serieuze zaken besproken zoals een advies van De Raad van State over de aanpak van ondermijning. De rest van het weekend heb ik besteed aan allerhande activiteiten, waaronder het lezen van stukken voor de komende week.

Maandag samen met wethouder van Wageningen een interessant gesprek gehad met een arts die werkt op een Spoedeisende Hulp over wat die hulp nu precies inhoudt en hoe dat kan worden georganiseerd en wat ook toekomstgericht realistisch is voor Lelystad. Daarna samen met wethouder Nelly den Os een gesprek met Stella de Swart die op facebook een filmpje had geplaatst over schuldenproblematiek. Ik had haar uitgenodigd om daarover eens van gedachten te wisselen. Op haar facebookpagina spreekt Stella de Swart van een goed en inspirerend gesprek over ‘Your Comeback’. Haar plan om schuldenproblematiek bij mensen aan te pakken. Kijk nog maar eens naar haar monitorfimpje waarin ze oplossing geeft voor schuldenproblematiek: https://www.facebook.com/demonitor/posts/2129896027094972

’s Avonds nog twee bijeenkomsten. De eerste was met het Comité van aanbeveling Nationale Oldtimerdag en ging over de 35e editie van de Nationale Oldtimersdag op 16 juni en hoe we de jongere generatie kunnen enthousiasmeren voor dit event. De tweede bijeenkomst was een vergadering van de KNRM. We hebben onder andere het bezoek van de Rotary Veghel aan KNRM Lelystad besproken.

Dinsdag college. In de ochtend het reguliere overleg en na de lunch een vergadering om de behandeling van de kadernota in de raad voor te bereiden. ‘s Avonds raad, die zoals gezegd, geheel in het teken stond van de behandeling van de kadernota.

 

Tradities

Woensdag is naast vele andere dingen, toch ook het begin van de week-van-Ina Adema, de blog die ik al weer ruim tweeënhalf jaar bijhoud voor de inwoners van Lelystad. Woensdag is op zich een curieuze dag om je blog te beginnen. De gewone week begint op zondag, de werkweek voor de meeste mensen op maandag. Als ik nu terugkijk ligt de oorzaak erin dat ik op dinsdagavond door de raad werd geïnstalleerd en dat vervolgens woensdag mijn eerste werkdag was. Ik ben daarna meteen met de blog begonnen. Het begin van een traditie, die ik in de week van tradities zoals de lintjesregen en koningsdag, zeker zal respecteren en voortzetten.

Deze woensdag had ik dus een kennismakingsgesprek met Rob Frek. Rob Frek is de programmadirecteur voor de zogeheten Drieslag. De Drieslag bestaat uit de volgende onderdelen te weten: veiligheidsbureau Midden-Nederland, kenniscentrum Midden-Nederland en Meldkamer Midden-Nederland.

Daarna een afspraak met Robert Douma, de voorzitter van de Rekenkamer over de ontwikkelingen in het werkveld en het uitwisselen van ideeën die we hierbij hebben.

Na nog 2 interne werkafspraken was het tijd voor een feestelijke gebeurtenis namelijk het 60-jarig huwelijk van het echtpaar Kalsbeek-Hovinga. Van oorsprong afkomstig uit Friesland, dus is fan herte lokwinske (van harte gefeliciteerd) zeker gepast. ’s Avonds nog naar Den Haag voor een bespreking van het rapport Lage drempels, hoge dijken, het eindrapport van de staatscommissie Parlementair stelsel.

Donderdag weer in Den Haag. Nu samen met wethouder van Wageningen naar de Tweede Kamer om tijdens het Algemeen Overleg van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport het debat over het Faillissement Ziekenhuizen bij te wonen. Het was op zich een goed debat, waarbij de winst niet zozeer zat in concrete toezeggingen, maar in het feit dat alle Kamerleden en minister dezelfde richting op bewogen en er van doordrongen waren dat er voor ons ziekenhuis een goede oplossing moet komen. De basis zal daarvoor gelegd moeten worden door de bevindingen van de verkenner. Groot pluspunt was dat Lelystad zichtbaar vertegenwoordigd was in de zaal. Naast bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging was Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad aanwezig. Het is goed dat er een actieve groep Lelystedelingen is die van zich laat horen.

De lintjesregen is altijd een weer prachtige gebeurtenis. Het begon al op donderdag toen ik met de uitnodigingen voor de Koninklijke Onderscheidingen langs de huizen van de beoogde gedecoreerden ging. De mensen waren oprecht verrast, vaak ontroerd en altijd blij. Op vrijdag luisterde iedereen aandachtig naar de toespraken waarin de inzet en de verdiensten van zes verschillende mensen werd beschreven. Voor de gedecoreerden vaak een moment van verstilling en erkenning, voor iedereen die luisterde een bevestiging van dat het de moeite waard is om als mens in wat voor vorm dan ook je in te zetten voor het mooier en beter maken van de wereld waarin we leven. Ik noem hier dan ook nog eens hun namen: Angelus Nijssen, Anna van der Scheer-Tellegen, Nico Dijkshoorn, Willem Kamp, Cornelia Esenbrink-van den Berg en Herman Verheij.

De meeste decorandi waren die middag ook aanwezig bij de Koningsreceptie die weer prima was georganiseerd door het Oranje Comité Lelystad. Het is inmiddels een goede traditie geworden om de dag voor Koningsdag een toast uit te brengen op ons Koningshuis en dat hebben we die middag dan ook gedaan. Vrijdag, einde van de dag nog door de het Stadshart gelopen. Er heerste overal een gezellige sfeer.

Zaterdag was Koningsdag en naast heel gezellig, pittig koud. Op facebook had ik al gedeeld dat ik oranjegebak heb mogen uitdelen in de Hanzeborg. Ook het ronddelen van oranjegebak en oranjebitter in de verzorgingstehuizen is een mooie traditie geworden. Er werd ook gezongen. Ik heb natuurlijk weer een rondje door de stad gemaakt, bij Noteboom in de passage nieuwe schoenen gekocht en met stadsgenoot Leo Veeger ‘koninklijk’ op de foto gegaan. In het weekend nog gesport en vanzelfsprekend stukken gelezen, al scheelde het een hoop tijd dat er dinsdag geen college was.

Maandag staat voor deel in het licht van interne overleggen. Buitengewoon nuttig voor de voortgang van het werk, maar minder interessant om in de blog te vermelden. Wel het vermelden waard was dat Franc Heijke van Sint voor Elk Kind het voorzitterschap binnenkort gaat doorgeven aan Foekje van Dijk, zodat de activiteiten van de Stichting geborgd blijven. Ik heb Franc vanzelfsprekend bedankt voor zijn inzet en hem het boek over Lely cadeau gedaan, zodat als hij verhuist naar de regio Wageningen nog eens aan ons kan denken.

Daarnaast een overleg gehad met Henk Jan Bierling van Platform 31 over de samenwerking tussen Platform 31 en de G40, waarvan ik sinds kort vicevoorzitter ben. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die zich bezig houdt met trends in stad en regio. Het platform streeft ernaar beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken te verbinden om zo te komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders aan te slag kunnen. De G40 is een stedennetwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de verschillende stedelijke vraagstukken. Er is gemeenschappelijke grond voor een goede samenwerking.

Dinsdag was er geen college en ben ik bij mijn ouders op bezoek gegaan. Met mijn vader gaat het gelukkig wat beter. De komende twee weken is er geen blog, maar vooruitkijkend wil ik aandacht vragen voor de dodenherdenking op 4 mei. De herdenking is bij het monument in het Stadspark en de aanvang is 19.30 uur nadat de stille tocht is aangekomen. Op 5 mei wordt om 10.00 uur in het Lelyscentre het bevrijdingsvuur in ontvangst genomen door de Loco burgemeester en het college. Het vuur wordt gebracht door de lopers die in de nacht van 4 op 5 mei uit Wageningen zijn komen lopen. Ikzelf ben dit jaar aanwezig bij de landelijke viering in Almere en moet helaas de Lelystadse viering missen.

Tot slot een bijzondere viering op 6 mei: het echtpaar Siebenga-Sijbesma is 70 (!) jaar getrouwd. Omdat ik op die dag ben verhinderd hoop ik er deze week nog langs te gaan. Hoe dan ook: van harte gefeliciteerd!

 

 

Pasen

Ik schreef dat bij de laatste naturalisatieceremonie mijn fitnesscoach Zoe Brown (www.motion2mind.nl) de Nederlandse nationaliteit kreeg. Vandaag ging ik weer bij haar sporten. Burgemeester is een prachtig beroep, maar je zit wel veel en hebt een sterke geestelijke focus. Sporten is een belangrijke randvoorwaarde om dit beroep goed te doen. Na het sporten doorgereisd naar Utrecht voor het Strategisch Beraad uitbuiting Kinderen bij het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid.

Vanuit Utrecht vertrok ik richting de SGL voor een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de drie leerlingraden van de SGL, Rietlanden en de Arcus die mij een rondleiding zouden geven langs hun workshops. Zij bereiden zich hiermee alvast voor op de fusie en de workshops stonden in het teken van medezeggenschap en burgerschap. Dat ging niet door, ik kreeg het bericht dat mijn vader in het ziekenhuis was opgenomen. Wethouder John van den Heuvel kon mij gelukkig waarnemen en vond het een boeiende bijeenkomst. Met mijn vader gaat het gelukkig intussen weer de goede kant op.

De dagen voor een korte verlofperiode kenmerken zich altijd door een extra gevulde agenda. Zo ook de donderdag voor Pasen. In de ochtend nam ik deel aan de vergadering van de regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onder voorzitterschap van Femke Halsema. De MRA is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoersregio Amsterdam op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie. De MRA behoort tot de top vijf van economisch sterke regio’s binnen Europa.

Tijdens de terugreis de mail weggewerkt en telefoontjes gepleegd. Weer in Lelystad een intern overleg over het ziekenhuis, gevolgd door een ‘kennismakingsgesprek’ met Jean Paul Gebben de beoogde burgemeester van Dronten. Jean Paul en ik kennen elkaar al sinds 1995 en het weerzien met een oude kennis was dan ook heel plezierig. Daarna een werkoverleg over evenementen, gevolgd door het bestuurlijk overleg Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. Om 5 uur tijd voor iets luchtigs: het veertigjarig jubileum van een van onze bodes. Gefeliciteerd Jan van Zon!

In aanloop naar de extra vergadering van Lelystad Next Level had ik nog net even tijd om te eten. Tegen 22.00 uur reisde ik af naar huis.

De agenda van (goede) vrijdag was zoveel mogelijk leeg gehouden, maar op verzoek van Omroep Flevoland heb ik het besluit toegelicht dat bij verkopen van drugs een dwangsom van € 2500,- kan worden opgelegd. Deze maatregel komt bovenop het strafrechtelijk optreden van politie en justitie. Drugshandel is niet alleen verboden, maar levert ook veel overlast en onveiligheidsgevoelens op, niet voor niets is de aanpak van drugscriminaliteit een van de speerpunten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ook inwoners kunnen een rol spelen in de aanpak van ondermijning. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed belt u 112.

Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Pasen. Een van de oudste feesten van dit land en rijk aan de verschillende tradities. Zo vieren de christenen de dood en het opstaan uit de dood van Jezus, zoeken mensen naar verstopte eieren, wat weer terug gaat op een Germaanse traditie. Net als de paasvuren, al waren die vanwege de droogte op verschillende plaatsen verboden. Een recentelijke traditie is het bezoeken van de woonboulevard op tweede paasdag. Ikzelf  heb de tulpenroute gefietst, erg mooi. Het was een flinke tocht en we zijn gestopt bij Brouwer voor (heerlijk) ijs en bij Flantuas voor een erg lekkere lunch. Zie voor verdere info www.tulpenrouteflevoland.nl. Net zoals Carolien en ik,  gaan veel mensen op familiebezoek. Zaterdag bezochten we de vader van Carolien en zondag mijn ouders.

In contrast met de feestelijkheden rond Pasen, maakt dan het bericht over de aanslag in Sri Lanka op eerste paasdag veel indruk. Opnieuw veel doden en gewonden en ik herhaal hier wat ik naar aanleiding van de gebeurtenissen in Christchurch, weken terug, in mijn blog schreef: in wat voor een wereld zouden wij willen leven? In een wereld zonder geweld, waar vrijheid en verdraagzaamheid vanzelfsprekend zijn. Een wereld waar we daar samen voor staan. Ook hier heel veel sterkte voor alle getroffenen.

Voor ons gaat het normale leven gewoon door. Dinsdag was er college, bracht ik samen met wethouder Sparreboom een bezoek aan het agrarische bedrijf van de familie Zeinstra en in de middag ben ik op bezoek geweest bij de echtparen Greven en Rotensen die hun 60 jarig huwelijksfeest vierden. Echtpaar Rotensen had een receptie in de Hoven, compleet met boog waar ze onder zaten. Een opgewekt feest en mooi om mee te maken.

Aan het begin van de avond stond tot slot nog een overleg met de regionaal commandant brandweer en de directeur Veiligheidsregio op het programma.