Cabrio’s, hittestress en andere invloeden van het weer

Dat het weer van invloed is, bleek vorige week woensdag wel weer toen er gestemd kon worden. Het stemmen op Marker Wadden werd daardoor een schitterend dagje uit en extra boten waren nodig om iedereen op het eiland en weer terug te krijgen. En hoewel ik niet onderschat dat de politiek de hedendaagse gemoederen weer meer bezighoudt dan in voorgaande jaren, denk ik dat ook het weer van invloed is geweest op de hogere opkomst in het hele land. Soms zit het weer ook tegen, zoals afgelopen zondag, bij de start van het cabrioseizoen. En bij de landelijke Waterschapsdag die deze week plaatsvond, stond het weer centraal in de paneldiscussie over klimaatverandering en de daaraan gerelateerde gevolgen zoals wateroverlast, droogte en hittestress.

Woensdag was het de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Een prachtige zonnige dag, waarop er ook gestemd kon worden op het eerste eiland van de in aanleg zijnde Marker Wadden. Wat een ongekend succes was dat! Samen met onder anderen Commissaris van de Koning Leen Verbeek, Natuurmonumenten directeur Marc van den Tweel, gedeputeerde Michiel Rijsberman en wethouder Ed Rentenaar voer ik mee met de eerste boot, die al ruimschoots voor vertrek helemaal vol zat. Vanwege de grote belangstelling werden door Natuurmonumenten extra boten ingezet, het stembureau draaide op volle toeren en er stonden flinke rijen, maar iedereen was enthousiast en genoot van de unieke ervaring om op dit nieuwe stukje Nederland (Lelystad!) een stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uit te brengen.

Na het stemmen op Marker Wadden ging ik langs bij diverse stembureaus in Lelystad, ook daar was het bij de meesten drukker dan anders. Na het sluiten van de stembussen, om 21:00 uur, was het natuurlijk afwachten terwijl de mensen op de stembureaus en de medewerkers op het hoofdstembureau druk waren met tellen en controleren of alles was verlopen zoals het moet. Rond kwart over een ’s nachts hadden we in Lelystad een voorlopige uitslag, maar ook daarna werd er nog tot in de vroege uren doorgewerkt. En dat gold natuurlijk ook voor de dagen erna. Mijn complimenten voor iedereen die zich heeft ingezet om de verkiezingen hier vlekkeloos te laten verlopen!

Donderdag had ik diverse overleggen op het stadhuis en ging ik op bezoek bij een echtpaar om hen te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

Vrijdagochtend was de openbare zitting van het hoofdstembureau van het kiesdistrict Flevoland. Tijdens de zitting van het hoofdstembureau stelt het hoofd van het kiesdistrict, ik dus, nadat is geconstateerd dat er zich geen onrechtmatigheden hebben voorgedaan en er geen bezwaren zijn, de processen verbaal met daarin de uitslagen van de verkiezingen in heel Flevoland vast. Vervolgens gaan de medewerkers van het hoofdstembureau naar Den Haag om de stukken bij de Kiesraad aan te bieden. Zelf had ik daarna nog wat andere overleggen.

Zondag mocht ik het cabrioseizoen openen door te vlaggen bij de start van de eerste rit van het seizoen. Het was voor de 15e keer dat de seizoen opening in Lelystad plaatsvond. Het weer zat niet mee, maar dat mocht het plezier van de cabriorijders niet drukken. De kappen bleven dicht, maar in de auto’s zat de sfeer er goed in. Er stond de rijders tenslotte weer een mooie rit door ons prachtige polderlandschap en daarbuiten te wachten.

Maandagochtend was ik in Den Haag, waar ik op de jaarlijkse Waterschapsdag (georganiseerd door de Unie van Waterschappen) samen met Melanie Schultz van Haegen (minister Infrastructuur en Milieu), Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen) en Maxime Verhagen (namens Bouwend Nederland) deelnam aan een paneldiscussie rondom de thema’s klimaatadaptatie en wateroverlast. En over de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen om wateroverlast, droogte en hittestress in de stad te voorkomen. In steden is het tijdens een warme periode in de zomer vaak warmer dan op het omliggende platteland. Vooral ’s nachts blijft de hitte op plekken met veel steen en weinig groen langer hangen, waardoor mensen last van de warmte kunnen krijgen.

’s Middags had ik nog een overleg in Den Haag met de directeur van het A+O fonds Gemeenten (de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten, die ondersteuning biedt op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid), daarna moest ik in Lelystad zijn, waar ik ’s avonds een overleg met de agendacommissie van de raad had.

Dinsdag bespraken we met het college de plannen en voorstellen voor de Kadernota 2018. Daar hadden we zo’n beetje de hele dag voor uitgetrokken. Tussendoor had ik een korte filmopname in het kader van 50 jaar Lelystad (waarover een andere keer meer). En ’s avonds was er raad, met opnieuw de vernieuwing van de huisvesting van het voortgezet onderwijs op de agenda en andere onderwerpen, zoals Tiny Housing en omgekeerd afval inzamelen.

De belangstelling voor het bouwen en bewonen van Tiny Houses (huizen kleiner dan 50 m2) neemt in Nederland toe en om optimaal te profiteren van de oplevende woningmarkt en de toenemende belangstelling voor Tiny Houses is er ook in Lelystad gekeken naar plekken waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft een kaart opgeleverd met zogenoemde ‘zoeklocaties’ die aan de gemeenteraad is voorgelegd. En omgekeerd inzamelen houdt in dat plastic, blik en pak aan huis wordt opgehaald en dat restafval naar een ondergrondse container in de buurt wordt gebracht. Een voorstel om dit in Lelystad op wijkniveau toe te passen werd gisteren toegelicht.

Verkiezingskoorts

De week voorafgaand aan de landelijke verkiezingen was er vooral een van boeiende werkbezoeken, diverse overleggen, de start van de uitbreiding van Marker Wadden en een eerste bijeenkomst met een nieuwe taskforce. Als college gingen we aan de slag voor NL doet en zelf mocht ik de vertrekkend hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland toespreken en een zaal vol sterke vrouwen. Dat laatste was tijdens de lokale bijeenkomst in het kader van internationale vrouwendag. En ja, tussen de bedrijven door was er natuurlijk toch ook wel de nodige verkiezingskoorts. Ook in Lelystad werd er tot op het laatste moment flink campagne gevoerd. En dat de landelijke verkiezingen deze keer meer mensen bezig hield dan vier jaar geleden, bleek ook hier uit de opkomst. Die lag, zo weten we inmiddels, met 78,2% bijna 10% hoger dan in 2012.

Woensdag was ik bij de officiële start van de vervolgaanleg van Marker Wadden. Dit werd gevierd met de onthulling door minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) van een meterslang bord van de natuurarchipel. Het tweede eiland wordt nu aangelegd en naar verwachting in juli opgeleverd. Daarna volgen het derde, vierde en vijfde natuureiland. Het eerste eiland, dat een jaar geleden werd aangelegd, meet 250 hectare. De vier nieuwe eilanden samen worden ongeveer 750 hectare groot. Bij elkaar gaan ze een prachtige eilandengroep voor mens en dier vormen.

Donderdag had ik in Utrecht een eerste bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie. Eind 2016 bleek uit onderzoek dat er verbeteringen nodig zijn in het Nederlandse systeem van lijkschouw en sectie. Zo bleek uit een extrapolatie van cijfers dat er in 2015 mogelijk 20 tot 25 strafrechtelijke feiten met de dood tot gevolg meer zijn gemist dan tien jaar geleden. Deze resultaten zeggen weliswaar niks over het totaal aantal gemiste levensdelicten per jaar in Nederland, maar de conclusies waren wel zorgelijk. Daarom besloot de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie een taskforce in te stellen. Deze taskforce, waarvan ik voorzitter ben, heeft de taak gekregen om onder meer onderzoek te doen naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie om te achterhalen of in deze keten fouten worden gemaakt waardoor gevallen van een onnatuurlijke dood als gevolg van een misdrijf niet worden herkend.

Daarna moest ik in Dronten zijn voor de burgemeesterskring, het tweemaandelijkse overleg van de Flevolandse burgemeesters.

Tussendoor had ik wat overleggen op het stadhuis in Lelystad, waarna ik opnieuw naar Utrecht ging. Ditmaal voor de afscheidsreceptie van Theo van de Gazelle. Ik was gevraagd om bij zijn afscheid als hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens het Flevolandse bestuur een toespraak te houden. Nu heb ik als burgemeester van Lelystad niet zo heel lang met hem samengewerkt, maar wij kennen elkaar al uit de periode dat ik wethouder in Deventer was. Ik hield mij toen onder andere bezig met Water en Ruimtelijke Ordening en Theo was in die tijd hoofdingenieur-directeur van Oost Nederland. Ook in de jaren daarna, toen ik het wethouderschap in Deventer verruilde voor het burgemeesterschap in Veghel, kwamen we elkaar geregeld tegen bij bijeenkomsten op het gebied van water en waterbeheer. En dat zal nu Theo, die begon bij de rivieren en nu van de meren naar de zee gaat (hij is hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta geworden), niet anders zijn.

Overigens hebben Flevoland en Rijkswaterstaat natuurlijk ook een bijzondere band. Flevoland is gemaakt door Rijkswaterstaat. De Dienst Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die allebei vielen onder de toenmalige minister van Waterstaat, stonden aan de basis van de ontwikkeling van Flevoland. De ene dienst was verantwoordelijk voor de waterbouwkundige werken, de andere dienst voor de inrichting van het nieuwe land, maar speelde daarnaast in de beginjaren ook een belangrijke rol in de maatschappelijke ontwikkelingen in met name Lelystad.

Vrijdag bracht ik een bezoek aan de penitentiaire inrichting (PI) in Lelystad. Directeur Obe Veldman gaf een rondleiding en lichtte het gevangenisbeleid toe. Ook namen we een kijkje in het in de PI gevestigde re-integratie centrum (RIC). In het centrum kunnen gedetineerden allerlei zaken regelen die belangrijk zijn bij terugkeer in de samenleving. Dit kunnen zaken zijn op het gebied van werk en inkomen, huisvesting, schulden, onderwijs, zorg en het regelen van een identiteitsbewijs. Mooi dat het RIC op deze manier de zelfredzaamheid van gedetineerden stimuleert.

Zaterdag gingen we met het college aan de slag voor NL Doet. Bij twee woningen van Triade plantten we samen met de bewoners bloemen en maakten we tuinmeubelen schoon. Een leuke klus, voor een goed doel!

Daarna ging ik naar het centrum, waar veel politieke partijen op de been waren om op de laatste zaterdag voor de verkiezingen nog zo veel mogelijk mensen over te halen om op hun partij te gaan stemmen.

En in het stadhuis mocht ik de bijeenkomst openen die het platform Vrouwen aan zet in het kader van internationale vrouwendag (8 maart) had georganiseerd. In het platform Vrouwen aan zet zijn diverse vrouwenorganisaties vertegenwoordigd en het was mooi om te zien dat door deze bundeling van krachten zoveel vrouwen met verschillende achtergronden worden bereikt. Het was een goed bezochte en leuke bijeenkomst met inspirerende verhalen rondom het thema “Zij doet het zelf”, diverse workshops en mooie ontmoetingen met sterke vrouwen.

Maandag was een dag vol overleggen.

Dinsdagochtend was er zoals gebruikelijk college, maar het was ook een ochtend die in het teken stond van meerdere colleges. Voorafgaand aan onze collegevergadering heette ik het college van Drechterland welkom. Zij kwamen in ons stadhuis vergaderen. En na de collegevergadering kwam het college van gedeputeerde staten bij ons college op bezoek voor een gezamenlijke lunch. Tijdens deze lunch bespraken wij de thema’s waarop wij samenwerken en waarop wij in de toekomst willen samenwerken zoals de luchthaven, recreatie en toerisme en de omgevingsvisie.

’s Middags ging ik samen met wethouder Van Wageningen op bezoek bij de Jeugd- en gezinsteams Lelystad. We waren te gast bij de teams Noordwest en Zuidwest. In het Jeugd- en gezinsteam werken professionals van verschillende Lelystadse organisaties samen. Zij begeleiden en ondersteunen gezinnen en kinderen die het opvoeden, opgroeien of op orde houden van hun leven (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Het Jeugd- en gezinsteam zorgt ervoor dat het gezin één aanspreekpunt heeft en dat de hulp gecoördineerd wordt geboden. Een goede samenwerking tussen de betrokken organisaties is daarbij natuurlijk essentieel. Het was boeiend om met de bevlogen mensen van deze teams te praten en uitleg te krijgen over hun werkwijze.

 

Galjoen Zappers, lanceringen en sporttoppers

Het was weer een gevarieerde week met leuke koffiebezoeken, feestelijke momenten, diverse lanceringen en de huldiging van Lelystadse sporttoppers. Maar ook opnieuw een week waarin we afscheid namen van een politicus van betekenis; Wouter Zweers, oprichter van Leefbaar Lelystad. Van 2002 tot 2010 zat hij in de raad als fractievoorzitter van Leefbaar Lelystad. Hij zette zich gepassioneerd in voor de dingen die hij belangrijk vond, zoals burgerparticipatie, werkgelegenheid, verkeer, goed openbaar vervoer, herstel van het stuk Zuigerplasdreef dat moest wijken voor de Groene Carré en een hoogwaardige OV-verbinding tussen Bataviastad en het Stadshart. Ook na zijn vertrek uit de raad bleef hij verbonden met de gemeentepolitiek. Zo was hij partijvoorzitter van Leefbaar Lelystad en ook nog een jaar fractie assistent. Hij zat bovendien nog geregeld op de publieke tribune bij de raadsvergaderingen. Dinsdag stonden wij, voorafgaand aan de raadsvergadering, samen met familie en vrienden van Wouter stil bij zijn overlijden.

De week begon, op woensdag, met een koffiebezoek aan twee Lelystedelingen die actief zijn voor het Fablab. De Stichting FabLab Flevoland richt zich op jongeren en ondernemers. De stichting wil jongeren interesseren voor techniek en ondernemers faciliteren in prototyping, productie en design. Een van de hoofdbezigheden van het Fablab is 3D-printen, een productietechniek waarbij een digitaal bestand wordt omgezet naar een tastbaar object. 3D-printen speelt een centrale rol in de workshops die het Fablab onder meer in de bibliotheek geeft (Bibliolabs). Momenteel is het stel dat ik bezocht, bezig om met behulp van 3D-prints een maquette van het Lelystadse Stadshart te maken. Met dit project waren ze onlangs ook te zien op Omroep Flevoland.

Wat later die dag ging ik op koffiebezoek bij Lelystedelinge Emmy van der Kleij, die als ouder betrokken is bij de Galjoen Zappers. De Galjoen Zappers maken deel uit van een zwerfafvalproject voor kinderen en jongeren in de wijken. Met het opruimen van zwerfafval dragen de zwerfafvalpakkers bij aan de leefbaarheid in de eigen buurt en ze verdienen er ook nog eens een zakcentje mee. Op dit moment zijn er al twintig groepen actief door heel Lelystad. Wie belangstelling heeft om in de eigen buurt een zwerfafvalpakkersteam (leuk Scrabble woord) op te richten, kan contact opnemen met coördinator Koos Essenstam, zijn e-mailadres is jj.essenstam@lelystad.nl.

Donderdag bracht ik ‘s morgens twee bezoeken, direct na elkaar, aan twee 60-jarige huwelijksparen. Een feestelijk begin van de dag!

Daarna was het tweemaandelijkse overleg met het Districtelijke Veiligheidscollege (waarin alle Flevolandse burgemeesters, de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie en de districtschef van politie Midden-Nederland zitting hebben).

Later op de dag moest ik in Den Haag zijn, waar ik tijdens het Wintercollege van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) afscheid nam als voorzitter. Ruim acht jaar ben ik met plezier voorzitter geweest, maar mijn tweede termijn zat er nu op.

Vrijdag vond in het stadhuis de ondertekening van het nieuwe Convenant Veilig Uitgaan plaats. Door gezamenlijk de handtekening onder dit convenant te zetten, hebben we de afspraken die we (de gezamenlijke horecaondernemers, onder aanvoering van Koninklijke Horeca Nederland, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Lelystad) met elkaar hebben gemaakt om samen te werken aan een veilig uitgaansklimaat in Lelystad opnieuw voor vier jaar bekrachtigd.

Sinds 2005 zijn de afspraken over de gezamenlijke uitgangspunten, praktische samenwerking en heldere taakverdeling op het gebied van veilig uitgaan in Lelystad vastgelegd in een convenant. Het convenant geeft een extra handvat om regulerend op te treden in de plaatselijke horeca waardoor een verstoring van de openbare orde en/of veiligheid tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast blijven natuurlijk de wettelijke kaders (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet Milieubeheer, en het Wetboek van Strafrecht) van toepassing.

En wie dacht dat na vorige week het carnaval wel weer voorbij was, die heeft het mis. Zaterdag was ik uitgenodigd voor het After-Carnaval bij Residentie De Joon in de Zuiderzeewijk waar nog even vrolijk verder feestgevierd werd.

Maandagochtend was ik samen met de brandweer te gast bij basisschool De Meander Oost. Centraal stond de lancering van het nieuwe lespakket Brand Meester. Met behulp van dit lespakket leren kinderen van de basisschool onder andere wat de meest voorkomende oorzaken van brand zijn, hoe je het risico op brand kunt verkleinen en hoe je kunt voorkomen dat je brandwonden oploopt. Op dit moment doen twaalf scholen in Flevoland mee. Scholen die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via www.brandveiligflevoland.nl.

Ook bracht ik die ochtend met de lokale PvdA-fractie, een werkbezoek aan het Aurum College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (onderdeel van de Eduvier groep). Tijdens dit werkbezoek bespraken wij diverse onderwerpen, vond een nadere persoonlijke kennismaking plaats en was er een gesprek met een aantal leerlingen. Het was leuk en inspirerend.

’s Middag nam ik deel aan de regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en was ik met wethouder Rentenaar bij de ondertekening van het convenant ten behoeve van de samenwerking in de MRA. Een goede samenwerking en vertegenwoordiging in stedelijke verbanden wordt steeds belangrijker.  Zo overlegt het Rijk steeds vaker met de lokale vertegenwoordigers van dergelijke stedelijke systemen, zoals de MRA, als het gaat om onderwerpen als economie, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening en ook de verdeling van rijksmiddelen gaat steeds vaker via deze regionale samenwerkingsverbanden lopen. Zoals bijvoorbeeld de “Beter Benutten” gelden voor de ontwikkeling van Flevokust en de aanpassing van de afrit op de A6.

’s Avonds had ik presidium (het reguliere overleg met de fractievoorzitters van de raad) en de volgende ochtend zoals gebruikelijk collegevergadering.

Na de collegevergadering ging ik op bezoek bij de oudste inwoonster van Lelystad om haar te feliciteren met haar 102e verjaardag. En later die middag mocht ik samen met wethouder Van den Heuvel een viertal Lelystadse kampioenen in het zonnetje zetten. Randy Hendriks, Abigail Maasdamme, Moreno Merhai en Danyque van Windt kregen een oorkonde omdat ze een nationaal of internationaal kampioenschap hebben behaald. De Lelystadse sporters (en kampioenen) Kiran Badloe en Tamar Vedder konden er helaas niet bij zijn, maar zij krijgen hun oorkonde natuurlijk alsnog thuisgestuurd. Naast de huldiging van deze sporters om trots op te zijn, was het ook het startmoment van het Jeugdsportfonds Flevoland. Dit fonds biedt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit Lelystad de mogelijkheid om mee te doen aan een sportieve activiteit, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en soms ook de benodigde attributen. Rabobank Flevoland is sponsor van het fonds en overhandigde bij deze lancering van het fonds een mooie bijdrage van €5000,-.

Dinsdagavond was er raad. Voorafgaand aan de raadsvergadering hield ik een toespraak ter nagedachtenis aan de vorige week overleden Leefbaar Lelystad oprichter Wouter Zweers en wenste ik de aanwezige familie en vrienden veel sterkte. Wouter heeft veel voor de lokale politiek betekend. Verder waren er die avond (voorafgaand aan de vergadering) onder andere twee sessies over huisvesting van het voortgezet onderwijs (SVOL). In de eerste sessie konden raadsleden vragen stellen aan de medewerkers en vertegenwoordigers van het Lelystadse voortgezet onderwijs zelf. In de tweede ging de raad weer in gesprek met het college over dit onderwerp. En in de raadsvergadering werd onder andere het voorstel voor de startnotitie voor het Integraal Veiligheidsplan, waaraan de komende maanden gewerkt wordt en waarvoor we in het voorjaar ook informatie bij inwoners en ondernemers op gaan halen, conform vastgesteld.

Feestgedruis, afscheid nemen en stilstaan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Het was een wat andere week dan anders. Het was natuurlijk de week van carnaval, waarvoor ik donderdagavond met de sleuteloverdracht in de studio van Radio ‘Knarregat’ de aftrap deed en maandag in Oeteldonk en Kuussegat nog een staartje meekreeg. Maar los van het feestgedruis, was het vooral een week van (wat langer) stilstaan bij maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de rol en opgaven van de overheid, zoals bij de Lochem conferentie, tijdens de collegeretraite en tijdens het door de provincie georganiseerde ’diner pensant’ over de omgevingsvisie. Ook was het de week waarin afscheid werd genomen van Arie Stuivenberg, die op 20 februari op 70-jarige leeftijd na een ernstig ziekbed overleed. Als gedeputeerde maar ook als Statenlid en SP fractievoorzitter in Provinciale Staten en als gemeenteraadslid in Almere heeft hij veel voor de Flevolandse politiek betekend. Zijn gevoel voor verantwoordelijkheid en grote maatschappelijk betrokkenheid met oog voor de persoonlijke verhoudingen werd altijd zeer gewaardeerd. Flevoland zal een gedreven en sociaal bewogen politicus -en bovenal een prettige persoon- moeten missen.

Woensdag en donderdag was ik in Lochem voor één van de Lochemconferenties, die het Nederlands Genootschap van Burgemeesters elk jaar weer in Lochem organiseert. Met circa 40 burgemeesters spraken wij over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en het effect van die ontwikkelingen op de uitoefening van ons ambt. Ook kregen wij een boeiende lezing van een arts en expert in neuroleiderschap over de werking van het brein. Wat speelt zich daarin af en hoe kun je hier rekening mee houden.

Donderdagavond was ik samen met wethouder Fackeldey in de studio van Radio Lelystad om live op zender de sleutel van de stad te overhandigen aan prins Neptunus de 45e die gedurende de carnavalsperiode over Knarregat mocht heersen. Beide carnavalsverenigingen, Oostvaarders en Joon, waren bij dit officiële moment aanwezig en het was een gezellig drukte in de studio.

Naderhand had ik mijn maandelijkse radio-interview met de presentatoren van Geklets Lelystad. Leuk om hen ook eens in levende lijve te zien.

Vrijdag had ik diverse overleggen en ’s middags een ontmoeting met de heer en mevrouw Van Hulten, Lelystedelingen van het eerste uur. Niet alleen de heer Van Hulten, die als politicus en voormalig kamerlid (in de Eerste en Tweede Kamer) en als oud staatssecretaris ook veel voor Lelystad heeft betekent, maar ook zijn echtgenote was in de beginjaren sterk betrokken bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Lelystad. Boeiend om met hen over die beginperiode maar ook de latere ontwikkelingen te praten.

’s Avond was ik aanwezig bij het afscheid van Arno Brok. Hij heeft gemeente Dordrecht, waar hij zeven jaar burgemeester was, verruild voor de provincie Friesland, waar hij Commissaris van de Koning is geworden. Arno is een zeer gewaardeerd oud-collega en is tevens degene die mij wees op de vacant gekomen functie in Lelystad. Hij heeft helemaal gelijk gekregen dat ik mij hier goed op mijn plek zou voelen en ik weet zeker dat dat ook voor hem in het mooie Friesland geldt!

En toen was het natuurlijk carnavalsweekend. Zondag was de optocht in Kuussegat (Veghel) en verder deden we maandag mee aan een rondje Oeteldonk (Den Bosch) met carnavalsvereniging De Oetels en vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, waaronder diverse wethouders en een collega burgemeester en brachten we een bezoek aan ‘Kuussemontag’. Het was weer erg gezellig!

En carnaval of geen carnaval, daarnaast moest er zoals altijd in het weekend ook tijd vrij gemaakt worden om alle stukken te lezen, inclusief de collegestukken voor de komende week.

Dinsdag gingen we met het college ‘de hei op’ in het prachtige Natuurpark Lelystad om ons, om de persoonlijke en gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar te bespreken en ons dus te buigen over de opgaven voor Lelystad en de opgaven die wij voor ons als college in de resterende periode zien weggelegd.

Dinsdagavond was ik aanwezig bij een ‘diner pensant’ van de Provincie Flevoland. Met Flevolandse burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de provincie en het Waterschap bespraken we hoe wij de krachten kunnen bundelen en met elkaar ruimte kunnen geven aan initiatieven van Flevolanders. Dit met het oog op de op te stellen omgevingsvisies die verplicht worden met het van kracht worden (naar verwachting per 2018) van de nieuwe Omgevingswet.

Burgemeester zijn is zeker geen saaie baan

Na een heerlijke vakantie begon ik vorige week maandag met een lege agenda voor die dag. Desalniettemin werd het een dag vol met verschillende gesprekken. Er was genoeg bij te praten en te lezen. Ook de dagen daarna waren weer vol en afwisselend en met een aantal bijzondere ervaringen, zoals een spannende boottocht over het donkere IJsselmeer, een ongewone rit over de landingsbaan op Schiphol en een magische ontmoeting met Magic Willem. Nee, burgemeester zijn is zeker geen saaie baan. Hierbij mijn verslag van vorige week dinsdag (deze keer) tot woensdag.

Dinsdag kwam het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn bij ons college op bezoek. We spraken over zaken als de luchthaven, bereikbaarheid en cruiseboten.

Daarna had ik diverse overleggen, onder andere over de lokale verkiezingen volgend jaar maart. ’s Avonds was er gemeenteraad. In een beeldvormende sessie werd het plan van aanpak besproken om te komen tot een nieuw integraal veiligheidsplan. In het voortraject willen we niet alleen partners op het gebied van veiligheid en inwoners betrekken, maar ook de raad meenemen in het veiligheidsbeeld en de daaruit voortvloeiende prioriteiten, zodat er een breed gedragen plan komt te liggen dat als uitgangspunt en als focus dient voor de aanpak van (on)veiligheid in de komende jaren. In de raadsvergadering werd het Uitvoeringsplan Duurzaamheid, waarvoor de stemmen bij de vorige vergadering nog op een amendement staakten, aangenomen. Dit betekent groen licht voor heel veel verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid in Lelystad. Het voorstel voor een uur gratis parkeren in het Stadshart, dat eveneens doorgeschoven was naar deze raadsvergadering, werd na een door een meerderheid gesteund voorstel van de agenda gehaald.

Woensdag had ik diverse overleggen op het gebied van veiligheid. Met de veiligheidsbesturen van Gooi en Vechtstreek en Flevoland en met de veiligheidsdirectie van beide veiligheidsregio’s bespraken we onder andere de groei van Lelystad Airport, eerst naar 25.000 vliegtuigbewegingen en in de eindfase naar circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen en wat dat op veiligheidsgebied met zich meebrengt.

Later die middag ging ik op koffiebezoek. Het leuke van de koffiebezoeken is dat je heel veel verschillende mensen ontmoet, op verschillende plekken in de stad komt en vaak verrassende gesprekken hebt. Deze keer was ik bij een Lelystedelinge die zich bezighoudt met het begeleiden van mensen. Daarvoor brengt zij hun persoonlijkheid in beeld aan de hand van een enneagram, een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van de motivatie van waaruit iemand doorgaans iets doet (bijvoorbeeld vanuit perfectionisme, loyaliteit of avonturisme).

Donderdag bracht ik een werkbezoek aan Woonzorg Flevoland. Na een aantal interessante presentaties door directie en management, brachten we een bezoek aan de locaties Uiterton en Vergeten Landleven op de Groene Velden en kreeg ik ter plaatse een goede indruk van waar Woonzorg Flevoland met een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn in Lelystad voor staat. Vooral mooi om te zien was hoe gedreven, betrokken en vol met passie de medewerkers zijn.

’s Avonds bracht ik een bezoek aan het station van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Lelystad. Ik maakte daar kennis met de lokale KNRM vrijwilligers en mocht zelf ervaren hoe hard zo’n KNRM boot over het water gaat. Dat is best spannend in het donker! Ik was onder de indruk van het goede en belangrijke werk van deze vrijwilligers.

Vrijdag bracht ik een werkbezoek aan Schiphol. Daar maakte ik kennis met CEO Jos Nijhuis en kreeg ik uitleg over de werking van de luchthaven. Uiteraard kwam de doorontwikkeling van Lelystad Airport (onderdeel van Schiphol Group) ook ter sprake. Heel bijzonder was het om eens een keer in een ‘gewone’ auto over de start- en landingsbaan te rijden. Dat leverde mooie beelden op, die je normaal gesproken niet ziet.

Zaterdag ging ik naar de markt. Dat doe ik wel vaker, maar deze keer met een speciale reden. Ik mocht de eerste ‘marktshopper’, een flinke boodschappentas die sinds zaterdag aan klanten van de markt en het Stadshart wordt uitgedeeld, in ontvangst nemen. De markten in Lelystad timmeren hard aan de weg. De marktmeester en de marktcommissie bedenken leuke acties om de markt te promoten en weten, ondanks de prijzenslag die supermarkten voeren en de toename van internetverkoop, nog altijd veel publiek te trekken. De markt heeft nog altijd een zeer sterke troef in handen. Mensen willen tegenwoordig meer beleving als ze gaan winkelen en de markt is een en al beleving. Het is er altijd gezellig druk, er is van alles te koop en er zijn ook diverse kramen waar je wat kunt eten. Ik kom er dan ook graag!

Zaterdagavond woonde ik de voorstelling bij van DD Dance Studio in het Agora theater. Een mooie afwisselende voorstelling met jong Lelystads danstalent, sommigen niet van professioneel te onderscheiden.

Maandag had ik tussen diverse overleggen door een magische ontmoeting met Lelystedeling Willem van Elmpt, alias Magic Willem. Hij had mij gevraagd om mee te werken aan een nieuwe serie filmpjes waarin hij een goocheltruc uithaalt met bekende personen. Leuk om aan mee te werken en na pas nog tevoorschijn te zijn getoverd door Hans Kazan, ben ik nu dus opnieuw een magische ervaring rijker. Wat dat is zie je op Willems website Magie met een kwinkslag.

Dinsdag, tot slot, vertrok ik na de collegevergadering naar Veghel waar ik als oud-burgemeester een toespraak hield bij het afscheid van de inmiddels oud-wethouders van de voormalige gemeente Veghel. Het was een prettig weerzien waarin we nog een keer vanuit onze voormalige rollen en met vele anderen terugkeken op een mooie gezamenlijke periode met Margriet Bräuner, Riny van Rinsum en Annemieke van de Ven. Alle drie nogmaals heel erg bedankt voor de mooie tijd samen!

Na het afscheid in Veghel mocht ik mee naar het Oetelconcert in ’s Hertogenbosch. Waar ik weer heb genoten van onder anderen Gerard van Maasakkers. En ook daar was het een weerzien met veel bekenden.

De kracht van de samenleving

Het was een week waarin op verschillende manieren de kracht van de samenleving centraal stond. Niet alleen in het debat bij de bijeenkomst die de Stadmakerij had georganiseerd, maar ook bij de werkbezoeken die ik bracht aan het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en het Leger des Heils, twee instanties die zich met behulp van veel vrijwilligers inzetten voor inwoners die hulp nodig hebben. En natuurlijk ook bij de bijeenkomst die wij als gemeente hadden georganiseerd om de ruim 400 vrijwilligers en diverse instanties te bedanken voor hun inzet voor de vluchtelingen die in de crisis- en noodopvang in Lelystad verbleven. Lelystad zette massaal de schouders eronder om de vluchtelingen een warm welkom te bieden en was (en is nog steeds) daarmee een voorbeeld voor veel andere gemeenten. Want niet alleen de inzet voor de crisis- en noodopvang was groot. In Lelystad is zo’n 50% van de inwoners actief als vrijwilliger. Het zal te maken hebben met de aard en oorsprong van deze stad. Ik heb het al vaker gezegd, de pioniersmentaliteit van samen ergens de schouder onder zetten en samen bouwen aan een stad waar het prettig leven is, heerst hier nog altijd. De talloze voorbeelden daarvan die ik (ook deze week weer) heb gezien bevestigen dat keer op keer.

De woensdag begon met een overleg van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) Brandweer. De BAC Brandweer bestaat uit vertegenwoordigers van de brandweer, veiligheidsregio’s en gemeenten en brengt, de naam zegt het al, bestuurlijk advies uit over brandweerzaken.

Terug in Lelystad bracht ik samen met wethouder Fackeldey een bezoek aan de GIANT vestiging in Lelystad. Een mooi, van oorsprong Taiwanees, bedrijf dat sinds 1986 in Lelystad is gevestigd. Het hoofdkantoor zit nog steeds in Taiwan, de Europese hoofdvestiging in Lelystad. Het bedrijf produceert op jaarbasis zo’n 6,6 miljoen fietsen. In de showroom in Lelystad staan prachtige exemplaren. Voor de fietsliefhebber een ware ‘snoepwinkel’!

Daarna ging ik naar het Groenhorstcollege waar ik de opening van de nieuwbouw mocht verzorgen. Groenhorst is een vmbo school met zo’n 400 leerlingen. De school heeft zich ontwikkeld van een vmbo school met een agrarisch karakter tot een stadsschool met als specialisme de thema’s groen en duurzaamheid. De school is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Vandaar de nieuwbouw van extra lokalen en een ruimere kantine. Er waren die dag diverse workshops in en om de school en ik werd enthousiast rondgeleid door twee leerlingen.

’s Avonds was ik te gast in de Flevomeerbibliotheek, waar de Stadmakerij een thema-avond hield. Als een van de gastsprekers mocht ik mijn kijk geven op De staat van Lelystad, oftewel hoe staat Lelystad er anno 2017 voor en wat staat ons dit jaar als stad zoal te doen? De andere sprekers waren Rik Bovenberg (directeur van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en Dennis Grimbergen (bestuurslid van Bedrijfskring Lelystad). Stadsdichter Gerard Beense was er ook. Hij nam de aanwezigen mee in zijn dromen over Lelystad. Op de website van de Stadmakerij staat een verslag van die avond.

Donderdagochtend had ik diverse overleggen op het stadhuis. Daarna bracht ik samen met de fractie van de Christen Unie een bezoek aan het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO). Het IDO is een samenwerking tussen acht kerken in Lelystad. zij bieden onder het motto “Helpen wie geen helper heeft” een vangnet onder het vangnet. Zo bieden zij onder andere schuldhulpverlening en diverse cursussen en trainingen en werken zij samen met de voedselbank. In de twee inloophuizen van het IDO (Open Haven en Waterwijk) kan men daarnaast ook gewoon terecht voor een gesprek en een kop koffie. De activiteiten van het IDO worden mogelijk gemaakt met de hulp van heel veel vrijwilligers. Mooi dat zij dit doen!

Na het bezoek aan het IDO ging ik met wethouder Rentenaar naar gemaal Wortman aan de kust, waar we samen met vertegenwoordigers van Amsterdam Cruise Port en Amsterdam Marketing een rondleiding kregen. Het gemaal, dat dateert uit 1956 en is uitgeroepen tot gemeentelijk monument, was een van de drie gemalen die werden gebruikt bij de drooglegging van Oostelijk Flevoland (de andere gemalen waren het gemaal Lovink bij Harderwijk en het gemaal Colijn bij Ketelhaven). Tijdens het bezoek aan het gemaal bespraken we onder andere de toeristische ontwikkelingen aan de Lelystadse kust.

Overigens werd ik voorafgaand aan dit werkbezoek nog kort geïnterviewd door Omroep Flevoland over de mogelijkheid om op 15 maart op de Marker Wadden je stem uit te brengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Een idee van Natuurmonumenten dat wij als gemeente graag mogelijk maken omdat het (a) handig is voor de mensen die daar tegen die tijd dag en nacht aan het eiland aan het werk zijn, ze hoeven dan niet naar het vaste land om te stemmen. En het (b) voor mensen uit Lelystad (maar ook daarbuiten, alleen moet je dan wel een speciale kiezerspas aanvragen) het een unieke kans is om die dag een kijkje op het verder nog niet toegankelijke eiland te nemen. Je kunt er die dag gratis met de boot naartoe. Binnenkort staat het vaarschema op de website van gemeente Lelystad.

Donderdagavond was ik te gast in het programma Geklets Lelystad van Radio Lelystad voor een maandelijkse terugblik op lokale gebeurtenissen. Vrijdag was ik onder meer te gast bij het nieuwjaarsdiner van de provincie Flevoland. En zaterdag was ik te gast bij de Oostvaarders uit Lelystad. Zij hadden een carnavalsfeest georganiseerd waarbij verenigingen uit het hele land uitgenodigd waren. Zo ontmoette ik daar onder anderen de mensen van de Deventer Deurbloazers. (Deventer is de stad waar ik wethouder ben geweest). Wat is de wereld toch klein!

In het weekend ontvingen we gasten uit Barcelona. Vrienden van mij waren overgekomen naar Nederland voor een vierdaags bezoek. Hun zoon van tien, mijn petekind, was nog nooit in Nederland geweest. Zaterdag hebben we van alles in Lelystad bekeken en zondag zijn we in Amsterdam geweest.

De maandag begon zoals gebruikelijk met diverse overleggen. Daarna ging ik met wethouder Sparreboom op werkbezoek bij de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. Daar kregen we een rondleiding en vertelden de cliënten ons over de diverse projecten van het Leger des Heils. Zoals het project 50/50 dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer mee wil laten doen. Bij 50|50 wordt met inzet van jobcoaches en in samenwerking met leer-/werkbedrijven gewerkt aan zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding en aan re-integratie op de arbeidsmarkt. En het project Vast en Verder, dat zich richt op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Deze jongeren krijgen een á twee jaar begeleiding. In die periode leren zij omgaan met schulden en verslavingsproblematiek en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Mooi dat ook deze organisatie met behulp van  professionals en vrijwilligers zulk mooi werk verricht!

Maandagavond had ik een bijeenkomst van het Presidium (de fractievoorzitters) en de volgende dag had ik college.

Daarna was er een bijeenkomst in het stadhuis voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de vluchtelingen die in de crisisopvang en de twee noodopvanglocaties in Lelystad verbleven. Als gevolg van de uitzonderlijk hoge instroom van vluchtelingen in 2015, werden in Lelystad van 26 september tot en met 2 oktober 2015 in de Koploper (crisisopvang) en vanaf eind 2015 tot eind 2016 in twee noodopvanglocaties vluchtelingen opgevangen. Meer dan 400 vrijwilligers en diverse instanties hebben zich in die periode ingezet om de vluchtelingen een warm welkom te bieden. Onder regie van Welzijn Lelystad en in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kwamen talloze initiatieven tot stand. Er werd samen gekookt, gegeten, gevoetbald. Vrijwilligers gaven taallessen. En ook het onderwijs schakelde snel, waardoor de kinderen hier naar school konden gaan. Samen met wethouder Sparreboom mocht ik tijdens deze bijeenkomst iedereen die daaraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen in het zonnetje zetten. Het was een mooie bijeenkomst.

Dinsdagavond was er raad. Op de agenda stonden onder andere parkeren in het Stadshart, huisvesting van het voortgezet onderwijs en het voorstel voor verplaatsing van het herdenkingsmonument. Onderwerpen die een levendig debat met zich meebrachten en waarover de raad binnenkort verder praat.

 

Leuke bezoeken, interessante gesprekken en een spectaculaire entree

Het was weer een week met leuke en interessante bezoeken, onder anderen aan een honderdjarige inwoner en aan de jongeren van de jeugdbrandweer Lelystad. En van inspirerende gesprekken, zoals tijdens de Watertafel en tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project de ‘Burgemeester Undercover’. Ook maakte ik deze week, bij de opening van het jubileumfeest van theater Agora, de meest spectaculaire entree die ik ooit heb gemaakt. En er was natuurlijk meer. Dat lees je hier in mijn week van woensdag tot woensdag.

De woensdag begon met twee koffiebezoeken. Het eerste bezoek was aan een Lelystedelinge die vrijwel geen evenement in de stad overslaat. Daarnaast volgt ze (deels via haar computer) alle raadsvergaderingen en is zij goed geïnformeerd over wat er allemaal in onze stad gaande is. Ze voelt zich zeer betrokken bij alle ontwikkelingen en is bijzonder trots op onze stad.

Het tweede bezoek was aan een echtpaar dat werkzaam is in het onderwijs. Beiden geven les in het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Zij in Lelystad en hij op een school in Schoonhoven. Het gesprek ging dan ook vooral over de veranderingen in het onderwijs en over de wijk.

Daarna vond op het stadhuis de ondertekening plaats van de ‘Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Flevokust/Maxima-centrale’ tussen energieleverancier ENGIE, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Provincie Flevoland en gemeente Lelystad ontwikkelen samen Flevokust (een overslaghaven met havengebonden bedrijventerrein). Het is onze gezamenlijke ambitie om dit op een succesvolle duurzame manier te doen. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van ENGIE om op en rond de Maxima-centrale verschillende duurzame projecten te realiseren. Vandaar dat we nu gedrieën de krachten bundelen. Ondertekenaars van de overeenkomst waren de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek, ENGIE bestuurder de heer Boon en ik.

Na de ondertekening had ik nog wat kennismakingsgesprekken en ’s avonds was ik samen met de wethouders Van Wageningen en Van den Heuvel te gast bij de jaarlijkse Watertafel van het Waterschap Zuiderzeeland. Een bijeenkomst met het college van Dijkgraaf en Heemraden, waarvoor de Commissaris van de Koning, de hoofd-ingenieur directeur (HID) van Rijkswaterstaat regio Midden-Nederland, de burgemeesters en betrokken wethouders uit het beheergebied van het Waterschap worden uitgenodigd. Onderwerp van deze Watertafel, was de circulaire economie.

De volgende ochtend bracht ik een bezoek aan de heer Wegner en zijn vrouw. De heer Wegner werd die dag honderd jaar. Reden om hem van harte te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen. Hij en zijn vrouw hebben tot vorig jaar altijd zelfstandig in Rotterdam gewoond. Nu wonen ze in de Hanzeborg in Lelystad, dicht bij hun dochter, die ook in Lelystad woont.

’s Middags moest ik in Den Haag zijn voor een overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onderwerp van gesprek was het landelijke project om uitbuiting van Roma kinderen tegen te gaan. In de periode 2012 tot en met 2016 was Lelystad één van de proeftuingemeenten in het kader van het landelijk programma “Aanpak uitbuiting Roma kinderen”. De afgelopen jaren is een integrale aanpak ontwikkeld, gericht op preventie en handhaving. Donderdag hebben we gesproken over voortzetting van het landelijke verband.

Na dit overleg ging ik naar Amsterdam waar we met de burgemeesters en organisaties die op 18 november 2016 meededen aan het project “Burgemeester Undercover” gezamenlijk terugkeken op de opgedane ervaringen. Ik vond het een waardevol project waarbij ik veel inspirerende informatie heb opgedaan over jeugd, veiligheid en zorg.

Vrijdag bracht ik met wethouder Van den Heuvel een werkbezoek aan het Sportbedrijf Lelystad. We waren op de locatie Koploper en namen een kijkje bij het zwembad (wat een techniek komt daar bij kijken), de tennishal, de sporthal, judozaal (oftewel dojo) en klimwand. Ook kregen we natuurlijk nadere informatie over het sportbedrijf zelf. Heel interessant.

Daarna had ik op het stadhuis een gesprek in het kader van de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier waarbij ik als wethouder in Deventer betrokken was. Het programma richtte zich op een dubbele doelstelling: een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving en omvatte projecten in ruim dertig plaatsen in Nederland. Voor de evaluatie was men benieuwd naar mijn ervaring met de bestuurlijke samenwerking binnen het programma. Die was heel goed en er was veel ruimte voor de inbreng van inwoners.

Vrijdagavond mocht ik deel uitmaken van een spectaculaire openingsact ter gelegenheid van de aftrap van het tien- en veertigjarig jubileum van theater Agora. Het huidige theater, het zeer markante gebouw dat is ontworpen door architect Ben van Berkel van UN studio, bestaat in 2017 tien jaar en het is dit jaar veertig jaar geleden dat het toenmalige multifunctionele centrum (inclusief theater) Agora, wat overigens Grieks is voor verzamelplaats of marktplaats, van start ging. De Agora heeft in Lelystad altijd de rol gehad van centrale ontmoetingsplaats en is dat met de huidige combinatie van functies (theater, congrescentrum, bioscoop en filmhuis) nog steeds. Maar goed, de openingsact: ik werd tevoorschijn ‘getoverd’ door niemand minder dan Hans Kazan en zoons. Nog niet eerder heb ik zo’n spectaculaire entree gemaakt.

Het weekend hadden we, ondanks het feit dat ik dienst had, deze keer zo goed als voor onszelf. Zondag maakten we een heerlijk lange fietstocht door Lelystad en genoten we onder andere bij het bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen van het zonnetje en het prachtige uitzicht op de schaatsers die zich op het ijs waagden.

De maandag begon met een aantal reguliere overleggen. ’s Middag bracht ik met wethouder Fackeldey een werkbezoek aan Donkervoort. Wat een mooi en bijzonder familiebedrijf is dat. Alleen al het feit dat Donkervoort hier in Lelystad gevestigd is, is van grote betekenis voor Lelystad. Het is een Lelystads bedrijf om trots op te zijn. En met het oog op het meer willen aantrekken van bedrijven in de ‘automotive’ industrie is de aanwezigheid van deze sportwagenbouwer natuurlijk ook niet verkeerd.

‘s Middags had ik in het stadhuis een Naturalisatiebijeenkomst en mocht ik elf volwassenen en twee kinderen als nieuwe Nederlanders verwelkomen.

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college. Daarna had ik een overleg buiten de stad. En ’s avonds was ik te gast bij de jeugdbrandweer Lelystad. De jeugdbrandweer is al negentien jaar actief in Lelystad. In de loop der jaren zijn er vanuit de jeugdbrandweer zo’n dertig mensen doorgestroomd naar de reguliere brandweer. Tijdens mijn bezoek gaven de jongeren, die variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar, een demonstratie van een oefening die bestond uit het blussen van een brand en het redden van een persoon. Mooi was het om te zien hoe professioneel er werd gewerkt en werd samengewerkt! De jeugdbrandweer Lelystad is een jeugdkorps om trots op te zijn. Jongeren die zich voor het jeugdkorps willen aanmelden, kunnen dat doen via de website van de brandweer Flevoland.