Griep en verkiezingskoorts

Ook ik ontkwam de afgelopen week niet aan het griepvirus. Als gevolg daarvan moest ik  een aantal afspraken afzeggen. Maar gelukkig knapte ik tegen het weekend weer wat op en was ik vrijdag in staat om de openbare zitting van het centraal stembureau voor te zitten. Dat is het moment waarop de kandidatenlijsten en lijstnummers voor de verkiezingen definitief zijn en de verkiezingskoorts echt los kan barsten.

Woensdag had ik een overleg van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) Brandweer. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de brandweer, veiligheidsregio’s en gemeenten. We bespraken diverse zaken op het gebied van brandweerzorg en personeelsbeleid.

Donderdag had ik een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van Jong Lelystad. Een nieuwe lokale partij, die 21 maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De rest van de dag moest ik helaas mijn afspraken afzeggen, vanwege koorts en andere griepverschijnselen.

Vrijdag voelde ik mij nog niet veel beter, maar ging ik ’s middags wel naar het stadhuis voor een bijeenkomst met vrijwilligers uit de Zuiderzeewijk. Ik wilde hen graag persoonlijk bedanken voor hun inzet tijdens de jaarwisseling. Zij hadden het initiatief genomen om gezamenlijk rondes door de wijk te maken en een oogje in het zeil te houden op oudejaarsdag en –nacht. Mede dankzij hun inzet was het een jaarwisseling zonder noemenswaardige incidenten of schade.

Ook was er die middag de openbare zitting van het centraal stembureau en mocht ik samen met de andere leden van het centraal stembureau de geldigheid van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen vaststellen en zelf de loting verrichten voor de lijstnummers 10 tot en met 14. Voor de partijen die eerder aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen stonden de nummers al vast op basis van het aantal behaalde zetels en aantal behaalde stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De loting was voor het toewijzen van lijsnummers aan de nieuwe partijen. In Lelystad doen deze keer dus 14 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb alle aanwezige kandidaat raadsleden bij de openbare zitting veel succes gewenst. En ik heb ze op het hart gedrukt om met respect voor elkaar en op inhoud ‘de strijd’ om de kiezer met elkaar aan te gaan.

Zaterdag deed ik rustig aan en nam ik de tijd om nog wat uit te zieken.

Zondag was ik voldoende opgeknapt om mij samen met Carolien op uitnodiging van collega Jack Mikkers van ‘s Hertogenbosch in het Oeteldonkse carnaval storten. We bezochten de mis, waren bij de aankomst van Prins Amadeiro op Oeteldonk Centraol en bekeken de intocht vanaf het bordes van het stadhuis. Wat een mooi feest!

Ook maandag vierden we carnaval. ’s Morgens gingen we met de Oetels op pad door ’s Hertogenbosch/Oeteldonk en ’s middags bezochten we Veghel, oftewel Kuusegat, waar we de traditionele Kuusemontag bijwoonden. Tussendoor werden natuurlijk de collegestukken gelezen en andere vergaderingen voorbereid.

En dinsdag was er zoals gebruikelijk college. Daarna had ik een interview voor RTL Nieuws over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport De dood als startpunt, dat we als Taskforce Lijkschouw onlangs aan de minister van Justitie en Veiligheid hebben aangeboden. Woensdagavond wordt het interview naar verwachting uitgezonden. (Ik hou een slag om de arm, omdat er vanwege de actualiteit nog wel eens onderwerpen moeten wijken.)

Ook ging ik die dag op bezoek bij mevrouw Dunker om haar te feliciteren met haar honderdste verjaardag, had ik een overleg op het provinciehuis over de rijksbijdragen voor Lelystad op grond van de Interdepartementale Commissie Lelystad (oftewel ICL) en maakte ik kennis met vertegenwoordigers van de partij Forum voor Ouderen, die dit jaar ook als nieuwe lokale partij meedoet aan de verkiezingen.

 

Advertenties

Cultuur en maatschappij

Deze week stond onder meer in het teken van cultuur en maatschappij. Zo mocht ik woensdag als juryvoorzitter vier goede presentaties bijwonen van de genomineerden voor de BNG Bank Erfgoedprijs voor gemeenten en bezocht ik vrijdag een conferentie over cultuur en gemeenten in culturele hoofdstad Leeuwarden. Ook was er deze week natuurlijk de sleuteloverdracht. Een carnavalstraditie die net als het carnaval zelf overigens, de gemoederen in de Lelystadse samenleving, in vergelijking met plaatsen in het zuiden van het land, niet zo bezighoudt. Maar binnen de Lelystadse carnavalsverenigingen leeft het carnaval wel degelijk.

Woensdag had ik een hernieuwde kennismaking met Ina de Bruin. Zij is hoofd van de afdeling Verkenning en Planvorming bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland en was eerder, in de tijd dat ik daar wethouder was, hoofd Ruimtelijke Ordening in de gemeente Deventer. Op dit moment houdt zij zich onder andere bezig met de A6 verbreding en de Houtribdijk. Twee belangrijke projecten voor Lelystad.

Ook had ik die dag een bijeenkomst van het BNG Cultuurfonds. Ik ben juryvoorzitter voor de BNG Bank Erfgoedprijs, een van de cultuurprijzen die het fonds jaarlijks toekent. De prijs is bedoeld om gemeenten te stimuleren om materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk. Dit jaar dingen Deventer, Leiden, Tilburg en Zaanstad mee naar de BNG Bank Erfgoedprijs. Zij hielden vier uitstekende presentaties. 29 maart 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt.

‘s Avonds hadden wethouder Fackeldey en ik een afspraak met Albert Dominicus en Noud Hendriks, twee ondernemers uit Brabant. Zij zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de luchthaven en kwamen hier op bezoek om zich nader te laten informeren.

Donderdag overhandigde ik samen met een aantal commissieleden het rapport ‘De dood als startpunt’ van de Taskforce Lijkschouw aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De taskforce, waarvan ik voorzitter was, heeft zich in opdracht van het ministerie gebogen over het functioneren van de keten van lijkschouw. Het rapport met de bevindingen van dat onderzoek wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.

Vrijdag was ik in Leeuwarden voor de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten.

De organisatie van deze conferentie was in handen van Kunsten ’92, een landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Vertegenwoordigers van gemeenten en de cultuursector gingen met elkaar in gesprek over de betekenis van kunst en cultuur voor de maatschappij. Centraal daarbij stond de vraag hoe je kunst en cultuur in kunt zetten als middel om maatschappelijke vraagstukken te helpen beantwoorden en de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren te halen. Ik was zelf een van de sprekers.

Het weekend bracht ik door met veel leeswerk.

Maandag was zoals altijd een dag met veel interne overleggen. Daarnaast had ik een kennismakingsgesprek met de ‘nieuwe’ politieke partij Lelystads Belang. Zij deden eerder mee aan lokale verkiezingen, maar zaten de afgelopen periode niet in de raad.

Die middag bezocht minister Cora van Nieuwenhuizen Lelystad Airport om in gesprek te gaan met de regio over de kansen en bedreigingen van Lelystad Airport.

En maandagavond was de sleuteloverdracht Lelystad-Knarregat. Samen met wethouder Fackeldey en in aanwezigheid van onder anderen page Lieske Moermond, jeugdprinses Lisa Wijnands en adjudant Senna Disselköter van carnavalsvereniging De Oostvaarders mocht ik de sleutel overdragen aan prins Neptunus de 46ste. Lelystad is weer voor even Knarregat.

Dinsdag was er college. Op de agenda stond deze keer onder andere een rondleiding in eigen huis; We namen een kijkje op de werkvloer bij de afdeling dienstverlening. Medewerkers vertelden ons daar over veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun klantcontacten, bijvoorbeeld met het oog op klantgerichtheid en in relatie tot de wet op de privacy.

‘s Middags was er een besloten zitting van het centraal stembureau, waarna de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ter inzage werden gelegd. De lijsten liggen ter inzage bij de Stadswinkel tot vrijdag 9 februari, 16:00 uur. Dan vindt een openbare zitting plaats en beslist het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het nummeren van de kandidatenlijsten. De geldige kandidatenlijsten en lijstnummering worden vrijdag na de openbare zitting gepubliceerd.

 

Toonaangevend onderzoek in Lelystad

Deze week mocht ik weer met eigen ogen zien wat een interessant en belangrijk onderzoek er hier in Lelystad plaatsvindt. Zoals bij het bedrijf Schothorst Feed Research. Als het gaat om kennisontwikkeling en innovatie is dit Lelystadse bedrijf wereldwijd een belangrijke partner voor diervoeder-producerende bedrijven. En natuurlijk bij de verschillende Lelystadse locaties van de Wageningen Universiteit (WUR). Daar wordt in opdracht van de overheid, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties belangrijk, toonaangevend en uiteenlopend onderzoek verricht op het gebied van dieren, voedsel en duurzaamheid (oftewel bio- en life sciences). Vaak in een samenwerkingsverband van meerdere onderzoeksinstituten en vaak ook met externe Nederlandse of internationale kennispartners.

Woensdag kregen wethouder Fackeldey ik een rondleiding bij Schothorst Feed Research. Het was interessant om te zien wat ze op hun onderzoekslocatie en tevens hoofdkantoor in Lelystad doen. Een interessant bedrijf, dat behoorlijk gegroeid is in de afgelopen jaren.

Verder had ik woensdag diverse overleggen, waaronder een goed overleg met gemeente Almere over de samenwerking tussen Almere en Lelystad.

Donderdag bracht ik opnieuw een bezoek aan een locatie waar onderzoek wordt gedaan dat zich richt op de agrarische sector. Ik nam die dag een kijkje op de hoofdlocatie van het praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten (AGV) van Wageningen University & Research (WUR). Ook daar was het heel boeiend om te zien wat ze zoal doen.

Ook maakte ik donderdag kennis met de lokale kandidaten van DENK. In aanloop naar de lokale verkiezingen heb ik kennismakingsgesprekken met de lokale kandidaten van alle partijen die dit jaar voor het eerst in Lelystad meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Vrijdag brachten VVD Kamerleden Remco Dijkstra en Helma Lodders een bezoek aan Lelystad Airport. Zij spraken daar onder anderen met luchthavendirecteur Hanne Buis en bij het dossier luchthaven betrokken vertegenwoordigers van het lokale en provinciale bestuur. Gedeputeerde Jaap Lodders was erbij namens de provincie. En ik verving namens Lelystad wethouder Fackeldey, die in Spanje was voor een overleg met Inditex. Eveneens een belangrijk onderwerp voor Lelystad, waarmee veel werkgelegenheid voor Lelystad gemoeid is.

’s Avonds was ik bij het nieuwjaarsdiner van de provincie Flevoland. Dat vond plaats in het Museum Nagele in Nagele. Een bijzondere locatie. Het museum geeft een interessante kijk op de ontstaansgeschiedenis van het eveneens bijzondere, volledig onder architectuur gebouwde, polderdorp.

Zaterdag nam ik een kijkje bij het Hospice ‘t Hofje. Het hospice is gevestigd bij Woonzorgcentrum De Hoven. Het was mooi om te zien hoe medewerkers en vrijwilligers van het hospice zich inzetten voor een waardig en liefdevol levenseinde.

Daarna ging ik naar Leeuwarden, waar mijn zus Marleen middags in het centrum optrad met popkoor First Beat en ik ’s avonds de opening van Leeuwarden culturele hoofdstad bijwoonde.

Maandag (en dinsdag) liep Lelystedelinge Monique Vriend met mij mee. In het stadhuis had ik, naast de gebruikelijke interne overleggen, een overleg met de politie en een overleg met William van der Meulen over de Oldtimerdag. Het belooft weer een erg mooie editie te worden met dank aan de inzet van William en andere organisatoren. Later die middag gingen we naar de luchthaven, waar de hoogste ambtenaar luchtvaart, Jan Hendrik Dronkers, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam om te luisteren naar de regio. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de minister zou komen, maar zij was helaas ziek en daardoor verhinderd. Alle gemeenten van Flevoland waren vertegenwoordigd door een wethouder en/of burgemeester en er waren diverse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en inwoners.

Dinsdag was er college en bezocht ik een netwerkbijeenkomst van burgemeesters uit de metropoolregio Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd vooruitgeblikt op het jaar 2018, waarin raadsverkiezingen, collegeonderhandelingen en het MRA-Congres in het najaar centraal staan.

’s Avonds was er raad en werd ‘nieuw’ raadslid Michael Wijngaard geïnstalleerd. Wijngaard verving eerder deze raadsperiode Hans Zaal, die door ziekte zijn raadswerkzaamheden enige tijd neer moest leggen. Nu komt hij opnieuw in de raad ter vervanging van Leefbaar Lelystad raadslid Tjakko Bos, die onlangs besloot zijn raadswerkzaamheden neer te leggen.

Stresstest en ‘stormproof’

Het was een week die onder meer in het teken stond van de vraag in hoeverre ons land klimaatbestendig is. Zo stond de stresstest die elke gemeente in Nederland moet ondergaan centraal bij de jaarlijkse Waterschapstafel en bleek donderdag dat ons land toch ook maar tot op zekere hoogte stormproof is.

Woensdag had ik een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. We bespraken allerlei verschillende onderwerpen die met het burgemeesterschap te maken hebben, waaronder de evaluatie van de politiewet en de al dan niet gekozen burgemeester.

’s Middags had ik diverse andere overleggen en ’s avonds woonde ik in het Waterschapshuis de Watertafel 2018 bij. Deze jaarlijkse bijeenkomst stond in het teken van de klimaatbestendige stad en de vraag of inwoners en gemeenten klaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regenval, hitte en droogte. Een actueel thema, want in 2018 en 2019 wordt in alle gemeenten een stresstest uitgevoerd om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Aanwezig bij de Watertafel waren burgemeesters, wethouders, het dagelijks bestuur van het Waterschap en diverse genodigden die zich met het gespreksthema bezighouden.

Donderdag was zo’n dag waarop Nederland een soort van stresstest kreeg te doorstaan. Een storm raasde door ons land en richtte veel schade en overlast aan. Ik deed die ochtend een poging om met de trein in Utrecht te komen, om een bijeenkomst van de Taskforce GOC bij te wonen. Een bestuurlijk overleg dat zich bezighoudt met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ik strandde in Amsterdam en kon gelukkig nog net een allerlaatste trein terug naar Lelystad nemen.

’s Avonds mocht ik de aftrap doen bij de Stadmakerij en mijn kijk geven op hoe Lelystad ervoor staat. In het verslag in de Flevopost over de bijeenkomst wordt dit mooi en bondig samengevat: ‘Er zijn mooie ontwikkelingen, maar er is ook nog veel te doen.’ Met als rode draad, ook in de verhalen van de andere sprekers, onderwijsdeskundige Wilma van Harten en Laurens Meerten van huurdersvereniging Ons belang: we moeten het samen doen en de verbinding zoeken.

Vrijdag had ik opnieuw diverse overleggen, onder andere met de Bedrijfskring Lelystad (BKL) en het districtsbestuur ven het Rode Kruis. En kwam de gemeentesecretaris van Meijerijstad (waar mijn vorige gemeente Veghel nu onderdeel van is) op bezoek.

Zaterdag mocht ik tijdens het nieuwjaarsgala van het landelijke DGA network een lezing geven over de ontwikkelingen in Lelystad in het verleden en de toekomst. DGA staat voor directeuren grootaandeelhouders. Een mooie gelegenheid om Lelystad positief te positioneren.

Zondag was er tijd voor een heerlijk lange wandeling door het Natuurpark Lelystad.

Maandag begon heel leuk met een bezoek van de klas van Nynke Keegstra. Nynke hield in de raadzaal een goede spreekbeurt over het lokaal bestuur (met onderwerpen als het stadhuis, de raadsleden, de burgemeester, de motiemarkt) en daarna was er gelegenheid om vragen te stellen, aan Nynke maar ook aan mij. De leerlingen hadden goed geluisterd en hadden aardig wat vragen. Het was heel leuk om op die manier met ze in gesprek te zijn.

De rest van de maandag had ik heel veel overleggen. Onder andere een overleg met de provincie, met een medewerker van Justitie en Veiligheid en met de dienst terugkeer en vertrek. Deze laatste houdt zich bezig met uitgeprocedeerde vluchtelingen zonder verblijfsstatus.

Dinsdag was er college en ging ik ’s middag naar Zwolle om te kijken hoe de provincie daar vergadert en of wij daar iets van kunnen leren. Zij hanteren een lange termijn agenda en het was interessant om te zien hoe dit bij hen in de praktijk werkt.

Dinsdagavond had ik een bijeenkomst van de raad van advies en het bestuur van het Veteranen Platform. Ik ben zelf lid van de raad van advies. Andere leden van advies zijn: Fred Teeven (oud staatssecretaris), Angelien Eijsink (oud PvdA kamerlid) en Peter van Uhm (Generaal buiten dienst en oud Commandant der Strijdkrachten). Bij het Veteranen Platform zijn meer dan vijftig veteranenverbanden aangesloten, die samen meer dan 70.000 individuele veteranen vertegenwoordigen. Het Veteranen Platform heeft als belangrijkste doelstelling het gezamenlijk behartigen van de belangen van Nederlandse veteranen. Het gaat daarbij om erkenning, waardering en zorg voor veteranen. Het is mooi om daar actief voor te mogen zijn.

Gala, snacks en smoothies

Vorige week publiceerde ik hier mijn nieuwjaarstoespraak, vanaf deze week neem ik jullie weer mee in mijn week van woensdag tot woensdag. Een afwisselende week, met verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten, zoals het jaarlijks BKL gala, snacks en smoothies, die begon met een feestelijke woensdag, Wabe Adema, mijn vader vierde die dag zijn 85e verjaardag. Voor die bijzondere dag had ik mijn agenda natuurlijk zo veel mogelijk vrij gehouden.

Op donderdag ging ik samen met wethouder Fackeldey op bedrijfsbezoek bij Intersnack, een mooi bedrijf, bekend van de Chio chips. Wereldwijd werken er bij Intersnack 9000 mensen, waarvan 130 in Lelystad. Daarnaast werken er bij Intersnack Lelystad zo’n  30 uitzendkrachten. Intersnack voert het merk Chio, maar produceert ook voor de huismerken van supermarkten. De Nederlandse vestigingen produceren 600.000 ton snacks per jaar en leveren aan de Benelux en Scandinavië. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Doetinchem, waar pindakaas wordt geproduceerd, ook voor de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Later die ochtend was er een overleg op het stadhuis met burgemeester Van de Groep van Bunschoten, dijkgraaf Hetty Klavers en waterfunctionaris Haaye van der Straten. De laatste is werkzaam voor de SAMIJ (de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied, waarvan ik voorzitter ben). De SAMIJ bestaat dit jaar 30 jaar en om dat te vieren willen we dit jaar op 7 november een bestuurlijke conferentie organiseren rondom het thema veiligheid op het water.

De rest van de dag stond zo’n beetje geheel in het teken van de brandweer. ’s Middags was er een interregionaal overleg en ’s avonds was ik aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de brandweer. Ik mocht daar spreken en maakte van die gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor hun inzet voor inwoners en bedrijven. Tevens werden diverse diploma’s uitgereikt die het afgelopen jaar zijn behaald, vonden bevorderingen plaats en werd stilgestaan bij diverse brandweermannen (in dit geval) die langjarig bij de brandweer werkzaam zijn. Van 12,5 jaar oplopend tot 35 jaar.

Vrijdag kwamen Caroline van Els en Annemieke van de Ven op bezoek. Zij wilden graag een kijkje nemen in Lelystad en ik heb ze natuurlijk vol enthousiasme rondgeleid. Beiden waren voorheen wethouder in Veghel en Annemieke is nu wethouder in Oss.

Ook was er die vrijdag een nieuwjaarsbijeenkomst van de KNRM. En om bij het nieuwe jaar te blijven, zaterdag was er natuurlijk ook in dat kader het BKL gala. Voor de jaarlijkse uitreiking van de BKL Award en BKL Trofee waren in beide categorieën drie prachtige Lelystadse bedrijven genomineerd. Stuk voor stuk bedrijven om trots op te zijn. Winnaar van de Award is Toms Creek en winnaar van de Trofee Tanis Food Tec Lelystad BV.

Maandag had ik verschillende afspraken op het stadhuis met allerlei mensen, onder andere met inwoners en met de voorzitter en de vice voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Ook had ik een aantal afspraken in het kader van de raad en ‘s avonds een overleg van de KNRM.

Dinsdag ging in het stadhuis onder leiding van Olga Commandeur Heel Lelystad Fit van start. Samen met wethouder Van den Heuvel mocht ik al fietsend een smoothie bereiden en ook de rest van het college was vertegenwoordigd en deed mee aan de oefeningen die Olga Commandeur verder nog voor ons in petto had. Heel Lelystad Fit is een initiatief van Lelykracht. De komende vier weken worden er door de hele stad allerlei activiteiten georganiseerd om de inwoners van Lelystad nog fitter en gezonder te maken, zie www.lelykracht.nl/fit.

Ook was er die dag college en raad. Met opnieuw een verandering in de verhoudingen in de raad. Hans Zaal, die wij die avond weer in ons midden mochten verwelkomen, maakte bekend over te stappen naar de VVD.

Nieuwjaarstoespraak

Ik wil beginnen met iedereen een mooi, gelukkig en vooral gezond 2018 te wensen.

Met deze woorden begon ik ook mijn nieuwjaarstoespraak tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van gemeente Lelystad, op zaterdag 6 januari. Als eerste blog van het nieuwe jaar volgt hier de volledige tekst:

2017 was een bijzonder jaar. Het was het jaar waarin Lelystad zijn 50e verjaardag vierde. Het was een feestjaar voor en door Lelystedelingen.

We hebben er met zijn allen, inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en gemeente de schouders onder gezet om er een feestjaar van te maken, op zijn Lelystads. En dat is gelukt. Heel veel enthousiaste Lelystedelingen namen het initiatief om iets te organiseren.

Het was een jaar vol activiteiten. Het planten van jubileumbomen in het Bultpark, een Korenfestival, 50 jaar popgeschiedenis, fietsen dwars door de stad, boeren die burgers zoeken, jubileumboeken, lezingen en exposities over de bijzondere geschiedenis, feestconcerten, de reünie van de pioniers, het bezoek van de koning. En dan heb ik nog lang niet alles genoemd.

Met name het bezoek van onze koning leverde heel wat media-aandacht op. Positieve media-aandacht. Maar helaas was niet alle aandacht positief en bleek maar weer eens hoe lastig het is om het imago dat in de jaren tachtig is ontstaan van ons af te schudden.

En natuurlijk, er is ook nog veel te doen in deze stad. Nog steeds teveel mensen in Lelystad hebben nog geen baan, verkeren in moeilijke omstandigheden en hebben diverse problemen. En natuurlijk zijn er mensen in Lelystad die vinden – en nu citeer ik twee oudere heren die naast me stonden tijdens het fitnessen – “Het was niks, het is niks en het zal ook nooit wat worden”.

Ik zelf geloof daar niet in! Ik zie namelijk vooral heel veel Lelystedelingen die enthousiast zijn over hun stad. Bovendien heb ik zelf de afgelopen anderhalf jaar zoveel moois ontdekt in Lelystad. De prachtige natuur, het water, de kust, de culturele instellingen, sportvoorzieningen, prachtige bedrijven, maar toch ook vooral… de mensen. De opzet van 50 jaar Lelystad toonde eens te meer aan dat de bereidheid om zelf een bijdrage te leveren in onze stad groot is.

Als we terugkijken naar 2017 dan zie ik een positieve ontwikkeling. Ik denk dan aan de groei van de werkgelegenheid en de verkoop van bedrijventerreinen, aan de aantrekkende woningmarkt maar zeker ook aan de prestaties die geleverd zijn binnen het sociaal domein. Het is een bijzonder knappe prestatie dat zowel binnen de WMO als binnen de Jeugdzorg we er met elkaar in geslaagd zijn ons aan te passen aan de nieuwe situatie. Een andere manier van werken, hulp dicht bij mensen die dat nodig hebben en hulp waar dat nodig is, op maat. En dat met aanzienlijk minder geld. We mogen als Lelystad trots zijn op de mensen in het veld en aan het bed die deze prestatie leveren, maar ook op de mensen binnen onze gemeentelijke organisatie die deze ommekeer mogelijk hebben gemaakt en hebben ondersteund.

Dat betekent niet dat we er al zijn en er nooit iets mis gaat en we nu achterover kunnen leunen. We zijn nog niet klaar, nog lang niet! Er is nog veel te doen maar er is ook heel veel moois in Lelystad. Laten we ook dat met elkaar uitdragen! Om een andere Lelystedelinge te citeren: “Samen bereiken we meer….. in en voor Lelystad!”

In dat opzicht biedt dit nieuwe jaar weer volop kansen. Want ook 2018 is een jubileumjaar. Dit jaar vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu, er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen. De Afsluitdijk werd gemaakt, mijn pake (de vader van mijn vader) heeft daar nog aan meegewerkt. Dat ging in die tijd met een schepje en een emmertje. Nieuw land werd gevormd, waaronder Flevoland. De 100e verjaardag van de Zuiderzeewet wordt gevierd met diverse activiteiten en zet ook Lelystad opnieuw in de schijnwerpers.

Een ander onderwerp dat de gemoederen in Nederland ook in 2018 zal bezig houden is het luchtvaartdossier. Kabinet en Kamer hebben in 2015 op grond van goede argumenten besloten tot openstelling van Lelystad Airport en dat is goed voor de economie van Flevoland en de regio. En ontlast tegelijkertijd met name de regio Amsterdam. Lelystad Airport heeft binnen Flevoland dan ook een groot draagvlak bij de bevolking, circa 70% is positief. Vergelijkbare cijfers komen uit een enquête van dagblad De Stentor onder inwoners van Overijssel en Gelderland.

Sinds de zomer van 2017 waren vooral tegenstanders van openstelling van Lelystad Airport per april 2019 aan het woord, zij dringen bij de Haagse politiek aan op uitstel en soms op afstel. En op zich zijn er ook argumenten om niet voor te zijn. Argumenten van geluidsoverlast en luchtkwaliteit. En tegen zijn mag ook in dit land, dat is maar goed ook.

Maar voor zijn mag ook. Gelukkig ontstond er in de loop van december een genuanceerder beeld en lieten ook de voorstanders steeds steviger van zich horen. Zo waren er moties van de provincie Flevoland, de brief van de Metropoolregio Amsterdam en onze eigen raad, maar ook die hele stevige – nog doorlopende – actie uit ons bedrijfsleven (10.000 handtekening voor in één week!). En liet minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer en vervolgens ook in het debat dat in december over de luchthaven plaatsvond, weten dat zorgvuldigheid cruciaal is – en die mening ben ik natuurlijk ook toegedaan -, maar dat zij er vanuit gaat dat opening van de luchthaven in april 2019 nog altijd mogelijk is en zij zich voor honderd procent hiervoor zal inzetten.

Gelukkig, omdat een besluit tot uitstel om meerdere redenen voor Lelystad een slecht besluit zou zijn. In 2014 zijn de mogelijke regionale werkgelegenheidseffecten in kaart gebracht bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. In de fase 1 ontwikkeling (10.000 vliegtuigbewegingen) gaat het al om 400 FTE arbeidsplaatsen directe werkgelegenheid en 200 FTE indirecte werkgelegenheid. En dan heb ik het nog niet eens over de indirecte, niet luchthavengebonden, werkgelegenheid. Die is vele malen groter.

Het kan niet anders dan dat de nieuwe werkgelegenheid ook ten goede komt aan de inwoners van Lelystad en gemeenten in de omliggende en nabije regio’s. Uitstel betekent in elk geval dat de 400 FTE directe werkgelegenheid op korte termijn niet ingevuld wordt, maar ook dat bedrijven die nu aangeven interesse te hebben voor vestiging in Lelystad in verband met de luchthaven hun besluit zullen uitstellen of in het ergste geval zullen afstellen.

Om de werkgelegenheid lokaal ingevuld te krijgen wordt per 2018 door het ROC van Amsterdam het Samenwerking College Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) opgezet: met jaarlijks enkele honderden leerlingen. Ook deze ontwikkeling zal in dat geval vertraagd of afgeblazen worden. Om het maar niet te hebben over de al gedane investeringen die voorlopig onderbenut blijven.

Het zou daarnaast het beeld van de onbetrouwbare rijksoverheid richting Lelystad alleen maar versterken en een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de historie van het door de rijksoverheid niet of niet tijdig afmaken van grootschalige projecten in onze stad.

Het wordt de komende maanden nog spannend en we zullen ons blijven inzetten voor opening van Lelystad Airport in 2019 zoals onze gemeenteraad ons ook heeft opgeroepen.

Van belang is echter wel niet voor de feiten uit te lopen, eerst de uitkomsten van de onderzoeken af te wachten en ons te concentreren op de genoemde zorgvuldigheid in plaats van nu al allerlei uitspraken te doen. De komende maanden zal die duidelijkheid komen, zo heeft de minister aangegeven.

Maar er staat ons meer te doen in de komende jaren. Ook een aantal andere belangrijke ontwikkelingen vraagt veel aandacht.

Zoals de ontwikkeling van de Flevokust Haven, die als onderdeel van het internationale vervoer van goederen over water een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de industrie, handel en logistiek voor Lelystad. Met de oplevering van deze buitendijkse containeroverslaghaven en het aansluitende bedrijventerrein hebben we er weer – bijna letterlijk – een dijk van een vestigingslocatie bij in 2018.

En de ontwikkelingen in het Markermeer/IJsselmeer. Zoals de Marker Wadden. Elke keer als ik er kom – en ik ben in de bevoorrechte positie er al vaak te zijn geweest – ben ik onder de indruk. Verder valt te noemen de doorontwikkeling van Bataviahaven, Bataviastad en Batavialand, de ontwikkeling van de jachthavens, het Werkeiland en de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land. Allemaal goed voor de bovenregionale aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme.

Ook zal er in 2018 verder gewerkt worden aan ons stadshart, zo heb ik de eerste vergroeningsplannen gezien en het ziet er veelbelovend uit!

En ja. Lelystad is een stad met meerdere gezichten. Het is er op veel plekken goed wonen, leven, recreëren, maar het veiligheidsgevoel van inwoners is relatief laag, bleek uit een analyse, die werd uitgevoerd ten behoeve van het eind vorig jaar vastgestelde Veiligheidsplan.

Op traditionele onderwerpen zoals woninginbraak en autokraak is het beeld verhoudingsgewijs gunstig. Maar er zijn ook thema’s die er minder gunstig uitspringen, zoals sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten, jeugdoverlast en -problematiek en georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De komende jaren gaan we dan ook op die thema’s de aanpak intensiveren.

Ondermijning gaat over illegale criminele activiteiten waarbij de onderwereld gebruik maakt van diensten van de bovenwereld. Dit raakt niet alleen overheden en het bedrijfsleven, maar ook de veiligheid en leefbaarheid van de gehele samenleving.

Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Maar ondermijning kan ook in de wijken naar de oppervlakte komen in de vorm van intimidatie, geweld en machtsposities van bepaalde groepen of personen. Zo kunnen inwoners, u en ik, gevaar lopen in de buurt van hennepkwekerijen door bijvoorbeeld illegaal aftappen van stroom met een verhoogd risico op brand. Als budgetten van zorgcliënten worden weggesluisd door criminelen, dan lijdt de zorgcliënt daar onder omdat hij/zij minder zorg krijgt. Diep triest.

Daarom is het zo belangrijk dat we samen, de overheid, maar ook inwoners en bedrijven één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Als u zaken ziet die u niet vertrouwt, meld ze! De tijd dat we konden denken dat het iets was van Brabant en Limburg alleen, is echt voorbij.

Een totaal ander onderwerp. Lelystad kent kansen die vaak nog onderbelicht zijn en een aantal wil ik graag noemen.

Zo heeft Lelystad op agrarisch gebied -ook internationaal- een sterke basis voor agrofood, met name op het terrein van biologische landbouw. Net als de omliggende gemeenten overigens. Daarnaast vindt in Lelystad hoogwaardig veterinair onderzoek plaats, dat wordt uitgevoerd door het kennis- en opleidingsinstituut en de veldlaboratoria van de WUR (Universiteit van Wageningen). De voorzitter van Wageningen University and Research, Louise Fresco, noemde Lelystad de tweede campus van Wageningen tijdens de opening van de nieuwbouw van de WUR aan de Houtribweg. Deze sterke troeven mogen we wat mij betreft meer uitspelen.

Het is juist die combinatie van een sterke stedelijke structuur, het groen, blauw, de kust, buitengebied en landbouw, de centrale ligging én goede ontsluiting over land, water en volgend jaar ook door de lucht (ja ook door de lucht) die Lelystad zo kansrijk maakt. En wat maakt dat ik geloof in de toekomst van Lelystad, ook misschien wel juist voor mensen die het niet makkelijk hebben.

Tot slot, 2018 is natuurlijk het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het jaar waarin het college en de raad het stokje overdragen aan een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging. Inwoners van Lelystad van 18 jaar en ouder mogen op 21 maart naar de stembus. Maak gebruik van dat recht! En verdiep u vooral in de inhoud. Want al hebben politici soms de schijn tegen en is het beeld, ook dat wat in de media wordt geschetst, soms hardnekkig, politiek gaat echt veel verder dan een paar oneliners. Het gemeenteraadswerk verdient respect. Raadslid zijn is niet makkelijk, zeker niet in de huidige tijd, maar wel mooi.

En over respect gesproken. Dames en heren kandidaat raadsleden, ga respectvol met elkaar om, ook, misschien wel juist in verkiezingstijd. Laat zien waar de inhoudelijke verschillen zitten, zodat er echt te kiezen valt! Veel succes allemaal!

 

Roerige tijden rondom luchthaven en tussen verhuisdozen

Het zijn roerige tijden, zo in aanloop naar het nieuwe jaar. Terwijl ik dit schrijf moet in de Tweede Kamer nog het debat plaatsvinden over Lelystad Airport. Gisterenavond werd in een extra raadsvergadering vrijwel unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college oproept alles in het werk te stellen om (een tweede) uitstel van opening van Lelystad Airport te voorkomen. En dat ik deze blog vandaag al afrond, heeft te maken met de oplevering van ons huis en de aanstaande verhuizing. Vanaf morgen is het zover. Voorlopig zit ik dus wel even tussen de verhuisdozen.

Woensdag spraken we als Stuurgroep Water – overleg van de minister met vertegenwoordigers van IPO (Interprovinciaal Overleg), Unie (van Waterschappen) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) – met minister Van Nieuwenhuizen. Het was een goed overleg waarbij ik vanuit de VNG de nieuwe minister heb kunnen aangeven wat we als gemeenten belangrijk vinden op het gebied van water.

’s Middags was ik in Wijkcentrum Zuiderzee, waar ik samen met Lelystad ambassadrice Edsilia Rombley de Be A Nelson Award mocht uitreiken. De prijs is door de internationale vredesbeweging MasterPeace in het leven geroepen voor mensen die het verschil maken in hun eigen omgeving en kiezen voor positieve actie. SNS Bank Lelystad heeft samen met Polderlab en Lelystedelinge Shanella Dors het initiatief genomen om met het concept van de Be A Nelson Award lokale verbeteraars en bijzondere Lelystedelingen te nomineren en de waardering te geven die ze verdienen. De prijs ging naar Mila Romijn, de drijvende kracht achter Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A.), die met diverse projecten zoals zwerfafval opruimen, een moestuin, een schilderproject voor woningeigenaren en een winkeltje met tweedehands spullen een belangrijke bijdrage levert aan de binding en ontmoeting in de wijk. De andere genomineerden waren Loek Steenman, Hope Visser, Nadia Hoogerbeets, Marissa da Costa & VJ, Roxana Kotzebue en Stanley Kempenaar. Ook zij verdienen natuurlijk alle lof voor het belangrijke vrijwilligerswerk dat zij doen en voor hun jarenlange inzet voor een betere buurt!

Donderdag hadden we in het stadhuis in Lelystad de laatste bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw. Dat wil zeggen, de laatste keer voordat het rapport wordt afgerond en aangeboden kan worden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Ook was er een Stuurgroep Integraal Veiligheidsbeleid, met naast vertegenwoordigers van brandweer, politie, Openbaar Ministerie en geneeskundige zorg (GGD/GHOR) ook de woningcorporatie aan tafel. En later op de middag was er een oefening van het gemeentelijk beleidsteam, waarin ook brandweer, politie, Openbaar Ministerie en de GHOR zitting hebben. Het gemeentelijk beleidsteam komt bijeen als er bij een ramp of crisis opschaling plaatsvindt. Jaarlijks wordt er geoefend, ook met de loco burgemeesters (de wethouders dus), zodat ook zij weten wat ze te doen staat als er echt iets gebeurt en zij onverhoopt moeten invallen en het beleidsteam moeten voorzitten.

‘s Avonds was er een bijeenkomst in het Apollohotel om alle vrijwilligers te bedanken die zich hebben ingezet om van 50 jaar Lelystad een mooi feestjaar te maken. Het was een jubileumjaar waar we positief op terug kunnen kijken. Heel veel mensen uit Lelystad kwamen in actie om er samen een mooi feestjaar van te maken en er werd werkelijk van alles georganiseerd. Leuk was het om met velen van hen dit feestjaar af te kunnen sluiten met een gezellige bijeenkomst en samen te genieten van een erg mooie lichtjesparade en prachtige lichtshow met het verhaal van Lelystad.

Vrijdag was het zover, ons huis werd opgeleverd. Echt veel tijd om bij dit toch wel bijzondere moment stil te staan, was er echter niet, want ’s middag moest ik in het stadhuis zijn voor een naturalisatiebijeenkomst. Het was de landelijke naturalisatiedag en bij ons werden 19 mensen genaturaliseerd. En ’s avonds was ik bij het jubileumfeest van de personeelsvereniging van de brandweer. Zij bestaan 40 jaar en dat werd gevierd in Le Journal.

In het weekend gingen we aan de slag met de nodige werkzaamheden in het nieuwe huis en mocht ik op zondag het startschot geven bij de Santa Run. Een ‘fun run’ voor het goede doel, georganiseerd door de Rotary clubs, waarbij de deelnemers in kerstman-pakken een rondje van 3,2 kilometer door en rond het stadshart lopen. Het was een mooie tweede editie. De opbrengst gaat deze keer naar twee goede doelen: shelterboxen (dit zijn tenten met middelen en materialen om in rampgebieden de eerste noodhulp te kunnen verlenen) en een zeilkamp voor mantelzorg kinderen.

Maandag was er naast de gebruikelijk interne overleggen een gezellige kerstbijeenkomst voor alle (oud)medewerkers, college en raad van gemeente Lelystad. Aansluitend vond een extra ingelaste raadsbijeenkomst over Lelystad Airport plaats. Tijdens deze vergadering werd door alle fracties  – op Groen Links na – een motie aangenomen waarin de raad het college oproept alles in het werk te stellen om uitstel van opening van Lelystad Airport te voorkomen. Groen Links is van mening dat er pas sprake kan zijn van een aanvaardbare combinatie van maatschappelijke gevolgen na herindeling van het luchtruim en is daarom voor uitstel. Alle andere partijen in de raad (CDA, Christen Unie, D66, Inwonerspartij Lelystad, Leefbaar Lelystad, OPA Plus, PvdA, SP en VVD) vinden dat uitstel van de opening van de luchthaven onaanvaardbare schade oplevert voor Lelystad, de regio én de Nederlandse economie. Zij willen dan ook dat we als college krachtig doorgaan met de ingezette initiatieven om uitstel van opening van Lelystad Airport te voorkomen.

Immers: er is een onherroepelijk Luchthaven besluit op basis van een door de Alderstafel aan de Tweede Kamer uitgebracht en overgenomen advies; in Flevoland én daarbuiten is breed draagvlak voor opening van de luchthaven; op basis van de gemaakte afspraken zijn door partijen al aanzienlijke investeringen gedaan en/of zijn deze voornemens te doen; uitstel slaat een enorme deuk in het opgebouwde vertrouwen; sommige partijen haken mogelijk voorgoed af; uitstel berokkent Schiphol en de daarmee de Nederlandse economie directe schade; uitstel brengt enorme slag toe aan de groei van de werkgelegenheid. Lelystad en de provincie Flevoland hebben die juist zo hard nodig.

Als college zullen we namens de gemeenteraad alle Kamerleden de boodschap overbrengen dat Lelystad Airport echt per april 2019 open moet.

En hier eindigt, voor nu, mijn wekelijkse verslag. Vanwege de verhuizing, de feestdagen en reces, is dit de laatste blog van dit jaar. Ik wens iedereen alvast mooie dagen en een goede jaarwisseling!