Een week met opnieuw een flinke toef slagroom en een historisch moment

Viel ik de eerste week al met mijn neus in de slagroom (zoals het lokale huis-aan-huisblad de Flevopost berichtte), de afgelopen week kwam daar nog een flinke toef bij.

De woensdag stond voornamelijk in het teken van veiligheid. Met gesprekken met het Districtelijk Veiligheidscollege en het Veiligheidsbestuur Flevoland, waarin naast de districtschef van politie en regionaal commandant van de brandweer alle Flevolandse burgemeesters zitting hebben. Wat ik direct merkte is dat de samenwerking en de onderlinge contacten hier bijzonder goed zijn. Nu hebben we hier in Flevoland natuurlijk ook maar zes gemeenten en dat maakt het wel een stuk gemakkelijker om samen op te trekken. Als het gaat om veiligheid is die samenwerking essentieel. Werken aan een veiliger samenleving doe je immers met elkaar, gemeenten, veiligheidspartners en inwoners en ondernemers.

Donderdag had ik een kennismakingslunch met een aantal journalisten van de Flevopost, de Stentor en Omroep Flevoland. De meesten woonachtig in Lelystad en dus niet alleen beroepsmatig, maar ook persoonlijk betrokken bij het reilen en zeilen in onze stad. Ze hadden dan ook allemaal leuke persoonlijke verhalen met (zoals het een journalist betaamt) hier en daar een kritische noot.

’s Middags ging ik naar de City Marketing Live bijeenkomst georganiseerd door City Marketing Lelystad. Deze bijeenkomst, die in het teken staat van samenkomen, netwerken en informeren, had deze keer als onderwerp de Metropool Regio Amsterdam( MRA). Met name het belang van deelname aan de MRA werd onderstreept en de kansen die dit voor Lelystad biedt. De bijeenkomst was bij het Rijvaardigheidscentrum, waar ook slipcursussen worden gegeven. Als afsluiter mocht ik een rondje over de gladde baan maken. Wat een belevenis!

Zaterdag had ik een vol, maar zeer indrukwekkend, programma. De dag begon met een ontbijt met ruim 200 inwoners op het Stadhuisplein. Het ontbijt was georganiseerd in het kader van Lelykracht. Lelykracht is een initiatief van Kubus, Sportbedrijf Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad. Zij willen de sociale samenhang en het gevoel van trots op de eigen stad verder ontwikkelen door met elkaar en met inwoners samen te werken aan bijzondere programma’s, evenementen en activiteiten voor Lelystad. Tijdens dit ontbijt sprak ik weer heel veel Lelystedelingen die stuk voor stuk enorm betrokken zijn en allemaal graag vertellen over wat hen bindt met de stad. Dat die trots op Lelystad er (in potentie) is, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Maar ik ben het met Lelykracht eens dat we die trots met zijn allen veel meer uit mogen dragen.

Want Lelystad heeft echt zo veel moois te bieden. En daar komt straks nog een prachtige trekpleister bij: de Marker Wadden. Zaterdag zette staatssecretaris Martin van Rijn als eerste voet aan wal. Een historisch moment. Namens de gemeente Lelystad waren Ed Rentenaar en ik daarbij aanwezig.

De eilandengroep Marker Wadden wordt gerealiseerd in het Markermeer, binnen de gemeentegrenzen van Lelystad. Door de aanleg van de Marker Wadden, waarbij het slib uit het Markermeer wordt gebruikt voor de aanleg van het eilandengebied, wordt het natuurlijk evenwicht in het Markermeer hersteld en heeft Lelystad er straks een prachtig natuurgebied bij. De Marker Wadden zal in de toekomst gedeeltelijk toegankelijk zijn voor recreanten. Een win-win situatie dus, voor natuur en milieu en recreatie!

Ik sloot de zaterdag af met een bezoekje aan Burendag in de Schoener, waar bewoners onder meer een tombola en een markt voor de buurt hadden georganiseerd. De hele dag was het daar gezellig druk geweest. Net als op veel andere plekken in de stad, waar bewoners leuke activiteiten hadden georganiseerd om de saamhorigheid in de buurt te vergroten.

De maandag stond met name in het teken van de begroting. Met het college hebben we ons gebogen over de (financiële) opgaven voor het komende en de daarop volgende jaren.

Dinsdag stond een rondje Lelystad op de fiets met het college van B&W op het programma. De rit ging langs voor de wethouders belangrijke locaties en projecten. Erg interessant en mooi om te horen wat de collegeleden en de secretaris drijft in hun werk en persoonlijk. ’s Avonds mocht ik voor het eerst de raadsvergadering van gemeente Lelystad voorzitten.

Mijn eerste week als burgemeester van Lelystad

Een week geleden was mijn eerste werkdag als burgemeester van Lelystad.

De avond daarvoor, op dinsdag 13 september werd ik geïnstalleerd. Een bijzonder moment. Hartverwarmend was het om te zien dat naast familie, vrienden en (oud) collega’s ook zoveel Veghelaren en Lelystedelingen naar de openbare raadsvergadering waren gekomen. En ontzettend leuk natuurlijk om zo feestelijk onthaald te worden in een oldtimer brandweerwagen met politie-escorte. Onder luid applaus van een grote menigte en op de klanken van een brassband (een mengeling van carnaval en tropische klanken, heel erg passend bij de uitzonderlijk warme temperatuur van die dag).

De woensdag en donderdag stonden in het teken van kennismaking met de gemeentelijke organisatie en met de mensen uit de veiligheidsketen, zoals politie en Openbaar Ministerie. Stuk voor stuk goede, maar vooral ook leuke gesprekken. En telkens weer dat gevoel dat ik heel erg welkom ben.

Zondag was ik bij Lelystart. De start van het culturele seizoen. Wat een mooi evenement is dat! Met echt voor elk wat wils en dat zag je ook terug in de bezoekers: grote aantallen en van jong tot oud.

Maandag mocht ik in het prachtige Agora theater de gala-avond van het Nationaal Scholieren Filmfestival (NFFS) openen en de eerste prijs uitreiken in de categorie ‘1-minuut’. Zelf heb ik een enorme passie voor fotografie en film. Ik was dan ook aangenaam verrast om te ontdekken dat in de stad waarvan ik net burgemeester ben geworden al voor het twaalfde jaar op rij jongeren uit heel Nederland bijeen komen om hun ervaringen en interesse op het gebied van film te delen en om van elkaar en van professionele filmmakers de kneepjes van het vak te leren.

En zo zal ik de komende tijd vast nog veel meer leuks en verrassends ontdekken.

Want ik heb al gemerkt dat het enthousiasme om hier iets te organiseren groot is. Dat heeft vast ook nog met de pioniersgeest uit de beginjaren te maken. Van toen er nog nauwelijks iets was en je er met elkaar iets van moest maken. Lelystad heeft nu natuurlijk veel meer te bieden, maar ik heb al wel gemerkt dat er hier nog altijd een mentaliteit heerst van samen de schouders eronder zetten om iets voor elkaar te krijgen. Dat is de kracht van Lelystad. Ik zei het al bij mijn installatie: van een afstand heb ik de kracht van de stad en de mensen gezien, nu ga ik die van dichtbij ervaren.