Veel draait om veiligheid

Veiligheid, het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van mijn burgemeestersportefeuille. Veel van wat ik doe draait daarom om veiligheid. Zo waren er de afgelopen week activiteiten in het teken van veiligheid op de werkvloer, veiligheid op de weg en veiligheid op het water. Daarover meer in mijn weekverslag. Maar daarnaast speelden er ook andere zaken op het gebied van veiligheid. Zoals de maatregelen om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. Op de Markerwadden bleken dode wilde vogels besmet te zijn met het virus en ook op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen werd vogelgriep vastgesteld, wat heeft geleid tot extra maatregelen in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf, dus ook in een deel van het buitengebied van Lelystad. En dan was er ook nog ander slecht nieuws: de uitbreiding van Lelystad Airport dreigt flinke vertraging op te lopen doordat Luchtverkeersleiding Nederland niet op tijd op een robuuste en veilige manier de vliegroutes kan laten aansluiten op het hogere luchtruim. Het blijkt een taaiere opgave dan gedacht. Ze komen wel erg laat met deze constatering, teleurstellend. Terwijl alle andere betrokken partijen in de regio en Schiphol Group zich, sinds na jarenlange voorbereiding alle lichten op groen staan, tot het uiterste inspannen om alles voor april 2018 gereed te hebben! Maar hier dan mijn terugblik op de week (zoals gebruikelijk van woensdag tot woensdag). 

Woensdag bracht ik helaas grotendeels in bed door en kon ik ook niet bij de themabijeenkomst ‘Agressie op de werkvloer’ voor Stadshart ondernemers en winkelmedewerkers zijn. Jammer, want naast het feit dat ik er graag bij was geweest omdat ik het belangrijk vind om samen te werken aan het behoud van een prettige omgeving waarin iedereen zich veilig voelt, was het ook een mooie gelegenheid om veel lokale ondernemers en winkelmedewerkers te ontmoeten. Deze bijeenkomst vormde de aftrap voor het samenwerken aan het behalen van een tweede themaster bij het Keurmerk Veilig Ondernemen, waar winkeliers, gemeente, politie, toezichthouders en BOA’s de komende tijd mee aan de slag gaan. Zie ook het verslag van de bijeenkomst op de gemeentelijke website.

Donderdag krabbelde ik langzaam wat op en ging ik ’s middags naar Urk, voor de burgemeesterskring, een overleg tussen de Flevolandse burgemeesters. Daarna gaf ik de aftrap voor de Lichtbrigade. Een leuke actie van de ANWB in samenwerking met de buurtvoorlichters, politie, Welzijn Lelystad, het Repair Café, de lokale afdeling van de Fietsersbond en de Fietsbank Lelystad om fietsers te wijzen op het belang van goede fietsverlichting. Iets wat nog altijd hard nodig is. Dat blijkt wel uit de landelijke cijfers: maar liefst vier op de tien fietsers rijdt zonder voldoende verlichting of zelfs helemaal zonder verlichting. Jaarlijks leidt dit tot een groot aantal verkeersslachtoffers. Als iedereen zijn of haar fietsverlichting op orde zou hebben, dan zouden we jaarlijks in Nederland zo’n 20% minder verkeersslachtoffer hebben! Het is dan ook niet voor niets dat fietsen zonder verlichting strafbaar is. Die dinsdag werden er alleen geen boetes uitgedeeld, maar werden fietsen voorzien van nieuwe fietsverlichting. Niet alleen een leuke actie dus, maar in het kader van de preventie ook een heel goede actie!

Aansluitend had ik nog een fotomoment bij Jumbo Lelystad, die sinds kort ook meedoet met de Lelypas. De Lelypas is een cadeau- en loyaltycard. Hoe meer je besteedt bij de aangesloten Lelystadse ondernemers, hoe meer punten je spaart die je vervolgens weer kunt gebruiken voor aankopen bij diezelfde ondernemers. Een mooi middel om de lokale economie te stimuleren.

Vrijdag zat ik mijn eerste SAMIJ vergadering voor. Sinds ik burgemeester van Lelystad ben, ben ik ook SAMIJ voorzitter. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is een netwerk. Het doel van dit netwerk is het borgen van een adequaat functionerende incidentbestrijding in het IJsselmeergebied. In dit netwerk zijn veel partijen actief en betrokken: de veiligheidsregio’s en waterschappen rondom het IJsselmeergebied, de politie, Rijkswaterstaat, de KNRM, Kustwacht en Reddingsbrigade Nederland. We waren te gast bij Rijkswaterstaat in Lelystad. Ze kunnen daar goed voorspellen hoe gevaarlijke stoffen die in het water terecht komen zich zullen verspreiden en houden ook weersverwachtingen in de gaten en vertalen de betekenis naar risico’s op onder andere overstromingen, zodat er op tijd gehandeld kan worden. Belangrijk werk!

’s Middags bracht ik een koffiebezoek aan een groepje Lelystedelingen, buren van elkaar, die ook heel belangrijk werk verrichten. Zij runnen drie zorgboerderijen Flevozon, Groei-end en Zorgboerderij Lelystad. Ieder voor zich en met een eigen doelgroep en visie, maar ze helpen elkaar waar dat nodig en mogelijk is.

Zaterdag mocht ik Sinterklaas welkom heten in het Lelycentre. Het was er gezellig druk en een heuse Pietenband maakte het feest compleet.

’s Middags was ik uitgenodigd bij het jubileumfeest van Sékrite, de Friese vereniging Lelystad. De vereniging bestaat 45 jaar en het Sjongkoar 40 jaar. Alle reden voor een ‘fan herte lokwinske’. En als getogen Friezin was het voor mij (en voor mijn moeder en zus Marleen, die ik had meegenomen) natuurlijk ook een feest der herkenning.

Maandag had ik verschillende overleggen op het stadhuis en werd ik geïnterviewd door de Facebook nieuwspagina Lelystad zoekt! & Regionieuws. Ik vond het een leuke kennismaking.

En ’s avonds moest ik in Waalre zijn voor een bijeenkomst van de Stichting Herdenking van de Brabantse gesneuvelden, waarvan ik tot dat moment voorzitter was. Maandagavond heb ik afscheid genomen en heb ik de resterende bestuursleden en de nieuwe voorzitter, Frank Peter, de burgemeester van Bergen op Zoom, veel succes toegewenst bij hun belangrijke werk.

Dinsdag had ik ’s morgens college en ’s middags onder meer een kennismaking met de heer Bart Fokkens, kamerheer van de Koning in Flevoland.

’s Avonds was ik uitgenodigd bij de jaarlijkse succesavond van de brandweer. Tijdens deze bijeenkomst worden jubilarissen, geslaagden, nieuwe medewerkers en vertrekkend medewerkers in het zonnetje gezet. En krijgen zij, indien van toepassing, de bijbehorende versierselen opgespeld. Een mooie avond waarop wordt stilgestaan bij behaalde mijlpalen en hoogte- en dieptepunten in de carrières van deze brandweermensen. Mooi om daarbij te mogen zijn en als regionale portefeuillehouder brandweer de brandweermedewerkers toe te spreken.

Groene weelde, undercover in de grote stad en een spetterend benefietconcert

Het was weer een gevarieerde week met werkbezoeken, koffiebezoeken, de uitreiking van een stadhuispenning, een dagje undercover met collega’s, goede discussies tijdens het VVD congres, een eervolle benoeming tot Groot Erekuus in Kuussegat en een spetterend benefietconcert van de Lelystadse bigband Q-Buskers. Helaas moest ik het vanaf dinsdag wat rustiger aan doen vanwege griep.

Woensdag ging ik met wethouder Van den Heuvel op werkbezoek bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) aan de Wigstraat in Lelystad. Lelystad heeft relatief veel groen. Dat is mooi, die groene weelde, maar (het woord zegt het al) ook kostbaar. Voor een stad met zo’n 77.000 inwoners heeft Lelystad een relatief groot oppervlak en al die openbare ruimte moet worden onderhouden. Dit heeft er mee te maken dat Lelystad ooit bedacht was als een gemeente met 100.000 inwoners of meer. Gaandeweg veranderden echter de plannen en zat Lelystad met een ‘luxe’ probleem; relatief veel openbare ruimte om te onderhouden en in te investeren. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd ook een van de dingen die Lelystad zo aantrekkelijk maken, namelijk veel ruimte om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Onze stadsslogan is niet voor niets ‘Lelystad geeft lucht’. En met al die groene weelde is dat ook nog eens gezonde lucht. Het zijn de mensen van BOR die er -overigens steeds vaker samen met de bewoners die daartoe allerlei initiatieven ontplooien- voor zorgen dat de openbare ruimte in Lelystad schoon, heel en veilig blijft.

Later die middag had ik twee koffiebezoeken. Het eerste bezoek was aan een echtpaar waarvan de man jarenlang in ontwikkelingslanden heeft gewerkt. In 1988 kwam hij in Lelystad wonen. Via een vriend kon hij hier een woning krijgen en via diezelfde vriend leerde hij zijn echtgenote kennen. Waar een verhuizing naar Lelystad al niet goed voor is!

Het tweede bezoek was aan een 28-jarige Lelystedeling, die sinds zijn elfde in Lelystad woont en werkzaam is in de horeca.

Donderdag mocht ik een stadhuispenning uitreiken aan Jan Korf, die afscheid nam als afdelingshoofd Werk Inkomen en Zorg van gemeente Lelystad. Hij kreeg de stadhuispenning, mede op verzoek van diverse maatschappelijke instanties, door het college van Lelystad toegekend vanwege zijn buitengewone inzet voor het maatschappelijk leven in Lelystad. Hij deed dit niet alleen vanuit de diverse functies die hij in de loop der jaren bij de gemeente bekleedde, maar ook door onder meer actief te zijn voor het Jeugdcultuurfonds en het bestuur van stichting Sportservice Flevoland.

Vrijdag ging ik undercover in Amsterdam. Op uitnodiging van het Genootschap van Burgemeesters ging ik samen met een aantal andere burgemeesters op bezoek bij mijn collega in Amsterdam, waarna wij allemaal apart en incognito een maatschappelijke organisatie bezochten om ‘vrij’ te ervaren hoe het werkveld van de organisatie en de mensen eromheen uitziet. Om onze ervaring later weer aan elkaar terug te koppelen. Een boeiende onderneming die mij veel informatie opleverde over hoe het in onze hoofdstad geregeld is als het gaat om zorg en veiligheid. Ik was te gast bij ‘Blijf’. De Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Ze bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Ze zijn ook werkzaam in Flevoland.

Zaterdag was ik bij het Najaarscongres van de VVD. Als medeschrijver van het verkiezingsprogramma mocht ik tijdens het congres namens het hoofdbestuur adviseren over de ingediende amendementen en daarover het debat aangaan.

’s Avonds was ik uitgenodigd bij de hofzitting van de Kuussegatters in Veghel. Een prachtige avond met een ontzettend leuke verrassing: een mooie terugblik op mijn Veghelse periode in dichtvorm en de benoeming tot Groot Erekuus. Een hele eer! En voor wie zich afvraagt waar dit over gaat: neem een kijkje op www.kuussegatters.nl.

Zondag mocht ik in cultureel centrum Kubus het benefietconcert openen van de Lelystadse bigband Q-Buskers. Een fantastisch concert met als gastzanger Franklin Brown! De opbrengst van het concert gaat naar de stichting Sint voor elk kind, die jaarlijks een Sinterklaasfeest met diverse optredens in het Agoratheater organiseert voor kinderen van ouders die op of onder bijstandsniveau leven. Natuurlijk is er na afloop van dat feest voor elk kind ook een cadeau.

Maandag bracht ik samen met wethouder Sparreboom een werkbezoek aan Welzijn Lelystad. Welzijn Lelystad zit op veel plekken in de stad en richt zich op alle inwoners, met als uitgangspunt dat actieve deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk moet zijn. De organisatie is onderverdeeld aan de hand van zes kerntaken (de zes pijlers): Jeugdwelzijn, Informele zorg (mantelzorg en zorgvrijwilligers), Vrijwilligerscentrale, Vluchtelingenwerk, Projecten en Welzijn in de Wijk. Alles wat Welzijn Lelystad doet, draait om verbinden en versterken. Iets wat ook centraal staat bij de  multifunctionele accommodaties waar Welzijn Lelystad actief is. Tijdens het werkbezoek namen we een kijkje bij Hanzeborg. Een woon-zorgcentrum van Woonzorg Flevoland, waar kinderen uit de wijk kunnen komen zwemmen of naar de kinderopvang gaan en buurtbewoners terecht kunnen voor de kapper, fysiotherapie en diverse activiteiten. Mooi om te zien hoe hier ouderen en jongeren, hulpbehoevenden en vrijwilligers bij elkaar komen.

Dinsdag stond ik op met griepverschijnselen en besloot ik het iets rustiger aan te doen. Omdat het weer een lange dag zou worden, besloot ik de collegevergadering over te laten aan de andere collegeleden en ’s avonds wel de raad voor te zitten, waar onder andere de gebiedsvisie Lelycentre en de strategische notitie Stadshart op de agenda stonden. Kort gezegd komt het er in beide visies op neer dat door in te spelen op de veranderende (consumenten)behoeftes het tij wordt gekeerd en leegstand wordt tegengegaan. De consument wil tegenwoordig meer beleving en daar zul je op in moeten spelen. Een groen, compact Stadshart, met een hoge menging van functies, dat weer functioneert als het kloppend hart van de stad.

Sinterklaas is weer in het land en Knarregat heeft twee nieuwe prinsen

Het was onder meer een week van tradities. Zo was zaterdag de feestelijke intocht van Sinterklaas in de Bataviahaven en ’s avonds de onthulling van prins Neptunus de 45e van Knarregat. Voor wie niet in het carnaval is ingewijd (voor Brabanders ondenkbaar, maar hier in Lelystad wordt carnaval verhoudingsgewijs door een klein gezelschap gevierd): Neptunus is de naam van een van de twee Lelystadse prinsen carnaval (de andere Lelystadse prins carnaval is prins Joon) en Lelystad wordt tijdens carnaval Knarregat genoemd. Ook ontbeet ik samen met schoolkinderen op het stadhuis in het kader van Het Nationaal Schoolontbijt. Een jaarlijks terugkerend landelijk project om scholieren bewust te maken van het belang van een goed ontbijt, iets wat lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Woensdag stond voor een groot deel in het teken van ontwikkelingen bij de brandweer. Zo had ik eerst een overleg van de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer en vervolgens een overleg van de Brandweerkamer, waar het “Principe akkoord op hoofdlijnen over de reparatie van het FLO overgangsrecht” (FLO staat voor functioneel leeftijdontslag) tussen werkgevers en werknemers werd besproken.

’s Avonds woonde ik in Den Haag een bijeenkomst bij, georganiseerd door een Kamerlid, waarin we met een groepje van vijf personen ideeën uitwisselden over een nieuw te ontwikkelen visie op ruimtelijke ontwikkeling.

Donderdagochtend moest ik al vroeg op het stadhuis zijn. Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Sluis kwamen samen met wethouder Sparreboom en mij op het stadhuis ontbijten in het kader van Het Nationaal Schoolontbijt. Landelijk deden zo’n 520.000 kinderen op 2.720 basisscholen dit jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt, dat met ontbijtjes en lesmateriaal een week lang aandacht schenkt aan het belang van een gezond ontbijt. Een initiatief dat twee goede doelen tegelijk dient; schoolkinderen (en hun ouders) worden zich meer bewust van het belang van een gezond ontbijt en de donaties van de deelnemende gemeenten gaan naar een goed doel. Dit jaar is dat Jantje Beton.

Later die dag ging ik op bezoek bij Chinees-Indisch restaurant Oriënt in de Voorstraat om de heer en mevrouw Lam te feliciteren met de heropening van hun zaak. Het restaurant was ruim een half jaar dicht, nadat het in april en mei werd getroffen door brand. Erg fijn dat zij hun zaak, die al 23 jaar op die locatie is gevestigd, kunnen voortzetten.

Vrijdag had ik twee koffiebezoeken. Wat me telkens bij deze bezoeken opvalt, is hoe betrokken de inwoners zijn. De eerste Lelystedelinge die ik vrijdag bezocht heeft een stichting ‘Hart voor Lelystatters’. Zij deelt samen met een vriendin gratis brood uit aan mensen in de bijstand/schuldsanering. Daarnaast heeft zij ook een stichting voor gratis kleding. Via Facebook kunnen mensen contact met de stichting opnemen.

Het tweede bezoekje van was aan een Lelystedelinge die samen met een collega een praktijk runt om gezinnen en individuen die tegen problemen aanlopen te begeleiden. Zij werkt daarbij met beeldend materiaal, waardoor de cliënt emoties, gedachten, zelfbeeld en ervaringen letterlijk voor zich gaat zien. Erg mooi en dankbaar werk, lijkt mij.

’s Middag bracht ik een bezoek aan de keukentafel van de fractie van de Inwonerspartij. We hebben nader kennisgemaakt en ze hebben mij een inkijk gegeven in de geschiedenis van de partij en hun drijfveren.

’s avonds had ik nog een voorzittersoverleg van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). Jacques Wallage, Job Cohen, Pieter Jan Biesheuvel en ik waren de vier voorzitters die elkaar troffen in combinatie met een aantal medewerkers van het overlegorgaan van het ministerie.

Op de website van Rijksoverheid wordt het overlegorgaan als volgt omschreven: Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) biedt formele en informele vormen van dialoog tussen Rijk en andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Het orgaan is het participatieplatform voor de ministeries die actief zijn of invloed hebben op de fysieke leefomgeving.

Zaterdag was de landelijke intocht van Sinterklaas, waarbij de Sint natuurlijk ook Lelystad aandeed. Op de kade van Bataviahaven mocht ik Sinterklaas, die met een groot gezelschap Pieten op een imposante driemaster aan kwam varen, welkom heten. Wat een feest was het. Mede dankzij de enthousiaste presentatie door Kidz-DJ en de vrolijke dansers van DD Dance studio.

Ook de intocht in het Stadshart was geweldig. Ook daar mocht ik de Sint ontvangen. Ik heb ze zaterdag allemaal al even persoonlijk bedankt, maar nogmaals mijn complimenten voor de mensen die deze feestelijke intocht en alle activiteiten eromheen mogelijk hebben gemaakt!

’s Avonds was ik aanwezig bij het afscheid van prins Neptunus de 44e en de onthulling van prins Neptunus de 45e. Prins Joon de 18e die de dag daarvoor was onthuld was ook aanwezig en zo kon ik kennismaken met twee kersverse prinsen van Knarregat. Alaaf!

Maandag nam ik een kijkje bij de penitentiaire jeugdinrichting Intermetzo. Heel boeiend was het om in gesprek te gaan met directie, staf en begeleiders en met de jeugdige gedetineerden zelf. En mooi was het om te zien hoe er onder meer door praktijkgericht onderwijs wordt toegewerkt naar resocialisatie van deze jongeren.

Intermetzo is de enige jeugdinrichting in Nederland die over specialistische kennis en ervaring beschikt op het gebied van jeugdige delinquenten met een verstandelijke beperking. Kennis en ervaring die in de loop van de jaren is opgebouwd en niet zo maar even is over te dragen. Ik hoop dan ook van harte dat bij de besluitvorming over de toekomst van de jeugdinrichtingen in Nederland deze inhoudelijke aspecten ook meegenomen worden! (Zie ook mijn blog van 20 oktober.) Omroep Flevoland was bij het bezoek aanwezig en maandagavond wordt het uitgezonden.

’s Avonds had ik een diner met de Commissaris van de Koning van Flevoland, Leen Verbeek. We hebben diverse zaken besproken, het ging vanzelfsprekend over mijn eerste ervaringen in Lelystad maar ook spraken we over het overleg dat de volgende dag zou plaatsvinden tussen het college van burgemeester en wethouders van Lelystad en het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Aansluitend mocht ik samen met wethouder Fackeldey op de ‘Avond van de ondernemer’ in het stadhuis het Informatieplein Wonen & Ondernemen officieel openen. Bij het informatieplein kunnen inwoners en ondernemers terecht voor dienstverlening op het gebied van wooninformatie, kavelverkoop, ondernemen en vergunningen. Wederom een mooie gelegenheid om diverse ondernemers te spreken.

Dinsdag had ik tussen de college- en raadsvergadering nog diverse besprekingen, waaronder dus met het college van Gedeputeerde Staten. Hoofdthema van het overleg was de vraag op welke onderwerpen de provincie en Lelystad elkaar kunnen versterken.

Het voorstel voor de Programmabegroting 2017 werd ’s avonds, tijdens de raadsvergadering, met zeven amendementen unaniem aangenomen. Daarnaast werden nog eenentwintig moties aangenomen, meer dan de helft van de aangenomen moties (dertien om precies te zijn) is voortgekomen uit ideeën die inwoners tijdens de motiemarkt hebben ingediend. De motiemarkt is een mooie manier gebleken om direct invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming en is, denk ik, voor herhaling vatbaar.

 

Politiekids, schoolbezoek en de eetbare stad

Het was weer een afwisselende week met onder meer de beëdiging van 24 politiekids die gaan meehelpen de stad leefbaar en veilig te houden, een bezoek aan een ontzettend leuke basisschool en peuterspeelzaal, met enthousiaste kinderen en gepassioneerde leerkrachten en een koffiebezoek aan een Lelystedelinge die weet waar al het eetbaars is te vinden in de Lelystadse natuur.

Woensdag bracht ik samen met Ank van Rijnsoever, van de fractie OPA plus, een bezoek aan diverse dierenopvanglocaties in Lelystad en maakte ik kennis met een aantal vrijwilligers die zich voor dierenwelzijn inzetten. Daarna woonde ik in het stadhuis de beëdiging van een nieuwe lichting politiekids bij. Deze kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar gaan zich inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk waar zij wonen. Om deze taak goed te kunnen vervullen, volgen de kinderen een activiteiten- en lesprogramma, waarbij zij de vaardigheden en kennis verwerven die daarvoor nodig zijn. Een mooi project, op initiatief van de politie, waarbij ouders, scholen, kinderopvang, sportverenigingen en welzijnsinstellingen zijn betrokken.

Ook ging ik die middag op koffiebezoek bij een van de 30 Lelystedelingen bij wie ik in het kader van mijn kennismaking met inwoners van Lelystad op de koffie ga. Een aardige dame, die mij hartelijk ontving en zeer openhartig vertelde over haar, niet altijd even gemakkelijke, leven.

’s avonds had ik een ambassadeursdiner van Citymarketing Lelystad; een diner met bekende en minder bekende en in ieder geval zeer betrokken Lelystedelingen die zich inzetten om de kwaliteiten van Lelystad uit te dragen.

Donderdag was ik bij het Nationale Deltacongres in Apeldoorn, waar ik als VNG voorzitter van de Commissie Water de ‘Monitor gemeentelijke watertaken 2016’ van Stichting RIONED in ontvangst mocht nemen. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer  en riolering in Nederland. Elke drie jaar onderzoekt RIONED de stand van zaken in het stedelijk waterbeheer. De Monitor gemeentelijke watertaken 2016 beschrijft de staat van de riolering, de aanpak van hevige buien, de invloed op het milieu, de bijdrage aan de volksgezondheid en de kosten.

In de monitor is onder meer te lezen dat inwoners van Nederland het Nederlandse rioolstelsel een 8 geven. Dat is natuurlijk heel mooi en ons rioolstelsel is ook goed op orde, maar ik schreef het al vaker: er is wel werk aan de winkel om alles goed te laten blijven functioneren bij hevige buien en langdurige droogte.

Vrijdag bracht ik samen met wethouder Elly van Wageningen een bezoek aan openbare basisschool De Brink en peuterspeelzaal Kiekeboe. In de gemeenschappelijke zaal werden we welkom geheten met een welkomstlied en het schoollied. Daarna volgde een rondleiding door de school, de peuterspeelzaal en het buurthuis dat tevens deel uitmaakt van de multifunctionele accommodatie (MFA), waarin de school en peuterspeelzaal zijn gevestigd. Ik kreeg uitleg over de (in Lelystad zeer succesvolle) voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en ontmoette ouders die zich bezighouden met het samenstellen van ‘verteltassen’; tassen die, naast een boek, diverse attributen bevatten die iets met het boek te maken hebben en aan de hand waarvan ouder en kind op een interactieve manier met taalontwikkeling aan de slag kunnen. Tot slot kreeg ik een prachtig door de leerlingen gemaakt kunstwerk aangeboden en namen de wethouder en ik met een high five voor alle kinderen afscheid. Een leuk bezoek aan een mooie school met gepassioneerde leerkrachten!

’s Middags en ’s avonds was ik bij het bestuurderscongres van de VVD. In de middag vertelde Bas Eenhoorn de aanwezige burgemeesters, het ‘Oud genootschap’ genoemd, over zijn ervaring in zijn rol als burgemeester van Alphen aan de Rijn ten tijde van het afschuwelijke schietincident dat daar plaatsvond. Boeiend en leerzaam om de ervaringen van deze oud collega te vernemen. Daarnaast tref je op zo’n congres altijd veel oude bekenden en dat is natuurlijk ook gewoon erg gezellig.

Zondag was ik in De Hertoghof in Veghel voor de opening van een expositie van Fotoclub Veghel. De fotoclub had mij deze keer gestrikt om mee te exposeren. Als fotografieliefhebber en in mijn rol als burgemeester heb ik natuurlijk al menig expositie van hen bijgewoond, maar nu was ik dus zelf exposant. Een leuke ervaring. En het was natuurlijk leuk om bekenden te spreken en geïnspireerd te worden door de vele mooie foto’s van anderen.

Maandag had ik diverse besprekingen in het stadhuis en ging ik op koffiebezoek bij een Lelystedelinge die alles weet over de bomen en struiken in de Lelystadse woonwijken. Zij weet precies waar al het eetbaars te vinden is in de Lelystadse natuur en gaat geregeld bessen en noten plukken. Lelystad als eetbare stad. Voor wie de stad op die manier wil verkennen, kijk eens op www.eetbaarlelystad.nl. Een mooi platform van bewonersinitiatieven op dit terrein.

’s Avonds had ik agendacommissie van de raad.

Dinsdag was er na de collegevergadering tijd om samen met de wethouders de moties en amendementen door te nemen die door de verschillende partijen zijn in gediend voor de behandeling (eerste termijn) van de programmabegroting, die ’s avonds op de agenda stond. Ongeveer de helft van de door de partijen ingediende moties is gebaseerd op ideeën die door inwoners werden ingediend tijdens de motiemarkt. Volgende week, bij de tweede termijn van de begrotingsbehandeling, worden de moties en amendementen in stemming gebracht.

Netwerken, samen als sleutelbegrip en een Koninklijke onderscheiding

De afgelopen week stond onder meer in het teken van diverse evenementen en netwerkbijeenkomsten, zo was ik bij een bijeenkomst voor vrijwilligers en organisaties die zich gaan bezighouden met activiteiten rondom het 50 jarig bestaan van Lelystad in 2017 en mocht ik de Lelystadse Händeldagen openen, een mooi muzikaal evenement, voortgekomen uit de samenwerking tussen verschillende partijen. Samen was sowieso een terugkerend begrip deze week. Naast samen activiteiten organiseren ging het in veel gesprekken en bijeenkomsten ook over samenwerken en samen kansen pakken. Zoals bij de (netwerk)bijeenkomsten van de Bedrijfskring Lelystad die ik deze week bijwoonde. Ook mocht ik deze week een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan de heer Nijhof, die als geen ander weet hoe je je samen met anderen sterk maakt om iets voor elkaar te krijgen: de waardering voor en het behoud van industrieel erfgoed in Nederland.

De woensdag was vooral weer een dag vol gesprekken, onder andere over de samenwerking binnen de MRA (Metropool Regio Amsterdam, waar Lelystad deel van uitmaakt) en over de Veteranendag en 4 en 5 mei (ja, nu al vinden gesprekken tussen de samenwerkende partijen over de organisatie van activiteiten in 2017 plaats). Ook had ik kennismakingsgesprekken met onder anderen de hoofdofficier van Justitie en met het sectorhoofd van de politie Midden-Nederland.

’s Avonds woonde ik een eerste bijeenkomst bij van vrijwilligers en organisaties die zich gaan bezighouden met het jubileumjaar “50 jaar Lelystad’. Fantastisch dat zo veel mensen zich daarvoor opgegeven hebben en samen met Flevomeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf, Welzijn Lelystad, Evenementen Coördinatie Lelystad, Citymarketing Lelystad en de gemeente van 2017 een bijzonder feestjaar willen maken. Je kunt het als gemeente allemaal zelf gaan verzinnen, maar destijds in 1967, toen de eerste inwoners in Lelystad kwamen wonen, was Lelystad nog geen gemeente en werd er ook van alles georganiseerd, omdat je er met elkaar wat van moest maken.

Donderdag was ik in Utrecht voor de VNG commissie Water en een bestuurlijke bijeenkomst Waterketen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst houden we ons met elkaar, burgemeesters en wethouders, waterschapbestuurders, directeuren van drinkwaterbedrijven en vertegenwoordigers vanuit het Rijk, bezig met een betere samenwerking in de regio om gezamenlijk de uitdagingen die op ons afkomen, zoals de waterkwaliteit en wateroverlast, aan te gaan. Steeds vaker zie je dat het korte tijd hevig regent en we vinden het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, maar zo vanzelfsprekend als we het vinden is het in feite niet. Op www.samenwerkenaanwater.nl zie je voorbeelden van die samenwerking.

’s Avonds had ik een afspraak met mijn collega Gerrit Jan Gorter, burgemeester van Zeewolde. Ik kende deze collega al. Hij was wethouder van de gemeente Raalte toen ik wethouder was van de gemeente Deventer, we waren dus al eerder buren en nu weer. We hebben verschillende dingen met elkaar besproken, over de samenwerking tussen Zeewolde en Lelystad, over het wel en wee in bestuurlijk Flevoland en nog allerlei andere zaken. Het was een positieve hernieuwde kennismaking.

Vrijdag sprak ik met de directeur van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Jantine Kriens, en maakte ik kennis met vertegenwoordigers van de GGD Flevoland. Ook reikte ik mijn eerste Koninklijke onderscheiding als burgemeester van Lelystad uit en wel aan de heer Peter Nijhof, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de waardering voor en het behoud van het industrieel erfgoed in Nederland en daarbuiten. Hij is initiator en adviseur van talloze stichtingen en verenigingen op dat terrein en schreef (deels samen met anderen) meer dan 30 boeken over industrieel erfgoed.

Later die dag ging ik naar de door Bedrijfskring Lelystad georganiseerde bijeenkomst ‘Airport under construction’. Een mooi initiatief, want de ontwikkelingen en werkzaamheden rondom de uitbreiding van de luchthaven bieden natuurlijk ook enorm veel kansen voor het Lelystadse bedrijfsleven.

’s Avonds mocht ik in cultureel centrum Kubus de Lelystadse Händeldagen openen, een driedaags muzikaal evenement voor jong en oud, georganiseerd door het Lelystadse Apollo ensemble in samenwerking met Agora, Flevomeer Bibliotheek en Kubus. Na de opening genoot ik van optredens van divers talent.

In het weekend was het tijd voor ontspanning: heerlijk fietsen en foto’s maken van de prachtige natuur in het Natuurpark Lelystad. De herfst levert altijd mooie beelden op en het weer was er perfect voor!

Op maandag had ik diverse overleggen in het stadhuis en ging ik eind van de middag naar Den Haag voor een bestuursdiner van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, staatssecretaris Klaas Dijkhoff, de top van het ministerie, korpschef Nationale Politie Erik Akerboom en leden van het Openbaar Ministerie gingen in gesprek met elkaar en met burgemeesters over onderwerpen als ondermijning, jihadisme en de politie organisatie. Goed om informatie en standpunten uit te wisselen, problemen met elkaar te bespreken en na te denken over mogelijke oplossingen.

De dinsdag begon vroeg, met een ‘Captains of industry’-ontbijt van de Bedrijfskring Lelystad en een inspirerende lezing van Arno van Brakel over leiderschap. Wat tevens een goede gelegenheid was om een aantal ondernemers te ontmoeten die ik nog niet eerder had gesproken.

Na het ontbijt vond de collegevergadering plaats, daarna een lunch met het college van Almere. Na de lunch had ik diverse kennismakingsgesprekken met medewerkers. En ‘s avonds vergaderde de raad van Lelystad, onder meer over de huisvesting en onderwijsvernieuwing van Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), de gebiedsvisie voor het Lelycentre, het meerjarenplan groot onderhoud in de stad en de versterking van de vrijetijdseconomie aan de kust. Een lange maar boeiende dag.