De eerste honderd dagen

Vandaag ben ik precies honderd dagen burgemeester van Lelystad. Een journalist wees mij daar op bij mijn tweede honderd dagen interview dat afgelopen week plaatsvond. Hij had het uitgerekend. Honderd dagen die voorbij zijn gevlogen en waarin ik ontzettend veel indrukken heb opgedaan en heel veel, leuke nieuwe mensen heb leren kennen. “Lelystad is vanwege de huidige dynamiek en de opgaven die er liggen een stad waarvan ik graag burgemeester zou willen zijn, schreef ik in mijn sollicitatie in februari.” En daar ben ik in de afgelopen honderd dagen -die ik grotendeels beschreven heb in deze wekelijkse blog- alleen maar in bevestigd. De komende twee weken is het kerstreces en hou ik even geen blog bij, maar vanaf 11 januari ga ik weer verder met verslag doen van mijn week van woensdag tot woensdag. Hieronder het verslag van afgelopen week.

 Woensdag had ik eerst een kennismakingsgesprek met de vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) Lelystad. Ik neem het voorzitterschap van de KNRM over van mijn voorgangster, Margreet Horselenberg. De KNRM voert Search and Rescue-taken (SAR) uit. SAR is de internationale benaming voor zoeken en redden van drenkelingen op zee en ruime binnenwateren, zoals het Marker- en IJsselmeer. De KNRM heeft zich door middel van een convenant verplicht 24 uur per dag beschikbaar te zijn op verzoek van de Kustwacht. In Nederland is het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor het beleid van Search and Rescue (SAR) op zee en de ruime binnenwateren. De operationele leiding ligt bij Kustwachtcentrum in Den Helder. Lelystad heeft sinds 2012 een KNRM reddingsstation.

Daarna had ik mijn eerste ‘eerste honderd dagen’ interview. Dit was met De Stentor en het interview zal rond de feestdagen worden gepubliceerd. En ’s middags had ik een regulier overleg van het Veiligheidsbestuur Flevoland en aansluitend een overleg over de veiligheid op en rondom Lelystad Airport.

Donderdag ging ik, in het kader van een werkbezoek, met wethouder Van den Heuvel de wijk in en kreeg ik uitleg over asbestsanering en de regels die wij hier in Lelystad hanteren rondom kamerverhuur. In de Haf zag ik de resultaten van het bewonerscollectief dat in die buurt speciaal is opgericht om de vervanging van asbesthoudende daken gezamenlijk aan te pakken. Voor 2024 moeten deze daken zijn vervangen en het scheelt natuurlijk een hoop of je dat als huiseigenaar in je eentje doet of met elkaar.

Na het werkbezoek had ik nog wat overleggen op het stadhuis en bracht ik een koffiebezoek aan een van oorsprong uit Brabant afkomstige Lelystedeling die zich als arbeidsinspecteur voornamelijk bezighoudt met asbestinspecties. (Puur toeval overigens, want die koffiebezoeken zijn bij Lelystedelingen die zich zelf hebben aangemeld en behalve een naam en adres weet ik niet veel meer over deze mensen.) Het was leuk om met hem te praten over zijn werk en het werk van zijn partner, die ook nog even aanschoof (zijn partner kende ik al). En volgens goed Brabants gebruik, deden we dat aan de keukentafel.

Aan het eind van de middag was er een naturalisatie bijeenkomst en mocht ik bij een groep inwoners die het Nederlanderschap kreeg de verklaring van verbondenheid afnemen (met deze verklaring geeft de persoon die het Nederlanderschap krijgt aan te weten dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor hem of haar gelden). Dit is toch altijd weer en plechtige, maar vooral ook mooie aangelegenheid.

’s avonds was er Kerst met de Zandtovenaar. Kerst met de Zandtovenaar was op initiatief van onze gemeenteraad dit jaar in Lelystad. Wat een fantastisch spektakel! Volgens de organisatie waren er maar liefst 10.000 bezoekers (Lelystedelingen en mensen van buiten Lelystad) op dit evenement afgekomen. Ik mocht op het podium de aanwezigen bij de TV opname van deze liveshow, die vrijdag om 17:00 uur te zien is op NPO Zapp, welkom heten en zo ver ik kon kijken zag het Stadshart inderdaad blauw van de Lelystad geeft lichtjes. Een fantastisch gezicht!

Vrijdagochtend had ik opnieuw een werkbezoek. Deze keer maakte ik samen met wethouder Van Wageningen een rit langs verschillende soorten windmolens. De ambitie op het gebied van windenergie is om op te schalen en te saneren, dat wil zeggen meer windenergie en minder windmolens. In de praktijk betekent dit dat het huidige aantal windmolens sterk zal verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe windmolens geconcentreerd in lijnopstellingen. Het geld dat wordt verdiend moet in de regio blijven. We zijn door alle gebieden gereden en alle windverenigingen hebben hun verhaal verteld.

Na het werkbezoek ging ik naar Veghel waar die middag het Veghelse college afscheid nam van elkaar en van mij (dat afscheid met elkaar had ik nog tegoed). Nog een laatste keer kregen we de gelegenheid ons teamwerk ten toon te spreiden tijdens een fantastische kookclinic bij Maison van den Boer. Op het menu stonden een paar van mijn lievelingsgerechten, dus dat was dubbelop genieten.

De volgende dag was er opnieuw een afscheidsbijeenkomst. Deze keer van de Veghelse gemeenteraad. Want ja, 1 januari 2017 is het zover, dan is gemeente Meijerijstad (waar Veghel voortaan deel van uitmaakt) een feit.

Zondag was ik weer in Lelystad en was het opnieuw gezellig druk in het Stadshart, waar die middag de eerste Rotary Santarun plaatsvond. Ik mocht het startschot geven voor deze vrolijke kerstloop waarbij iedereen in kerstmanpak aan de start verschijnt. Namens het college deden Ed Rentenaar en Janneke Sparreboom mee. De opbrengst van de verkoop van die pakken gaat overigens naar twee goede doelen: de ontwikkeling van een draagbare kunstnier en een zomerkamp voor jonge mantelzorgers aan het Bovenwater in Lelystad. Een mooi initiatief van Rotary Batavia, dat vast en zeker een vervolg krijgt. Mijn complimenten voor de organisatie en de vele vrijwilligers!

De maandag begon zoals gebruikelijk met verschillende besprekingen op het stadhuis. Daarna ging ik met wethouder Sparreboom op werkbezoek bij theater en congrescentrum Agora. Een leuk en informatief werkbezoek, met als klap op de vuurpijl een verrassingsoptreden van theatermaker en meesterverteller Fred Delfgaauw. Wat een cadeautje!

Later die middag was er de gezamenlijke kerstborrel voor (oud)medewerkers en raadsleden van gemeente Lelystad en medewerkers en bestuur van het Waterschap. Het was heel gezellig om dit samen te doen. Ook de muziek werd gezamenlijk verzorgd, door de Waterschapsband en a capella zangers van de gemeente.

’s Avonds was ik te gast voor een honderd dagen interview in het programma Forum van Radio Flevoland. Voor mij was het de eerste keer dat ik te gast was in dit programma en ook gelijk de laatste keer, omdat het de allerlaatste uitzending van Forum was. Forum was een begrip bij ‘bestuurlijk Flevoland’. Jammer dat het ophoudt te bestaan.

Na het interview had ik nog twee overleggen op het stadhuis, waaronder het met het presidium (de fractievoorzitters en griffier).

Dinsdag was er college. Na het college ging ik op koffiebezoek bij een echtpaar van wie de kinderen jarenlang op topniveau hebben gesport. Zij vertelden over de impact die dit heeft gehad op hun leven, maar dat het ook absoluut een tijd was die ze niet hadden willen missen.

’s Avonds was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Een vergadering met een volle agenda en met onderwerpen als Windesheim en parkeren in het Stadshart. De gemoederen liepen daarbij zo nu en dan wat op. Beide onderwerpen krijgen een vervolg in het nieuwe jaar.

En dat geldt ook voor deze blog…

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!

Een afwisselende week

De afgelopen week was weer heel afwisselend. Ik was aanwezig bij de uitreiking van een bijzondere onderscheiding aan een inwoner van Lelystad, mocht zelf een prijs uitreiken aan poppodium Underground, die met zijn activiteiten Lelystad flink op de kaart zet, de officiële openingshandeling verrichten van culturele instelling Kubus en een mooi boekje over het succesverhaal van de Buurtvoorlichters in ontvangst nemen. Daarnaast had ik natuurlijk ook de nodige overleggen over onderwerpen als waterveiligheid, het behoud van de rechtbank en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Woensdag ging ik vroeg op pad voor een bestuurlijk overleg in Utrecht over de waterketen.

Daarna had ik een bespreking in Lelystad op het stadhuis en ging ik vervolgens naar Hilversum om de dapperheidsonderscheiding van een Lelystadse Afghanistanveteraan bij te wonen. Samen met acht andere militairen werd hij onderscheiden voor zijn moedige optreden bij gevechtsoperaties in Afghanistan. Mooi dat het Ministerie van Defensie op deze manier blijk van waardering geeft voor deze veteranen die bereid zijn om zich (soms met gevaar voor eigen leven) in te zetten voor vrede en veiligheid waar ook ter wereld. Van mijn kant ook: respect voor deze veteranen!

Later op de middag vond de opening plaats van de nieuwe entree en foyer van cultureel centrum Kubus. Samen met directeur Akke Wiersma mocht ik de officiële openingshandeling verrichten door een stoel in elkaar te zetten. Het resultaat van de verbouwing mag er trouwens zijn: de entree is nu gericht naar het Stadshart en de foyer biedt volop horecamogelijkheden en ruimte voor ontmoeting bij concerten en uitvoeringen die in Kubus plaatsvinden en natuurlijk ook voor feestelijke bijeenkomsten, zoals deze officiële opening.

Donderdag was ik opnieuw vroeg op pad om in Den Haag op uitnodiging van staatsecretaris Sharon Dijksma het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) te ondertekenen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Voor overheden is het een belangrijk instrument dat kan helpen duurzaamheidambities te realiseren.

Daarna had ik, eveneens in Den Haag de stuurgroep Deltaprogramma. Het Deltaprogramma richt zich op waterveiligheid en is in 2010 in het leven geroepen. Vanuit het Deltafonds is jaarlijks ruim 1 miljard euro beschikbaar voor het beheer en onderhoud en nieuwe investeringen. Daarnaast investeren ook de Waterschappen jaarlijks 250 miljoen euro in waterveiligheid. Naar aanleiding van de goed bekeken serie ‘Als de dijken breken’, maakte de NOS een informatief filmpje over wat Nederland doet op het gebied van waterveiligheid.

Later die middag mocht ik in Lelystad tijdens de Citymarketing Live bijeenkomst in het Agoratheater de Promotie Award 2016 uitreiken. Er waren drie genomineerden: Festival Sunsation, Jordaan in de polder en Poppodium Underground. Stuk voor stuk kanshebbers omdat ze Lelystad op een positieve manier op de kaart hebben gezet. Maar er kan er maar een de winnaar zijn. Vanwege het feit dat zij door hard aan de weg te timmeren tegenwoordig niet alleen een lokale, maar ook regionale functie vervullen en het door hen geïnitieerde festival ‘Stille Nacht’ zo succesvol is dat het nu ook landelijk navolging heeft gekregen, ging de Promotie Award 2016 naar Poppodium Underground. Een welverdiende prijs!

Vrijdag was mijn moeder jarig. Reden om mijn agenda vrij te houden en een bezoek aan mijn ouders te brengen. Ook het weekend had ik vrijgehouden voor privé afspraken en in dat kader ging ik een keer mee, het is vaak andersom. Dit keer naar de korpsavond (brandweer) in Boxtel. Op de zondag kwamen we min of meer bij toeval terecht bij het slot van het Jeroen Boschjaar in ’s Hertogenbosch. Leuk om ook het slot mee te maken.

Maandag ging ik opnieuw vroeg op pad voor een overleg met de commissie die zich gaat bezighouden met de evaluatie van de in januari 2013 in werking getreden Herziening van de Gerechtelijke Kaart. De evaluatiecommissie wil graag in gesprek met het openbaar bestuur over de aanpak van het evaluatieonderzoek en nodigde daarvoor de burgemeesters van de zeven gemeenten uit die in 2015 in opstand waren gekomen tegen het plan van de Raad voor de Rechtspraak om de rechtbanken in de zeven gemeenten (deels) te sluiten. Na een stevige lobby besloot een Kamermeerderheid dat er dit voorjaar voldoende middelen beschikbaar gesteld moesten worden om de rechtbanken in Almelo, Assen, Alkmaar, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen (voorlopig) volwaardig open te houden. Daarmee was de dreigende sluiting van de baan. Maar met de evaluatie zal er opnieuw naar de indeling van de rechtspraak worden gekeken. Uitgangspunt voor ons (de zeven burgemeesters) daarbij is dat rechtspraak dicht bij de burger plaats moet vinden en zichtbaar en laagdrempelig moet zijn. En specifiek voor Lelystad (voor Assen is dat eveneens het geval) geldt natuurlijk dat dit de enige volwaardige rechtbank in onze provincie is en het natuurlijk niet zo kan zijn dat inwoners van Flevoland voor het halen van hun recht zijn aangewezen op een rechtbank in een andere provincie.

Dinsdag ging ik na het college op koffiebezoek bij twee Lelystedelingen die samen een organisatiebureau runnen. Zij organiseren evenementen en hebben diverse artiesten onder contract. Voornamelijk Canadese artiesten, die in heel Europa optredens verzorgen. Beide heren vertelden daarnaast enthousiast over de schoonheid van Lelystad, die je volgens hen pas echt ervaart als je de stad op de fiets verkent. En daar ben ik het helemaal mee eens.

Daarna bracht ik een koffiebezoek aan twee andere, zeer betrokken Lelystedelingen. Beiden zijn actief voor verschillende besturen. Ze kozen er in 2003 voor om vanuit Zoetermeer naar Lelystad te verhuizen. Doorslaggevend bij hun keuze voor Lelystad waren de centrale ligging, het mooie appartement dat ze konden betrekken, het vele groen en de nabijheid van water. Zelf hebben ze een boot in Lelystad Haven liggen.

Later die middag ging ik samen met wethouder Van den Heuvel op bezoek bij het project Buurtvoorlichters in Atolplaza. Het was een ontzettend leuke kennismaking met de buurtvoorlichters zelf en de initiatiefnemers en drijvende krachten achter dit succesvolle project. Een mooie formule waarbij het mes aan twee kanten snijdt: de buurtvoorlichters worden ingezet voor persoonlijke voorlichting op maat en doen daardoor werkervaring op die hen betere kansen geeft op doorstroming naar een reguliere baan. Ik kreeg een boekje met verhalen van eerdere buurtvoorlichters overhandigd. Leuk om te lezen wat deelname aan dit project hen heeft gebracht.

Eind van de middag, doorlopend in de avond, had ik nog een overleg over regionale samenwerking in Almere. Met een aantal Flevolandse burgemeesters (een enkeling was verhinderd) en gedeputeerde Michiel Rijsberman bespraken we de verhouding tussen provincie en gemeenten.

 

Een volle week, waarin 24 uur per dag soms niet genoeg is

Er was weer genoeg te doen de afgelopen week. Zoals gebruikelijk. In een periode waarin je je aan de ene kant nog aan het inwerken bent en je aan de andere kant nog dingen af moet ronden, heb je wel eens het gevoel dat 24 uur in een dag niet genoeg is. Zo moest ik vorige week vanwege een volle agenda verstek laten gaan bij (een deel van) mijn eigen afscheid van de burgemeesterskring Noord-Brabant. Dat was erg jammer, maar het was niet anders… en ik heb genoten van het deel waar ik wel bij kon zijn.

Woensdag was ik in Nieuwegein voor de bestuurdersdag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Als voorzitter van de VNG commissie Water mocht ik een sessie voorzitten over ruimtelijke adaptatie.  Dit was een van de inhoudelijke sessies waar bestuurders uit het hele land aan deel namen. Tijdens deze buitengewone algemene ledenvergadering namen vertegenwoordigers van vrijwel alle gemeenten in Nederland besluiten over onderwerpen als de lokale democratie op maat, de toekomst en financiering van collectieve activiteiten en de afwikkeling en overheveling van taken in het Sociaal Domein. Het Storify-verslag op vng.nl geeft een beeld van wat er verder zoal werd besproken.

’s Avonds was ik in Gemert-Bakel, waar voormalig kamerlid en goede bekende Michiel van Veen werd geïnstalleerd als burgemeester. Leuk om hem in de burgemeestersgelederen te verwelkomen.

Donderdag was ik, ook weer vanuit mijn rol als commissievoorzitter Water, in Amersfoort voor het  Informeel Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Adaptatie. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Ook wil de overheid ons land zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt. Daar maken we plannen voor in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. Als nieuw onderdeel van het Deltaprogramma 2018 wordt het komend jaar een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Deze bijeenkomst was bedoeld om met elkaar richting te geven aan dit deltaplan.

De vrijdag begon met een oefening in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarna bracht ik samen met wethouder Fackeldey een werkbezoek aan Lelystad Airport. Directeur Erik Lagerweij lichtte de toekomstige ontwikkelingen toe en we namen een kijkje bij het bedrijf Specto Aerospace, dat is gespecialiseerd in het repareren van de neus van een vliegtuig. Ook maakte ik kennis met leden van de stichting Club Direct Omwonenden Vliegveld Lelystad, die mij vertelden over het initiatief ‘De Lelystadse boer’. Goed om te horen hoe deze omwonenden omgaan met de keerzijde en de kansen van de luchthaven.

Na het werkbezoek moest ik als een speer naar Sint-Oedenrode, waar ondertussen de bijeenkomst – en tevens mijn afscheid – van de burgemeesterskring Noord-Brabant al aan de gang was. Bij het middagdeel moest ik, vanwege de afspraken in Lelystad verstek laten gaan. Maar ’s avonds was ik wel van de partij en heb ik genoten van een bijzonder feestelijk afscheid. De burgemeesterskring gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in Lelystad en afgesproken is dan ook dat ik hen Lelystad laat zien tijdens een bijeenkomst in juni volgend jaar.

Zaterdag was ik op uitnodiging van de stichting Sint voor elk kind in het Agoratheater om Sinterklaas en zijn Pieten welkom te heten bij het sinterklaasfeest dat de stichting organiseert voor Lelystadse kinderen uit gezinnen die op (of onder) bijstandsniveau leven. Een fantastisch feest met leuke optredens van Jelle Amersfoort en zijn pepernotenpopconcert-band en Circus Hakim. De kinderen en hun ouders genoten zichtbaar! Na afloop kreeg ik veel leuke reacties op dit mooie Lelystadse initiatief, maar alle eer komt natuurlijk toe aan het bestuur en vrijwilligers van de stichting Sint voor elk kind, het Agoratheater, JTL Flevoland, de Juniorkamer Flevoland en de Rotary.

Zondag was er tijd om bezig te zijn in en om het huis en familiebezoek. Buiten had het gevroren en scheen de zon. Dat leverde mooie beelden op, die ik tussen de bezigheden door nog even vastlegde met mijn camera.

Maandag was weer vooral een dag met veel overleggen. Een dag die overigens begon met een gezellige Sinterklaasbijeenkomst met warme chocolademelk en wat lekkers voor alle medewerkers van de gemeente en van het waterschap. Het was tenslotte 5 december.
Ook had ik een lunchafspraak met burgemeester Franc Weerwind van Almere, we spraken onder andere over zaken die voor Lelystad en Almere van belang zijn, maar het had vooral het karakter van een nadere kennismaking.

Dinsdag had ik na de collegevergadering diverse gesprekken op het stadhuis, onder anderen met Willem Vos, grondlegger en voormalig scheepsbouwmeester van de Bataviawerf. Aan hem heeft Lelystad een belangrijke bezienswaardigheid te danken, de prachtige replica van de Oost-Indië vaarder Batavia, die jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland trekt.

Ook bracht ik die middag een koffiebezoek aan een Lelystedelinge die net als ik een passie heeft voor fotografie. Het lijkt erop dat deze dame er haar missie van heeft gemaakt om te laten zien hoe mooi Lelystad is. Geregeld ‘post’ ze de meest fantastische foto’s van onze stad. Maar ook haar kleinkinderen zijn een favoriet onderwerp, alleen houdt ze die foto’s meer privé.
Het tweede koffiebezoek was bij een Lelystadse wijkagente en haar partner, die als hulpverlener bij het Leger des Heils werkt en via Facebook een hondenwandelclub heeft opgericht. Beiden zijn ook zeer verknocht aan Lelystad en willen er voor geen goud meer weg.

De dinsdag eindigde met een raadsvergadering waarbij onder andere een aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, de prestatieafspraken met de woningcorporaties en de woningbouwprogrammering, het parkeren in het Stadshart, de beoogde vergroening van het Stadshart en het uitvoeringsplan duurzaamheid op de agenda stonden.