Jubileumbomen en pannenkoekdag

Dat er altijd wat te vieren is, bleek ook deze week weer. Nu is het sowieso het hele jaar feest in Lelystad, omdat we een jaar lang ons 50 jarig jubileum vieren. In dat kader mocht ik afgelopen week een jubileumboom in het mooie Bultpark planten. Maar dat er ook zoiets bestaat als de Nationale Pannenkoekdag, daar kwam ik vrijdag achter, toen ik bij de feestelijke opening van het brede schoolplein bij kindcentrum Het Mozaïek vanwege pannenkoekdag getrakteerd werd op een heerlijke pannenkoek. De pannenkoekdag is vooral een dag dat basisscholen bakken voor ouderen. Een mooi initiatief. Ook bij Het Mozaïek was aan de ouderen in de buurt gedacht, zij en de bewoners van woonzorgcentrum Hanzeborg, werden later die dag op een pannenkoek getrakteerd.

Woensdag begon met diverse gesprekken en overleggen op het stadhuis. ’s Middag mocht ik de eerste jubileumboom planten in het prachtige Bultpark.  De Stichting Bultpark Comité had 50-jarigen, mensen die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, pioniers en vrijwilligers uitgenodigd om een appel- of perenbomen in het park te planten. Zelf mocht ik een dakplataan in de grond zetten. Onder die plataan wordt binnenkort een bankje geplaatst dat gemaakt is door Lelystedeling Daniël Postma. Het planten van de bomen vond plaats in het kader van 50 jaar Lelystad. Een mooi initiatief. De bomen vormen niet alleen een mooi aandenken aan het feit dat Lelystad dit jaar een halve eeuw bestaat, maar zijn ook een mooie aanwinst voor het Bultpark als ontmoetingsplek en de eetbare stad. Na het planten kreeg ik het boekje ‘Bijzondere bomen in Lelystad’ uitgereikt. De inmiddels tweede druk van dit boekje is mede mogelijk gemaakt door het Streekfonds Flevoland. Het boekje is onder meer verkrijgbaar in het stadhuis en in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein.

Donderdag was ik op tijd in Den Haag voor een gezamenlijke commissievergadering  van de VNG commissies Ruimte en Wonen (waar wethouder Fackeldey vicevoorzitter van is) en de commissie Water (waar ik zelf voorzitter van ben) over nieuwe landelijke ontwikkelingen zoals de omgevingsvisie en ruimtelijke adaptatie.

Terug in Lelystad had ik een kennismakingsgesprek met het stel dat op 1 juli de primeur heeft en gaat trouwen op Marker Wadden. Ik mag die dag het huwelijk op het onbewoonde eiland voltrekken. Wat bijzonder zal dat zijn!

Einde van de middag was er een bijeenkomst van City Marketing Live in Aviodrome, waar de ontwikkeling van onze luchthaven Lelystad Airport centraal stond.

De volgende dag werd het schoolplein van integraal kindcentrum Het Mozaïek (basisschool, buitenschoolse opvang en kinderopvang op één locatie) in de Kempenaar geopend na een grote verbouwing. In Lelystad streven we er naar om schoolpleinen zo veel mogelijk in te richten als brede schoolpleinen. Dit betekent dat, met het weghalen van afsluitbare – en vaak onvriendelijk ogende – hekken en met een aantrekkelijke inrichting, het plein wordt opengesteld voor de buurt. Brede schoolpleinen (die overigens geen directe relatie hebben met het brede schoolbeleid) bieden daarmee ook buiten schooltijd een speelplek en ontmoetingsplek voor kinderen en bewoners uit de omgeving en dragen daarmee bij aan een verbeterde verbinding tussen de school en de buurt. Het plein van Het Mozaïek is het dertiende brede schoolplein in Lelystad. En het resultaat mag er zijn: een prachtig plein, met mooie speeltoestellen en volop gelegenheid om lekker buiten te spelen. Omdat het die dag ook Pannenkoekdag was, werd de feestelijke oplevering van het plein gevierd met het gezamenlijk eten van pannenkoeken. Namens gemeente Lelystad mocht ik overigens een cheque van 250,- euro aan de school overhandigen, waarmee extra buitenspeelmateriaal kan worden gekocht.

’s Middags moest ik nog in Utrecht zijn voor een overleg met Lilian van den Aartsen, directeur Innovatie en Strategie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en daarna was het weekend (en dus weer tijd voor privézaken en stukken lezen).

Maandag had ik overdag diverse overleggen op het stadhuis. ’s Avonds was ik in Den Bosch om afscheid te nemen van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG), waar ik voorzitter van was. En zoals de laatste maanden wel vaker het geval was, was het niet alleen een gelegenheid om afscheid te nemen, maar vooral ook een prettig weerzien met mensen met wie ik in mijn tijd als burgemeester van Veghel nauw heb samengewerkt. Als afscheidscadeau kreeg ik een prachtige (oude) kaart van Brabant.

Dinsdag was er college. Na het college had ik onder meer een kennismakingsgesprek met de regionaal manager en lokale vertegenwoordigers van de Koninklijke Horeca Nederland. Daarna ging ik op bezoek bij het echtpaar Breevoort om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk. Leuk was het om het met hen te hebben over de jaren dat zij in Friesland woonden, niet ver van waar ik ben opgegroeid en om te horen hoe heerlijk zij het ook nu in Lelystad hebben.

Cabrio’s, hittestress en andere invloeden van het weer

Dat het weer van invloed is, bleek vorige week woensdag wel weer toen er gestemd kon worden. Het stemmen op Marker Wadden werd daardoor een schitterend dagje uit en extra boten waren nodig om iedereen op het eiland en weer terug te krijgen. En hoewel ik niet onderschat dat de politiek de hedendaagse gemoederen weer meer bezighoudt dan in voorgaande jaren, denk ik dat ook het weer van invloed is geweest op de hogere opkomst in het hele land. Soms zit het weer ook tegen, zoals afgelopen zondag, bij de start van het cabrioseizoen. En bij de landelijke Waterschapsdag die deze week plaatsvond, stond het weer centraal in de paneldiscussie over klimaatverandering en de daaraan gerelateerde gevolgen zoals wateroverlast, droogte en hittestress.

Woensdag was het de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Een prachtige zonnige dag, waarop er ook gestemd kon worden op het eerste eiland van de in aanleg zijnde Marker Wadden. Wat een ongekend succes was dat! Samen met onder anderen Commissaris van de Koning Leen Verbeek, Natuurmonumenten directeur Marc van den Tweel, gedeputeerde Michiel Rijsberman en wethouder Ed Rentenaar voer ik mee met de eerste boot, die al ruimschoots voor vertrek helemaal vol zat. Vanwege de grote belangstelling werden door Natuurmonumenten extra boten ingezet, het stembureau draaide op volle toeren en er stonden flinke rijen, maar iedereen was enthousiast en genoot van de unieke ervaring om op dit nieuwe stukje Nederland (Lelystad!) een stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uit te brengen.

Na het stemmen op Marker Wadden ging ik langs bij diverse stembureaus in Lelystad, ook daar was het bij de meesten drukker dan anders. Na het sluiten van de stembussen, om 21:00 uur, was het natuurlijk afwachten terwijl de mensen op de stembureaus en de medewerkers op het hoofdstembureau druk waren met tellen en controleren of alles was verlopen zoals het moet. Rond kwart over een ’s nachts hadden we in Lelystad een voorlopige uitslag, maar ook daarna werd er nog tot in de vroege uren doorgewerkt. En dat gold natuurlijk ook voor de dagen erna. Mijn complimenten voor iedereen die zich heeft ingezet om de verkiezingen hier vlekkeloos te laten verlopen!

Donderdag had ik diverse overleggen op het stadhuis en ging ik op bezoek bij een echtpaar om hen te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

Vrijdagochtend was de openbare zitting van het hoofdstembureau van het kiesdistrict Flevoland. Tijdens de zitting van het hoofdstembureau stelt het hoofd van het kiesdistrict, ik dus, nadat is geconstateerd dat er zich geen onrechtmatigheden hebben voorgedaan en er geen bezwaren zijn, de processen verbaal met daarin de uitslagen van de verkiezingen in heel Flevoland vast. Vervolgens gaan de medewerkers van het hoofdstembureau naar Den Haag om de stukken bij de Kiesraad aan te bieden. Zelf had ik daarna nog wat andere overleggen.

Zondag mocht ik het cabrioseizoen openen door te vlaggen bij de start van de eerste rit van het seizoen. Het was voor de 15e keer dat de seizoen opening in Lelystad plaatsvond. Het weer zat niet mee, maar dat mocht het plezier van de cabriorijders niet drukken. De kappen bleven dicht, maar in de auto’s zat de sfeer er goed in. Er stond de rijders tenslotte weer een mooie rit door ons prachtige polderlandschap en daarbuiten te wachten.

Maandagochtend was ik in Den Haag, waar ik op de jaarlijkse Waterschapsdag (georganiseerd door de Unie van Waterschappen) samen met Melanie Schultz van Haegen (minister Infrastructuur en Milieu), Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen) en Maxime Verhagen (namens Bouwend Nederland) deelnam aan een paneldiscussie rondom de thema’s klimaatadaptatie en wateroverlast. En over de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen om wateroverlast, droogte en hittestress in de stad te voorkomen. In steden is het tijdens een warme periode in de zomer vaak warmer dan op het omliggende platteland. Vooral ’s nachts blijft de hitte op plekken met veel steen en weinig groen langer hangen, waardoor mensen last van de warmte kunnen krijgen.

’s Middags had ik nog een overleg in Den Haag met de directeur van het A+O fonds Gemeenten (de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten, die ondersteuning biedt op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid), daarna moest ik in Lelystad zijn, waar ik ’s avonds een overleg met de agendacommissie van de raad had.

Dinsdag bespraken we met het college de plannen en voorstellen voor de Kadernota 2018. Daar hadden we zo’n beetje de hele dag voor uitgetrokken. Tussendoor had ik een korte filmopname in het kader van 50 jaar Lelystad (waarover een andere keer meer). En ’s avonds was er raad, met opnieuw de vernieuwing van de huisvesting van het voortgezet onderwijs op de agenda en andere onderwerpen, zoals Tiny Housing en omgekeerd afval inzamelen.

De belangstelling voor het bouwen en bewonen van Tiny Houses (huizen kleiner dan 50 m2) neemt in Nederland toe en om optimaal te profiteren van de oplevende woningmarkt en de toenemende belangstelling voor Tiny Houses is er ook in Lelystad gekeken naar plekken waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft een kaart opgeleverd met zogenoemde ‘zoeklocaties’ die aan de gemeenteraad is voorgelegd. En omgekeerd inzamelen houdt in dat plastic, blik en pak aan huis wordt opgehaald en dat restafval naar een ondergrondse container in de buurt wordt gebracht. Een voorstel om dit in Lelystad op wijkniveau toe te passen werd gisteren toegelicht.

Verkiezingskoorts

De week voorafgaand aan de landelijke verkiezingen was er vooral een van boeiende werkbezoeken, diverse overleggen, de start van de uitbreiding van Marker Wadden en een eerste bijeenkomst met een nieuwe taskforce. Als college gingen we aan de slag voor NL doet en zelf mocht ik de vertrekkend hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland toespreken en een zaal vol sterke vrouwen. Dat laatste was tijdens de lokale bijeenkomst in het kader van internationale vrouwendag. En ja, tussen de bedrijven door was er natuurlijk toch ook wel de nodige verkiezingskoorts. Ook in Lelystad werd er tot op het laatste moment flink campagne gevoerd. En dat de landelijke verkiezingen deze keer meer mensen bezig hield dan vier jaar geleden, bleek ook hier uit de opkomst. Die lag, zo weten we inmiddels, met 78,2% bijna 10% hoger dan in 2012.

Woensdag was ik bij de officiële start van de vervolgaanleg van Marker Wadden. Dit werd gevierd met de onthulling door minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) van een meterslang bord van de natuurarchipel. Het tweede eiland wordt nu aangelegd en naar verwachting in juli opgeleverd. Daarna volgen het derde, vierde en vijfde natuureiland. Het eerste eiland, dat een jaar geleden werd aangelegd, meet 250 hectare. De vier nieuwe eilanden samen worden ongeveer 750 hectare groot. Bij elkaar gaan ze een prachtige eilandengroep voor mens en dier vormen.

Donderdag had ik in Utrecht een eerste bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie. Eind 2016 bleek uit onderzoek dat er verbeteringen nodig zijn in het Nederlandse systeem van lijkschouw en sectie. Zo bleek uit een extrapolatie van cijfers dat er in 2015 mogelijk 20 tot 25 strafrechtelijke feiten met de dood tot gevolg meer zijn gemist dan tien jaar geleden. Deze resultaten zeggen weliswaar niks over het totaal aantal gemiste levensdelicten per jaar in Nederland, maar de conclusies waren wel zorgelijk. Daarom besloot de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie een taskforce in te stellen. Deze taskforce, waarvan ik voorzitter ben, heeft de taak gekregen om onder meer onderzoek te doen naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie om te achterhalen of in deze keten fouten worden gemaakt waardoor gevallen van een onnatuurlijke dood als gevolg van een misdrijf niet worden herkend.

Daarna moest ik in Dronten zijn voor de burgemeesterskring, het tweemaandelijkse overleg van de Flevolandse burgemeesters.

Tussendoor had ik wat overleggen op het stadhuis in Lelystad, waarna ik opnieuw naar Utrecht ging. Ditmaal voor de afscheidsreceptie van Theo van de Gazelle. Ik was gevraagd om bij zijn afscheid als hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens het Flevolandse bestuur een toespraak te houden. Nu heb ik als burgemeester van Lelystad niet zo heel lang met hem samengewerkt, maar wij kennen elkaar al uit de periode dat ik wethouder in Deventer was. Ik hield mij toen onder andere bezig met Water en Ruimtelijke Ordening en Theo was in die tijd hoofdingenieur-directeur van Oost Nederland. Ook in de jaren daarna, toen ik het wethouderschap in Deventer verruilde voor het burgemeesterschap in Veghel, kwamen we elkaar geregeld tegen bij bijeenkomsten op het gebied van water en waterbeheer. En dat zal nu Theo, die begon bij de rivieren en nu van de meren naar de zee gaat (hij is hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta geworden), niet anders zijn.

Overigens hebben Flevoland en Rijkswaterstaat natuurlijk ook een bijzondere band. Flevoland is gemaakt door Rijkswaterstaat. De Dienst Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die allebei vielen onder de toenmalige minister van Waterstaat, stonden aan de basis van de ontwikkeling van Flevoland. De ene dienst was verantwoordelijk voor de waterbouwkundige werken, de andere dienst voor de inrichting van het nieuwe land, maar speelde daarnaast in de beginjaren ook een belangrijke rol in de maatschappelijke ontwikkelingen in met name Lelystad.

Vrijdag bracht ik een bezoek aan de penitentiaire inrichting (PI) in Lelystad. Directeur Obe Veldman gaf een rondleiding en lichtte het gevangenisbeleid toe. Ook namen we een kijkje in het in de PI gevestigde re-integratie centrum (RIC). In het centrum kunnen gedetineerden allerlei zaken regelen die belangrijk zijn bij terugkeer in de samenleving. Dit kunnen zaken zijn op het gebied van werk en inkomen, huisvesting, schulden, onderwijs, zorg en het regelen van een identiteitsbewijs. Mooi dat het RIC op deze manier de zelfredzaamheid van gedetineerden stimuleert.

Zaterdag gingen we met het college aan de slag voor NL Doet. Bij twee woningen van Triade plantten we samen met de bewoners bloemen en maakten we tuinmeubelen schoon. Een leuke klus, voor een goed doel!

Daarna ging ik naar het centrum, waar veel politieke partijen op de been waren om op de laatste zaterdag voor de verkiezingen nog zo veel mogelijk mensen over te halen om op hun partij te gaan stemmen.

En in het stadhuis mocht ik de bijeenkomst openen die het platform Vrouwen aan zet in het kader van internationale vrouwendag (8 maart) had georganiseerd. In het platform Vrouwen aan zet zijn diverse vrouwenorganisaties vertegenwoordigd en het was mooi om te zien dat door deze bundeling van krachten zoveel vrouwen met verschillende achtergronden worden bereikt. Het was een goed bezochte en leuke bijeenkomst met inspirerende verhalen rondom het thema “Zij doet het zelf”, diverse workshops en mooie ontmoetingen met sterke vrouwen.

Maandag was een dag vol overleggen.

Dinsdagochtend was er zoals gebruikelijk college, maar het was ook een ochtend die in het teken stond van meerdere colleges. Voorafgaand aan onze collegevergadering heette ik het college van Drechterland welkom. Zij kwamen in ons stadhuis vergaderen. En na de collegevergadering kwam het college van gedeputeerde staten bij ons college op bezoek voor een gezamenlijke lunch. Tijdens deze lunch bespraken wij de thema’s waarop wij samenwerken en waarop wij in de toekomst willen samenwerken zoals de luchthaven, recreatie en toerisme en de omgevingsvisie.

’s Middags ging ik samen met wethouder Van Wageningen op bezoek bij de Jeugd- en gezinsteams Lelystad. We waren te gast bij de teams Noordwest en Zuidwest. In het Jeugd- en gezinsteam werken professionals van verschillende Lelystadse organisaties samen. Zij begeleiden en ondersteunen gezinnen en kinderen die het opvoeden, opgroeien of op orde houden van hun leven (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Het Jeugd- en gezinsteam zorgt ervoor dat het gezin één aanspreekpunt heeft en dat de hulp gecoördineerd wordt geboden. Een goede samenwerking tussen de betrokken organisaties is daarbij natuurlijk essentieel. Het was boeiend om met de bevlogen mensen van deze teams te praten en uitleg te krijgen over hun werkwijze.

 

Galjoen Zappers, lanceringen en sporttoppers

Het was weer een gevarieerde week met leuke koffiebezoeken, feestelijke momenten, diverse lanceringen en de huldiging van Lelystadse sporttoppers. Maar ook opnieuw een week waarin we afscheid namen van een politicus van betekenis; Wouter Zweers, oprichter van Leefbaar Lelystad. Van 2002 tot 2010 zat hij in de raad als fractievoorzitter van Leefbaar Lelystad. Hij zette zich gepassioneerd in voor de dingen die hij belangrijk vond, zoals burgerparticipatie, werkgelegenheid, verkeer, goed openbaar vervoer, herstel van het stuk Zuigerplasdreef dat moest wijken voor de Groene Carré en een hoogwaardige OV-verbinding tussen Bataviastad en het Stadshart. Ook na zijn vertrek uit de raad bleef hij verbonden met de gemeentepolitiek. Zo was hij partijvoorzitter van Leefbaar Lelystad en ook nog een jaar fractie assistent. Hij zat bovendien nog geregeld op de publieke tribune bij de raadsvergaderingen. Dinsdag stonden wij, voorafgaand aan de raadsvergadering, samen met familie en vrienden van Wouter stil bij zijn overlijden.

De week begon, op woensdag, met een koffiebezoek aan twee Lelystedelingen die actief zijn voor het Fablab. De Stichting FabLab Flevoland richt zich op jongeren en ondernemers. De stichting wil jongeren interesseren voor techniek en ondernemers faciliteren in prototyping, productie en design. Een van de hoofdbezigheden van het Fablab is 3D-printen, een productietechniek waarbij een digitaal bestand wordt omgezet naar een tastbaar object. 3D-printen speelt een centrale rol in de workshops die het Fablab onder meer in de bibliotheek geeft (Bibliolabs). Momenteel is het stel dat ik bezocht, bezig om met behulp van 3D-prints een maquette van het Lelystadse Stadshart te maken. Met dit project waren ze onlangs ook te zien op Omroep Flevoland.

Wat later die dag ging ik op koffiebezoek bij Lelystedelinge Emmy van der Kleij, die als ouder betrokken is bij de Galjoen Zappers. De Galjoen Zappers maken deel uit van een zwerfafvalproject voor kinderen en jongeren in de wijken. Met het opruimen van zwerfafval dragen de zwerfafvalpakkers bij aan de leefbaarheid in de eigen buurt en ze verdienen er ook nog eens een zakcentje mee. Op dit moment zijn er al twintig groepen actief door heel Lelystad. Wie belangstelling heeft om in de eigen buurt een zwerfafvalpakkersteam (leuk Scrabble woord) op te richten, kan contact opnemen met coördinator Koos Essenstam, zijn e-mailadres is jj.essenstam@lelystad.nl.

Donderdag bracht ik ‘s morgens twee bezoeken, direct na elkaar, aan twee 60-jarige huwelijksparen. Een feestelijk begin van de dag!

Daarna was het tweemaandelijkse overleg met het Districtelijke Veiligheidscollege (waarin alle Flevolandse burgemeesters, de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie en de districtschef van politie Midden-Nederland zitting hebben).

Later op de dag moest ik in Den Haag zijn, waar ik tijdens het Wintercollege van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) afscheid nam als voorzitter. Ruim acht jaar ben ik met plezier voorzitter geweest, maar mijn tweede termijn zat er nu op.

Vrijdag vond in het stadhuis de ondertekening van het nieuwe Convenant Veilig Uitgaan plaats. Door gezamenlijk de handtekening onder dit convenant te zetten, hebben we de afspraken die we (de gezamenlijke horecaondernemers, onder aanvoering van Koninklijke Horeca Nederland, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Lelystad) met elkaar hebben gemaakt om samen te werken aan een veilig uitgaansklimaat in Lelystad opnieuw voor vier jaar bekrachtigd.

Sinds 2005 zijn de afspraken over de gezamenlijke uitgangspunten, praktische samenwerking en heldere taakverdeling op het gebied van veilig uitgaan in Lelystad vastgelegd in een convenant. Het convenant geeft een extra handvat om regulerend op te treden in de plaatselijke horeca waardoor een verstoring van de openbare orde en/of veiligheid tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast blijven natuurlijk de wettelijke kaders (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet Milieubeheer, en het Wetboek van Strafrecht) van toepassing.

En wie dacht dat na vorige week het carnaval wel weer voorbij was, die heeft het mis. Zaterdag was ik uitgenodigd voor het After-Carnaval bij Residentie De Joon in de Zuiderzeewijk waar nog even vrolijk verder feestgevierd werd.

Maandagochtend was ik samen met de brandweer te gast bij basisschool De Meander Oost. Centraal stond de lancering van het nieuwe lespakket Brand Meester. Met behulp van dit lespakket leren kinderen van de basisschool onder andere wat de meest voorkomende oorzaken van brand zijn, hoe je het risico op brand kunt verkleinen en hoe je kunt voorkomen dat je brandwonden oploopt. Op dit moment doen twaalf scholen in Flevoland mee. Scholen die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via www.brandveiligflevoland.nl.

Ook bracht ik die ochtend met de lokale PvdA-fractie, een werkbezoek aan het Aurum College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (onderdeel van de Eduvier groep). Tijdens dit werkbezoek bespraken wij diverse onderwerpen, vond een nadere persoonlijke kennismaking plaats en was er een gesprek met een aantal leerlingen. Het was leuk en inspirerend.

’s Middag nam ik deel aan de regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en was ik met wethouder Rentenaar bij de ondertekening van het convenant ten behoeve van de samenwerking in de MRA. Een goede samenwerking en vertegenwoordiging in stedelijke verbanden wordt steeds belangrijker.  Zo overlegt het Rijk steeds vaker met de lokale vertegenwoordigers van dergelijke stedelijke systemen, zoals de MRA, als het gaat om onderwerpen als economie, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening en ook de verdeling van rijksmiddelen gaat steeds vaker via deze regionale samenwerkingsverbanden lopen. Zoals bijvoorbeeld de “Beter Benutten” gelden voor de ontwikkeling van Flevokust en de aanpassing van de afrit op de A6.

’s Avonds had ik presidium (het reguliere overleg met de fractievoorzitters van de raad) en de volgende ochtend zoals gebruikelijk collegevergadering.

Na de collegevergadering ging ik op bezoek bij de oudste inwoonster van Lelystad om haar te feliciteren met haar 102e verjaardag. En later die middag mocht ik samen met wethouder Van den Heuvel een viertal Lelystadse kampioenen in het zonnetje zetten. Randy Hendriks, Abigail Maasdamme, Moreno Merhai en Danyque van Windt kregen een oorkonde omdat ze een nationaal of internationaal kampioenschap hebben behaald. De Lelystadse sporters (en kampioenen) Kiran Badloe en Tamar Vedder konden er helaas niet bij zijn, maar zij krijgen hun oorkonde natuurlijk alsnog thuisgestuurd. Naast de huldiging van deze sporters om trots op te zijn, was het ook het startmoment van het Jeugdsportfonds Flevoland. Dit fonds biedt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit Lelystad de mogelijkheid om mee te doen aan een sportieve activiteit, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en soms ook de benodigde attributen. Rabobank Flevoland is sponsor van het fonds en overhandigde bij deze lancering van het fonds een mooie bijdrage van €5000,-.

Dinsdagavond was er raad. Voorafgaand aan de raadsvergadering hield ik een toespraak ter nagedachtenis aan de vorige week overleden Leefbaar Lelystad oprichter Wouter Zweers en wenste ik de aanwezige familie en vrienden veel sterkte. Wouter heeft veel voor de lokale politiek betekend. Verder waren er die avond (voorafgaand aan de vergadering) onder andere twee sessies over huisvesting van het voortgezet onderwijs (SVOL). In de eerste sessie konden raadsleden vragen stellen aan de medewerkers en vertegenwoordigers van het Lelystadse voortgezet onderwijs zelf. In de tweede ging de raad weer in gesprek met het college over dit onderwerp. En in de raadsvergadering werd onder andere het voorstel voor de startnotitie voor het Integraal Veiligheidsplan, waaraan de komende maanden gewerkt wordt en waarvoor we in het voorjaar ook informatie bij inwoners en ondernemers op gaan halen, conform vastgesteld.

Feestgedruis, afscheid nemen en stilstaan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Het was een wat andere week dan anders. Het was natuurlijk de week van carnaval, waarvoor ik donderdagavond met de sleuteloverdracht in de studio van Radio ‘Knarregat’ de aftrap deed en maandag in Oeteldonk en Kuussegat nog een staartje meekreeg. Maar los van het feestgedruis, was het vooral een week van (wat langer) stilstaan bij maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de rol en opgaven van de overheid, zoals bij de Lochem conferentie, tijdens de collegeretraite en tijdens het door de provincie georganiseerde ’diner pensant’ over de omgevingsvisie. Ook was het de week waarin afscheid werd genomen van Arie Stuivenberg, die op 20 februari op 70-jarige leeftijd na een ernstig ziekbed overleed. Als gedeputeerde maar ook als Statenlid en SP fractievoorzitter in Provinciale Staten en als gemeenteraadslid in Almere heeft hij veel voor de Flevolandse politiek betekend. Zijn gevoel voor verantwoordelijkheid en grote maatschappelijk betrokkenheid met oog voor de persoonlijke verhoudingen werd altijd zeer gewaardeerd. Flevoland zal een gedreven en sociaal bewogen politicus -en bovenal een prettige persoon- moeten missen.

Woensdag en donderdag was ik in Lochem voor één van de Lochemconferenties, die het Nederlands Genootschap van Burgemeesters elk jaar weer in Lochem organiseert. Met circa 40 burgemeesters spraken wij over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en het effect van die ontwikkelingen op de uitoefening van ons ambt. Ook kregen wij een boeiende lezing van een arts en expert in neuroleiderschap over de werking van het brein. Wat speelt zich daarin af en hoe kun je hier rekening mee houden.

Donderdagavond was ik samen met wethouder Fackeldey in de studio van Radio Lelystad om live op zender de sleutel van de stad te overhandigen aan prins Neptunus de 45e die gedurende de carnavalsperiode over Knarregat mocht heersen. Beide carnavalsverenigingen, Oostvaarders en Joon, waren bij dit officiële moment aanwezig en het was een gezellig drukte in de studio.

Naderhand had ik mijn maandelijkse radio-interview met de presentatoren van Geklets Lelystad. Leuk om hen ook eens in levende lijve te zien.

Vrijdag had ik diverse overleggen en ’s middags een ontmoeting met de heer en mevrouw Van Hulten, Lelystedelingen van het eerste uur. Niet alleen de heer Van Hulten, die als politicus en voormalig kamerlid (in de Eerste en Tweede Kamer) en als oud staatssecretaris ook veel voor Lelystad heeft betekent, maar ook zijn echtgenote was in de beginjaren sterk betrokken bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Lelystad. Boeiend om met hen over die beginperiode maar ook de latere ontwikkelingen te praten.

’s Avond was ik aanwezig bij het afscheid van Arno Brok. Hij heeft gemeente Dordrecht, waar hij zeven jaar burgemeester was, verruild voor de provincie Friesland, waar hij Commissaris van de Koning is geworden. Arno is een zeer gewaardeerd oud-collega en is tevens degene die mij wees op de vacant gekomen functie in Lelystad. Hij heeft helemaal gelijk gekregen dat ik mij hier goed op mijn plek zou voelen en ik weet zeker dat dat ook voor hem in het mooie Friesland geldt!

En toen was het natuurlijk carnavalsweekend. Zondag was de optocht in Kuussegat (Veghel) en verder deden we maandag mee aan een rondje Oeteldonk (Den Bosch) met carnavalsvereniging De Oetels en vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, waaronder diverse wethouders en een collega burgemeester en brachten we een bezoek aan ‘Kuussemontag’. Het was weer erg gezellig!

En carnaval of geen carnaval, daarnaast moest er zoals altijd in het weekend ook tijd vrij gemaakt worden om alle stukken te lezen, inclusief de collegestukken voor de komende week.

Dinsdag gingen we met het college ‘de hei op’ in het prachtige Natuurpark Lelystad om ons, om de persoonlijke en gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar te bespreken en ons dus te buigen over de opgaven voor Lelystad en de opgaven die wij voor ons als college in de resterende periode zien weggelegd.

Dinsdagavond was ik aanwezig bij een ‘diner pensant’ van de Provincie Flevoland. Met Flevolandse burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de provincie en het Waterschap bespraken we hoe wij de krachten kunnen bundelen en met elkaar ruimte kunnen geven aan initiatieven van Flevolanders. Dit met het oog op de op te stellen omgevingsvisies die verplicht worden met het van kracht worden (naar verwachting per 2018) van de nieuwe Omgevingswet.