Vlaggen met een boodschap en je veilig voelen (buiten en thuis)

Twee ‘officiële’ weken deze week, over Veiligheid en Coming Out. Beide belangrijke thema’s waarbij het er om gaat dat iemand zich vrij en veilig voelt in zijn eigen omgeving en zichzelf kan zijn. Ik keerde voor even terug in mijn oude collegekamer in Deventer en er was Haags bezoek aan de kust.

In het kader van de Week van de Veiligheid zijn er woensdag samen met buurtvoorlichters op verschillende plekken in Lelystad flyeracties gehouden voor Burgernet. In het Stadshart heb ik zelf even geflyerd en met verschillende mensen gesproken over het belang van Burgernet. Het is een mooi middel om de samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners te ondersteunen. Samen kunnen we verdachten opsporen en elkaar helpen bij vermissingen of andere alarmeringen. Zo kun je actief bijdragen aan de veiligheid van je eigen woon- en werkomgeving. Hoe meer Burgernetdeelnemers, hoe meer kans van slagen van een Burgernetactie. Ben je 16 jaar of ouder? Meld je ook aan, via www.burgernet.nl. In het stadhuis kun je trouwens ook aanmeldformulieren krijgen.

Het was deze week en specifiek deze dag ook Coming Out Dag. Lelystad is een Regenboogstad, dat betekent extra aandacht voor de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Lelystad. Samen met Regionaal Commandant van Flevoland Gerrit Spruit heb ik bij de brandweerkazerne de regenboogvlag gehesen. In Flevoland werd flink gevlagd, waaronder door veel nieuwe instanties. Wethouder Janneke Sparreboom heeft symbolisch de vlag bij GGD Flevoland gehesen, ook één van de organisaties die voor het eerst meedeed aan Coming Out Dag. Er hingen verder vlaggen op onder andere scholen, bij Aviodrome, het Agora Theater, in Bataviahaven, de Ontmoetingskerk, de MFA’s, het stadhuis, het provinciehuis van Flevoland en een banner bij de Rabobank. Ook vlagden dit jaar voor het eerst alle politiebureaus in Nederland en niet alleen die van de Regenboogsteden. Een mooi signaal!

Op naar Amersfoort de volgende dag, voor een juryoverleg voor de BNG Erfgoedprijs, waar ik voorzitter van de jury ben. De prijs is dit jaar gewonnen door Zutphen en er is overlegd over de prijs voor volgend jaar. Daarna door naar Deventer samen met de griffie van Lelystad om een bezoek te brengen aan de griffie en burgemeester. We bezoeken verschillende gemeentes om inspiratie op te doen over hoe de griffie, die de gemeenteraad in haar taken en werkzaamheden ondersteund, daar is georganiseerd. Ik zag natuurlijk weer veel oude bekenden. Ook leuk was dat ik zo ongeveer op dezelfde plaats zat in de collegekamer waar ik 7,5 jaar als wethouder heb gezeten. Dat was weer een vertrouwd uitzicht (voor de insiders: op de familiewapens van de burgemeesters Bloemers en Bolkestein). De laatste stop was in Lelystad. Daar had ik stationsvergadering van de KNRM Lelystad. Diverse vrijwilligers kregen het certificaat HUET. Gefeliciteerd allemaal!

Nog goed om te melden is dat er die dag ook in Flevoland, in Almere, een Oranje huis is geopend. Dit is een blijf-van-mijn-lijf-huis voor mensen, veelal vrouwen, die te maken hebben met huiselijk geweld. Goed dat deze opvang nu ook beschikbaar is voor mensen uit Flevoland.

Vrijdag ben ik samen met wethouder Jop Fackeldey naar Zaanstad geweest om “kennis te maken” met de nieuwe burgemeester Jan Hamming. Nu kenden zowel Jop als ik Jan al, maar Jan is nieuw in de regio en vandaar het gesprek. Zaanstad is net als Lelystad ook onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Daarin werken we samen met 33 gemeentes uit Noord-Holland en Flevoland om elkaar economisch, stedelijk en landschappelijk te versterken. Het was een fijn gesprek en goed om te weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarna hadden we sinds het overlijden van Eberhard van der Laan weer voor het eerst een vergadering van de MRA Regiegroep. Hij was daar als burgemeester van Amsterdam voorzitter van. Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, verving hem als vicevoorzitter. Dat was wel een verdrietig moment, omdat kort geleden Van der Laan daar zelf nog zat. We hebben vanzelfsprekend stilgestaan bij zijn overlijden en de enorme betekenis die hij heeft gehad, ook voor de regio.

In het weekend ben ik samen met Carolien naar Den Bosch geweest. Zij moest daar zijn vanwege het piket van haar werk.  We hebben er nog een bruiloft bezocht en lampen gekocht voor ons nieuwe huis, dat bijna af is. Wethouder Ed Rentenaar vloog er nog overheen en stuurde me mooie luchtfoto’s door van het gebied. Leuk om te zien.

Na een volle overlegdag en een interview ’s avonds met Radio Lelystad, kwam dinsdag minister Jet Bussemaker op bezoek in Lelystad. We bezochten Batavialand en de werf. Ze was hier omdat de contracten werden getekend voor de conservatie van het middeleeuwse schip de IJsselkogge. Dat is gevonden in de IJssel tijdens het project ruimte voor de rivier van Rijkswaterstaat. Het scheepswrak wordt in Lelystad geconserveerd en gaat daarna terug naar Kampen. We hebben de minister het kustgebied daar laten zien en we zijn uiteraard nog op de Batavia geweest.  Verder heb ik nader kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de BKL Dirk Jan Verdoorn, die Andries Greiner is opgevolgd. Andries was ook bij het gesprek aanwezig, een warme overdracht kortom.

En tot slot vond ‘s avonds de Raadsvergadering plaats.

Praten over de politie, veiligheid en burgemeesters onder elkaar

Na de festiviteiten vanwege ons 50-jarig jubileum van de afgelopen tijd, stond deze week vooral in het teken van veiligheid. Hier hebben we uitvoerig over gepraat met veel burgemeesters en politiemensen uit het land. Ook inwoners hebben hierbij natuurlijk een rol. Verder was het een week met weerzien van veel oude bekenden en natuurlijk het trieste nieuws van het overlijden van Eberhard van der Laan.

De woensdag begon met een bijeenkomst van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. We hebben het erover gehad om (nog) meer met elkaar samen te werken. Misschien willen we in de toekomst samengaan tot één veiligheidsregio. In Nederland zijn er 25 veiligheidsregio’s. Die zijn elk verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

De avond en de volgende dag stonden in het teken van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waar ik secretaris van ben. Dit jaar was het jaarcongres in Lelystad! ’s Avonds zaten we voor een bestuursvergadering in De Rede, aan onze prachtige Bataviahaven. De volgende dag was het officiële programma in de Agora. Centraal thema was de politie. Interessante sprekers zoals Paul ‘t Hart, burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen) en Erik Akerboom gaven hun visie op de politie voor de toekomst. Daarna vonden er drie deelcongressen plaats. Goed was dat twee van de drie sessies werden gegeven door districtschef Flevoland Famke van Spaendonk en Jet Hoogendijk, hoofdofficier van Justitie Midden Nederland, waar Lelystad ook onder valt. Dus het programma was regionaal ingekleurd. Door mij werd iedereen natuurlijk verwelkomd en heb ik een filmpje getoond over het heden en de toekomst van onze stad. Ik bezocht het deelcongres over de driehoek (openbaar ministerie, politie en burgemeester) en tot slot was er de jaarrede van voorzitter Liesbeth Spies en minister Plasterk.

Verder was het leuk om in Lelystad zoveel collega’s en oude bekenden te mogen begroeten. Ook Kees van Rooij, de voorgedragen burgemeester van Meierijstad. Dat is de nieuwe fusiegemeente van de Brabantse gemeenten Veghel (mijn vorige post), Schijndel en Sint-Oedenrode. Leuk om even met hem kennis te maken!

Na een enerverende dag vol met weerzien en geamuseerde gesprekken werd ik vrijdag wakker met het trieste nieuws van het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. Ik heb hem een aantal keer ontmoet, toen hij nog minister was en ik wethouder in Deventer, maar ook als burgemeesters onder elkaar. De laatste keer was bij hem thuis in het kader van het NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) programma “burgemeester under cover”, waar ik in dit blog vorig jaar verslag van heb gedaan. Hij stelde altijd scherpe en goede vragen, was geïnteresseerd. Het was een inspirerende bestuurder. Het is een groot verlies, voor Amsterdam maar vooral natuurlijk voor zijn familie en naasten.

Die dag had ik een reünie van mijn oude VVD-fractie in Deventer, waar ik vanaf 2001 zeven en een half jaar wethouder was. Gezellig om mijn oud-collega’s weer te zien. Het was dit keer bij Tjapko Poppens, destijds fractievoorzitter en tegenwoordig burgemeester van Wijk bij Duurstede. Wat een mooi historisch stadje is dat! Bijzonder wel dat die oude fractie drie burgemeesters heeft opgeleverd. Volgend jaar is de reünie bij mij in Lelystad.

Het weekend zat ik in Maastricht. In Museum aan het Vrijthof werd voor de vierde keer de BNG Bank Dansprijs, waar ik bestuurslid van ben, uitgereikt. De prijs ging naar drie jonge, beloftevolle choreografen: Astrid Boons, Sabine Molenaar en Ryan Djojokarso. Het was een mooie avond met prachtige dans en een paar topdansers uit ons land.

De week startte met een dag vol met vergaderingen en de aftrap van de Week van de Veiligheid. We willen graag dat iedereen, inwoners en bedrijven, met veiligheid aan de slag gaat. Hulp is zeer welkom bij het opsporen van daders en het voorkomen van misdrijven. Er gebeurt al veel in Lelystad om de veiligheid in ieders directe woonomgeving te vergroten, bijvoorbeeld door de inzet van Burgernet, het project Waaks en verschillende Whatsapp Buurtpreventiegroepen.

De volgende dag was er een bijzondere plechtigheid. Ik mocht een Draaginsigne Gewonden uitreiken aan meneer De Kooter. Dit wordt toegekend door de minister van Defensie aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het was aan mij de eer om dit draaginsigne te overhandigen, als vorm van erkenning voor zijn militaire inzet en de offers die hij daarbij heeft gebracht. Ik heb daarvoor mijn waardering uitgesproken en hem, ook namens de Lelystadse gemeenschap, bedankt voor zijn bijdrage in de strijd voor een betere wereld.

Dinsdagavond was er de motiemarkt, een mooi initiatief van de raad. Mensen konden hun plannen presenteren over wat zij belangrijk vinden voor de stad, voor kinderen, ouderen, heel divers. Het is nu aan de raad om de moties eventueel over te nemen en in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling op 7 en 14 november.

Een bijzondere dag voor Lelystad en felicitaties vanuit de Tweede Kamer

Na een week vol met festiviteiten in het kader van 50 jaar Lelystad, stond er deze week een hele bijzondere dag rood omcirkeld: de dag waarop precies een halve eeuw geleden de eerste inwoners in onze stad kwamen wonen. Dat hebben we natuurlijk gevierd! Er speelden uiteraard ook andere zaken. Zo woonde ik een belangrijk debat bij in de Tweede Kamer over Lelystad Airport.

Deze week begon met een vergadering in Den Haag van de VNG subcommissie Water, waar ik voorzitter van ben. Deze keer was dijkgraaf Hetty Klavers van het Waterschap Zuiderzeeland, ons eigen waterschap, te gast. In de commissie bespreken we tal van vraagstukken over water, het beleid, de kwaliteit, veiligheid. Ons doel is om vanuit de gemeentelijke praktijk over waterstandpunten te adviseren.

Donderdag 28 september was natuurlijk een hele speciale dag. Precies een halve eeuw geleden, op 28 september 1967, vestigden zich in de Zuiderzeewijk de eerste inwoners in onze provinciehoofdstad. Vandaag was Lelystad dus jarig. Als gemeentebestuur vonden we dat iedereen dat mocht weten en wie jarig is trakteert! Al vroeg in de ochtend werden reizigers bij het NS station ontvangen door gastvrouwen, die speciale “Lely-bloembollen” uitreikten. Onder toeziend oog van een levend standbeeld ‘Cornelis Lely’ zelf.

Inwoners en gasten van onze stad maakten ook kans om een luchtballonvaart te winnen met de stadsballon: ‘Lelystad geeft Lucht’. Met diverse winacties werden er in totaal 5 ballonvaarten weggegeven. Aan de hand van een rebus kon men ’s ochtends van start met een speurtocht. Die leidde naar een modelwoning in de Zuiderzeewijk, een van de eerste huizen in onze stad. Deelnemers vonden er coördinaten voor het eindpunt, vlakbij de Zuil van Lely in ons stadshart. De eerste prijswinnaars hadden binnen het uur al de rebus opgelost! Iets later in het stadhuis mocht ik namens “Lelykracht” gebakjes uitdelen aan bezoekers. Want bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een taartje!

Daarna snel door richting Den Haag. In de Tweede Kamer was ik aanwezig bij een belangrijk Kamerdebat over Lelystad Airport. De discussies volgen we als gemeente met belangstelling, dus dat wilde ik ook laten blijken door er bij te zijn. Erg leuk was dat Tweede Kamerleden mij persoonlijk feliciteerden met de 50ste verjaardag van Lelystad. Heel attent! De uitkomst van het debat was dat de beoogde regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen met de PvdA willen vasthouden aan de openingsdatum van de luchthaven van 1 april 2019. Als gemeente zijn we daar erg blij mee. Er is tenslotte al eerder uitstel geweest.

De volgende dag ging ik samen met het college een dagje op pad met de Raad van Lelystad. Het programma startte in Lelystad zelf, waarna we zijn doorgegaan naar Zaanstad om te horen hoe daar de nieuwe omgevingswet wordt aangepakt. Interessant verhaal, over een grote verandering voor onze inwoners en bedrijven en voor de gemeente. We hebben de dag ook weer in Lelystad afgesloten met een etentje bij Aan Ut Water, wat goed was verzorgd.

Het weekend stond ook in het teken van allerlei activiteiten. Zaterdag ben ik te gast geweest bij een “Open House Speranza” in de Waterbever in de Waterwijk. Kinderen hadden prachtige tekeningen voor mij gemaakt. Op een tekening stond: “Liefe Burgemeester. De wereld is mooi”. Dat zijn leuke dingen. Ik heb er ook heerlijk gegeten. Een keer per maand wordt er gekookt en kan er door wijkbewoners worden gegeten. Zondag had ik een familiereünie van de familie Adema in Makkum. Een erg gezellige dag uiteraard.

En dan is de werkweek alweer begonnen en is het maandag. Een dag die altijd vol staat met interne afspraken. Op dinsdag hadden we een speciale collegevergadering, niet in het stadhuis maar in het vernieuwde pand van Waterschap Zuiderzeeland. Tijdens de verbouwing zat het waterschap bij ons in het stadhuis. Als dank daarvoor zijn we hiervoor uitgenodigd om de reguliere collegevergadering eens bij hen te houden. Het is een prachtig vernieuwd gebouw geworden waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Tijdens de gezamenlijke lunch hebben we een aantal zaken besproken waar we op samenwerken, zoals ruimtelijke adaptatie (de stresstest), aanpak van medicijnresten in het water en vooral het voorkomen daarvan en ontwikkelingen rondom de IJsselmeerdijk.