Toonaangevend onderzoek in Lelystad

Deze week mocht ik weer met eigen ogen zien wat een interessant en belangrijk onderzoek er hier in Lelystad plaatsvindt. Zoals bij het bedrijf Schothorst Feed Research. Als het gaat om kennisontwikkeling en innovatie is dit Lelystadse bedrijf wereldwijd een belangrijke partner voor diervoeder-producerende bedrijven. En natuurlijk bij de verschillende Lelystadse locaties van de Wageningen Universiteit (WUR). Daar wordt in opdracht van de overheid, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties belangrijk, toonaangevend en uiteenlopend onderzoek verricht op het gebied van dieren, voedsel en duurzaamheid (oftewel bio- en life sciences). Vaak in een samenwerkingsverband van meerdere onderzoeksinstituten en vaak ook met externe Nederlandse of internationale kennispartners.

Woensdag kregen wethouder Fackeldey ik een rondleiding bij Schothorst Feed Research. Het was interessant om te zien wat ze op hun onderzoekslocatie en tevens hoofdkantoor in Lelystad doen. Een interessant bedrijf, dat behoorlijk gegroeid is in de afgelopen jaren.

Verder had ik woensdag diverse overleggen, waaronder een goed overleg met gemeente Almere over de samenwerking tussen Almere en Lelystad.

Donderdag bracht ik opnieuw een bezoek aan een locatie waar onderzoek wordt gedaan dat zich richt op de agrarische sector. Ik nam die dag een kijkje op de hoofdlocatie van het praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten (AGV) van Wageningen University & Research (WUR). Ook daar was het heel boeiend om te zien wat ze zoal doen.

Ook maakte ik donderdag kennis met de lokale kandidaten van DENK. In aanloop naar de lokale verkiezingen heb ik kennismakingsgesprekken met de lokale kandidaten van alle partijen die dit jaar voor het eerst in Lelystad meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Vrijdag brachten VVD Kamerleden Remco Dijkstra en Helma Lodders een bezoek aan Lelystad Airport. Zij spraken daar onder anderen met luchthavendirecteur Hanne Buis en bij het dossier luchthaven betrokken vertegenwoordigers van het lokale en provinciale bestuur. Gedeputeerde Jaap Lodders was erbij namens de provincie. En ik verving namens Lelystad wethouder Fackeldey, die in Spanje was voor een overleg met Inditex. Eveneens een belangrijk onderwerp voor Lelystad, waarmee veel werkgelegenheid voor Lelystad gemoeid is.

’s Avonds was ik bij het nieuwjaarsdiner van de provincie Flevoland. Dat vond plaats in het Museum Nagele in Nagele. Een bijzondere locatie. Het museum geeft een interessante kijk op de ontstaansgeschiedenis van het eveneens bijzondere, volledig onder architectuur gebouwde, polderdorp.

Zaterdag nam ik een kijkje bij het Hospice ‘t Hofje. Het hospice is gevestigd bij Woonzorgcentrum De Hoven. Het was mooi om te zien hoe medewerkers en vrijwilligers van het hospice zich inzetten voor een waardig en liefdevol levenseinde.

Daarna ging ik naar Leeuwarden, waar mijn zus Marleen middags in het centrum optrad met popkoor First Beat en ik ’s avonds de opening van Leeuwarden culturele hoofdstad bijwoonde.

Maandag (en dinsdag) liep Lelystedelinge Monique Vriend met mij mee. In het stadhuis had ik, naast de gebruikelijke interne overleggen, een overleg met de politie en een overleg met William van der Meulen over de Oldtimerdag. Het belooft weer een erg mooie editie te worden met dank aan de inzet van William en andere organisatoren. Later die middag gingen we naar de luchthaven, waar de hoogste ambtenaar luchtvaart, Jan Hendrik Dronkers, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam om te luisteren naar de regio. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de minister zou komen, maar zij was helaas ziek en daardoor verhinderd. Alle gemeenten van Flevoland waren vertegenwoordigd door een wethouder en/of burgemeester en er waren diverse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en inwoners.

Dinsdag was er college en bezocht ik een netwerkbijeenkomst van burgemeesters uit de metropoolregio Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd vooruitgeblikt op het jaar 2018, waarin raadsverkiezingen, collegeonderhandelingen en het MRA-Congres in het najaar centraal staan.

’s Avonds was er raad en werd ‘nieuw’ raadslid Michael Wijngaard geïnstalleerd. Wijngaard verving eerder deze raadsperiode Hans Zaal, die door ziekte zijn raadswerkzaamheden enige tijd neer moest leggen. Nu komt hij opnieuw in de raad ter vervanging van Leefbaar Lelystad raadslid Tjakko Bos, die onlangs besloot zijn raadswerkzaamheden neer te leggen.

Stresstest en ‘stormproof’

Het was een week die onder meer in het teken stond van de vraag in hoeverre ons land klimaatbestendig is. Zo stond de stresstest die elke gemeente in Nederland moet ondergaan centraal bij de jaarlijkse Waterschapstafel en bleek donderdag dat ons land toch ook maar tot op zekere hoogte stormproof is.

Woensdag had ik een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. We bespraken allerlei verschillende onderwerpen die met het burgemeesterschap te maken hebben, waaronder de evaluatie van de politiewet en de al dan niet gekozen burgemeester.

’s Middags had ik diverse andere overleggen en ’s avonds woonde ik in het Waterschapshuis de Watertafel 2018 bij. Deze jaarlijkse bijeenkomst stond in het teken van de klimaatbestendige stad en de vraag of inwoners en gemeenten klaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regenval, hitte en droogte. Een actueel thema, want in 2018 en 2019 wordt in alle gemeenten een stresstest uitgevoerd om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Aanwezig bij de Watertafel waren burgemeesters, wethouders, het dagelijks bestuur van het Waterschap en diverse genodigden die zich met het gespreksthema bezighouden.

Donderdag was zo’n dag waarop Nederland een soort van stresstest kreeg te doorstaan. Een storm raasde door ons land en richtte veel schade en overlast aan. Ik deed die ochtend een poging om met de trein in Utrecht te komen, om een bijeenkomst van de Taskforce GOC bij te wonen. Een bestuurlijk overleg dat zich bezighoudt met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ik strandde in Amsterdam en kon gelukkig nog net een allerlaatste trein terug naar Lelystad nemen.

’s Avonds mocht ik de aftrap doen bij de Stadmakerij en mijn kijk geven op hoe Lelystad ervoor staat. In het verslag in de Flevopost over de bijeenkomst wordt dit mooi en bondig samengevat: ‘Er zijn mooie ontwikkelingen, maar er is ook nog veel te doen.’ Met als rode draad, ook in de verhalen van de andere sprekers, onderwijsdeskundige Wilma van Harten en Laurens Meerten van huurdersvereniging Ons belang: we moeten het samen doen en de verbinding zoeken.

Vrijdag had ik opnieuw diverse overleggen, onder andere met de Bedrijfskring Lelystad (BKL) en het districtsbestuur ven het Rode Kruis. En kwam de gemeentesecretaris van Meijerijstad (waar mijn vorige gemeente Veghel nu onderdeel van is) op bezoek.

Zaterdag mocht ik tijdens het nieuwjaarsgala van het landelijke DGA network een lezing geven over de ontwikkelingen in Lelystad in het verleden en de toekomst. DGA staat voor directeuren grootaandeelhouders. Een mooie gelegenheid om Lelystad positief te positioneren.

Zondag was er tijd voor een heerlijk lange wandeling door het Natuurpark Lelystad.

Maandag begon heel leuk met een bezoek van de klas van Nynke Keegstra. Nynke hield in de raadzaal een goede spreekbeurt over het lokaal bestuur (met onderwerpen als het stadhuis, de raadsleden, de burgemeester, de motiemarkt) en daarna was er gelegenheid om vragen te stellen, aan Nynke maar ook aan mij. De leerlingen hadden goed geluisterd en hadden aardig wat vragen. Het was heel leuk om op die manier met ze in gesprek te zijn.

De rest van de maandag had ik heel veel overleggen. Onder andere een overleg met de provincie, met een medewerker van Justitie en Veiligheid en met de dienst terugkeer en vertrek. Deze laatste houdt zich bezig met uitgeprocedeerde vluchtelingen zonder verblijfsstatus.

Dinsdag was er college en ging ik ’s middag naar Zwolle om te kijken hoe de provincie daar vergadert en of wij daar iets van kunnen leren. Zij hanteren een lange termijn agenda en het was interessant om te zien hoe dit bij hen in de praktijk werkt.

Dinsdagavond had ik een bijeenkomst van de raad van advies en het bestuur van het Veteranen Platform. Ik ben zelf lid van de raad van advies. Andere leden van advies zijn: Fred Teeven (oud staatssecretaris), Angelien Eijsink (oud PvdA kamerlid) en Peter van Uhm (Generaal buiten dienst en oud Commandant der Strijdkrachten). Bij het Veteranen Platform zijn meer dan vijftig veteranenverbanden aangesloten, die samen meer dan 70.000 individuele veteranen vertegenwoordigen. Het Veteranen Platform heeft als belangrijkste doelstelling het gezamenlijk behartigen van de belangen van Nederlandse veteranen. Het gaat daarbij om erkenning, waardering en zorg voor veteranen. Het is mooi om daar actief voor te mogen zijn.

Gala, snacks en smoothies

Vorige week publiceerde ik hier mijn nieuwjaarstoespraak, vanaf deze week neem ik jullie weer mee in mijn week van woensdag tot woensdag. Een afwisselende week, met verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten, zoals het jaarlijks BKL gala, snacks en smoothies, die begon met een feestelijke woensdag, Wabe Adema, mijn vader vierde die dag zijn 85e verjaardag. Voor die bijzondere dag had ik mijn agenda natuurlijk zo veel mogelijk vrij gehouden.

Op donderdag ging ik samen met wethouder Fackeldey op bedrijfsbezoek bij Intersnack, een mooi bedrijf, bekend van de Chio chips. Wereldwijd werken er bij Intersnack 9000 mensen, waarvan 130 in Lelystad. Daarnaast werken er bij Intersnack Lelystad zo’n  30 uitzendkrachten. Intersnack voert het merk Chio, maar produceert ook voor de huismerken van supermarkten. De Nederlandse vestigingen produceren 600.000 ton snacks per jaar en leveren aan de Benelux en Scandinavië. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Doetinchem, waar pindakaas wordt geproduceerd, ook voor de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Later die ochtend was er een overleg op het stadhuis met burgemeester Van de Groep van Bunschoten, dijkgraaf Hetty Klavers en waterfunctionaris Haaye van der Straten. De laatste is werkzaam voor de SAMIJ (de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied, waarvan ik voorzitter ben). De SAMIJ bestaat dit jaar 30 jaar en om dat te vieren willen we dit jaar op 7 november een bestuurlijke conferentie organiseren rondom het thema veiligheid op het water.

De rest van de dag stond zo’n beetje geheel in het teken van de brandweer. ’s Middags was er een interregionaal overleg en ’s avonds was ik aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de brandweer. Ik mocht daar spreken en maakte van die gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor hun inzet voor inwoners en bedrijven. Tevens werden diverse diploma’s uitgereikt die het afgelopen jaar zijn behaald, vonden bevorderingen plaats en werd stilgestaan bij diverse brandweermannen (in dit geval) die langjarig bij de brandweer werkzaam zijn. Van 12,5 jaar oplopend tot 35 jaar.

Vrijdag kwamen Caroline van Els en Annemieke van de Ven op bezoek. Zij wilden graag een kijkje nemen in Lelystad en ik heb ze natuurlijk vol enthousiasme rondgeleid. Beiden waren voorheen wethouder in Veghel en Annemieke is nu wethouder in Oss.

Ook was er die vrijdag een nieuwjaarsbijeenkomst van de KNRM. En om bij het nieuwe jaar te blijven, zaterdag was er natuurlijk ook in dat kader het BKL gala. Voor de jaarlijkse uitreiking van de BKL Award en BKL Trofee waren in beide categorieën drie prachtige Lelystadse bedrijven genomineerd. Stuk voor stuk bedrijven om trots op te zijn. Winnaar van de Award is Toms Creek en winnaar van de Trofee Tanis Food Tec Lelystad BV.

Maandag had ik verschillende afspraken op het stadhuis met allerlei mensen, onder andere met inwoners en met de voorzitter en de vice voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Ook had ik een aantal afspraken in het kader van de raad en ‘s avonds een overleg van de KNRM.

Dinsdag ging in het stadhuis onder leiding van Olga Commandeur Heel Lelystad Fit van start. Samen met wethouder Van den Heuvel mocht ik al fietsend een smoothie bereiden en ook de rest van het college was vertegenwoordigd en deed mee aan de oefeningen die Olga Commandeur verder nog voor ons in petto had. Heel Lelystad Fit is een initiatief van Lelykracht. De komende vier weken worden er door de hele stad allerlei activiteiten georganiseerd om de inwoners van Lelystad nog fitter en gezonder te maken, zie www.lelykracht.nl/fit.

Ook was er die dag college en raad. Met opnieuw een verandering in de verhoudingen in de raad. Hans Zaal, die wij die avond weer in ons midden mochten verwelkomen, maakte bekend over te stappen naar de VVD.

Nieuwjaarstoespraak

Ik wil beginnen met iedereen een mooi, gelukkig en vooral gezond 2018 te wensen.

Met deze woorden begon ik ook mijn nieuwjaarstoespraak tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van gemeente Lelystad, op zaterdag 6 januari. Als eerste blog van het nieuwe jaar volgt hier de volledige tekst:

2017 was een bijzonder jaar. Het was het jaar waarin Lelystad zijn 50e verjaardag vierde. Het was een feestjaar voor en door Lelystedelingen.

We hebben er met zijn allen, inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en gemeente de schouders onder gezet om er een feestjaar van te maken, op zijn Lelystads. En dat is gelukt. Heel veel enthousiaste Lelystedelingen namen het initiatief om iets te organiseren.

Het was een jaar vol activiteiten. Het planten van jubileumbomen in het Bultpark, een Korenfestival, 50 jaar popgeschiedenis, fietsen dwars door de stad, boeren die burgers zoeken, jubileumboeken, lezingen en exposities over de bijzondere geschiedenis, feestconcerten, de reünie van de pioniers, het bezoek van de koning. En dan heb ik nog lang niet alles genoemd.

Met name het bezoek van onze koning leverde heel wat media-aandacht op. Positieve media-aandacht. Maar helaas was niet alle aandacht positief en bleek maar weer eens hoe lastig het is om het imago dat in de jaren tachtig is ontstaan van ons af te schudden.

En natuurlijk, er is ook nog veel te doen in deze stad. Nog steeds teveel mensen in Lelystad hebben nog geen baan, verkeren in moeilijke omstandigheden en hebben diverse problemen. En natuurlijk zijn er mensen in Lelystad die vinden – en nu citeer ik twee oudere heren die naast me stonden tijdens het fitnessen – “Het was niks, het is niks en het zal ook nooit wat worden”.

Ik zelf geloof daar niet in! Ik zie namelijk vooral heel veel Lelystedelingen die enthousiast zijn over hun stad. Bovendien heb ik zelf de afgelopen anderhalf jaar zoveel moois ontdekt in Lelystad. De prachtige natuur, het water, de kust, de culturele instellingen, sportvoorzieningen, prachtige bedrijven, maar toch ook vooral… de mensen. De opzet van 50 jaar Lelystad toonde eens te meer aan dat de bereidheid om zelf een bijdrage te leveren in onze stad groot is.

Als we terugkijken naar 2017 dan zie ik een positieve ontwikkeling. Ik denk dan aan de groei van de werkgelegenheid en de verkoop van bedrijventerreinen, aan de aantrekkende woningmarkt maar zeker ook aan de prestaties die geleverd zijn binnen het sociaal domein. Het is een bijzonder knappe prestatie dat zowel binnen de WMO als binnen de Jeugdzorg we er met elkaar in geslaagd zijn ons aan te passen aan de nieuwe situatie. Een andere manier van werken, hulp dicht bij mensen die dat nodig hebben en hulp waar dat nodig is, op maat. En dat met aanzienlijk minder geld. We mogen als Lelystad trots zijn op de mensen in het veld en aan het bed die deze prestatie leveren, maar ook op de mensen binnen onze gemeentelijke organisatie die deze ommekeer mogelijk hebben gemaakt en hebben ondersteund.

Dat betekent niet dat we er al zijn en er nooit iets mis gaat en we nu achterover kunnen leunen. We zijn nog niet klaar, nog lang niet! Er is nog veel te doen maar er is ook heel veel moois in Lelystad. Laten we ook dat met elkaar uitdragen! Om een andere Lelystedelinge te citeren: “Samen bereiken we meer….. in en voor Lelystad!”

In dat opzicht biedt dit nieuwe jaar weer volop kansen. Want ook 2018 is een jubileumjaar. Dit jaar vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu, er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen. De Afsluitdijk werd gemaakt, mijn pake (de vader van mijn vader) heeft daar nog aan meegewerkt. Dat ging in die tijd met een schepje en een emmertje. Nieuw land werd gevormd, waaronder Flevoland. De 100e verjaardag van de Zuiderzeewet wordt gevierd met diverse activiteiten en zet ook Lelystad opnieuw in de schijnwerpers.

Een ander onderwerp dat de gemoederen in Nederland ook in 2018 zal bezig houden is het luchtvaartdossier. Kabinet en Kamer hebben in 2015 op grond van goede argumenten besloten tot openstelling van Lelystad Airport en dat is goed voor de economie van Flevoland en de regio. En ontlast tegelijkertijd met name de regio Amsterdam. Lelystad Airport heeft binnen Flevoland dan ook een groot draagvlak bij de bevolking, circa 70% is positief. Vergelijkbare cijfers komen uit een enquête van dagblad De Stentor onder inwoners van Overijssel en Gelderland.

Sinds de zomer van 2017 waren vooral tegenstanders van openstelling van Lelystad Airport per april 2019 aan het woord, zij dringen bij de Haagse politiek aan op uitstel en soms op afstel. En op zich zijn er ook argumenten om niet voor te zijn. Argumenten van geluidsoverlast en luchtkwaliteit. En tegen zijn mag ook in dit land, dat is maar goed ook.

Maar voor zijn mag ook. Gelukkig ontstond er in de loop van december een genuanceerder beeld en lieten ook de voorstanders steeds steviger van zich horen. Zo waren er moties van de provincie Flevoland, de brief van de Metropoolregio Amsterdam en onze eigen raad, maar ook die hele stevige – nog doorlopende – actie uit ons bedrijfsleven (10.000 handtekening voor in één week!). En liet minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer en vervolgens ook in het debat dat in december over de luchthaven plaatsvond, weten dat zorgvuldigheid cruciaal is – en die mening ben ik natuurlijk ook toegedaan -, maar dat zij er vanuit gaat dat opening van de luchthaven in april 2019 nog altijd mogelijk is en zij zich voor honderd procent hiervoor zal inzetten.

Gelukkig, omdat een besluit tot uitstel om meerdere redenen voor Lelystad een slecht besluit zou zijn. In 2014 zijn de mogelijke regionale werkgelegenheidseffecten in kaart gebracht bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. In de fase 1 ontwikkeling (10.000 vliegtuigbewegingen) gaat het al om 400 FTE arbeidsplaatsen directe werkgelegenheid en 200 FTE indirecte werkgelegenheid. En dan heb ik het nog niet eens over de indirecte, niet luchthavengebonden, werkgelegenheid. Die is vele malen groter.

Het kan niet anders dan dat de nieuwe werkgelegenheid ook ten goede komt aan de inwoners van Lelystad en gemeenten in de omliggende en nabije regio’s. Uitstel betekent in elk geval dat de 400 FTE directe werkgelegenheid op korte termijn niet ingevuld wordt, maar ook dat bedrijven die nu aangeven interesse te hebben voor vestiging in Lelystad in verband met de luchthaven hun besluit zullen uitstellen of in het ergste geval zullen afstellen.

Om de werkgelegenheid lokaal ingevuld te krijgen wordt per 2018 door het ROC van Amsterdam het Samenwerking College Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) opgezet: met jaarlijks enkele honderden leerlingen. Ook deze ontwikkeling zal in dat geval vertraagd of afgeblazen worden. Om het maar niet te hebben over de al gedane investeringen die voorlopig onderbenut blijven.

Het zou daarnaast het beeld van de onbetrouwbare rijksoverheid richting Lelystad alleen maar versterken en een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de historie van het door de rijksoverheid niet of niet tijdig afmaken van grootschalige projecten in onze stad.

Het wordt de komende maanden nog spannend en we zullen ons blijven inzetten voor opening van Lelystad Airport in 2019 zoals onze gemeenteraad ons ook heeft opgeroepen.

Van belang is echter wel niet voor de feiten uit te lopen, eerst de uitkomsten van de onderzoeken af te wachten en ons te concentreren op de genoemde zorgvuldigheid in plaats van nu al allerlei uitspraken te doen. De komende maanden zal die duidelijkheid komen, zo heeft de minister aangegeven.

Maar er staat ons meer te doen in de komende jaren. Ook een aantal andere belangrijke ontwikkelingen vraagt veel aandacht.

Zoals de ontwikkeling van de Flevokust Haven, die als onderdeel van het internationale vervoer van goederen over water een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de industrie, handel en logistiek voor Lelystad. Met de oplevering van deze buitendijkse containeroverslaghaven en het aansluitende bedrijventerrein hebben we er weer – bijna letterlijk – een dijk van een vestigingslocatie bij in 2018.

En de ontwikkelingen in het Markermeer/IJsselmeer. Zoals de Marker Wadden. Elke keer als ik er kom – en ik ben in de bevoorrechte positie er al vaak te zijn geweest – ben ik onder de indruk. Verder valt te noemen de doorontwikkeling van Bataviahaven, Bataviastad en Batavialand, de ontwikkeling van de jachthavens, het Werkeiland en de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land. Allemaal goed voor de bovenregionale aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme.

Ook zal er in 2018 verder gewerkt worden aan ons stadshart, zo heb ik de eerste vergroeningsplannen gezien en het ziet er veelbelovend uit!

En ja. Lelystad is een stad met meerdere gezichten. Het is er op veel plekken goed wonen, leven, recreëren, maar het veiligheidsgevoel van inwoners is relatief laag, bleek uit een analyse, die werd uitgevoerd ten behoeve van het eind vorig jaar vastgestelde Veiligheidsplan.

Op traditionele onderwerpen zoals woninginbraak en autokraak is het beeld verhoudingsgewijs gunstig. Maar er zijn ook thema’s die er minder gunstig uitspringen, zoals sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten, jeugdoverlast en -problematiek en georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De komende jaren gaan we dan ook op die thema’s de aanpak intensiveren.

Ondermijning gaat over illegale criminele activiteiten waarbij de onderwereld gebruik maakt van diensten van de bovenwereld. Dit raakt niet alleen overheden en het bedrijfsleven, maar ook de veiligheid en leefbaarheid van de gehele samenleving.

Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Maar ondermijning kan ook in de wijken naar de oppervlakte komen in de vorm van intimidatie, geweld en machtsposities van bepaalde groepen of personen. Zo kunnen inwoners, u en ik, gevaar lopen in de buurt van hennepkwekerijen door bijvoorbeeld illegaal aftappen van stroom met een verhoogd risico op brand. Als budgetten van zorgcliënten worden weggesluisd door criminelen, dan lijdt de zorgcliënt daar onder omdat hij/zij minder zorg krijgt. Diep triest.

Daarom is het zo belangrijk dat we samen, de overheid, maar ook inwoners en bedrijven één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Als u zaken ziet die u niet vertrouwt, meld ze! De tijd dat we konden denken dat het iets was van Brabant en Limburg alleen, is echt voorbij.

Een totaal ander onderwerp. Lelystad kent kansen die vaak nog onderbelicht zijn en een aantal wil ik graag noemen.

Zo heeft Lelystad op agrarisch gebied -ook internationaal- een sterke basis voor agrofood, met name op het terrein van biologische landbouw. Net als de omliggende gemeenten overigens. Daarnaast vindt in Lelystad hoogwaardig veterinair onderzoek plaats, dat wordt uitgevoerd door het kennis- en opleidingsinstituut en de veldlaboratoria van de WUR (Universiteit van Wageningen). De voorzitter van Wageningen University and Research, Louise Fresco, noemde Lelystad de tweede campus van Wageningen tijdens de opening van de nieuwbouw van de WUR aan de Houtribweg. Deze sterke troeven mogen we wat mij betreft meer uitspelen.

Het is juist die combinatie van een sterke stedelijke structuur, het groen, blauw, de kust, buitengebied en landbouw, de centrale ligging én goede ontsluiting over land, water en volgend jaar ook door de lucht (ja ook door de lucht) die Lelystad zo kansrijk maakt. En wat maakt dat ik geloof in de toekomst van Lelystad, ook misschien wel juist voor mensen die het niet makkelijk hebben.

Tot slot, 2018 is natuurlijk het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het jaar waarin het college en de raad het stokje overdragen aan een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging. Inwoners van Lelystad van 18 jaar en ouder mogen op 21 maart naar de stembus. Maak gebruik van dat recht! En verdiep u vooral in de inhoud. Want al hebben politici soms de schijn tegen en is het beeld, ook dat wat in de media wordt geschetst, soms hardnekkig, politiek gaat echt veel verder dan een paar oneliners. Het gemeenteraadswerk verdient respect. Raadslid zijn is niet makkelijk, zeker niet in de huidige tijd, maar wel mooi.

En over respect gesproken. Dames en heren kandidaat raadsleden, ga respectvol met elkaar om, ook, misschien wel juist in verkiezingstijd. Laat zien waar de inhoudelijke verschillen zitten, zodat er echt te kiezen valt! Veel succes allemaal!