Griep en verkiezingskoorts

Ook ik ontkwam de afgelopen week niet aan het griepvirus. Als gevolg daarvan moest ik  een aantal afspraken afzeggen. Maar gelukkig knapte ik tegen het weekend weer wat op en was ik vrijdag in staat om de openbare zitting van het centraal stembureau voor te zitten. Dat is het moment waarop de kandidatenlijsten en lijstnummers voor de verkiezingen definitief zijn en de verkiezingskoorts echt los kan barsten.

Woensdag had ik een overleg van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) Brandweer. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de brandweer, veiligheidsregio’s en gemeenten. We bespraken diverse zaken op het gebied van brandweerzorg en personeelsbeleid.

Donderdag had ik een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van Jong Lelystad. Een nieuwe lokale partij, die 21 maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De rest van de dag moest ik helaas mijn afspraken afzeggen, vanwege koorts en andere griepverschijnselen.

Vrijdag voelde ik mij nog niet veel beter, maar ging ik ’s middags wel naar het stadhuis voor een bijeenkomst met vrijwilligers uit de Zuiderzeewijk. Ik wilde hen graag persoonlijk bedanken voor hun inzet tijdens de jaarwisseling. Zij hadden het initiatief genomen om gezamenlijk rondes door de wijk te maken en een oogje in het zeil te houden op oudejaarsdag en –nacht. Mede dankzij hun inzet was het een jaarwisseling zonder noemenswaardige incidenten of schade.

Ook was er die middag de openbare zitting van het centraal stembureau en mocht ik samen met de andere leden van het centraal stembureau de geldigheid van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen vaststellen en zelf de loting verrichten voor de lijstnummers 10 tot en met 14. Voor de partijen die eerder aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen stonden de nummers al vast op basis van het aantal behaalde zetels en aantal behaalde stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De loting was voor het toewijzen van lijsnummers aan de nieuwe partijen. In Lelystad doen deze keer dus 14 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb alle aanwezige kandidaat raadsleden bij de openbare zitting veel succes gewenst. En ik heb ze op het hart gedrukt om met respect voor elkaar en op inhoud ‘de strijd’ om de kiezer met elkaar aan te gaan.

Zaterdag deed ik rustig aan en nam ik de tijd om nog wat uit te zieken.

Zondag was ik voldoende opgeknapt om mij samen met Carolien op uitnodiging van collega Jack Mikkers van ‘s Hertogenbosch in het Oeteldonkse carnaval storten. We bezochten de mis, waren bij de aankomst van Prins Amadeiro op Oeteldonk Centraol en bekeken de intocht vanaf het bordes van het stadhuis. Wat een mooi feest!

Ook maandag vierden we carnaval. ’s Morgens gingen we met de Oetels op pad door ’s Hertogenbosch/Oeteldonk en ’s middags bezochten we Veghel, oftewel Kuusegat, waar we de traditionele Kuusemontag bijwoonden. Tussendoor werden natuurlijk de collegestukken gelezen en andere vergaderingen voorbereid.

En dinsdag was er zoals gebruikelijk college. Daarna had ik een interview voor RTL Nieuws over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport De dood als startpunt, dat we als Taskforce Lijkschouw onlangs aan de minister van Justitie en Veiligheid hebben aangeboden. Woensdagavond wordt het interview naar verwachting uitgezonden. (Ik hou een slag om de arm, omdat er vanwege de actualiteit nog wel eens onderwerpen moeten wijken.)

Ook ging ik die dag op bezoek bij mevrouw Dunker om haar te feliciteren met haar honderdste verjaardag, had ik een overleg op het provinciehuis over de rijksbijdragen voor Lelystad op grond van de Interdepartementale Commissie Lelystad (oftewel ICL) en maakte ik kennis met vertegenwoordigers van de partij Forum voor Ouderen, die dit jaar ook als nieuwe lokale partij meedoet aan de verkiezingen.

 

Cultuur en maatschappij

Deze week stond onder meer in het teken van cultuur en maatschappij. Zo mocht ik woensdag als juryvoorzitter vier goede presentaties bijwonen van de genomineerden voor de BNG Bank Erfgoedprijs voor gemeenten en bezocht ik vrijdag een conferentie over cultuur en gemeenten in culturele hoofdstad Leeuwarden. Ook was er deze week natuurlijk de sleuteloverdracht. Een carnavalstraditie die net als het carnaval zelf overigens, de gemoederen in de Lelystadse samenleving, in vergelijking met plaatsen in het zuiden van het land, niet zo bezighoudt. Maar binnen de Lelystadse carnavalsverenigingen leeft het carnaval wel degelijk.

Woensdag had ik een hernieuwde kennismaking met Ina de Bruin. Zij is hoofd van de afdeling Verkenning en Planvorming bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland en was eerder, in de tijd dat ik daar wethouder was, hoofd Ruimtelijke Ordening in de gemeente Deventer. Op dit moment houdt zij zich onder andere bezig met de A6 verbreding en de Houtribdijk. Twee belangrijke projecten voor Lelystad.

Ook had ik die dag een bijeenkomst van het BNG Cultuurfonds. Ik ben juryvoorzitter voor de BNG Bank Erfgoedprijs, een van de cultuurprijzen die het fonds jaarlijks toekent. De prijs is bedoeld om gemeenten te stimuleren om materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk. Dit jaar dingen Deventer, Leiden, Tilburg en Zaanstad mee naar de BNG Bank Erfgoedprijs. Zij hielden vier uitstekende presentaties. 29 maart 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt.

‘s Avonds hadden wethouder Fackeldey en ik een afspraak met Albert Dominicus en Noud Hendriks, twee ondernemers uit Brabant. Zij zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de luchthaven en kwamen hier op bezoek om zich nader te laten informeren.

Donderdag overhandigde ik samen met een aantal commissieleden het rapport ‘De dood als startpunt’ van de Taskforce Lijkschouw aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De taskforce, waarvan ik voorzitter was, heeft zich in opdracht van het ministerie gebogen over het functioneren van de keten van lijkschouw. Het rapport met de bevindingen van dat onderzoek wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.

Vrijdag was ik in Leeuwarden voor de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten.

De organisatie van deze conferentie was in handen van Kunsten ’92, een landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Vertegenwoordigers van gemeenten en de cultuursector gingen met elkaar in gesprek over de betekenis van kunst en cultuur voor de maatschappij. Centraal daarbij stond de vraag hoe je kunst en cultuur in kunt zetten als middel om maatschappelijke vraagstukken te helpen beantwoorden en de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren te halen. Ik was zelf een van de sprekers.

Het weekend bracht ik door met veel leeswerk.

Maandag was zoals altijd een dag met veel interne overleggen. Daarnaast had ik een kennismakingsgesprek met de ‘nieuwe’ politieke partij Lelystads Belang. Zij deden eerder mee aan lokale verkiezingen, maar zaten de afgelopen periode niet in de raad.

Die middag bezocht minister Cora van Nieuwenhuizen Lelystad Airport om in gesprek te gaan met de regio over de kansen en bedreigingen van Lelystad Airport.

En maandagavond was de sleuteloverdracht Lelystad-Knarregat. Samen met wethouder Fackeldey en in aanwezigheid van onder anderen page Lieske Moermond, jeugdprinses Lisa Wijnands en adjudant Senna Disselköter van carnavalsvereniging De Oostvaarders mocht ik de sleutel overdragen aan prins Neptunus de 46ste. Lelystad is weer voor even Knarregat.

Dinsdag was er college. Op de agenda stond deze keer onder andere een rondleiding in eigen huis; We namen een kijkje op de werkvloer bij de afdeling dienstverlening. Medewerkers vertelden ons daar over veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun klantcontacten, bijvoorbeeld met het oog op klantgerichtheid en in relatie tot de wet op de privacy.

‘s Middags was er een besloten zitting van het centraal stembureau, waarna de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ter inzage werden gelegd. De lijsten liggen ter inzage bij de Stadswinkel tot vrijdag 9 februari, 16:00 uur. Dan vindt een openbare zitting plaats en beslist het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het nummeren van de kandidatenlijsten. De geldige kandidatenlijsten en lijstnummering worden vrijdag na de openbare zitting gepubliceerd.