Verwelkomen en afscheid nemen

Het was weer een gevarieerde week, waarin ik onder meer zo’n twintig nieuwe gemeenteambtenaren bij het afnemen van de eed en belofte mocht verwelkomen en ik de laatste vergadering voorzat van de huidige gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen was dat opnieuw een moment van alvast weer een beetje afscheid nemen. Van sommige raadsleden is bekend dat zij ervoor hebben gekozen om na deze raadsperiode niet terug te keren in de raad. Natuurlijk gaan wij van hen, op een ander moment, nog passend afscheid nemen. Voor anderen bepaalt de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, die volgende week woensdag plaatsvinden, of zij terugkomen of niet.

Woensdag was er een vergadering van de SAMIJ, waarvan ik voorzitter ben. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is opgericht om een goed functionerende incidentbestrijding in het IJsselmeergebied (dat bestaat uit het IJssel- en Markermeer, het IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren) te borgen. Elke bij de SAMIJ betrokken partij heeft daarin zijn eigen rol en taak; de veiligheidsregio’s, waterschappen, Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie. Deze keer bespraken we in SAMIJ verband onder andere het incidentenbestrijdingsplan 2018 en het meerjarenplan ‘Opleiden, trainen en oefenen’.

Ook ging ik woensdag bij onze oudste inwoonster op bezoek, om haar te feliciteren met haar verjaardag. 103 jaar oud is zij nu.

Donderdag ging ik samen met wethouder Fackeldey op bezoek bij de Breemhaar Groep. De Breemhaar Groep bestaat uit 3 holdings, KMM Groep, MAC3PARK en PITTELOO Capital. Tezamen hebben zij circa duizend medewerkers en meer dan vijfendertig bedrijven. De KMM Groep (Kennis, Marketing en Media Groep) is een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep die onder de labels Karmac, IVIO, Metafoor en Prosu actief is op het gebied van kennisoverdracht en informatiebeheer voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven. MAC3PARK is een vooraanstaande speler op het gebied van vastgoed in Flevoland en verhuurt circa 150.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimten. PITTELOO Capital is een investeringsfonds dat belegt in een twintigtal bedrijven die gerelateerd zijn aan de KMM groep of MAC3PARK. Het was interessant om te horen en zien op welke terreinen de Breemhaar Groep actief is. Een mooi bedrijf van Flevolandse bodem.

Donderdagmiddag mocht ik bij zo’n twintig nieuwe medewerkers van gemeente Lelystad de eed of belofte afnemen. Met het afleggen van de eed of belofte verklaren medewerkers zich te houden aan de voor gemeente Lelystad geldende gedragsregels. Deze gedragsregels zijn ontwikkeld om de integriteit van ambtenaren zo veel mogelijk te borgen.

Daarna was ik aanwezig bij een goed bezochte Citymarketing Live bijeenkomst in het stadhuis van Lelystad. Op het programma stonden een lezing van professor Pieter Tordoir over de economische positie van Lelystad en welke kansen er voor Lelystad zijn om te benutten en een presentatie van wethouder Fackeldey over het ‘framen’ van Lelystad, oftewel hoe wapen je je onder meer tegen hardnekkige beelden die voortborduren op het negatieve imago dat in de jaren ’80 ontstond en hoe kun je die weerleggen. Michel Buhrs van Bureau Buhrs lichtte toe hoe ondernemers kunnen bijdragen aan en profiteren van citymarketingactiviteiten. En tussendoor was er een leuke quiz, bedoeld om de algemene citymarketing kennis van de aanwezigen te testen. Het was een leuke en inspirerende bijeenkomst.

Vrijdag gingen we als college van burgemeester en wethouders van Lelystad aan de slag in het kader van NLdoet. In het Bultpark in Lelystad mochten wij ons ontfermen over het beitsen van hout en het knotten van wilgen. Dat was erg leuk om te doen. Met elkaar bezig zijn voor een goed doel geeft een goed gevoel. We troffen het met het weer, want het was die dag heerlijk zonnig! En het Bultpark is sowieso een bezoekje waard.

Zaterdag was ik op uitnodiging van de heer Lips, directeur van Libéma, de bedrijvengroep die ook eigenaar is van het Lelystadse Aviodrome, aanwezig bij Indoor Brabant 2018. Dat is een groots paardensportevenement, waaraan jaarlijks de nationale en internationale top van dressuur- en springruiters meedoet. Naast mooie wedstrijden, zag ik daar uiteraard ook weer veel bekenden uit het Brabantse.

Maandag had ik, zoals altijd, veel interne overleggen.

Dinsdag was er een college vergadering. Daarna had ik een overleg van de stuurgroep Lelystad Airport. In deze stuurgroep hebben we het over aan de luchthaven gerelateerde veiligheidszaken. En ’s avonds vond de laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode plaats. Het was nog een aardig volle raadsagenda deze keer, waarin besluiten werden genomen over onder andere wijzigingen in de APV, het ontwerp voor de nieuwbouw van het scholencomplex voor voortgezet onderwijs, de gezamenlijke werkagenda 2018 van de gemeente Lelystad, lokale onderwijsbesturen en andere bij het Lelystadse onderwijs betrokken partners, oftewel Lokaal Educatieve Agenda (LEA), en de globale plannen (ruimtelijke enveloppe) voor het te realiseren Theaterkwartier in het Stadshart.

Kort na middernacht sloot ik de vergadering.

Komende woensdag, 21 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarna wordt duidelijk welke partijen een plek krijgen in de nieuwe raad. Op 21 maart hopen we op de verkiezingsavond, die vanaf 21.00 uur in het stadhuis plaatsvindt, in de loop van de avond al een voorlopige uitslag te kunnen presenteren. Op vrijdag 23 maart wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt. Het spreekt voor zich dat de verkiezingsavond voor iedereen toegankelijk is. U bent van harte welkom!

 

 

 

Advertenties