Herdenken en in gesprek gaan (en blijven)

Vorige week stonden we tijdens de Nationale Herdenking met elkaar stil bij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De herdenking in het Stadspark was, zoals altijd, indrukwekkend. De herdenking op 4 mei is enorm belangrijk. Het is belangrijk dat wij doorgaan met elkaar generatie op generatie over te brengen wat er gebeurd is. Zodat wij, en de generaties na ons, leren van de herinneringen aan wat sommigen van ons, onze ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootouders is aangedaan. Net zo belangrijk is het ook, dat wij in gesprek blijven met elkaar en dat meningsverschillen en conflicten niet met de vuist worden beslecht maar met een open en eerlijk gesprek. Zo vinden ook de mediators, met wie ik afgelopen week sprak en die in Lelystad aan de slag gaan met Het Nationale Gesprek. Meer daarover lees je in dit weekverslag.

Woensdag werd ik geïnterviewd door Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur. Zij gaat de komende tijd de Lelystadse gemeenteraad volgen en zal daar regelmatig verslag van doen. Ik mocht de aftrap doen voor de serie interviews en mijn kijk geven op de verkiezingsuitslag en de mogelijke effecten van een breed samengestelde raad (Lelystad heeft 14 partijen in de raad) op efficiënt bestuur. Mijn ervaring is dat het inderdaad meer tijd kost om alle partijen aan het woord te laten, maar tegelijkertijd zie je ook meer dwarsverbanden ontstaan en is een coalitie- of raadsprogramma daardoor niet altijd meer in beton gegoten. Publicatie van het interview is voorzien op 25 mei.

Ook had ik woensdag een afspraak met Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Op de luchthaven praatte ik hem onder andere bij over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport, maar ook tal van andere onderwerpen kwamen aan bod.

In het stadhuis sprak ik met mediator Berry van Elst over Het Nationale Gesprek. Het Nationale Gesprek is een initiatief van onafhankelijke professionele mediators. Zij zijn dit initiatief gestart om bij te dragen aan een samenleving waarin, zoals de initiatiefnemers stellen “conflicten en botsingen niet met scheldpartijen, de vuist of de knuppel (of erger) worden beslecht, maar met een eerlijk, open, misschien stevig gesprek”. Het concept is eenvoudig; mensen uit dezelfde wijk die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten, worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Zij worden daarbij begeleid door twee mediators. In verschillende gemeenten hebben dergelijke gesprekken al plaatsgevonden of zijn dergelijke gesprekken in voorbereiding. Ook in Lelystad gaan we met Het Nationale Gesprek beginnen. Binnenkort dus meer daarover.

Daarna had ik nog een overleg met onder anderen medewerkers van Justitie en Veiligheid over de veiligheid van Lelystad Airport. En ‘s avonds was er een etentje van het comité van aanbeveling van de Nationale Oldtimerdag, die op zondag 17 juni weer plaatsvindt aan de Lelystadse kust.

Donderdag waren er veel interne overleggen en ging ik op bezoek bij de heer en mevrouw Ten Have. Zij vierden die dag hun 60-jarige huwelijk.

Vrijdag was het 4 mei en was ik een van de sprekers bij de herdenkingsbijeenkomst in het Stadspark. Het thema van de herdenking was dit jaar: verzet. De voorzitter van het 4 en 5 mei comité, Tony Merkelbach sprak over verzet in verleden en heden, Rabbi Moshe Stiefel sprak de Jizkor uit en stadsdichter Thomas Gerla droeg een mooi gedicht voor. Zelf sprak ik over het eerste grote verzet in de oorlog, de Februaristaking. Over verraad en verzet in Makkum, het verhaal van de familie van mijn vader. En over de geschiedenis van burgemeester Verheijen uit Erp, die in de oorlog voor zeer complexe keuzes kwam te staan. Met als rode draad de vraag: “Wat zou jij doen?” De muziek was prachtig en de rol van veteranen en de scouting was erg waardevol. Complimenten aan het comité voor de organisatie.

Zaterdag 5 mei mocht ik samen met Tony Merkelbach de lopers van AV Spirit en Stichting Sport en Integratie Lelystad met het bevrijdingsvuur uit Wageningen verwelkomen. Samen met Tony mocht ik vervolgens het bevrijdingsvuur in de speciaal daarvoor geplaatste schaal aansteken.

Op zondag bezocht ik de open dag van de Turkse moskee in Lelystad. Dat leverde leuke ontmoetingen en gesprekken op met een gemêleerd gezelschap.

Maandag had ik zoals gewoonlijk veel interne overleggen en mocht ik ’s middags, samen met vertegenwoordigers van de Ondernemers Coöperatie Larserpoort, Politie Midden-Nederland en Brandweer Flevoland, mijn handtekening zetten onder de vernieuwde afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid op bedrijventerrein Larserpoort. Sinds 2011 wordt er door de betrokken partijen samengewerkt aan de veiligheid op het bedrijventerrein. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B). In de afgelopen maanden heeft hercertificering plaatsgevonden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Larserpoort. De audit is goed verlopen en het certificaat is weer behaald.

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat daarbij centraal. De samenwerkende partners op bedrijventerrein Larserpoort hebben de afgelopen jaren goede ervaringen met het KVO-B opgedaan. Het KVO-B Larserpoort geldt dan ook als een landelijk voorbeeld en heeft ook lokaal navolging gekregen. Zo is er sinds 2017 een KVO Stadshart en zijn er onlangs trajecten gestart voor het behalen van een KVO-B Noordersluis en KVO Lelycentre.

Na de bijeenkomst op Larserpoort ging ik naar het provinciehuis, waar ik een gesprek had met de Commissaris van de Koning.

Dinsdag was er een collegevergadering en had ik s ’middags diverse besprekingen, waaronder een voorbespreking van de integriteitstraining van de raad.

Lintjesregen, Oranjegebak en Reddingbootdag

Het was weer een week vol feestelijkheden met Koninklijke onderscheidingen, een gezellige Koningsdag met Oranjegebak voor de inwoners van de woonzorgcentra in Lelystad en activiteiten op en rond het KNRM station vanwege de Landelijke Reddingbootdag.

Woensdag had ik onder andere een overleg over brandweerzaken en ging ik ’s avonds op pad om tien Lelystedelingen te verrassen met de mededeling dat zij de volgende dag een Koninklijke onderscheiding zouden krijgen.

Donderdag was het de dag van de Lintjesregen. De dag waarop ik de inwoners die een Koninklijke onderscheiding krijgen, mag toespreken en bij hen namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander de decoraties mag opspelden. Ik vind dat een van de mooiste dagen van het jaar.

In het Agoratheater stond de tien decorandi een feestelijke ontvangst met familie en bekenden te wachten. Mevrouw G.A. Bij de Vaate-Dingemans, mevrouw D. Ebbens-Lalkens, de heer F.H. van Hulst, mevrouw H.J.S. Koelman-Klaus, de heer P.A. Kremer, mevrouw P. Kunst-Sijmons, de heer T. Lansink en mevrouw L.K. Mur-Griffioen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer J.B.A. Kipp en mevrouw D.M.A.P. de Kruijk-Houwing werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij hebben zich allemaal op een bijzondere wijze ingezet voor de samenleving door een uitzonderlijke prestatie te leveren of door zich jarenlang in te zetten voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of voor mensen die hulp nodig hebben. Het zijn dan ook Lelystedelingen om trots op te zijn!

’s Avonds was er een bijeenkomst van het Oranjecomité Lelystad, waarbij ook alle gedecoreerden uitgenodigd waren. En daarna maakte ik nog een rondje door het stadshart, waar het gezellig druk was en de vrijmarkt al in volle gang was.

Vrijdag was het Koningsdag en mocht ik samen met de voorzitter van het Oranjecomité Lelystad, Carel Lujting Maten, namens het comité gebak uitdelen aan de bewoners van woonzorgcentrum De Hoven. Jaarlijks trakteert het Oranjecomité Lelystad de inwoners van de woonzorgcentra in Lelystad op Koningsdag op gebak. Een mooie en vooral ook feestelijke traditie!

Zaterdag was het de Landelijke Reddingbootdag. De jaarlijkse dag waarop de KNRM haar deuren opent voor haar donateurs en andere bezoekers om een kijkje te nemen in de keuken van de Redding Maatschappij. Ook het station Lelystad deed mee. In Lelystad kon men onder andere een kijkje nemen in boothuis Jan de Braal en meevaren op de reddingboot ‘Bert en Anneke Knape’. Ook waren er spectaculaire demonstraties van de reddingboot. Het boothuis en de boot zijn vernoemd naar hun donateurs. Donateurs zijn heel belangrijk voor de KNRM. Zonder hun bijdragen én de inzet van zo’n 1300 vrijwilligers in Nederland, kan het reddingswerk niet bestaan.

Vanaf zondag had ik een vrijwel lege agenda. Er was zelfs geen collegevergadering. Ik heb slechts mijn email gelezen, diverse stukken gelezen en komende vergaderingen voorbereid.