Over grenzen, de noodzaak van klimaatadaptatie en de burgemeester als sheriff

Gisteren, op de eerste dag van de jaarconferentie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kwamen onder andere de in de kop genoemde zaken aan de orde. Verder ging het de afgelopen week weer veel over veiligheid en samenwerking. Én kwam in een bijzondere voorstelling aan de Zilverparkkade de geschiedenis van onze stad voorbij.

Woensdag was ik in Baarn voor een overleg van de Taskforce GOC (Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit); het overleg tussen een aantal burgemeesters uit de regio Midden-Nederland, vertegenwoordigers van het OM en de Belastingdienst, waarin we ons buigen over de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

En, ’s middags, vond in Amsterdam de eerste editie van State of the Region plaats. Een bijeenkomst voor kernspelers uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die voortaan jaarlijks plaatsvindt. Centraal stond de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere betrokken partijen in de MRA. In verschillende deelprogramma’s werd onder meer de visie op de toekomstige Metropoolregio Amsterdam besproken, hoe de regio er nu voor staat en welke uitdagingen en mogelijkheden er zijn om die visie gezamenlijk te realiseren.

Donderdagochtend had ik diverse overleggen op het stadhuis, waaronder een overleg van de Districtelijke Integrale Stuurgroep, die zich op de schaal van Flevoland bezighoudt met de integrale aanpak van specifieke gevallen van (ondermijnende) criminaliteit.

’s Middags was ik in Den Haag, waar op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een overleg van de Stuurgroep Lelystad Airport plaatsvond.

En ’s avonds woonde ik in Lelystad de generale repetitie bij van de voorstelling Zilte zee, zoete dromen. Een erg mooie voorstelling over de geschiedenis van Lelystad, verbeeld, verteld en gezongen door vele Lelystedelingen, jong en oud. Met onder anderen Cornelis Lely die van zijn sokkel was gekomen en de record raadsvergadering van twee minuten van burgemeester Hans Gruijters. Drie avonden lang was de voorstelling, een initiatief van Lelykracht, te zien aan de Zilverparkkade.

Vrijdag bezocht ik de Johannes Postkazerne in Havelte (Drenthe), waar de VIP-dag van de 43 Gemechaniseerde Brigade van de Landmacht (43 Mechbrig) plaatsvond. Een boeiende bijeenkomst die in het teken stond van Nationale Veiligheid en samenwerking tussen (civiele) veiligheidspartners en militairen.

De 43 Gemechaniseerde Brigade is een zelfstandige gevechtseenheid binnen de Koninklijke Landmacht. Het grootste gedeelte is gelegerd op de kazerne in Havelte. De brigade is, naast internationale missies, inzetbaar op nationaal niveau bij crisissituaties in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

In het weekend was er tijd voor privézaken en het lezen van stukken.

Maandag had ik, zoals gebruikelijk, diverse interne overleggen en ging ik ’s middags naar Maastricht voor het jaarcongres van de VNG. Een jaarlijks treffen van bestuurders van Nederlandse gemeenten, waar niet alleen veel formeel wordt besproken en besloten (zoals tijdens de algemene ledenvergadering, een vast onderdeel van het jaarcongres), maar waar ook veel in de wandelgangen wordt uitgewisseld, afgestemd en genetwerkt.

Het thema van dit jaarcongres was: Over Grenzen. Dit thema werd op verschillende manieren belicht, maar spitste zich met name toe op grensoverschrijdende samenwerkingen die nodig zijn binnen en tussen gemeenten, tussen overheden, tussen vakdisciplines, met andere landen, met ondernemers, met maatschappelijke instellingen en natuurlijk met inwoners. Bijvoorbeeld om ons voor te bereiden op klimaatveranderingen. Zowel Deltacommissaris Wim Kuijken als klimaatjournaliste Bernice Notenboom benadrukten in hun lezing op de openingsdag hoe belangrijk dit is. Maar het ging ook over letterlijke grenzen. Zo hield schrijver Tommy Wieringa ons, in zijn beschouwing op het thema, voor dat grensperikelen, zoals smokkel en andere illegale en grensoverschrijdende activiteiten, vragen om een specifiek burgemeestersprofiel (type sheriff) in grensgemeenten.

 

Jubilea en jubilarissen

De afgelopen week stond veelvuldig in het teken van jubilea, met natuurlijk tal van activiteiten in het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet, maar ook twee leuke bezoeken aan Lelystadse echtparen die hun diamanten huwelijk vierden.

Woensdag had ik diverse overleggen op het stadhuis, waaronder een overleg van de Werkgroep Lokale Rekenkamers. Deze werkgroep, waarvan ik voorzitter ben, doet onderzoek naar de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek voor gemeenteraden. Ook ging ik woensdag op bezoek bij het echtpaar Hulleman-Dikken, om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

Donderdagochtend was ik aanwezig bij het congres ‘Nederland over 100 jaar’, dat ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet plaatsvond in Museum Batavialand. Sprekers waren onder anderen Deltacommissaris, Wim Kuijken, directeur kennis en advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Arjan de Zeeuw en minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Zij plaatste die ochtend symbolisch, precies 100 jaar na publicatie van de Zuiderzeewet in de Staatscourant (op 14 juni 1918), haar handtekening onder het Peilbesluit IJsselmeergebied. In het nieuwe peilbesluit is het vaste zomerpeil vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil van het Markermeer en IJsselmeer mag fluctueren. Hiermee wordt het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied losgelaten en kan worden ingespeeld op klimaatverandering en kan de zoetwatervoorziening beter worden gegarandeerd. Zo kan bijvoorbeeld in een periode van droogte, een buffervoorraad de regio voorzien van voldoende zoet water.

Na het congres bezocht ik het echtpaar Polderman- Wiertz om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

Vervolgens vonden op het stadhuis gesprekken plaats met de nieuwe wethouders Nelly den Os en Peter Schot, om nader kennis te maken.

Donderdagmiddag mochten we Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix ontvangen in Lelystad in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. De prinses nam aan het roer van De Groene Draeck de vlootschouw af in de Batavia Haven en luidde daarmee tevens de start van de Zuiderzee Havendagen in. Ik was samen met de commissaris van de Koning Leen Verbeek, gedeputeerde Michiel Rijsberman en kamerheer Bart Fokkens te gast aan boord van de Groene Draeck. Een bijzondere ervaring. En ondanks het slechte weer was het een mooie middag.

Vrijdag was er in Den Haag een bijeenkomst van het BNG Cultuurfonds. En ’s avonds mocht ik, terug in Lelystad, het tweedaagse muziekfestival Jordaan in de Polder openen. Het was weer een fantastisch feest en top georganiseerd door Dennis Focke en Guido Botter, met dank aan de vele vrijwilligers, sponsoren en artiesten.

Zaterdag mocht ik de opening verrichten van de expositie van de Flevowand. De Flevowand is een kleed van zestig meter met geborduurde historische scènes, die de geschiedenis verbeelden van de Zuiderzee vanaf de IJstijd tot de 21ste eeuw. Veertigduizend zoek-, ontwerp- en borduururen zitten in de Flevowand. Veertien jaar is er onafgebroken gewerkt door gemiddeld 25 borduursters uit Biddinghuizen. Prinses Beatrix was donderdag in Biddinghuizen aanwezig bij de onthulling van de Flevowand en voltooide het tapijt door er een gouden naald in te hangen. Batavialand heeft de Flevowand nu in bruikleen voor een periode van drie jaar. De Flevowand wordt tentoongesteld in een vitrine in de centrale hal van het museum. De borduursters, die aan het wand hebben gewerkt, waren zaterdag aanwezig om het publiek langs het wandkleed rond te leiden. Ik was erg onder de indruk en heb ze gecomplimenteerd met het prachtige resultaat.

Zondag vond aan de Lelystadse kust de Nationale Oldtimerdag plaats. Aan deze 34e editie van de Nationale Oldtimerdag deed een recordaantal van maar liefst 442 deelnemers mee. En ook dit jaar had de organisatie van de Nationale Oldtimerdag de handen ineengeslagen met de Nationale Historische Reddingbootdag van de KNRM. Naast een grote verscheidenheid aan oldtimer automobielen op de kade, was er in de haven ook een keur aan varend erfgoed te zien. De Nationale Oldtimerdag bracht, als vanouds, veel publiek op de been. Het was gezellig druk en het was leuk om te zien hoe het publiek, jong en oud, zichtbaar genoot van al het rijdend en varend erfgoed.

Maandag en dinsdag ten slotte, waren we met het nieuwe college ‘op de hei’ om elkaar beter te leren kennen, verwachtingen met elkaar te delen en bespraken we de koers voor de komende jaren.

Afscheid nemen en verwelkomen

Het was opnieuw een bewogen week die voor een belangrijk deel in het teken stond van afscheid nemen en verwelkomen.

Woensdag ging ik op bezoek bij het echtpaar Harkema, om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk. Daarna ging ik naar Den Haag voor een overleg van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is een nationaal instituut dat gevraagd en ongevraagd onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd onderzoek verricht, met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. Ook had ik een vergadering in de Tweede Kamer. Op de agenda stonden Binnenlandse Zaken-aangelegenheden als ondermijning, de wet op de privacy en koninkrijkszaken.

Donderdag had ik een oefening van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT heeft de leiding wanneer zich een ramp voordoet die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. In het RBT hebben onder andere de burgemeesters van de betrokken gemeenten en, afhankelijk van de situatie, de hoofdofficieren van justitie, politie, brandweer, geneeskundige dienst en gemeente en de dijkgraaf zitting. Het RBT wordt voorgezeten door de voorzitter van de Veiligheidsregio (in Flevoland is dat de burgmeester van Almere, zelf ben ik plaatsvervangend voorzitter) en neemt beslissingen over operationele dilemma’s. Gelukkig komt het in de praktijk zeer zelden voor dat een RBT bijeen moet komen, maar het is goed dat dit in veiligheidsregio-verband regelmatig wordt geoefend.

’s Middags mocht ik op uitnodiging van Arno Brok, de Commissaris van de Koning (CdK) van Friesland, samen CdK van Flevoland, Leen Verbeek en collega Pieter van Maaren van Urk, een vaartocht maken over de Friese wateren op statenjacht Friso van Friesland. We hebben genoten van het mooie weer (met helaas wel wat weinig wind) en de gastvrije ontvangst.

Vrijdag had ik opnieuw een vergadering in Den Haag.

Zaterdag vond in het stadhuis de Lelystadse Veteranendag plaats. Jaarlijks mag ik, namens de Lelystadse gemeenschap, onze veteranen in het zonnetje zetten een ze bedanken voor hun inzet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld. Op zaterdag 30 juni vindt in Den Haag de landelijke Veteranendag plaats. Dat is de dag waarop heel Nederland haar veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Ook was ik zaterdag bij de halve finale van de jeugdbrandweerwedstrijden, die hier in Lelystad plaatsvond. Bij de jeugdbrandweer maken jongeren spelenderwijs kennis met het brandweervak en worden zij zich meer bewust van brandveilig leven. Ook in Lelystad hebben wij uiteraard een jeugdbrandweer. In Nederland zijn circa 145 jeugdkorpsen. De stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) organiseert door het hele land wedstrijden tussen deze korpsen. In deze wedstrijden moeten de ploegen een geënsceneerde brand -en andere scenario’s waarbij de brandweer in actie komt- als beste en als snelste proberen te bestrijden. Zij worden daarbij beoordeeld door een professionele jury. Helaas zat er geen regionaal team in de halve finale. Maar alle deelnemers aan de jeugdbrandweerteams in heel Nederland zijn sowieso stuk voor stuk toppers!

Maandag had ik de gebruikelijke interne overleggen en was ook de uitvaart van Cok Homan (vorige week stond ik in mijn blog al even stil bij zijn overlijden). Ik sprak daar op verzoek van de familie namens de gemeente. Cok was maar liefst 26 jaar raadslid in Lelystad en ik stond in mijn toespraak vooral stil bij zijn betekenis voor de stad en de politiek in Lelystad.

Eind van de middag brachten we als (oud-)college in het kader van ons afscheid een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam en sloten wij onze vier jaar samenwerking af met een etentje.

Dinsdagochtend was er natuurlijk nog wel college, voor de laatste keer in de oude setting, en dinsdagavond was er raad. Daar werd onder andere in een tweede termijn gesproken over het Raadsprogramma 2018-2022, dat met 9 amendementen en 1 motie werd vastgesteld met steun van 10 van 14 partijen. Vervolgens werd het nieuwe college geïnstalleerd, dat nu bestaat uit de wethouders Janneke Sparreboom (VVD), Ed Rentenaar (InwonersPartij), Nelly den Os (PvdA), Elly van Wageningen (Christen Unie), Peter Schot (D’66) en John van den Heuvel (SP). En werden drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd: Bart Schopman (VVD), Rob Bos (PvdA) en Jarno Volmer (Christen Unie).

Bij deze nogmaals mijn felicitaties aan de nieuwe wethouders en raadsleden. Ik wens hen allen veel succes in hun rol als bestuurder van onze stad en verheug mij op de (met sommigen hernieuwde) samenwerking!

Een bewogen week

De afgelopen week van woensdag tot woensdag eindigde met het droevige bericht, dat op dinsdag 5 juni raadslid Cok Homan is overleden. Cok Homan keerde recent terug in de raad, nadat zijn partij, de PVV, nieuwkomer in Lelystad, drie zetels wist te behalen. Al vanaf de jaren tachtig was hij lokaal politiek actief en tot 2014 zat hij meerdere periodes in de raad. Ondanks zijn ziekte, was hij optimistisch over zijn terugkeer in de lokale politiek. Helaas was dit maar van korte duur. Wij zullen een zeer bevlogen raadslid moeten missen. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, familie en vrienden van Cok Homan, ik wens hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Woensdag was er een bestuursconferentie van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechstreek. Tijdens deze conferentie werd besproken hoe we in de toekomst wellicht nog meer samen kunnen werken. Aansluitend bespraken we in Veiligheidsregio Flevoland-verband Flevolandse aangelegenheden.

Ook was het de dag van de belevingsvlucht, die plaatsvond in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een Boeing 737 vloog de toekomstige aanvliegroutes van Lelystad Airport om een indicatie te geven van het geluid dat daarmee gepaard gaat. Ik heb de vlucht natuurlijk met belangstelling gevolgd.

De volgende dag was er een bijeenkomst van de stuurgroep Deltaprogramma. We spraken over ruimtelijke adaptatie en de inzet die gemeenten en waterschappen plegen om ons land ook voor de toekomst ‘klimaatbestendig’ te maken en in te spelen op de vele regenbuien en periodes van droogte. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Water hebben wij het Rijk opgeroepen om daar samen met ons de schouders onder te zetten.

Ik stop overigens als voorzitter van de VNG-commissie Water, omdat deze ophoudt te bestaan. Maar ik ben door de Deltacommissaris gevraagd om vice-voorzitter te worden van de stuurgroep Ruimtelijke adaptatie en blijf in die hoedanigheid (en uiteraard ook vanuit mijn interesse) dus wel betrokken bij het Deltaprogramma.

Vrijdag was ik met het burgemeestersklasje 2009/2010 op pad. Het burgemeestersklasje is voor beginnende burgemeesters, maar wij spreken nog jaarlijks met elkaar af. Dat levert altijd weer leuke bezoeken op aan elkaars stad en een prettige uitwisseling van ervaringen. Dit jaar was ik de ontvangende partij en leidde ik mijn ambtgenoten rond door Lelystad. Het was een gezellig en ook weer nuttig weerzien.

Zaterdag mocht ik het ‘landmark’ Hollandse Hout openen. Bij de ingang van de Hollandse Hout stond voorheen een houten landmark, maar die was na vijftien jaar vergaan. Op initiatief van wijkbewoners en met medewerking van gemeente Lelystad wordt de entree van de Hollandse Hout nu gemarkeerd door een stenen muur met de tekst Hollandse Hout. Bewoners van de Hollandse Hout, de heren Euvermans en Fellinga, dienden voor dit initiatief bij de motiemarkt een motie in, die door de gemeenteraad werd aangenomen. Een mooi voorbeeld van waar een bewonersinitiatief, de samenwerking van bewoners onderling én met de gemeente, in dit geval met steun van de raad vanuit de motiemarkt, toe kan leiden.

Zondag vierde ik mijn verjaardag en werd ik overspoeld met felicitaties, waarvoor ook hier nogmaals dank!

Maandag waren er zoals gebruikelijk voornamelijk interne overleggen en sprak ik daarnaast met collega Franc Weerwind en het management team van de brandweer Flevoland. Onderwerp van gesprek was de opvolging van regionaal commandant van de brandweer, Gerrit Spruit, die aangegeven heeft zijn functie te willen neerleggen.

En maandag vond ook de startbijeenkomst plaats van Lelystad Next Level. Namens de gemeente mocht ik samen met gedeputeerde Jan Nico Appelman (namens provincie Flevoland) en directeur- generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen tussen gemeente, provincie en Rijk voor het traject Lelystad Next Level. Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad. Het door de gemeente genomen initiatief voor Lelystad Next Level komt voort uit het onderzoek naar de jaarlijkse ICL-bijdrage. Lelystad krijgt deze bijdrage van het Rijk voor beheer en onderhoud van de stad. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Lelystad vooralsnog niet zonder een extra bijdrage kan en dat de focus niet alleen zou moeten liggen op beheer en onderhoud, maar ook op versterking van de sociale en economische structuur van de stad. Met als ambitie de stad sterker te maken en (verdere) afbouw van de ICL bijdrage, zodat Lelystad op den duur financieel zelfstandig kan zijn. Bij de start van de (pers)bijeenkomst heb ik overigens aangegeven dat een en ander wel onder voorbehoud is van goedkeuring door de gemeenteraad.

Dinsdag was er college en een overleg van de lokale driehoek (die bestaat uit de burgemeester, de officier van Justitie en de eenheidschef van de politie). Ook had ik een overleg met Cees Okkerse, als vertegenwoordiger van de regionale advocatuur, hoofdofficier Jet Hoogendijk, namens het Openbaar Ministerie en Julia Mendlik, president van de rechtbank Midden-Nederland. We bespraken de ontwikkelingen rondom de rechtbank, het Openbaar Ministerie en het belang van de nabijheid van rechtspraak.