Pasar Mundial, Jolpop en Lelystadse wandelaars in Wijchen

Zo kort voor het zomerreces lijkt er vaak nog van alles te moeten worden gedaan. Zo hadden we als college op de laatste dinsdag voor het reces nog een volle agenda en in het weekend daarvoor flink wat collegestukken te lezen. Desondanks was er in het weekend ook tijd voor andere zaken, zoals een bezoekje aan de eerste Lelystadse Pasar Mundial en Jolpop, en kon ik op tijd naar Rotterdam om daar de volgende ochtend een ontbijt met een geheime agenda bij te wonen.

Woensdag had ik verschillende interne overleggen en ben ik langs geweest bij de Aviodrome in verband met het tragische ongeluk de dag daarvoor met de Convair 340. Het toestel, dat bestemd was voor Aviodrome, is tijdens de testvlucht neergestort in Zuid-Afrika. Verder had ik woensdag een aantal gesprekken in het kader van de werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben.

Donderdag was er op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een overleg van de stuurgroep Lelystad Airport. In dat overleg bespraken we natuurlijk uitvoerig de voortgang met betrekking tot het dossier Lelystad Airport. Terug in Lelystad had ik diverse overleggen op het gebied van veiligheid.

Vrijdag stonden er meerdere kennismakingsgesprekken met nieuwe raadsleden op de agenda. En was ik ’s middags te gast in de radiostudio van Omroep Flevoland voor het Gesprek met …, dat nog terug te luisteren is op omroepflevoland.nl.

Zaterdag bezocht ik de Pasar Mundial, die voor het eerst in Lelystad plaatsvond. En Jolpop, een muziekfeest voor jong en oud, dat inmiddels voor de 17e keer (en officieus zelfs voor de 18e keer) plaatsvond. Allebei mooie activiteiten, die zijn ontstaan op initiatief van inwoners en die mede dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers mogelijk zijn gemaakt. Mijn complimenten voor al die Lelystedelingen die zich voor deze mooie evenementen hebben ingezet!

Zondagavond ging ik naar Rotterdam, omdat ik de volgende ochtend was uitgenodigd voor een ontbijtsessie, om half negen, met burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het programma was verder geheim en ik kan ook nu nog niet vertellen wat de context was. Daarover te zijner tijd meer.

Maandag had ik zoals gebruikelijk veel interne overleggen. Ook was er ’s middags een naturalisatieceremonie, waarbij ik deze keer bij een gemengd gezelschap van inwoners uit uiteenlopende landen de eed of belofte mocht afnemen. En ’s avonds had ik een aantal gesprekken in mijn rol als voorzitter van het lokale KNRM-bestuur.

Dinsdag was de laatste collegevergadering voor het zomerreces. Ter voorbereiding hadden we in het weekend maar liefst circa 1500 pagina’s moeten lezen. Dat we elk weekend aardig wat leeswerk hebben, is niets nieuws, maar deze keer was het uitzonderlijk veel. Vandaar dat we het voor de gelegenheid maar eens opgeteld hebben.

Dinsdagavond ging ik naar Brabant. Waar ik op woensdag op uitnodiging van collega Hans Verheijen in Wijchen de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse, en in het bijzonder de lopers uit Lelystad, heb aangemoedigd. Het was weer een feest om erbij te mogen zijn en om veel lopers te zien en te spreken, uit Lelystad, maar ook uit Meierijstad/Veghel en Deventer. Ik wens alle deelnemers nog veel succes voor het vervolg!

Dat was het voor nu. Het zomerreces is begonnen en de komende weken ben ik daarom even helemaal ‘offline’; geen blog, geen berichten en tweets, geen mail. Tot in september. Ik wens iedereen een mooie zomer!

 

 

Hippiemark, Veteranencafé en even terug in Deventer

Het was weer een afwisselende week, met een prachtig weekend waarin het Lelystadse Batavia Kwartier was omgetoverd tot een heuse Hippiemarkt, met leuke activiteiten voor jong en oud; waarin ik op verzoek van Lelystadse veteranen, samen met hen een bezoek bracht aan het Veteranencafé Amsterdam; én waarin ik weer even terug was in de stad waar mijn bestuurlijke loopbaan begon, Deventer. De stad waarvan collega Andries Heidema maandag afscheid nam als burgemeester.

Woensdag had ik als voorzitter van de commissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een overleg met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.  Daarnaast had ik nog wat andere afspraken in Den Haag en had ik, terug in Lelystad, een kennismakingsgesprek met een nieuw  raadslid.

Donderdag stonden er diverse overleggen over de luchthaven op de agenda en wederom een nadere kennismaking met een raadslid. Ook ging ik die dag op bezoek bij het echtpaar Nahid Nahed, om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

Vrijdag had ik op het stadhuis onder andere een overleg met de regionale vertegenwoordigers van de Koninklijke Horeca Nederland, waarin onder meer de tekst over de horeca in het raadsprogramma aan de orde kwam. Ook had ik een afspraak voor een nadere kennismaking met Dick Benschop, de nieuwe president-directeur van Schiphol.

Vrijdagmiddag vond de afscheidsreceptie van Jaap Lodders in het provinciehuis plaats. Jaap was gedeputeerde in Flevoland, daarvoor was hij wethouder in Lelystad en nu is hij wethouder in Almere. Ik kan terugkijken op een goede en positieve samenwerking met Jaap en ga ervan uit dat dat wordt vervolgd in zijn nieuwe rol.

Het weekend stond in het teken van de Lelystadse Hippiemarkt. Het was weer genieten van dit gezellige en goed bezochte evenement, dat voor het derde jaar op rij fantastisch was georganiseerd door Lelystedelinge Yvonne Winter. Met ook nog eens een donatie voor een goed doel: www.hetvergetenkind.nl

Maandag waren er zoals gebruikelijk diverse interne overleggen. ’s Middag bracht ik op initiatief van Lelystedeling en veteraan Martin Maas, samen met leden van het Veteranen Comité Lelystad, een bezoek aan het Veteranencafé Amsterdam. Het was goed om eens een kijkje te nemen bij een dergelijk initiatief in een andere gemeente en de waarde daarvan te ervaren.

En ’s avonds was er in Deventer de bijzondere raadsvergadering en receptie die in het teken stonden van het afscheid van burgemeester Andries Heidema. Andries wordt Commissaris van de Koning in Overijssel. Wij zagen en spraken elkaar regelmatig, omdat we samen in de commissie Water van de VNG zaten en in het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB). Deventer is de gemeente waar ik mijn bestuurlijke loopbaan begon, eerst als raadslid per 1 januari 1999 en van eind 2001 tot 2009 als wethouder. Dus was het natuurlijk extra aardig om bij zijn afscheid aanwezig te zijn, omdat het tegelijkertijd veel ontmoetingen met ‘oude’ bekenden opleverde.

Dinsdag hadden we als college aansluitend aan de collegevergadering een overleg met vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie over het raadsakkoord en hoe daar de komende vier jaar uitvoering aan wordt gegeven. En ’s avonds was er nog een extra raadsvergadering, de laatste voor het zomerreces, met o.a. de jaarstukken en de besluitvorming rondom ICL (interdepartementale commissie Lelystad) en Lelystad Next Level op de agenda.

 

Lelystadse zuivelproducten en lekker eten in het Woldpark

Afgelopen week bezocht ik onder andere een bedrijf waarvan we de producten allemaal wel kennen. Maar dat deze producten uit Lelystad afkomstig zijn, is minder bekend. Ook was ik bij de eerste Lelystadse editie van Foodstock. Een gezellig festival met diverse ‘foodtrucks’, lekkere hapjes en muziek.

De week (van woensdag tot woensdag) begon met de tweede dag van het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De dag van de algemene ledenvergadering. Op de agenda stond onder meer het interbestuurlijk programma (IBP). Het IBP bevat uitgangspunten voor de samenwerking van gemeenten met het Rijk, de provincies en de waterschappen aan maatschappelijke vraagstukken en voor het meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven.

De algemene ledenvergadering heeft met dit IBP ingestemd, maar heeft daarbij wel een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo werd in een breed (ook door Lelystad) gesteunde motie het VNG-bestuur opgeroepen om te komen tot duurzame oplossingen in het Sociaal Domein door het beschikbaar stellen van toereikende macrobudgetten door het Rijk. Kortom: er is te weinig geld beschikbaar in het sociaal domein, in de jeugdzorg in het bijzonder en dat moet wat ons betreft veranderen.

Donderdag ben ik op werkbezoek geweest bij het Lelystadse bedrijf Farm Dairy en mocht ik de officiële opening verrichten van de Farm Dairy Academy. De Farm Dairy Academy is een intern opleidingsinstituut voor medewerkers van het bedrijf en voor externen. Hoewel Farm Dairy vrij onbekend is bij het grote publiek, geldt dat niet voor de producten die vanuit Lelystad hun weg vinden naar miljoenen Nederlandse huishoudens. Farm Dairy is leverancier van onder meer melk, vla en yoghurt voor diverse landelijke supermarktketens. Bij het bedrijf wordt jaarlijks 200 miljoen liter melk van boerderijen uit de omgeving verwerkt. Bij Farm Dairy werken circa 100 medewerkers. In het eigen opleidingsinstituut, de Farm Dairy Academy, worden de medewerkers, maar ook externen, (bij)geschoold in kennis en competenties en krijgen zij de mogelijkheid om zij zich verder ontwikkelen.

Ook had ik donderdag een kennismakingsgesprek met een van de nieuwe raadsleden. Inmiddels staan in mijn agenda meerdere (nadere) kennismakingsgesprekken met nieuwe raadsleden ingepland.

Vrijdag en zaterdag vond de ‘tweedaagse’ van de raad plaats. De gelegenheid voor de nog niet zo lang geleden geïnstalleerde raad om elkaar nader te leren kennen en het met elkaar te hebben over wat voor gemeenteraad we willen zijn. En om het te hebben over zaken als cultuur, structuur, ruimte voor participatie door inwoners en de verhouding tussen raad en college.

Zaterdagavond was ik in de gelegenheid om ook even een kijkje te nemen bij Foodstock, een leuk en gezellig festival in het prachtige Woldpark. Het was de eerste keer dat dit festival in Lelystad neerstreek. Het was leuk om te zien dat veel Lelystedelingen naar het park waren gekomen om lekker te eten en te luisteren naar de muziek. Het was, mede dankzij het mooie weer, echt genieten.

Maandag had ik, zoals gebruikelijk, diverse interne overleggen. En dinsdagavond was er een vergadering van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), waarvan ik lokaal voorzitter ben.

Dinsdag hadden we als college onze eerste ‘echte’ collegevergadering in de nieuwe samenstelling, met een volle agenda. Ook was er dinsdag weer een kennismaking met een van de nieuwe raadsleden en waren er diverse interne overleggen. ’s Avonds was er een raadsvergadering. Voorafgaand aan de vergadering stonden we met elkaar, en in aanwezigheid van zijn familie, stil bij het overlijden van Cok Homan. Cok overleed op 5 juni 2018 en was maar liefst 26 jaar raadslid in Lelystad.