Flevokust Haven

Het was de week van de spectaculaire opening van Flevokust Haven; de overslaghaven die een belangrijke schakel vormt in het binnenvaartnetwerk van Nederland en een flinke impuls betekent voor de economische ontwikkeling van Lelystad en de regio. Maar het was ook de week van Burendag, vijf jaar KNRM in Lelystad, de eerste Lelystadse Samenloop voor Hoop, het veertiende Nationaal Filmfestival voor Scholieren, het afscheid van een bevlogen Bataviawerf en Batavialand directeur en nog veel meer…

Woensdag stond met een overleg over het integraal veiligheidsbeleid en een overleg van het veiligheidsbestuur voor een groot deel in het teken van veiligheid. Daarnaast ging ik woensdag op bezoek bij de heer en mevrouw Tellekamp, om ze te feliciteren met hun 65-jarige huwelijk.

Donderdag was ik mee met een excursie van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad (OBL) in Heerenveen. Het OBL is een netwerkorganisatie die door het stimuleren van de samenwerking tussen partijen in de bouw- en vastgoedwereld een impuls wil geven aan de bouwnijverheid in Lelystad. Daarbij wordt niet alleen ingezet op kwantiteit en kwaliteit, maar ook op werkgelegenheid. In Heerenveen bezochten we het stadhuis, waar wij werden ontvangen door burgemeester Tjeerd van der Zwan, oud wethouder van Lelystad, en namen we een kijkje bij het Thialf stadion. Een prachtig bedrijf. En een interessante en leerzame excursie met leuke ontmoetingen.

Ook was donderdag de officiële opening van Flevokust Haven. Flevokust Haven is een buitendijkse overslaghaven in het noorden van Lelystad aan het IJsselmeer, met een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein. Flevokust Haven is het resultaat van een zeer intensieve en constructieve samenwerking met veel partners. De provincie realiseerde buitendijks de haven. De gemeente realiseert binnendijks het industrieterrein. Het Rijk heeft vanuit het programma Beter Benutten een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van de haven. Met de opening van Flevokust Haven is de laatste ontbrekende schakel in het binnenvaartnetwerk van Nederland gerealiseerd en de haven is dan ook van groot belang voor de economische ontwikkeling van Flevoland en Lelystad in het bijzonder.

Vrijdag waren er in de ochtend diverse overleggen en had ik ’s middags een reünie van mijn oude fractie (periode 1999-2010) uit Deventer. De reünie was deze keer, natuurlijk niet geheel toevallig, in Lelystad. We bezochten onder meer de terminal van Lelystad Airport.  Heel bijzonder was het, om daar een kijkje te mogen nemen. En het was natuurlijk ook weer erg leuk om iedereen te zien en te spreken.

Het weekend was er een vol met activiteiten, waarbij er natuurlijk ook nog gewoon stukken gelezen moesten worden.

Zo was het zaterdag Burendag en mocht ik in de Wijngaard de nieuwe speelplekken openen. Dubbel feest dus. Het speelpleintje en de natuurlijke speellocatie zijn een mooi initiatief uit de buurt, met steun van Mensen maken de buurt, en een aansprekend voorbeeld van hoe de buurt letterlijk dingen van de grond krijgt.

Daarna ging ik naar de atletiekbaan van AV spirit voor de start van de Samenloop voor Hoop. De Samenloop voor Hoop is een tweejaarlijks evenement en wordt in meer plaatsen in Nederland gehouden. Het is een estafetteloop waarbij verschillende teams 24 uur lang rondjes lopen als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Met als doel: geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Dit jaar vond de Samenloop voor Hoop voor het eerst ook in Lelystad plaats en er deed ook een team namens de gemeente mee. In totaal werd er meer dan zeventienduizend euro ingezameld voor KWF kankerbestrijding. Ik heb zelf ook meegelopen in het gemeentelijk team en mocht zondag de symbolische cheque van 17.220 euro, zijnde de voorlopige opbrengst, aan de organisatie overhandigen. Een mooi evenement voor een heel belangrijk doel.

Zaterdag werd stilgestaan bij het vijfjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), station Lelystad. Commissaris van de Koning Leen Verbeek en de voorzitter van de raad van toezicht van KNRM Nederland, Rutger van Slobbe spraken woorden van waardering voor de vrijwilligers van de KNRM Lelystad, die dag en nacht klaar staan ten behoeve van de veiligheid op het water. En zelf hield ik, als voorzitter van het lokale station, ook een toespraak waarin ik het belang van het station en de lokale KNRM vrijwilligers voor de veiligheid op onze wateren onderstreepte.

De maandag begon zoals gebruikelijk met veel interne overleggen. Ook bezocht ik twee echtparen die hun 60-jarige huwelijksjubileum vierden, de heer en mevrouw Ruijter en de heer en mevrouw Van de Brug.

En ’s avond was ik aanwezig bij het slot van het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS), waar ik heb genoten van de bijzondere films die de scholieren hadden gemaakt. Deze waren echt van hoge kwaliteit. Daarbij was het natuurlijk ook mooi om te zien dat er dit jaar nogal wat Lelystadse winnaars waren.

Dinsdag had ik na het college diverse interne overleggen en bezocht ik ’s middags de afscheidsbijeenkomst van Hans Maris. Hans was zeven en een half jaar directeur van de Bataviawerf en sinds 2016 ook van het Erfgoedcentrum Nieuw Land. Deze organisaties fuseerden in 2017 onder zijn leiding tot Batavialand. Hans gaat nu in buurgemeente Dronten aan de slag als directeur van De Meerpaal.

’s Avonds was er raad, met onder andere een sessie om van gedachten te wisselen over een nieuw op te stellen bosbeleid en op de agenda van de raadsvergadering stond onder andere het werkplan voor de Metropool Regio Amsterdam, waarvan Lelystad deel uitmaakt, de uitbreiding van het bedrijventerrein Flevokust Haven en de Lelystadse Educatieve Agenda (LEA).

Prinsjesdag

Het was een week met bijeenkomsten in alle soorten en maten: lezingen en presentaties, ontbijt- en lunchbijeenkomsten, borrels en jubilea. Er viel van alles te vieren, van een vijfentwintigjarig werkjubileum tot en met een zestigjarig huwelijk. Ook werd er opnieuw stilgestaan bij honderd jaar Zuiderzeewet. In verschillende soorten bijeenkomsten kwamen belangrijke thema’s aan bod: zoals waterbeheer en sociaal maatschappelijke trends. En gisteren was het natuurlijk Prinsjesdag. De dag waarop de Miljoenennota wordt gepresenteerd en onze Koning in zijn troonrede stilstaat bij de stand van ons land. Maar Prinsjesdag is daarnaast ook een dag die veel gelegenheid biedt om in korte tijd weer heel veel mensen uit diverse netwerken en uit het hele land te spreken.

Woensdag was er een bijeenkomst van de burgemeesterskring in Zeewolde. Tijdens deze burgemeesterskring werd onder andere een presentatie gegeven door Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie die zich bezighoudt met trends en actuele vraagstukken. Ons werden actuele trends voor Flevoland gepresenteerd, op het gebied van werkgelegenheid, vergrijzing etc. Gedeputeerde Rijsberman was gedurende deze presentatie ook aanwezig. Verder stond deze bijeenkomst natuurlijk ook in het teken van afscheid nemen van Aat de Jonge en Auke van der Werff. Het was immers de laatste keer dat deze twee collega’s bij de kring aanwezig waren

Ook was woensdag de Cornelis Lely Lezing. In de Cornelis Lely Lezing 2018, ‘Beweging in de polder; besluitvorming over breed waterbeheer in de 21e eeuw’, keek minister Cora van Nieuwenhuizen (van Infrastructuur en Waterstaat) met de blik van Cornelis Lely naar de toekomst van het IJsselmeergebied. Daarbij ging zij in op hedendaagse vraagstukken zoals het bestuur en de besluitvorming met betrekking tot het waterbeheer, de kansen die de watertechnologie momenteel aan Nederland biedt en de waarde die het IJsselmeergebied heeft voor onze toekomst. Co-referaat was dijkgraaf Hetty Klavers en ik mocht die middag de inleiding verzorgen.

De volgende dag mocht ik bij een aantal nieuwe medewerkers de eed en belofte afnemen.

Daarna ging ik naar Lelystad Airport voor een bijeenkomst van de Lelystads Uitdaging. De Lelystadse Uitdaging is twee jaar geleden opgericht. De stichting legt de verbinding tussen mensen, maatschappelijke organisaties en het plaatselijke bedrijfsleven. Dit wordt gedaan door ondernemers uit te dagen om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van Lelystad. Met als voornaamste doelstelling: het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Lelystad. Donderdag was de tweede editie van een jaarlijkse lunchbijeenkomst met partners van de Lelystadse Uitdaging. Ik was gevraagd om tijdens deze bijeenkomst een toelichting te geven op de belangrijkste maatschappelijke trends.

Vervolgens bezocht ik de heer en mevrouw Terpstra, om ze te feliciteren met hun zestigjarige huwelijk.

’s Avonds was ik in Den Haag, waar Mat Meis vierde dat hij 25 jaar in dienst is bij de BNG bank. “Op zich geen verdienste”, zo schreef hij zelf in zijn uitnodiging, “maar wel een mooie aanleiding om een borrel te geven voor (oud) BNG-ers en (oud) Cultuurfondsers”. Als bestuurslid van het BNG Cultuurfonds behoor ik tot die tweede categorie en Mat is, naast BNG-er, ook secretaris van het BNG Cultuurfonds.

 

De volgende ochtend had ik al heel vroeg een prinsjesdagontbijt van de stichting SBI Prinsjesdagontbijt (SBI staat voor samenwerking, bezinning en inspiratie). Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, die tevens voorzitter van de stichting is, en andere sprekers reflecteerden tijdens deze bijeenkomst op het onderwerp Grenzeloosheid.

Vrijdagmiddag was ik te gast bij Omroep Flevoland, voor het radioprogramma In gesprek met….

En ’s avonds was de start van Lelystart. Dé start van het culturele seizoen in Lelystad. We brachten onder leiding van Jan Gras een bezoek aan Kubus, Bibliotheek en de Agora.

Zaterdag bezocht ik de Lelystadse roeivereniging Pontos. De vereniging bestaat dit jaar veertig jaar en dat werd gevierd. Ter gelegenheid hiervan werden drie nieuwe skiffs (roeiboten voor een persoon) gedoopt, waarvan ik er een mocht dopen met de naam Doto. Daarbij heb ik natuurlijk de leden en het bestuur van harte gefeliciteerd. Zelf heb ik in mijn studententijd bij Gyas in Groningen geroeid en daar heb ik nog altijd mooie herinneringen aan.

Zondag was het tijd om stukken te lezen en om een mooie wandeling te maken.

Maandag had ik zoals gebruikelijk diverse overleggen, waaronder ook een aantal overleggen met betrekking tot brandweerzaken.

Dinsdag was er collegevergadering en verder stond de dag vooral in het teken van Prinsjesdag. Een dag met volop gelegenheid om weer veel mensen te zien en te spreken en dat deed ik dan ook. In Den Haag bezocht ik verschillende ‘prinsjesdagbijeenkomsten’, waaronder die van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Positieve impulsen

Het was een bijzondere week, met twee belangrijke primeurs die ik vorige week al aankondigde: de eerste HISWA te water in Lelystad en de opening van Marker Wadden, afgelopen zaterdag door de minister. Beide evenementen konden rekenen op enorm veel belangstelling en waren zeer geslaagd. Maar er was nog veel meer. Ik kijk dan ook terug op een volle week met veel bijeenkomsten en veel positieve impulsen, niet alleen voor onze stad, maar ook breder op het gebied van natuur, recreatie, veiligheid, ontmoeting en bemiddeling

Woensdag was de opening van de HISWA te water, die dit jaar voor het eerst in Lelystad plaatsvond. Op de openingsdag ontvingen wij als college diverse relaties. Zaterdag bezocht ik nogmaals de HISWA en sprak ik met verschillende standhouders. Iedereen was heel enthousiast over de organisatie, de positionering van het evenement, de sfeer en de Batavia Haven als locatie. Ook de komende jaren vindt de HISWA te water in Lelystad plaats.

Donderdag had ik een bijeenkomst van de Taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit) Midden-Nederland. Tijdens deze bijeenkomst kregen we een uitgebreid overzicht van de stand van zaken op het gebied van ondermijning in Midden-Nederland.

Ook was ik donderdag bij een symposium over mediation. Ik mocht daar het openingswoord verrichten. De bijeenkomst, die werd bezocht door mediators uit het hele land, stond in het teken van 10 jaar mediation in Lelystad maar ook van het vertrek van Lelystads mediator van het eerst uur, Berry van Elst. Mediation is een belangrijk onderwerp en Berry is dan ook heel erg waardevol voor onze gemeente geweest. Tien jaar geleden is Lelystad begonnen met het inzetten van een gemeentemediator om geschillen op informele wijze op te lossen. Bemiddeling lost vaak meer op dan een formele bezwarenprocedure; in 80% van de gevallen lukt het om tot een goede oplossing te komen.

Verder had ik donderdag nog een overleg van de lokale driehoek. Tevens bezocht ik de bijeenkomst van City Marketing Lelystad en de Bedrijfskring Lelystad in De Cantine in Lelystad. Een goed bezochte en gezellige bijeenkomst waarbij het “nieuwe” college werd voorgesteld, er onder andere aandacht was voor het zeekadettenkorps en Volvo Ocean Race-zeiler Gerd-Jan Poortman vertelde over zijn bijzondere ervaringen.

Vrijdag was er een aantal interne overleggen en een eerste bijeenkomst van de Maatschappelijke klankbordgroep lerende evaluatie Natuurpact. Met het Natuurpact zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor de beleidsuitwerking en -uitvoering. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert in samenwerking met de Universiteit van Wageningen (WUR) op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een evaluatie uit van het Natuurpact. Het gaat om een driejaarlijkse evaluatie van het natuurbeleid dat voorkomt uit afspraken in het Natuurpact tussen het Rijk en de provincies over de financiering en ambities van het Nederlandse natuurbeleid. De evaluatie vindt plaats in de vorm van een ‘lerende evaluatie’, omdat er veel te leren valt van de wijzigingen in het natuurbeleid. Om de maatschappelijke partijen meer te betrekken bij dit onderzoek, is een maatschappelijke klankbordgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met kennis van natuurbeleid. Ik ben voorzitter van deze klankbordgroep. De eerste bijeenkomst, die plaatsvond in het stadhuis van Lelystad, stond voornamelijk in het teken van kennismaking en de opzet van het onderzoek.

Vrijdagavond bezocht ik Theater Posa in de Kempenaar, waar ik de eerste bijeenkomst van het veteranenontmoetingscentrum op deze locatie mocht openen. Erg mooi dat Theater Posa letterlijk en figuurlijk deze ruimte biedt en dat de Lelystadse veteranen voortaan elke laatste vrijdag van de maand hier elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van het Veteranencomité Lelystad, dat als motto heeft: “Samen en voor elkaar”.

De zaterdag stond natuurlijk in de eerste plaats in het teken van de opening van Marker Wadden. Geweldig dat minister Cora van Nieuwenhuizen dit nieuwste stukje Nederland heeft geopend samen met alle betrokken partijen. En mooi om te zien dat er zo veel mensen naar Lelystad kwamen voor een boottocht en bezoek aan Marker Wadden. Met de ontwikkeling van deze eerste fase van Marker Wadden is een stevige impuls gegeven aan de natuurontwikkeling die zo ontzettend van belang is voor de ecologie van het Markermeer. En daarnaast natuurlijk ook aan een mogelijkheid voor het publiek om hiervan te genieten en aan de toeristische ontwikkeling van Lelystad.

Na de openingsplechtigheid op Marker Wadden bezocht ik zaterdag opnieuw de HISWA, waar ik, zoals ik al schreef, met diverse enthousiaste deelnemers sprak.

Zondag was er tijd voor voorbereidingen en leeswerk.

Maandag had ik een bijeenkomst van de stuurgroep Lelystad Airport-Veiligheid. De bijeenkomst was op Schiphol en wij kregen onder andere een presentatie over hoe veiligheidszaken daar geregeld zijn. Nu is Schiphol natuurlijk vele malen groter dan dat Lelystad Airport zal worden, desalniettemin was het interessant en leerzaam om te horen en te zien hoe zaken op het gebied van veiligheid daar geregeld zijn.

Verder had ik maandag zoals altijd veel interne overleggen en was er ’s avonds nog een bijeenkomst van het presidium en van het lokale station van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college en was er ’s avonds raad. Op de raadsagenda stonden onder andere het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving en een startnota voor het op te stellen Gezondsheidsbeleid.

Zandsteen als bindende factor

Het zomerreces is voorbij. Tijd dus, om het bloggen weer op te pakken. Nu iedereen weer zo’n beetje terug is van vakantie, draait in het stadhuis alles weer op volle toeren. Maar ook daarbuiten. Zo maakt Lelystad zich deze week op voor vijf dagen HISWA te water. De HISWA vindt dit jaar voor het eerst plaats aan de Lelystadse kust, in en om Bataviahaven. En komende zaterdag wordt Marker Wadden, een nieuw stukje Lelystad in het Markermeer, gedeeltelijk opengesteld voor publiek. Twee mooie primeurs in een week. Maar voor nu mijn terugblik, zoals gebruikelijk van woensdag tot woensdag, waarin onder andere bleek dat zandsteen een bindende factor kan zijn.

De afgelopen tijd heb ik veel raadsleden gesproken, zo ook woensdag. Ook had ik die dag gesprekken met diverse fractievoorzitters.

Woensdagavond was de kick off van de regiegroep bestuurlijke vernieuwing. De raadsleden in deze regiegroep gaan zich buigen over hoe wij als overheid nog efficiënter kunnen functioneren en de democratie, dus het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden nog beter kunnen verankeren. In het Raadsprogramma 2018 – 2022 is afgesproken dat bestuurlijke vernieuwing voortaan deel uitmaakt van de burgemeestersportefeuille.

Donderdag bezocht de burgemeester van Bad Bentheim samen met de VVV Bad Bentheim en diverse inwoners, onze stad. Ze waren met name geïnteresseerd in Batavialand. Bindende factor tussen Lelystad en Bad Bentheim is namelijk het zandsteen, afkomstig uit de omgeving van Bad Bentheim, dat werd vervoerd met de Batavia. In het zandsteenmuseum in Bad Bentheim wordt aandacht geschonken aan de Batavia. Het doel van het bezoek was om een eventuele samenwerking aan te gaan in de versterking van de naamsbekendheid van beide steden.

Ook had ik donderdag een bijeenkomst van de stuurgroep Lelystad Airport in Den Haag

Vrijdag heb ik nader kennisgemaakt met de heer Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens. We hebben uitgebreid gesproken over Lelystad, over drinkwater, maar ook over klimaatadaptatie en alles wat er verder lokaal en landelijk speelt op het gebied van water.

Aansluitend had ik een voorbespreking van de agenda en stukken voor de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, waarvan ik tegenwoordig vice-voorzitter ben. En dus bleef het gespreksthema water.

Zaterdag vond in Roermond de jaarlijkse nationale Indië-herdenking plaats. Ik zit in de raad van advies van het Veteranen Platform en in die hoedanigheid mocht ik, samen met Hein Scheffer, de voorzitter van het Veteranen Platform, een krans leggen. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.

Maandag had ik zoals gebruikelijk diverse interne overleggen en ging ik ’s middags naar de opening van het 100e academische jaar van de universiteit van Wageningen. Gastsprekers waren eurocommissaris Phil Hogan en premier Mark Rutte. Daarnaast hield Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research, een toespraak.

Maandagavond was er een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. Het traject waarin gemeente, provincie en Rijk samen met diverse stakeholders werken aan een meerjarenprogramma dat tot doel heeft Lelystad door te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.

Dinsdag bespraken we in de collegevergadering de hoofdlijnen van de op te stellen Programmabegroting en ’s avonds was er een introductieavond voor de raad over integriteit.