Wisselende coalities en een unaniem vastgestelde begroting

Ook deze week stond weer veelvuldig in het teken van het failliete ziekenhuis. Inmiddels is bekend dat er een overnamekandidaat over is waarmee nu nog gesprekken worden gevoerd, het St Jansdal uit Harderwijk. Hoe hun plan voor het voortzetten van de ziekenhuiszorg in Lelystad er exact uit ziet, is echter nog niet bekend. Wat dat betreft is het nog steeds afwachten en ondertussen blijven benadrukken waarom wij het als college, evenals de colleges van omliggende gemeenten en zorgpartijen in de regio, zo ontzettend belangrijk vinden dat ook spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad behouden blijven. Wat extra lastig is in deze situatie, is dat de ziekenhuiszorg steeds verder wordt afgebouwd en dat er pas weer sprake kan zijn van opbouw op het moment dat de handtekeningen voor overname van het ziekenhuis daadwerkelijk zijn gezet. Dat maakt de situatie ook veel complexer dan circa tien jaar geleden, destijds was er geen sprake van een faillissement. Het is nog steeds hopen op een snelle en positieve uitkomst. Positief was deze week sowieso dat de gemeentebegroting unaniem daar de raad werd vastgesteld.

Woensdag was ik bij de IJsselmeerconferentie die werd gehouden ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied).

Het IJsselmeergebied is een geliefd gebied voor zowel recreatie- als beroepsvaart en wordt steeds drukker bevaren. In toenemende mate komen daar ook andere vormen van waterrecreatie voor. Deze complexiteit van gebruik zorgt ervoor dat daar meer incidenten plaatsvinden dan bijvoorbeeld op de Noordzee of op de Waddenzee. Tijdens deze bestuurlijke conferentie werd ingegaan op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de rol van de SAMIJ en de in SAMIJ-verband samenwerkende overheden en organisaties. Als voorzitter van de SAMIJ was ik een van de sprekers. De andere sprekers waren Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de heer Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid en expert op het snijvlak van massatransport, veiligheid en hulpverlening

Later die dag bracht ik samen met wethouder Sparreboom en gedeputeerde Fackeldey een bezoek aan Inditex. Inditex is een van de grootste modeconcerns ter wereld met meer dan 7.500 winkels in 94 landen. Het van oorsprong Spaanse bedrijf bouwt in Lelystad een nieuw distributiepunt. De activiteiten van het nieuwe distributiepunt zullen in de loop van 2019 van start gaan. Indrukwekkend was het om te zien wat een enorm complex er inmiddels nabij de luchthaven verrijst.

Woensdagavond was er in het ziekenhuis een optreden van popkoor Expression. Een mooie geste van het popkoor om de medewerkers van het ziekenhuis een hart onder de riem te steken. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn.

Donderdag was ik extra vroeg in het stadhuis om te ontbijten met leerlingen van basisschool De Ichtus. Dit ‘Burgemeestersontbijt’ vond plaats in het kader van de week van het Nationaal Schoolontbijt. Een week waarin er extra aandacht is voor het belang van een goed en gezond ontbijt. De leerlingen van groep 7/8 brachten het ontbijt mee en in ruil daarvoor overhandigde ik ze een cheque bestemd voor de Stichting Kinderpostzegels, het goede doel van de landelijke ontbijtactie. Na het ontbijt namen we nog een kijkje in de raadzaal en was er voor de leerlingen gelegenheid om vragen te stellen. Die waren er volop. De leerlingen van De Ichtus hadden zich duidelijk goed voorbereid en het werd daarmee een gezond, gezellig én leerzaam ontbijt, met een leuke groep leerlingen.

Tussen de bedrijven door waren er elke dag diverse extra overleggen en (telefonische) gesprekken over het ziekenhuis.

Zo was ik op vrijdag te gast bij Omroep Flevoland voor een interview voor het programma Over Flevoland Gesproken over het failliete ziekenhuis. En bezocht ik later die ochtend het ziekenhuis, waar een door medewerkers georganiseerde bijeenkomst plaatsvond in samenwerking met vertegenwoordigers van huisartsen en verloskundigen in de regio. Verschillende sprekers deelden hun zorgen over de afbouw van het ziekenhuis, die direct na het faillissement al leidde tot het niet meer bieden van acute verloskunde en sinds vorige week ook tot nachtelijke sluiting van de spoedeisende de hulp.

Ik heb enorm veel respect voor al die medewerkers van het ziekenhuis, die onder de huidige omstandigheden hun werk met passie blijven verrichten. Bewonderenswaardig.

Ik was daar samen met de Pieter van Maaren, burgemeester van Urk en de wethouders zorg van onze gemeenten. Wij delen de zorgen die tijdens deze bijeenkomst werden uitgesproken en vanuit beide gemeenten (maar ook vanuit de andere omliggende gemeenten) zijn we de afgelopen weken bezig om daar waar mogelijk onze invloed aan te wenden en erop aan te dringen dat deze voorzieningen bij een doorstart behouden blijven.

Ook had ik vrijdag het oude hoofdbestuur van de VVD, dat onder leiding stond van Jan van Zanen, tegenwoordig burgemeester van Utrecht, op bezoek. We bezochten de luchthaven en het KNRM-station in Lelystad.

Zaterdag was het tijd voor heel wat anders. Als Groot Erekuuss was ik namelijk te gast bij de hofzitting van Kuussegat (Veghel). Een mooi en feestelijk evenement in aanloop naar carnaval. En uiteraard was het een gezellig weerzien met vele bekenden.

Daarnaast had ik ook op zaterdag en zondag, tussen de bedrijven door, veel contact met diverse mensen over het ziekenhuis, maar ook over de luchthaven.

Maandag stond in het teken van het regionaal veiligheidscollege. Twee keer per jaar hebben we een overleg met alle burgemeesters van Midden-Nederland en de politie over diverse politiezaken. Deze keer was ondermijning een belangrijk thema. Ondermijning of ondermijnende criminaliteit is criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Omdat het de rechtsstaat ondergraaft, hebben we als overheid hiervoor veel aandacht en werken we nauw samen om deze vormen van criminaliteit aan te pakken.

Overigens werd afgelopen week bekend dat de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland vertrekt en rechter wordt in Amsterdam. Dat is een felicitatie waard natuurlijk maar ook erg jammer, want het was altijd prettig samenwerken, waarbij er ook altijd snel geschakeld kon worden.

Dinsdag was er collegevergadering. ‘s Middags bracht ik een bezoek aan het echtpaar Kaiser-Kummetat (oorspronkelijk uit Amsterdam en Groningen). Zij waren op de elfde van de elfde zestig jaar getrouwd en ik heb ze van harte gefeliciteerd en een bloemstuk overhandigd.

Dinsdagavond was er gemeenteraad. Deze raadsvergadering stond in het teken van de begrotingsbehandeling. Een lange vergadering, maar mooi was het om te zien dat de vijftien partijen in wisselende samenstellingen moties en amendementen hadden voorbereid en elkaar op de inhoud hadden gevonden. Dit zag je ook terug bij de stemming. Voors en tegens waren er in wisselende verhoudingen en dwars door coalitie en oppositie heen. De begroting werd unaniem vastgesteld. Daarbij werden er twee amendementen aangenomen en eenendertig moties. Het merendeel van deze moties komt voort uit de motiemarkt en is dus als idee door inwoners ingebracht. Een mooi resultaat.

 

 

Advertenties