Ziekenhuis, luchthaven en huwelijksjubilea

Net als de voorgaande weken stond ook deze week grotendeels in het teken van het ziekenhuis. Maar daarnaast had ik ook veel gesprekken over de ontwikkelingen rondom de luchthaven. Met name met politici en bestuurders. Zo sprak ik deze week onder anderen met de burgemeester van Haarlemmermeer, Onno Hoes. Vanzelfsprekend wordt het in de Haarlemmermeer ook heel erg belangrijk gevonden dat de luchthaven in Lelystad open gaat. En verder was er deze week een tweetal echtparen dat vierde dat ze al geruime tijd met elkaar getrouwd zijn.

Woensdag was er een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waarvan ik secretaris ben. Daarna ging ik naar Den Haag, waar opnieuw een debat plaatsvond over de failliete ziekenhuizen. De avond daarvoor had minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat overnamekandidaat St Jansdal vooralsnog alleen mogelijkheden ziet in doorstart van poliklinieken en een spoedpost in Lelystad. Terwijl in het vorige debat duidelijk was geworden dat ook de minister en de gehele Tweede Kamer er veel belang aan hechten dat er in Lelystad weer een spoedeisende hulp met operatiekamer (OK) en voorzieningen voor acute verloskunde komen. Goed was het daarom om te zien dat er opnieuw moties werden aangenomen waaruit blijkt dat de kamer dit niet laat lopen. Zo werd onder andere een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om na de overname met relevante partijen de mogelijkheden te onderzoeken om op kortst mogelijke termijn een afdeling spoedeisende hulp met OK te realiseren. Werd de regering in een motie opgedragen om met de overnamepartij tot een inspanningsverplichting te komen om alle mogelijkheden te verkennen om alsnog acute verloskunde te realiseren. En werd een motie aangenomen die de minister opdraagt om bij alle betrokken partijen in de regio de behoefte te toetsen aan een onafhankelijke toekomstverkenner die, na de doorstart, met alle berokkenen de mogelijkheden voor realisatie van 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde gaat onderzoeken.

En dat is ook precies wat wij willen, dat er na de doorstart werk wordt gemaakt van de verdere opbouw van het ziekenhuis. Zodat inwoners van Lelystad en de regio binnen afzienbare tijd ook hier weer terecht kunnen voor 24/7 spoedeisende hulp, ingrepen en behandelingen waarvoor men een tot drie dagen in het ziekenhuis moet verblijven en uiteindelijk ook acute verloskunde.

Na de eerste termijn van het debat moest ik terug naar Lelystad, voor een overleg over het ziekenhuis met onder andere de curator, de bank en St Jansdal. Een overleg dat tot ’s avonds laat duurde.

Donderdag had ik opnieuw diverse overleggen over het ziekenhuis. Eind van de dag werd bekend dat de curatoren en St Jansdal op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over de overname van het ziekenhuis.

Vrijdag had ik onder andere een kennismakingsgesprek met Ineke Bakker, waarnemend burgemeester van Dronten. Ineke Bakker was wethouder in Steenwijkerland in de tijd dat ik dat was in Deventer, het was dan ook een hernieuwde kennismaking.

En zowel op donderdag als vrijdag waren er diverse gesprekken en overleggen over het initiatief van de gemeenteraad om een manifestatie bij het ziekenhuis te houden. Een idee van de Lelystadse advocate Els Lucas, bedacht tijdens de ledenvergadering van de lokale PvdA, dat door de raad werd geadopteerd.

De manifestatie vond op zondag plaats. Het was een indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst waarbij letterlijk ons ziekenhuis omarmd werd. De opkomst was enorm en er was ook veel pers aanwezig. Zelf was ik een van de sprekers. De andere sprekers waren Jan Ovinge, namens het ouderenwerk, Judith Laarhoven, die een brief voorlas van vriendin Myrthe Johansen, die een lange geschiedenis heeft met het ziekenhuis en huisarts Berend Jansen, tevens arts op de huisartsenpost. De manifestatie werd muzikaal ondersteund door popkoor Expression.

Hierbij de kern van mijn toespraak:
“Fantastisch dat we hier met zoveel mensen staan die ons ziekenhuis in hun hart dragen. Medewerkers van het ziekenhuis, veel Lelystedelingen, Flevolanders, commissaris van de Koning Leen Verbeek, burgemeester Ineke Bakker van Dronten, loco burgemeester Marian Uitdewilligen van Noordoostpolder, gedeputeerden en wethouders. Urk heeft zich afgemeld vanwege de zondagsrust, maar ondersteunt deze actie vanzelfsprekend. Het is ons gezamenlijk ziekenhuis.

Goed dat met het St Jansdal ons ziekenhuis open blijft, maar het hart van een ziekenhuis bestaat (en ik weet zeker dat ik ook namens het personeel spreek) naast poliklinieken en spoedeisende hulp ook uit echte operatiekamers, bedden voor een tot drie dagen verblijf en verloskundige zorg. Dat vormt samen het hart van het ziekenhuis, ons ziekenhuis.

Zonder hart is er geen levensvatbaar ziekenhuis. We roepen St Jansdal, de zorgverzekeraar en de minister op om dit alsnog te realiseren. Met het oog op een groeiende stad, de toestroom van grote bedrijven als Inditex en nota bene een luchthaven, moet dit niet lang op zich laten wachten.

Tot slot, het ziekenhuispersoneel heeft moeilijke weken achter de rug en nog te gaan. Overname betekent goed nieuws voor een deel van de medewerkers, maar ook slecht nieuws voor een deel van jullie. Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor de goede zorg die er altijd was in Lelystad. En ik heb heel veel respect voor hoe jullie hebben doorgewerkt in de afgelopen weken. Jullie zijn ons ziekenhuis.”

Indrukwekkend was het om te zien hoe iedereen daarna om het ziekenhuis ging staan en ons ziekenhuis daarmee letterlijk omarmde en ook het personeel daarmee een hart onder de riem stak. Een onvergetelijk moment.

Maandag had ik zoals gebruikelijk veel interne overleggen. Ook ging ik op bezoek bij het echtpaar De Rooij-Huissteden, om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

‘s Avonds was er een bijeenkomst van de gemeenteraad, waarin we met elkaar spraken over hoe de raad werkt en over communicatie met de samenleving.

Dinsdag was er college en had ik ‘s avonds een sessie met de raad.

Daarnaast ging ik dinsdagmiddag op bezoek bij echtpaar Parisius-Gras om ze te feliciteren met hun (maar liefst) 70-jarige huwelijk, had ik een overleg met de brandweer over de mogelijkheden voor een oefencentrum en bezocht ik de Beursvloer 2018. Een bijeenkomst georganiseerd door Lelystad Doet en de Lelystadse Uitdaging, waarbij het matchen van vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven centraal staat. Een mooi jaarlijks terugkerend evenement dat kansen biedt voor maatschappelijke organisaties om een oplossing te vinden voor hun hulpvraag en voor bedrijven om iets te betekenen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Advertenties