Kerst

De kerst en daarmee het kerstreces staan voor de deur. Naast veel eindejaarsbijeenkomsten, betekent dat ook altijd een volle collegeagenda. Maar ook de luchthaven en het ziekenhuis stonden deze week weer in veel overleggen centraal.

Woensdag had ik een bijeenkomst met het veiligheidsteam van de gemeente en een overleg van het veiligheidsbestuur van de veiligheidsregio Flevoland. Ook had ik een aantal overleggen over de (ziekenhuis)zorg, waaronder een bijeenkomst met zorgpartijen in de regio. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst die wij na het bekend worden van het faillissement van het ziekenhuis hadden georganiseerd om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken in onze activiteiten voor behoud van het ziekenhuis en continuïteit van de zorg in Flevoland.

Donderdag was een ‘Haags’ dagje met een bijeenkomst van de stuurgroep Lelystad Airport -waarin de voortgang werd besproken met betrekking tot het luchthavenbesluit-, het voeren van selectiegesprekken voor de directeur brandweerzorg van de veiligheidsregio Flevoland en nog wat andere overleggen.

Vrijdag bezocht ik de eindejaarsbijeenkomst van het landelijke Veteranen Platform. Een mooie bijeenkomst waarbij werd terug- en vooruit geblikt en vooral ook jonge veteranen aan het woord waren.

Daarna ging ik naar Deventer voor de afscheidsreceptie van mijn oud secretaresse Tineke. Na 37 jaar voor gemeente Deventer te hebben gewerkt, gaat zij genieten van haar welverdiende pensioen. Tineke zei altijd: “Ik doe datgene wat mijn wethouder gelukkig maakt.” En dat is helemaal waar. Maar mijn afscheidstoespraak sloot ik af met een belangrijke toevoeging, namelijk: “En de baas, dat was toch Tineke”. Dat en het feit dat maar liefst tien van haar oud wethouders aanwezig waren op haar afscheid, typeert Tineke. Het was een mooie bijeenkomst en een leuk weerzien met veel oude bekenden.

In het weekeinde stond het bol van de activiteiten in Lelystad. Zo waren er verschillende kerstmarkten, kon er worden meegelopen voor het goede doel tijdens de Santa Run en was er weer een mooie Lichtjesparade in het Stadshart. Helaas moest ik vanwege andere verplichtingen in Den Bosch zijn. Maar met name van de Lichtjesparade heb ik veel mooie foto’s voorbij zien komen. Mooi om te zien hoe heel veel vrijwilligers, jong en oud, zich ook dit jaar weer ingezet hebben om er een fantastisch mooi spektakel van te maken.

Maandag vond een overleg plaats met de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, Noordoostpolder, Urk en Dronten over de toekomstverkenner die wordt aangesteld om met alle betrokkenen de mogelijkheden voor realisatie van 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde te onderzoeken. De kamer heeft hiertoe de minister in een motie opgedragen.

Vanuit Lelystad hebben wij, wethouder Van Wageningen en ik, benadrukt dat wij het enorm belangrijk vinden dat de verkenner de opdracht krijgt zoals in de motie is aangegeven en dat in de verkenning het hele zorglandschap in de provincie wordt betrokken. Wij hechten er veel belang aan dat zoveel mogelijk zorg in het ziekenhuis in Lelystad wordt geboden, maar dat er ook breder wordt gekeken naar hoe de zorg in Flevoland en Lelystad in het bijzonder eruit ziet.

Daarnaast waren er maandag diverse andere overleggen, waaronder een overleg van de gemeentelijke stuurgroep veiligheid. En omdat het de nationale naturalisatiedag was, mocht ik die middag bij een heel divers gezelschap, afkomstig uit maar liefst veertien verschillende landen, de eed of belofte afnemen.

Maandagavond was er een kerstbijeenkomst met medewerkers van gemeente Lelystad. Een erg gezellige, goed georganiseerde bijeenkomst op een leuke locatie, namelijk de bosschuur die wordt gebruikt door het gemeentelijk onderdeel beheer openbare ruimte. De muziek werd verzorgd door onze eigen huisband, enthousiaste, muzikale collega’s die er een echt feest van maakten!

Dinsdag was er college, met een traditioneel volle agenda zo vlak voor het reces. Ook had ik dinsdag mijn laatste overleg met citymarketing directeur Tony Merkelbach, die in januari afscheid neemt. En ’s avonds was er raad met onder andere een sessie over de kadernota Sociaal Domein en over de campus voor het voortgezet onderwijs.

Woensdag stond er nog een training voor het Gemeentelijke beleidsteam (GBT) op de agenda. Het GBT komt bij elkaar ten tijde van rampen en crises. Voorzitter van het GBT is de burgemeester, die tijdens een ramp of crisis het opperbevel heeft over de crisisorganisatie. Tijdens de training kreeg een van de locoburgemeesters de gelegenheid om de rol van GBT-voorzitter te oefenen. Als burgemeester ben je over het algemeen al wat meer geoefend, ook door de dagelijkse praktijk. Maar als wethouder, weet ik uit de praktijk, is het prettig als je al eens in een oefening hebt kunnen ervaren hoe het is om in een GBT-setting te moeten opereren. Want het kan natuurlijk voorkomen dat je als loco een keer in de situatie komt dat je het beleidsteam moet voorzitten. Daarom is het goed dat deze oefeningen jaarlijks plaatsvinden.

Dat was het voor nu. De komende twee weken is het kerstvakantie en ben ik offline. Geen blog, geen Facebook, geen mail. Natuurlijk ben ik voor dringende zaken bereikbaar en kunnen dringende zaken worden gemaild naar secretariaatadema@lelystad.nl.

Op 5 januari is de nieuwjaarsreceptie van gemeente Lelystad. Vanaf 11:00 uur is iedereen welkom in het stadhuis, waar ik mijn nieuwjaarstoespraak zal houden. Daarna worden de feestelijkheden voortgezet op het Stadhuisplein, waar weer van alles te beleven is voor jong en oud.

Daarna pak ik het bloggen weer op.

Ik wens iedereen heel fijne feestdagen!

Bronzen kiekendief en promotie award

Het was een week van erkenningen voor bijzondere inzet in de vorm van de bronzen kiekendief en de jaarlijkse promotie award en andere prijzen. Maar natuurlijk ook gewoon weer een week met veel overleggen en bijeenkomsten. In wisselende samenstellingen maar vaak wel met hetzelfde doel, namelijk (bestuurlijke) samenwerking aan gemeenschappelijke opgaven.

Woensdag was er een bijeenkomst van de burgemeesterskring van Flevoland. Naast alle Flevolandse burgemeesters was deze keer ook de commissaris van de Koning aanwezig. Daarvoor was een speciale reden, want tijdens deze bijeenkomst namen we afscheid van de Flevolands kamerheer van de Koning, Bart Fokkens. Als dank voor zijn inzet kreeg hij de bronzen kiekendief van de commissaris en een bos bloemen van de Flevolandse burgemeesters.

Verder had ik die dag diverse overleggen en bleek ’s avonds tot mijn verbazing mijn agenda helemaal leeg. Kennelijk wilde niemand met mij vergaderen of overleggen op woensdagavond 5 december 😉

Donderdag maakte ik kennis met Harald Bouman, de nieuwe burgemeester in spé (want hij moest op dat moment nog worden geïnstalleerd) van Noordoostpolder. Hij was hiervoor acht jaar wethouder in Eemsmond. Ik heb hem natuurlijk van harte gefeliciteerd met zijn benoeming. Als cadeau heb ik heb het boek over Cornelis Lely, geschreven door Cees Banning en Ed Voigt, gegeven.

Daarna had ik een afspraak met het bestuur van Waterrecreatie Nederland. Zij kwamen met het verzoek of ik plaats wil nemen in het bestuur. Gezien het feit dat wij natuurlijk een belangrijke watersportgemeente zijn, heb ik daarop met ja geantwoord.

Vervolgens mocht ik bij een groep nieuwe medewerkers van de gemeente de eed en belofte afnemen

Later die middag moest ik in het Agora theater zijn, waar ik bij de decemberbijeenkomst van Citymarketing Live de genomineerden en winnaar van de Promotie Award bekend mocht maken. Met de Lelystadse Promotie Award spreekt City Marketing Lelystad haar waardering uit voor de diensten, instellingen, organisaties of bedrijven die op een positieve wijze hebben bijgedragen aan het beeld van Lelystad. Genomineerd voor de Promotie Award 2018 waren: Camping Buytenplaets Suydersee. Zij deden met hun prachtige groene camping met bijzondere voorzieningen mee aan een goed bekeken programma van omroep MAX. Stichting De Lelystadse Boer, die met hun manier van ‘omdenken’ op een enthousiaste en actieve manier het buitengebied van Lelystad, lokale producten en innovatieve ideeën onder de aandacht brengen. En Stichting Bataviahaven, die door de jury werd verkozen tot winnaar omdat (en hier citeer ik de jury): “Stichting Bataviahaven timmert al enige tijd aan de weg, maar dit jaar waren de hoogtepunten bijna teveel om op te noemen. Het aantal watersporters dat een of meerdere nachten in Bataviahaven verblijft is in 2018 gestegen en er hebben in 2018 ook meer riviercruiseschepen aangelegd. Met de verschillende evenementen die stichting Bataviahaven naar Lelystad haalt en mede organiseert brengt de stichting watersport in Lelystad op een laagdrempelige manier naar het publiek. Stichting Bataviahaven heeft in 2018 met haar activiteiten gezorgd voor meer toeristische bezoekers aan onze stad.”

Naast de Promotie Award is er ook een jaarlijkse Positiviteitsprijs van City Marketing Lelystad. Deze werd uitgereikt door wethouder Sparreboom, die juryvoorzitter is voor beide prijzen. De Positiviteitsprijs wordt toegekend aan een persoon die zich succesvol heeft ingezet voor de stad. Dit kan zijn door zich lokaal in te zetten, maar ook door bij te dragen aan publiciteit voor de stad. Iemand die een echte ambassadeur is voor de stad en die zich met het winnen van de prijs dan ook een jaar lang ambassadeur van de stad mag noemen. Voorgedragen voor deze prijs waren het team van vrijwilligers van Hospice ’t Hofje, Franc Heijke, Manon Zandbergen, Thomas Gerla, Ed Voigt, Onno Vermooten, Pieter Hermus, Rein Overkamp en Hans Hoogveld. Stuk voor stuk personen die een belangrijke bijdrage leveren aan positiviteit in de stad, waarvoor alle lof. De prijs ging naar Onno Vermooten, directeur van het Werkbedrijf en drijvende kracht achter verschillende maatschappelijke initiatieven.

Daarnaast reikt Evenementencoördinatie Lelystad (ECL) tijdens deze bijeenkomst altijd de Lelystadse Aanmoediging Prijs uit. Deze prijs is door ECL in het leven geroepen om in het bijzonder de organisatoren van kleinschalige en met name beginnende evenementen te waarderen voor hun inzet. Dit jaar waren het Zomerkamp van de Zeekadetten, Play voor Passion georganiseerd door SV Batavia en de Samenloop voor hoop genomineerd. De prijs ging naar Samenloop voor hoop. Een mooi evenement, waarvan de opbrengst bestemd is voor KWF Kankerbestrijding.

Na de goed bezochte City Marketing Live bijeenkomst, begaf ik mij naar het stadhuisplein, waar de jaarlijkse Chanoekaviering plaatsvond. Deze was georganiseerd door de Joodse gemeenschap Flevoland.

Het weekend stond vooral in het teken van de 81e verjaardag van mijn moeder, die wij zondag vierden. En tussendoor moesten er weer veel stukken worden gelezen.

Maandag was, zoals gebruikelijk, een dag met veel interne overleggen. Vanzelfsprekend ook over het ziekenhuis. Dat onderwerp zal ook het komende jaar de gemoederen nog wel bezig blijven houden.

En verder had ik een overleg op het provinciehuis met gedeputeerde Fackeldey en wethouder Schot.

Dinsdag was er college. Daarna waren we als college aanwezig bij de bestuurlijke conferentie ‘Samen maken we Flevoland’. Deze conferentie waarbij alle Flevolandse colleges op uitnodiging van het college van gedeputeerde staten aanwezig waren, stond in het teken van gezamenlijke uitdagingen en verdere regionale samenwerking. Spreker was o.a. Staf Depla, oud-wethouder van Eindhoven, over samenwerking aan een krachtige regio. De conferentie vond plaats op Urk.

Dinsdagavond, ten slotte, had ik een tweetal bijeenkomsten van de raad. Waaronder de door de raad georganiseerd organisatiemarkt, bedoeld om raadsleden nader kennis te laten maken met de verschillende maatschappelijke organisaties in onze stad.

Burgemeestersgame en meer differentiatie

Het was een week waarin tot twee keer toe het ambt van burgemeester centraal stond. In een bijeenkomst over ‘Meer vrouwelijke burgemeesters’ ging het over meer differentiatie in het burgemeesterscorps en tijdens het spelen van de Burgemeestersgame kroop het gehele college in de huid van de burgemeester om te ervaren hoe het is om in crisissituaties bestuurlijke beslissingen te moeten nemen. Daarnaast stond ook afgelopen week weer veelvuldig in het teken van zowel het ziekenhuis als de ontwikkelingen rondom de luchthaven. Over beide onderwerpen had ik diverse, ook veel telefonische, overleggen.

Woensdag was minister Bruins in Lelystad voor een gesprek over de toekomst van de zorg in de regio. Bij dit gesprek waren naast de medische staf, de ziektekostenverzekeraar, de curator en vertegenwoordigers van St Jansdal, ook de collega’s uit Dronten en Urk en de gedeputeerde van Flevoland aanwezig.

Vorige week werd de minister in een motie opgedragen om bij alle betrokken partijen in de regio de behoefte te toetsen aan een onafhankelijke toekomstverkenner die, na de doorstart, met alle berokkenen de mogelijkheden voor realisatie van 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde gaat onderzoeken. In dit overleg gaven wij aan ons hierin te kunnen vinden en lichtten wij opnieuw ons standpunt toe dat, zoals bekend, wordt gedeeld door de gemeenten Urk en Dronten, de provincie en de medische staf. Gezamenlijk zijn wij van mening dat er na de doorstart werk gemaakt moet worden van verdere opbouw van het ziekenhuis. Dat realisatie van spoedeisende hulp met operatiekamer en een beddenhuis voor kort verblijf mogelijk moet zijn (en hiervoor ook geen personele belemmeringen lijken te zijn) en dat er op termijn ook gekeken moet worden naar mogelijkheden om weer acute verloskunde in Lelystad te kunnen bieden.

Diezelfde ochtend had ik een overleg met gedeputeerde Fackeldey, waarin wij elkaar hebben bijgepraat over allerlei onderwerpen die zowel Lelystad als de provincie aangaan.

‘s Middag ging ik op pad naar een niet nader te noemen gemeente voor de BNG bank erfgoedprijs.

Donderdag was er een bijeenkomst van de stuurgroep Deltaprogramma. Tijdens deze bijeenkomst namen wij afscheid van onze eerste deltacommissaris, Wim Kuijken. Wim was het boegbeeld van het Deltaprogramma. De afgelopen jaren is, onder leiding van Wim, binnen het Deltaprogramma veel bereikt. Nederland heeft zich de afgelopen jaren goed voorbereid op de toekomst en dan heb ik het over onderwerpen als hoog water (overstromingen), veel water (regen), droogte etc. Het werk is nog niet klaar, maar er ligt een stevige basis.

Daarnaast ging ik donderdag op bezoek bij een aantal gemeenten in het kader van het onderzoek van de werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben. De werkgroep onderzoekt de toegevoegde waarde van de lokale rekenkamers voor functioneren van gemeenteraden.

Vrijdag was ik gastpreker op de bijeenkomst ‘Meer vrouwelijke burgemeesters’. Deze bijeenkomst vond plaats in het provinciehuis in Gelderland en was georganiseerd door Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland. Mijn bijdrage bestond eruit om vragen van de aanwezigen, voornamelijk vrouwen met de potentie om burgemeester te worden, te beantwoorden en over mijn eigen loopbaan en ervaringen te vertellen.

Ook had ik vrijdag een telefonisch overleg over de luchthaven.

Zaterdag werd in de Agora voor de vierde keer Sint voor elk Kind georganiseerd. Een mooi Sinterklaasfeest, met een volle zaal, een leuke muzikale voorstelling van Samba Salad, en veel blije kindergezichten die met een cadeautje naar huis gingen. Sinds 2015 organiseert stichting Sint voor elk Kind een muzikale Sinterklaasvoorstelling voor alle kinderen uit Lelystad die op of onder bijstandsniveau leven. De kinderen komen zo in aanraking met theater, cultuur en tradities. Een leuke en leerzame ervaring die hen helpt in hun ontwikkeling. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Met veel dank aan de ongeveer honderd vrijwilligers die zich in de afgelopen maanden hebben ingezet en de vele Lelystadse bedrijven die dit feest mede mogelijk hebben gemaakt. En de KNRM niet te vergeten, die ervoor zorgde dat de op Marker Wadden verdwaalde Sint toch nog op tijd in de Agora kwam 😉

Na het Sinterklaasfeest was er tijd voor een rondje markt, waar we boodschappen deden voor een etentje dat we die avond hadden.

Op zondag moesten er zoals gewoonlijk veel stukken worden gelezen. Maar er was ook tijd voor een rondje Zuigerplasbos en hoewel het weer niet echt meezat, was het lekker om even buiten te zijn.

Op maandag had ik overdag diverse interne overleggen en een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. ’s Avonds waren er diverse overleggen met de gemeenteraad.

Dinsdag was er college, met tussendoor de jaarlijkse sinterklaasviering met warme chocomel en wat lekkers in het bedrijfsrestaurant. Aansluitend kregen we als college een training in de vorm van de Burgemeestersgame. Een spel waarbij iedereen dezelfde ernstige casussen krijgt voorgelegd met meerdere dilemma’s. In ons geval een familiedrama en maatschappelijke onrust. De bedoeling van het spel is dat je in de huid van de burgemeester kruipt en beslissingen neemt. Aan de hand van jouw keuzes wordt duidelijk welke bestuursstijl je hanteert en welk effect jouw keuzes hebben. Uiteraard word je daarbij (net als in het echte leven) geadviseerd door verschillende deelnemers aan een gemeentelijk beleidsteam. Zoals de gemeentesecretaris, de ambtenaar openbare orde en veiligheid, de politiechef, de officier van justitie en de communicatieadviseur. Maar uiteindelijk moet je (ook net als in het echte leven) zelf de knoop doorhakken. Leuk was het om te zien hoe ieder van ons daar mee omging en welke bestuursstijlen (bestuurder, boegbeeld, burgervader) werden gehanteerd. En hoe dit bij sommigen na de eerste ronde verschoof. Een leerzaam spel dus en leuk om te doen.