Burgemeestersgame en meer differentiatie

Het was een week waarin tot twee keer toe het ambt van burgemeester centraal stond. In een bijeenkomst over ‘Meer vrouwelijke burgemeesters’ ging het over meer differentiatie in het burgemeesterscorps en tijdens het spelen van de Burgemeestersgame kroop het gehele college in de huid van de burgemeester om te ervaren hoe het is om in crisissituaties bestuurlijke beslissingen te moeten nemen. Daarnaast stond ook afgelopen week weer veelvuldig in het teken van zowel het ziekenhuis als de ontwikkelingen rondom de luchthaven. Over beide onderwerpen had ik diverse, ook veel telefonische, overleggen.

Woensdag was minister Bruins in Lelystad voor een gesprek over de toekomst van de zorg in de regio. Bij dit gesprek waren naast de medische staf, de ziektekostenverzekeraar, de curator en vertegenwoordigers van St Jansdal, ook de collega’s uit Dronten en Urk en de gedeputeerde van Flevoland aanwezig.

Vorige week werd de minister in een motie opgedragen om bij alle betrokken partijen in de regio de behoefte te toetsen aan een onafhankelijke toekomstverkenner die, na de doorstart, met alle berokkenen de mogelijkheden voor realisatie van 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde gaat onderzoeken. In dit overleg gaven wij aan ons hierin te kunnen vinden en lichtten wij opnieuw ons standpunt toe dat, zoals bekend, wordt gedeeld door de gemeenten Urk en Dronten, de provincie en de medische staf. Gezamenlijk zijn wij van mening dat er na de doorstart werk gemaakt moet worden van verdere opbouw van het ziekenhuis. Dat realisatie van spoedeisende hulp met operatiekamer en een beddenhuis voor kort verblijf mogelijk moet zijn (en hiervoor ook geen personele belemmeringen lijken te zijn) en dat er op termijn ook gekeken moet worden naar mogelijkheden om weer acute verloskunde in Lelystad te kunnen bieden.

Diezelfde ochtend had ik een overleg met gedeputeerde Fackeldey, waarin wij elkaar hebben bijgepraat over allerlei onderwerpen die zowel Lelystad als de provincie aangaan.

‘s Middag ging ik op pad naar een niet nader te noemen gemeente voor de BNG bank erfgoedprijs.

Donderdag was er een bijeenkomst van de stuurgroep Deltaprogramma. Tijdens deze bijeenkomst namen wij afscheid van onze eerste deltacommissaris, Wim Kuijken. Wim was het boegbeeld van het Deltaprogramma. De afgelopen jaren is, onder leiding van Wim, binnen het Deltaprogramma veel bereikt. Nederland heeft zich de afgelopen jaren goed voorbereid op de toekomst en dan heb ik het over onderwerpen als hoog water (overstromingen), veel water (regen), droogte etc. Het werk is nog niet klaar, maar er ligt een stevige basis.

Daarnaast ging ik donderdag op bezoek bij een aantal gemeenten in het kader van het onderzoek van de werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben. De werkgroep onderzoekt de toegevoegde waarde van de lokale rekenkamers voor functioneren van gemeenteraden.

Vrijdag was ik gastpreker op de bijeenkomst ‘Meer vrouwelijke burgemeesters’. Deze bijeenkomst vond plaats in het provinciehuis in Gelderland en was georganiseerd door Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland. Mijn bijdrage bestond eruit om vragen van de aanwezigen, voornamelijk vrouwen met de potentie om burgemeester te worden, te beantwoorden en over mijn eigen loopbaan en ervaringen te vertellen.

Ook had ik vrijdag een telefonisch overleg over de luchthaven.

Zaterdag werd in de Agora voor de vierde keer Sint voor elk Kind georganiseerd. Een mooi Sinterklaasfeest, met een volle zaal, een leuke muzikale voorstelling van Samba Salad, en veel blije kindergezichten die met een cadeautje naar huis gingen. Sinds 2015 organiseert stichting Sint voor elk Kind een muzikale Sinterklaasvoorstelling voor alle kinderen uit Lelystad die op of onder bijstandsniveau leven. De kinderen komen zo in aanraking met theater, cultuur en tradities. Een leuke en leerzame ervaring die hen helpt in hun ontwikkeling. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Met veel dank aan de ongeveer honderd vrijwilligers die zich in de afgelopen maanden hebben ingezet en de vele Lelystadse bedrijven die dit feest mede mogelijk hebben gemaakt. En de KNRM niet te vergeten, die ervoor zorgde dat de op Marker Wadden verdwaalde Sint toch nog op tijd in de Agora kwam 😉

Na het Sinterklaasfeest was er tijd voor een rondje markt, waar we boodschappen deden voor een etentje dat we die avond hadden.

Op zondag moesten er zoals gewoonlijk veel stukken worden gelezen. Maar er was ook tijd voor een rondje Zuigerplasbos en hoewel het weer niet echt meezat, was het lekker om even buiten te zijn.

Op maandag had ik overdag diverse interne overleggen en een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. ’s Avonds waren er diverse overleggen met de gemeenteraad.

Dinsdag was er college, met tussendoor de jaarlijkse sinterklaasviering met warme chocomel en wat lekkers in het bedrijfsrestaurant. Aansluitend kregen we als college een training in de vorm van de Burgemeestersgame. Een spel waarbij iedereen dezelfde ernstige casussen krijgt voorgelegd met meerdere dilemma’s. In ons geval een familiedrama en maatschappelijke onrust. De bedoeling van het spel is dat je in de huid van de burgemeester kruipt en beslissingen neemt. Aan de hand van jouw keuzes wordt duidelijk welke bestuursstijl je hanteert en welk effect jouw keuzes hebben. Uiteraard word je daarbij (net als in het echte leven) geadviseerd door verschillende deelnemers aan een gemeentelijk beleidsteam. Zoals de gemeentesecretaris, de ambtenaar openbare orde en veiligheid, de politiechef, de officier van justitie en de communicatieadviseur. Maar uiteindelijk moet je (ook net als in het echte leven) zelf de knoop doorhakken. Leuk was het om te zien hoe ieder van ons daar mee omging en welke bestuursstijlen (bestuurder, boegbeeld, burgervader) werden gehanteerd. En hoe dit bij sommigen na de eerste ronde verschoof. Een leerzaam spel dus en leuk om te doen.

Advertenties