Bronzen kiekendief en promotie award

Het was een week van erkenningen voor bijzondere inzet in de vorm van de bronzen kiekendief en de jaarlijkse promotie award en andere prijzen. Maar natuurlijk ook gewoon weer een week met veel overleggen en bijeenkomsten. In wisselende samenstellingen maar vaak wel met hetzelfde doel, namelijk (bestuurlijke) samenwerking aan gemeenschappelijke opgaven.

Woensdag was er een bijeenkomst van de burgemeesterskring van Flevoland. Naast alle Flevolandse burgemeesters was deze keer ook de commissaris van de Koning aanwezig. Daarvoor was een speciale reden, want tijdens deze bijeenkomst namen we afscheid van de Flevolands kamerheer van de Koning, Bart Fokkens. Als dank voor zijn inzet kreeg hij de bronzen kiekendief van de commissaris en een bos bloemen van de Flevolandse burgemeesters.

Verder had ik die dag diverse overleggen en bleek ’s avonds tot mijn verbazing mijn agenda helemaal leeg. Kennelijk wilde niemand met mij vergaderen of overleggen op woensdagavond 5 december 😉

Donderdag maakte ik kennis met Harald Bouman, de nieuwe burgemeester in spé (want hij moest op dat moment nog worden geïnstalleerd) van Noordoostpolder. Hij was hiervoor acht jaar wethouder in Eemsmond. Ik heb hem natuurlijk van harte gefeliciteerd met zijn benoeming. Als cadeau heb ik heb het boek over Cornelis Lely, geschreven door Cees Banning en Ed Voigt, gegeven.

Daarna had ik een afspraak met het bestuur van Waterrecreatie Nederland. Zij kwamen met het verzoek of ik plaats wil nemen in het bestuur. Gezien het feit dat wij natuurlijk een belangrijke watersportgemeente zijn, heb ik daarop met ja geantwoord.

Vervolgens mocht ik bij een groep nieuwe medewerkers van de gemeente de eed en belofte afnemen

Later die middag moest ik in het Agora theater zijn, waar ik bij de decemberbijeenkomst van Citymarketing Live de genomineerden en winnaar van de Promotie Award bekend mocht maken. Met de Lelystadse Promotie Award spreekt City Marketing Lelystad haar waardering uit voor de diensten, instellingen, organisaties of bedrijven die op een positieve wijze hebben bijgedragen aan het beeld van Lelystad. Genomineerd voor de Promotie Award 2018 waren: Camping Buytenplaets Suydersee. Zij deden met hun prachtige groene camping met bijzondere voorzieningen mee aan een goed bekeken programma van omroep MAX. Stichting De Lelystadse Boer, die met hun manier van ‘omdenken’ op een enthousiaste en actieve manier het buitengebied van Lelystad, lokale producten en innovatieve ideeën onder de aandacht brengen. En Stichting Bataviahaven, die door de jury werd verkozen tot winnaar omdat (en hier citeer ik de jury): “Stichting Bataviahaven timmert al enige tijd aan de weg, maar dit jaar waren de hoogtepunten bijna teveel om op te noemen. Het aantal watersporters dat een of meerdere nachten in Bataviahaven verblijft is in 2018 gestegen en er hebben in 2018 ook meer riviercruiseschepen aangelegd. Met de verschillende evenementen die stichting Bataviahaven naar Lelystad haalt en mede organiseert brengt de stichting watersport in Lelystad op een laagdrempelige manier naar het publiek. Stichting Bataviahaven heeft in 2018 met haar activiteiten gezorgd voor meer toeristische bezoekers aan onze stad.”

Naast de Promotie Award is er ook een jaarlijkse Positiviteitsprijs van City Marketing Lelystad. Deze werd uitgereikt door wethouder Sparreboom, die juryvoorzitter is voor beide prijzen. De Positiviteitsprijs wordt toegekend aan een persoon die zich succesvol heeft ingezet voor de stad. Dit kan zijn door zich lokaal in te zetten, maar ook door bij te dragen aan publiciteit voor de stad. Iemand die een echte ambassadeur is voor de stad en die zich met het winnen van de prijs dan ook een jaar lang ambassadeur van de stad mag noemen. Voorgedragen voor deze prijs waren het team van vrijwilligers van Hospice ’t Hofje, Franc Heijke, Manon Zandbergen, Thomas Gerla, Ed Voigt, Onno Vermooten, Pieter Hermus, Rein Overkamp en Hans Hoogveld. Stuk voor stuk personen die een belangrijke bijdrage leveren aan positiviteit in de stad, waarvoor alle lof. De prijs ging naar Onno Vermooten, directeur van het Werkbedrijf en drijvende kracht achter verschillende maatschappelijke initiatieven.

Daarnaast reikt Evenementencoördinatie Lelystad (ECL) tijdens deze bijeenkomst altijd de Lelystadse Aanmoediging Prijs uit. Deze prijs is door ECL in het leven geroepen om in het bijzonder de organisatoren van kleinschalige en met name beginnende evenementen te waarderen voor hun inzet. Dit jaar waren het Zomerkamp van de Zeekadetten, Play voor Passion georganiseerd door SV Batavia en de Samenloop voor hoop genomineerd. De prijs ging naar Samenloop voor hoop. Een mooi evenement, waarvan de opbrengst bestemd is voor KWF Kankerbestrijding.

Na de goed bezochte City Marketing Live bijeenkomst, begaf ik mij naar het stadhuisplein, waar de jaarlijkse Chanoekaviering plaatsvond. Deze was georganiseerd door de Joodse gemeenschap Flevoland.

Het weekend stond vooral in het teken van de 81e verjaardag van mijn moeder, die wij zondag vierden. En tussendoor moesten er weer veel stukken worden gelezen.

Maandag was, zoals gebruikelijk, een dag met veel interne overleggen. Vanzelfsprekend ook over het ziekenhuis. Dat onderwerp zal ook het komende jaar de gemoederen nog wel bezig blijven houden.

En verder had ik een overleg op het provinciehuis met gedeputeerde Fackeldey en wethouder Schot.

Dinsdag was er college. Daarna waren we als college aanwezig bij de bestuurlijke conferentie ‘Samen maken we Flevoland’. Deze conferentie waarbij alle Flevolandse colleges op uitnodiging van het college van gedeputeerde staten aanwezig waren, stond in het teken van gezamenlijke uitdagingen en verdere regionale samenwerking. Spreker was o.a. Staf Depla, oud-wethouder van Eindhoven, over samenwerking aan een krachtige regio. De conferentie vond plaats op Urk.

Dinsdagavond, ten slotte, had ik een tweetal bijeenkomsten van de raad. Waaronder de door de raad georganiseerd organisatiemarkt, bedoeld om raadsleden nader kennis te laten maken met de verschillende maatschappelijke organisaties in onze stad.

Advertenties