Kerst

De kerst en daarmee het kerstreces staan voor de deur. Naast veel eindejaarsbijeenkomsten, betekent dat ook altijd een volle collegeagenda. Maar ook de luchthaven en het ziekenhuis stonden deze week weer in veel overleggen centraal.

Woensdag had ik een bijeenkomst met het veiligheidsteam van de gemeente en een overleg van het veiligheidsbestuur van de veiligheidsregio Flevoland. Ook had ik een aantal overleggen over de (ziekenhuis)zorg, waaronder een bijeenkomst met zorgpartijen in de regio. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst die wij na het bekend worden van het faillissement van het ziekenhuis hadden georganiseerd om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken in onze activiteiten voor behoud van het ziekenhuis en continuïteit van de zorg in Flevoland.

Donderdag was een ‘Haags’ dagje met een bijeenkomst van de stuurgroep Lelystad Airport -waarin de voortgang werd besproken met betrekking tot het luchthavenbesluit-, het voeren van selectiegesprekken voor de directeur brandweerzorg van de veiligheidsregio Flevoland en nog wat andere overleggen.

Vrijdag bezocht ik de eindejaarsbijeenkomst van het landelijke Veteranen Platform. Een mooie bijeenkomst waarbij werd terug- en vooruit geblikt en vooral ook jonge veteranen aan het woord waren.

Daarna ging ik naar Deventer voor de afscheidsreceptie van mijn oud secretaresse Tineke. Na 37 jaar voor gemeente Deventer te hebben gewerkt, gaat zij genieten van haar welverdiende pensioen. Tineke zei altijd: “Ik doe datgene wat mijn wethouder gelukkig maakt.” En dat is helemaal waar. Maar mijn afscheidstoespraak sloot ik af met een belangrijke toevoeging, namelijk: “En de baas, dat was toch Tineke”. Dat en het feit dat maar liefst tien van haar oud wethouders aanwezig waren op haar afscheid, typeert Tineke. Het was een mooie bijeenkomst en een leuk weerzien met veel oude bekenden.

In het weekeinde stond het bol van de activiteiten in Lelystad. Zo waren er verschillende kerstmarkten, kon er worden meegelopen voor het goede doel tijdens de Santa Run en was er weer een mooie Lichtjesparade in het Stadshart. Helaas moest ik vanwege andere verplichtingen in Den Bosch zijn. Maar met name van de Lichtjesparade heb ik veel mooie foto’s voorbij zien komen. Mooi om te zien hoe heel veel vrijwilligers, jong en oud, zich ook dit jaar weer ingezet hebben om er een fantastisch mooi spektakel van te maken.

Maandag vond een overleg plaats met de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, Noordoostpolder, Urk en Dronten over de toekomstverkenner die wordt aangesteld om met alle betrokkenen de mogelijkheden voor realisatie van 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde te onderzoeken. De kamer heeft hiertoe de minister in een motie opgedragen.

Vanuit Lelystad hebben wij, wethouder Van Wageningen en ik, benadrukt dat wij het enorm belangrijk vinden dat de verkenner de opdracht krijgt zoals in de motie is aangegeven en dat in de verkenning het hele zorglandschap in de provincie wordt betrokken. Wij hechten er veel belang aan dat zoveel mogelijk zorg in het ziekenhuis in Lelystad wordt geboden, maar dat er ook breder wordt gekeken naar hoe de zorg in Flevoland en Lelystad in het bijzonder eruit ziet.

Daarnaast waren er maandag diverse andere overleggen, waaronder een overleg van de gemeentelijke stuurgroep veiligheid. En omdat het de nationale naturalisatiedag was, mocht ik die middag bij een heel divers gezelschap, afkomstig uit maar liefst veertien verschillende landen, de eed of belofte afnemen.

Maandagavond was er een kerstbijeenkomst met medewerkers van gemeente Lelystad. Een erg gezellige, goed georganiseerde bijeenkomst op een leuke locatie, namelijk de bosschuur die wordt gebruikt door het gemeentelijk onderdeel beheer openbare ruimte. De muziek werd verzorgd door onze eigen huisband, enthousiaste, muzikale collega’s die er een echt feest van maakten!

Dinsdag was er college, met een traditioneel volle agenda zo vlak voor het reces. Ook had ik dinsdag mijn laatste overleg met citymarketing directeur Tony Merkelbach, die in januari afscheid neemt. En ’s avonds was er raad met onder andere een sessie over de kadernota Sociaal Domein en over de campus voor het voortgezet onderwijs.

Woensdag stond er nog een training voor het Gemeentelijke beleidsteam (GBT) op de agenda. Het GBT komt bij elkaar ten tijde van rampen en crises. Voorzitter van het GBT is de burgemeester, die tijdens een ramp of crisis het opperbevel heeft over de crisisorganisatie. Tijdens de training kreeg een van de locoburgemeesters de gelegenheid om de rol van GBT-voorzitter te oefenen. Als burgemeester ben je over het algemeen al wat meer geoefend, ook door de dagelijkse praktijk. Maar als wethouder, weet ik uit de praktijk, is het prettig als je al eens in een oefening hebt kunnen ervaren hoe het is om in een GBT-setting te moeten opereren. Want het kan natuurlijk voorkomen dat je als loco een keer in de situatie komt dat je het beleidsteam moet voorzitten. Daarom is het goed dat deze oefeningen jaarlijks plaatsvinden.

Dat was het voor nu. De komende twee weken is het kerstvakantie en ben ik offline. Geen blog, geen Facebook, geen mail. Natuurlijk ben ik voor dringende zaken bereikbaar en kunnen dringende zaken worden gemaild naar secretariaatadema@lelystad.nl.

Op 5 januari is de nieuwjaarsreceptie van gemeente Lelystad. Vanaf 11:00 uur is iedereen welkom in het stadhuis, waar ik mijn nieuwjaarstoespraak zal houden. Daarna worden de feestelijkheden voortgezet op het Stadhuisplein, waar weer van alles te beleven is voor jong en oud.

Daarna pak ik het bloggen weer op.

Ik wens iedereen heel fijne feestdagen!

Advertenties