Stadhuispenning en eerste Stadscompliment

Het was een week waarin ik twee mensen in het zonnetje mocht zetten. Tony Merkelbach kreeg bij zijn afscheid als directeur van City Marketing Lelystad een Stadhuispenning en Irene Medema kreeg bij haar afscheid als directeur van de Bedrijfskring Lelystad het eerste Stadscompliment. Twee zeer betrokken Lelystedelingen die zich vanuit hun functie maar ook daarnaast op uitzonderlijke wijze voor de stad hebben ingezet. Waarvoor veel dank en lof. Maar er was natuurlijk meer.

Woensdag was er een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. Next Level is een traject dat vorig jaar door gemeente, provincie en het rijk is ingezet om samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren een visie te ontwikkelen op wat nodig is om Lelystad in sociaal en economisch opzicht een sprong voorwaarts te laten maken. De vijf groepen die aan de slag zijn gegaan om de kansen en belemmeringen in kaart te brengen op het gebied van ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’ hebben voor een groot deel hun bevindingen en ideeën teruggekoppeld. Langzamerhand ontstaat er een visie. Een belangrijke volgende stap is om deze uitkomsten met de raad te delen en ook opnieuw bij de raad op te halen wat zij belangrijk vindt. Naar verwachting wordt vervolgens nog voor de zomer een strategische agenda voor de komende jaren gepresenteerd.

Eind van de woensdagmiddag ging ik naar Den Bosch voor het afscheid van Carolien als sectorhoofd brandweerzorg Brabant-Noord. Maandag is ze begonnen als directeur brandweerrepressie bij de VRU (Veiligheidsregio Utrecht).

De volgende dag kon ik gelijk door naar Leeuwarden, voor de verjaardag van mijn vader. En in de middag weer terug naar Lelystad, voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer.  Waarbij zoals gebruikelijk ook werd stilgestaan bij de behaalde diploma’s, bevorderingen en brandweerjubilea en ik de medewerkers namens de gemeenschap heb bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Donderdag had ik diverse interne overleggen op het stadhuis, onder andere over de ambities van de gemeenteraad en over de stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke organisatie.

Vrijdag was er een overleg met de regionale vertegenwoordiging van de Koninklijke Horeca Nederland over diverse horeca-gerelateerde onderwerpen.

’s Middags was de afscheidsreceptie van Tony Merkelbach. Als blijk van waardering voor zijn enorme inzet en enthousiasme voor Lelystad en de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan het verder op koers brengen en houden van de citymarketingorganisatie en promotie van Lelystad heb ik hem bij zijn afscheid de Stadhuispenning overhandigd. Tony stond ruim vijf jaar aan het roer van City Marketing Lelystad. Ook was hij een aantal jaar voorzitter van Evenementen Coördinatie Lelystad en van het Lelystadse Oranjecomité. Daarnaast was en is hij nog steeds voorzitter van het 4&5 mei comité Lelystad en is hij sinds 2018 actief als voorzitter van het Zeekadettenkorps Lelystad.

Zaterdag was er overdag tijd om boodschappen te doen. ’s Avonds was het jaarlijkse gala van de Bedrijfskring Lelystad (BKL-gala). Ik was gevraagd om tijdens het BKL-gala op het podium wat vragen te beantwoorden die vertrekkend directeur Irene Medema voor mij in petto had. En dat kwam goed uit, want ik had namelijk ook wat voor haar in petto. Ik mocht haar een Stadscompliment geven voor de buitengewone inzet die zij de afgelopen jaren als directeur van de Bedrijfskring Lelystad voor Lelystad heeft getoond. Het Stadscompliment is een gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend aan personen en organisaties als blijk van waardering voor hun inzet voor de Lelystadse gemeenschap. Irene Medema is de eerste persoon aan wie het Stadscompliment is toegekend. Irene Medema was ruim zes jaar directeur van de Bedrijfskring Lelystad en heeft haar rol met veel enthousiasme en met verve vervuld. Een welverdiend compliment dus.

Tijdens het gala worden ook altijd de winnaars van de BKL-trofee en BKL-award bekendgemaakt. De trofee is gewonnen door Uretek, de award ging naar Buytenplaets Suydersee. Twee mooie Lelystadse bedrijven. En dat geldt natuurlijk ook voor de bedrijven, GSF Glasgroep en Koopjedeal die waren genomineerd voor de trofee. En Lelymare Horses en Ukje, die waren genomineerd voor de award.

Zondag moesten er de nodige stukken worden gelezen en gingen we naar Den Haag om Carolien haar vader met zijn verjaardag te feliciteren.

Maandag vonden er gesprekken plaats voor de vacature van interim-gemeentesecretaris. Deze zal op korte termijn ingevuld moeten worden omdat gemeentesecretaris Nico Versteeg, de gemeente Lelystad gaat verlaten om provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Overijssel te worden. Nico heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en kwaliteit ingezet. Het is jammer dat hij vertrekt, maar voor hem is het een mooie stap in zijn loopbaan die ik hem van harte gun.

Verder had ik die dag diverse interne overleggen en een gesprek met toekomstverkenner Bas Leerink, die door de minister is aangesteld om te onderzoeken aan welke zorg er behoefte is en waar de zorg in Flevoland tekort schiet. Ik heb hem uiteraard verteld wat wij als een minimale vereiste zien, namelijk dat er weer een spoedeisende hulp voorziening komt met operatiekamers en een beddenhuis voor verblijf voor een á drie nachten. Dit is nodig om het grootste deel van de zorg waarvoor men eerder naar het IJsselmeerziekenhuis kwam weer te kunnen bieden. En daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk dat er op termijn ook een oplossing komt om weer acute verloskunde in Lelystad te kunnen bieden.

Maandagavond had ik een overleg met het Presidium. Het Presidium bestond voorheen uit alle fractievoorzitters, maar bestaat sinds deze raadsperiode uit zes raadsleden (evenredig verdeeld over coalitie en oppositie). Het Presidium houdt zich bezig met het voorbereiden en vaststellen van programma’s van raadsbijeenkomsten; het bewaken van de kwaliteit van raadsstukken; het afstemmen van raadsactiviteiten en huishoudelijke zaken van de raad.

Daarna moest ik voor een vergadering bij de KNRM zijn.

Dinsdagochtend was er zoals gebruikelijk een collegevergadering.

Dinsdagmiddag was ik te gast bij de nieuwjaarsontvangst van de Koning. Dit is naast een mooie, plechtige bijeenkomst ook altijd een goede gelegenheid om veel bekenden uit het hele land, bestuurders en politici, te spreken.

En dinsdagavond was er raad. Een vrij korte vergadering voor de verandering, die al om 22:00 uur was afgelopen.

Advertenties