Veiligheid verkiezingen water en muziek

De nieuwe blogweek begint op woensdag en na het sporten was mijn eerste vergadering met de burgemeesterskring van Flevoland in het Provinciehuis. Net als verleden week bij de bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters stond ondermijning op de agenda en daarnaast vond een gesprek plaats met het leden van het kapittel voor civiele orden. Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een eigen geschiedenis en karakter. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als taak de decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de ‘minister die het aangaat’ over de voorstellen te adviseren. Ook adviseert het Kapittel ver de toekenning van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Kortom, het kapittel adviseert over de koninklijk onderscheidingen, de lintjes,die worden aangevraagd in Nederland.

De rest van de dag ging op aan interne overleggen en werkgerelateerde telefoontjes.

Donderdag begon vroeg met de verkiezingen voor het Europese parlement. Zoals op facebook te zien is, heb ik samen met wethouder Janneke Sparrenboom, gedeputeerde Jan de Reus en de directeur van Lelystad Airport Hanne Buis mijn stem uitgebracht. Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van de verkiezingen: nogmaals hartelijk dank!

Na het stemmen spoorslags afgereisd naar Amersfoort voor de vergadering van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA). Zoals eerder wel eens in een blog beschreven: DPRA is in het leven geroepen om te anticiperen op de klimaatsverandering. Om het beleidstechnisch netjes te zeggen: het doel van het DPRA is het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen.

 

Vanuit Amersfoort en route naar Assen voor een bijeenkomst van de G40. We hebben ondermeer de strategische visie op veiligheid besproken. Voor goed functionerende en leefbare steden is onverminderde aandacht voor veiligheid tenslotte een basisvoorwaarde. De G40 heeft de afgelopen periode ingezet op het veiliger maken en houden van de steden. Besproken werd o.a. ondermijning (opnieuw) en cybercrime. Terug met de trein, nog wat werkzaamheden verricht in de vorm van telefoontjes en dergelijke.

Keurig op tijd aangekomen om in de Bistro Lelystad tussen de verkiezingsbedrijven door met de verkiezingsploeg te eten. De verkiezingen verliepen goed en het was gezellig! Ik heb ze succes gewenst voor de rest van de avond en ben naar de KNRM gegaan voor mijn laatste overleg van die dag om vervolgens in het stadhuis af te sluiten door nog even een bezoek te brengen aan de verkiezingsploeg die intussen druk aan de slag was met het in ontvangst nemen van alle stukken van de diverse stembureaus.

Bestuurlijk begon vrijdag met de vergadering van het Districtlijk Veiligheidcollege (DVC) Flevoland. Een scala van onderwerpen is aan de orde gekomen, waaronder Veiligheid en Zorg, Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en regionale samenwerking. Later op de dag had ik een interview met Binnenlands Bestuur over het feit dat onze raad bestaat uit 17 fracties en ging ik op bezoek bij Omroep Flevoland voor het ‘Het gesprek met…’ Tussendoor veel afstemmingsoverleggen en praktische zaken die moesten worden weggewerkt. De dag eindigde met een college barbecue bij wethouder Nelly den Os thuis.

Op zaterdag de Rotary Veghel op Bataviahaven ontvangen en ze in de middag verteld over de bijzondere geschiedenis van Lelystad. Een deel van hen ging daarna shoppen in Bataviastad en een deel bezocht de KNRM. ‘S ochtend waren we z’n allen naar de Markerwadden gevaren. Wat een verandering met ruim twee jaar gelden toen ik hier voor het eerst was: een zee van gele bloemen. Ik heb op facebook foto’s gedeeld zodat iedereen kan zien hoe mooi het is geworden. Dat vonden de leden van de Rotary Veghel ook.

’s Avonds met Carolien naar het Sea Bottom Festival: mooie muziek en Een echte Lelystadse traditie zich al een heel lang in de Lelystadse cultuur heeft genesteld.

Zondag was voor privéafspraken en het lezen van stukken voor de komende week.

Op maandag was er zitting van het stembureau en een overleg op Lelystad Airport. Net als iedere maandag veel werkoverleggen om de week op te starten. Vanaf half drie was ik op het Provincie huis ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Jeugd Justitiële Inrichting Lelystad. Intermetzo, zoals de naam van de inrichting luidt, heeft de afgelopen jaren een uniek behandelplan voor jeugdige delinquenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) ontwikkeld. Deze aanpak vermindert, de kans op recidive en een geslaagde resocialisatie bevordert. Er waren veel presentaties die deze aanpak positief onderstreepten. Op de achtergrond dreigt bij de JJI al een behoorlijk aantal jaren een mogelijke opheffing als gevolg van bezuinigingen en dat zou voor de werkwijze in dit veld echt een verlies zijn. Maandagavond was er Presidium.

Dinsdag, de laatste dag van de blogweek, staat altijd in het teken van het college. Onder andere hebben we ons voorbereid op het VNG congres van volgende week en de behandeling van de moties en amendementen als voorbereiding op de behandeling van de kadernota in de raad diezelfde avond.

Weer aan de slag

Na een paar vrije dagen heb ik er weer zin in, niet alleen in het werk maar ook in de blog. Ik blijf het bijzonder vinden dat ik mijn dagelijkse inspanningen voor deze stad met inwoners van diezelfde stad mag delen. Dat doe ik dan ook met veel plezier!

Uit mijn vakantie wil ik nog een gebeurtenis met jullie delen. Op 11 mei was ik bij de boekpresentatie en herdenking over een ‘vergeten’ bombardement op de Blauwburgwal in Amsterdam. Er vielen door 4 bommen 44 doden, waaronder Otte de broer van mijn vader. Mijn vader heeft tijdens deze herdenkingsbijeenkomst, de eerste in 79 jaar, het verhaal van zijn broer verteld. Een ontroerend moment. De buurt wil een gedenksteen  plaatsen en de titel van het boek is Bommen op de Blauwburgwal.

Maandag na de vakantie had veel weg van een vliegende start. ‘s Ochtends begon ik met de Driehoek, het overleg met de politie en het OM. Een altijd interessant overleg waar ik helaas geen mededeling over kan doen. Dit werd gevolgd door een gesprek met Ronnie van Diemen, inspecteur generaal van de Inspectie voor de Gezondheidzorg, Gaby Bronner, hoofd medische specialistische zorg en wethouder van Wageningen. Beelden en zorgen werden uitgewisseld over de toekomst van het Lelystadse ziekenhuis.

Diezelfde middag op bezoek bij het echtpaar Meijer-Holtrop. Op 6 mei waren ze 60 jaar getrouwd. Een felicitatie waard! De dag werd besloten met diverse gesprekken en een uurtje sporten.

Op dinsdag college. Onder andere de kadernota ‘Lelystad in beweging’ besproken. De grote uitdaging is de spanning tussen beleid en bezuinigingen zo goed mogelijk op te lossen. De behandeling in de raad begint op 21 mei. De rest van de dinsdag stond in het teken van de verschillende interne overleggen en vanzelfsprekend de eerste raadsvergadering na mijn vakantie. Ik was bij de sessies over Prostitutiebeleid en Lelystad Next Level.

Op woensdag ben ik afgereisd naar Bunnik voor een vergadering van het bestuur van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB). Verschillende politieke actualiteiten, zoals ondermijning besproken, en er werd onder meer gesproken over de voorbereidingen voor het najaarscongres.

Donderdag vroeg uit de veren voor een tweedaags werkbezoek. Samen met wethouder Janneke Sparreboom waren we op uitnodiging van het Overlegorgaan Bouwontwikkeling Lelystad (OBL) in Hamburg. Het was een inspirerende ontmoeting met een bruisende havenstad waar je ogen te kort komt: er is bijvoorbeeld Havencity, het grootste stadsontwikkelingproject van Europa. Maar ook de Alsterkaden in het historisch centrum, met duidelijke mediterrane invloeden in de bouwstijl, maakte het bezoek zeer de moeite waard. Voor de liefhebbers van anekdotische geschiedenis: Hamburg is de plek waar de Beatles hun muzikale carrière begonnen en de stad is naamgever van een wereldberoemd Amerikaanse gerecht dat in zijn oervorm door immigranten die uit Hamburg vertrokken naar de Verenigde Staten werd meegenomen.

Zaterdag geluncht met Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht en Voorzitter van de VNG. Naast dat het gezellig was, hebben we ook serieuze zaken besproken zoals een advies van De Raad van State over de aanpak van ondermijning. De rest van het weekend heb ik besteed aan allerhande activiteiten, waaronder het lezen van stukken voor de komende week.

Maandag samen met wethouder van Wageningen een interessant gesprek gehad met een arts die werkt op een Spoedeisende Hulp over wat die hulp nu precies inhoudt en hoe dat kan worden georganiseerd en wat ook toekomstgericht realistisch is voor Lelystad. Daarna samen met wethouder Nelly den Os een gesprek met Stella de Swart die op facebook een filmpje had geplaatst over schuldenproblematiek. Ik had haar uitgenodigd om daarover eens van gedachten te wisselen. Op haar facebookpagina spreekt Stella de Swart van een goed en inspirerend gesprek over ‘Your Comeback’. Haar plan om schuldenproblematiek bij mensen aan te pakken. Kijk nog maar eens naar haar monitorfimpje waarin ze oplossing geeft voor schuldenproblematiek: https://www.facebook.com/demonitor/posts/2129896027094972

’s Avonds nog twee bijeenkomsten. De eerste was met het Comité van aanbeveling Nationale Oldtimerdag en ging over de 35e editie van de Nationale Oldtimersdag op 16 juni en hoe we de jongere generatie kunnen enthousiasmeren voor dit event. De tweede bijeenkomst was een vergadering van de KNRM. We hebben onder andere het bezoek van de Rotary Veghel aan KNRM Lelystad besproken.

Dinsdag college. In de ochtend het reguliere overleg en na de lunch een vergadering om de behandeling van de kadernota in de raad voor te bereiden. ‘s Avonds raad, die zoals gezegd, geheel in het teken stond van de behandeling van de kadernota.

 

Tradities

Woensdag is naast vele andere dingen, toch ook het begin van de week-van-Ina Adema, de blog die ik al weer ruim tweeënhalf jaar bijhoud voor de inwoners van Lelystad. Woensdag is op zich een curieuze dag om je blog te beginnen. De gewone week begint op zondag, de werkweek voor de meeste mensen op maandag. Als ik nu terugkijk ligt de oorzaak erin dat ik op dinsdagavond door de raad werd geïnstalleerd en dat vervolgens woensdag mijn eerste werkdag was. Ik ben daarna meteen met de blog begonnen. Het begin van een traditie, die ik in de week van tradities zoals de lintjesregen en koningsdag, zeker zal respecteren en voortzetten.

Deze woensdag had ik dus een kennismakingsgesprek met Rob Frek. Rob Frek is de programmadirecteur voor de zogeheten Drieslag. De Drieslag bestaat uit de volgende onderdelen te weten: veiligheidsbureau Midden-Nederland, kenniscentrum Midden-Nederland en Meldkamer Midden-Nederland.

Daarna een afspraak met Robert Douma, de voorzitter van de Rekenkamer over de ontwikkelingen in het werkveld en het uitwisselen van ideeën die we hierbij hebben.

Na nog 2 interne werkafspraken was het tijd voor een feestelijke gebeurtenis namelijk het 60-jarig huwelijk van het echtpaar Kalsbeek-Hovinga. Van oorsprong afkomstig uit Friesland, dus is fan herte lokwinske (van harte gefeliciteerd) zeker gepast. ’s Avonds nog naar Den Haag voor een bespreking van het rapport Lage drempels, hoge dijken, het eindrapport van de staatscommissie Parlementair stelsel.

Donderdag weer in Den Haag. Nu samen met wethouder van Wageningen naar de Tweede Kamer om tijdens het Algemeen Overleg van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport het debat over het Faillissement Ziekenhuizen bij te wonen. Het was op zich een goed debat, waarbij de winst niet zozeer zat in concrete toezeggingen, maar in het feit dat alle Kamerleden en minister dezelfde richting op bewogen en er van doordrongen waren dat er voor ons ziekenhuis een goede oplossing moet komen. De basis zal daarvoor gelegd moeten worden door de bevindingen van de verkenner. Groot pluspunt was dat Lelystad zichtbaar vertegenwoordigd was in de zaal. Naast bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging was Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad aanwezig. Het is goed dat er een actieve groep Lelystedelingen is die van zich laat horen.

De lintjesregen is altijd een weer prachtige gebeurtenis. Het begon al op donderdag toen ik met de uitnodigingen voor de Koninklijke Onderscheidingen langs de huizen van de beoogde gedecoreerden ging. De mensen waren oprecht verrast, vaak ontroerd en altijd blij. Op vrijdag luisterde iedereen aandachtig naar de toespraken waarin de inzet en de verdiensten van zes verschillende mensen werd beschreven. Voor de gedecoreerden vaak een moment van verstilling en erkenning, voor iedereen die luisterde een bevestiging van dat het de moeite waard is om als mens in wat voor vorm dan ook je in te zetten voor het mooier en beter maken van de wereld waarin we leven. Ik noem hier dan ook nog eens hun namen: Angelus Nijssen, Anna van der Scheer-Tellegen, Nico Dijkshoorn, Willem Kamp, Cornelia Esenbrink-van den Berg en Herman Verheij.

De meeste decorandi waren die middag ook aanwezig bij de Koningsreceptie die weer prima was georganiseerd door het Oranje Comité Lelystad. Het is inmiddels een goede traditie geworden om de dag voor Koningsdag een toast uit te brengen op ons Koningshuis en dat hebben we die middag dan ook gedaan. Vrijdag, einde van de dag nog door de het Stadshart gelopen. Er heerste overal een gezellige sfeer.

Zaterdag was Koningsdag en naast heel gezellig, pittig koud. Op facebook had ik al gedeeld dat ik oranjegebak heb mogen uitdelen in de Hanzeborg. Ook het ronddelen van oranjegebak en oranjebitter in de verzorgingstehuizen is een mooie traditie geworden. Er werd ook gezongen. Ik heb natuurlijk weer een rondje door de stad gemaakt, bij Noteboom in de passage nieuwe schoenen gekocht en met stadsgenoot Leo Veeger ‘koninklijk’ op de foto gegaan. In het weekend nog gesport en vanzelfsprekend stukken gelezen, al scheelde het een hoop tijd dat er dinsdag geen college was.

Maandag staat voor deel in het licht van interne overleggen. Buitengewoon nuttig voor de voortgang van het werk, maar minder interessant om in de blog te vermelden. Wel het vermelden waard was dat Franc Heijke van Sint voor Elk Kind het voorzitterschap binnenkort gaat doorgeven aan Foekje van Dijk, zodat de activiteiten van de Stichting geborgd blijven. Ik heb Franc vanzelfsprekend bedankt voor zijn inzet en hem het boek over Lely cadeau gedaan, zodat als hij verhuist naar de regio Wageningen nog eens aan ons kan denken.

Daarnaast een overleg gehad met Henk Jan Bierling van Platform 31 over de samenwerking tussen Platform 31 en de G40, waarvan ik sinds kort vicevoorzitter ben. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die zich bezig houdt met trends in stad en regio. Het platform streeft ernaar beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken te verbinden om zo te komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders aan te slag kunnen. De G40 is een stedennetwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de verschillende stedelijke vraagstukken. Er is gemeenschappelijke grond voor een goede samenwerking.

Dinsdag was er geen college en ben ik bij mijn ouders op bezoek gegaan. Met mijn vader gaat het gelukkig wat beter. De komende twee weken is er geen blog, maar vooruitkijkend wil ik aandacht vragen voor de dodenherdenking op 4 mei. De herdenking is bij het monument in het Stadspark en de aanvang is 19.30 uur nadat de stille tocht is aangekomen. Op 5 mei wordt om 10.00 uur in het Lelyscentre het bevrijdingsvuur in ontvangst genomen door de Loco burgemeester en het college. Het vuur wordt gebracht door de lopers die in de nacht van 4 op 5 mei uit Wageningen zijn komen lopen. Ikzelf ben dit jaar aanwezig bij de landelijke viering in Almere en moet helaas de Lelystadse viering missen.

Tot slot een bijzondere viering op 6 mei: het echtpaar Siebenga-Sijbesma is 70 (!) jaar getrouwd. Omdat ik op die dag ben verhinderd hoop ik er deze week nog langs te gaan. Hoe dan ook: van harte gefeliciteerd!