Veiligheid verkiezingen water en muziek

De nieuwe blogweek begint op woensdag en na het sporten was mijn eerste vergadering met de burgemeesterskring van Flevoland in het Provinciehuis. Net als verleden week bij de bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters stond ondermijning op de agenda en daarnaast vond een gesprek plaats met het leden van het kapittel voor civiele orden. Nederland kent twee Civiele Orden, die in het leven zijn geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een eigen geschiedenis en karakter. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als taak de decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de ‘minister die het aangaat’ over de voorstellen te adviseren. Ook adviseert het Kapittel ver de toekenning van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Kortom, het kapittel adviseert over de koninklijk onderscheidingen, de lintjes,die worden aangevraagd in Nederland.

De rest van de dag ging op aan interne overleggen en werkgerelateerde telefoontjes.

Donderdag begon vroeg met de verkiezingen voor het Europese parlement. Zoals op facebook te zien is, heb ik samen met wethouder Janneke Sparrenboom, gedeputeerde Jan de Reus en de directeur van Lelystad Airport Hanne Buis mijn stem uitgebracht. Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van de verkiezingen: nogmaals hartelijk dank!

Na het stemmen spoorslags afgereisd naar Amersfoort voor de vergadering van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA). Zoals eerder wel eens in een blog beschreven: DPRA is in het leven geroepen om te anticiperen op de klimaatsverandering. Om het beleidstechnisch netjes te zeggen: het doel van het DPRA is het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen.

 

Vanuit Amersfoort en route naar Assen voor een bijeenkomst van de G40. We hebben ondermeer de strategische visie op veiligheid besproken. Voor goed functionerende en leefbare steden is onverminderde aandacht voor veiligheid tenslotte een basisvoorwaarde. De G40 heeft de afgelopen periode ingezet op het veiliger maken en houden van de steden. Besproken werd o.a. ondermijning (opnieuw) en cybercrime. Terug met de trein, nog wat werkzaamheden verricht in de vorm van telefoontjes en dergelijke.

Keurig op tijd aangekomen om in de Bistro Lelystad tussen de verkiezingsbedrijven door met de verkiezingsploeg te eten. De verkiezingen verliepen goed en het was gezellig! Ik heb ze succes gewenst voor de rest van de avond en ben naar de KNRM gegaan voor mijn laatste overleg van die dag om vervolgens in het stadhuis af te sluiten door nog even een bezoek te brengen aan de verkiezingsploeg die intussen druk aan de slag was met het in ontvangst nemen van alle stukken van de diverse stembureaus.

Bestuurlijk begon vrijdag met de vergadering van het Districtlijk Veiligheidcollege (DVC) Flevoland. Een scala van onderwerpen is aan de orde gekomen, waaronder Veiligheid en Zorg, Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en regionale samenwerking. Later op de dag had ik een interview met Binnenlands Bestuur over het feit dat onze raad bestaat uit 17 fracties en ging ik op bezoek bij Omroep Flevoland voor het ‘Het gesprek met…’ Tussendoor veel afstemmingsoverleggen en praktische zaken die moesten worden weggewerkt. De dag eindigde met een college barbecue bij wethouder Nelly den Os thuis.

Op zaterdag de Rotary Veghel op Bataviahaven ontvangen en ze in de middag verteld over de bijzondere geschiedenis van Lelystad. Een deel van hen ging daarna shoppen in Bataviastad en een deel bezocht de KNRM. ‘S ochtend waren we z’n allen naar de Markerwadden gevaren. Wat een verandering met ruim twee jaar gelden toen ik hier voor het eerst was: een zee van gele bloemen. Ik heb op facebook foto’s gedeeld zodat iedereen kan zien hoe mooi het is geworden. Dat vonden de leden van de Rotary Veghel ook.

’s Avonds met Carolien naar het Sea Bottom Festival: mooie muziek en Een echte Lelystadse traditie zich al een heel lang in de Lelystadse cultuur heeft genesteld.

Zondag was voor privéafspraken en het lezen van stukken voor de komende week.

Op maandag was er zitting van het stembureau en een overleg op Lelystad Airport. Net als iedere maandag veel werkoverleggen om de week op te starten. Vanaf half drie was ik op het Provincie huis ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Jeugd Justitiële Inrichting Lelystad. Intermetzo, zoals de naam van de inrichting luidt, heeft de afgelopen jaren een uniek behandelplan voor jeugdige delinquenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) ontwikkeld. Deze aanpak vermindert, de kans op recidive en een geslaagde resocialisatie bevordert. Er waren veel presentaties die deze aanpak positief onderstreepten. Op de achtergrond dreigt bij de JJI al een behoorlijk aantal jaren een mogelijke opheffing als gevolg van bezuinigingen en dat zou voor de werkwijze in dit veld echt een verlies zijn. Maandagavond was er Presidium.

Dinsdag, de laatste dag van de blogweek, staat altijd in het teken van het college. Onder andere hebben we ons voorbereid op het VNG congres van volgende week en de behandeling van de moties en amendementen als voorbereiding op de behandeling van de kadernota in de raad diezelfde avond.