Een boom, een afscheid, een benoeming

De woensdag begon met sporten. Daarna mocht ik iets doen wat ik alweer een tijdje geleden voor het laatst had gedaan, namelijk een voorbereidingsgesprek houden om als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een huwelijk te sluiten. Het was een mooi gesprek met twee mensen die voor elkaar gekozen hebben en met veel plezier en humor naar de bruiloft toeleven.

Er waren meer leuke dingen op deze dag. Samen met de burgemeester van Almere Franc Weerwind heb ik in Parkwijk een bordje bij de rode beuk onthuld die de gemeente Almere ons voor het vijftig jarig bestaan van onze stad had geschonken. Met de beuk kwam namelijk een mooi gedicht van Rutger Kopland, dat toepasselijk De rode beuk als titel heeft. Ik heb een deel van de tekst hieronder afgedrukt en hoop dat deze rode beuk ‘met het eindeloos grote geduld van een boom’ getuige mag zijn van de verdere ontwikkeling van Parkwijk, het stadshart en de bloei van de stad.

Hier staat de rode beuk

met het eindeloos grote

geduld van een boom.

Aan het einde van de middag was er het afscheid van de gewaardeerde theaterdirecteur Jan Gras. Jan Gras heeft met enorm veel inzet en passie het Lelystads theater positief op de kaart gezet en een impuls gegeven aan de culturele ontwikkeling van de stad. Namens het college mocht ik Jan bedanken en hem de stadhuispenning uitreiken. Warme woorden waren er verder voor Jan van Jop Fackeldey, Cees Okkerse, de nieuwe directeur van de Agora Richard Wijnveldt en de commissaris van de koning Leen Verbeek. Uit de handen van de laatste ontving Jan de paarse (voor cultuur) variant van de gouden Kiekendief. Er waren mooie optredens door onder andere Marcel de Groot en het Scapinoballet en werd hij soms live, soms digitaal toegesproken door o.a. Lebbis, Youp van het Hek en Jochem Meyer. Een mooi en passend afscheid.

Tussen de leuke dingen door waren er nog nuttige en boeiende overleggen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Lelystad en een bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Flevoland.

Donderdag was het Hemelvaart en was ik ’s middags bij Dancetour. Voor een impressie verwijs ik naar de foto’s op facebook. Het weer zat mee en iedereen had het naar zijn zin.

Hetzelfde mooie weer droeg bij aan het plezier van de bestuursvergadering van het BNG cultuurfonds die ik op vrijdag had waarna we aan boord het Statenjacht in Friesland stapten om gezamenlijk te zeilen. Het kledingvoorschrift was sportief en schoenen met rubber zolen. Dan verwacht je altijd een beetje een wilde vaart en regen, maar de weergoden waren met ons, want het was mooi weer. Ik heb ervan genoten.

In het weekend met familie en vrienden mijn verjaardag gevierd en ik wil nogmaals iedereen heel erg bedanken voor de talloze felicitaties die mij zijn toegestuurd. Hartverwarmend!

Hoewel er geen college was (dat scheelt in de te lezen stukken), toch nog de week voorbereid want op maandag (bestuursvergadering), dinsdag en woensdag was er het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met op woensdag de algemene ledenvergadering. Het motto van het congres was Besturen is mensenwerk. Dat kan ik overigens beamen.

Niet alleen is dit congres de gelegenheid bij uitstek om met collega-bestuurders ervaringen en kennis uit te wisselen. Er worden ook besluiten genomen waarmee de VNG de belangen behartigt van de gemeenten ten opzichte van het rijk.

Dat gebeurt via de reguliere agenda zoals deze is gepubliceerd op de website van de VNG of via moties die gemeenten (vaak gezamenlijk) indienen. De opbouw van een moties is als volgt: Er wordt een situatie-probleem beschreven, het probleem wordt onderbouwd, vervolgens wordt het doel van de moties beschreven en tot slot worden de punten genoemd waarover de VNG met andere overheden gaat overleggen: De moties worden dan in stemming gebracht en indien aangenomen door het bestuur ten uitvoer gebracht. Een beetje technisch verhaal, maar dan weet iedereen hoe zoiets werkt.

Het zijn voor gemeenten belangrijke zaken die (ook in moties) worden behandeld. Zo gaat het bijvoorbeeld over de spanning tussen de maatschappelijke opgaven zoals gedecentraliseerde zorgtaken waarbij er moet worden gedacht aan de WMO, Jeugd en GGZ, het klimaatakkoord, de inburgeringsopgave, de invoering van de Omgevingswet en de woningbouwopgave en het geld dat de gemeenten daarvoor krijgen om hun bijdrage te leveren.
Gedurende het gehele congres waren veel leuke en interessante sprekers en een groot aantal workshops: van de digitale overheid tot en met nieuwe bouwtechnieken, het kwam allemaal aan bod. Tot slot wil ik nog wel vermelden dat ik ben voorgedragen als bestuurslid van de VNG, maar de formele benoeming vindt op woensdag plaats en dat is de blog van de volgende week.

Volgende week misschien meer over de laatste VNG dag, waarop ook de plenaire vergadering plaats vindt. Voor nu iedereen een fijn pinksterweekend toegewenst.