VNG, Veteranen en Veghel

Zoals ik verleden week al aangaf, zat er een zekere overlap tussen het VNG congres (maandag, dinsdag en woensdag) en het begin van de blogweek (woensdag). Op woensdag werd ik conform de verwachting benoemd als bestuurslid in het bestuur van de VNG. Tegelijkertijd werden er volgens de agenda besluiten genomen en werden er 17 moties en amendementen in stemming gebracht waarvan de onderwerpen varieerden tussen zonnepanelen, jeugdzorg, politiekorps op sterkte en aanpak stikstof. Het laat maar weer eens zien dat de gemeente bij uitstek de overheid is waar alles wat de burger aangaat, samenkomt. Wie meer wil weten verwijs ik naar de site van de VNG.

Verder mocht ik op woensdag bij het Waterschap Zuiderzeeland afscheid nemen van vertrekkende heemraden te weten: Lida Schelwald, Jan Nieuwenhuis, Ton Leijten en Camiel Maenhout. Een heemraad maakt onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van het Waterschap en is vergelijkbaar met een wethouder in de gemeente. De vertrekkende heemraden werden feestelijk bedankt voor hun langjarige inzet.

Donderdag begon met een overleg in Den Haag van de Stuurgroep Lelystad Airport en eindigde ’s avonds in Lelystad met het Presidium. Tussendoor moest ik veel zakelijke telefoontjes afhandelen en had ik ultrakorte besprekingen met de ambtelijke ondersteuning via de app en mail. Voorafgaand aan het Presidium had ik samen met wethouder Den Os, andere bestuurders uit Flevoland en vertegenwoordiging uit het veld in Almere breed Zorg-Veiligheidsoverleg.

Vrijdag stond opnieuw in het teken van de verschillende overleggen. ’s Ochtends Lelystad Next Level overleg met de voorzitter van Next Level Ralph Pans, samen met wethouder Janneke Sparrenboom, gevolgd door verschillende interne overleggen en kennismakingsgesprekken. Feestelijk was het bezoek aan echtpaar Meuleman-van de Wetering dat op 3 juni al 65 jaar was getrouwd, maar die ik vandaag hiermee mocht feliciteren.

Zaterdag was het veteranendag. Het is goed om hier aandacht voor te hebben. Zoals ik op facebook vermeldde zijn er sinds 1940 650.000 militairen ingezet tijdens 3 oorlogen en ruim 100 vredesmissies. Nederland kent ca 111.000 veteranen, waarvan er ongeveer 600 in Lelystad wonen. Deze dag is er om hun inzet voor vrede en veiligheid te herdenken en hen daarvoor te eren. Zij hebben deze inzet gepleegd met vaak grote persoonlijke offers, zowel op fysiek als psychisch gebied. Zij verdienen ons respect. Deze zaterdag waren er ongeveer 130 aanwezig in het stadhuis, het was een mooie bijeenkomst. In de avond waren we te gast samen met anderen bij Henri Meijdam, directeur van de IPO (Interprovinciaal Overleg).

Zondag waren Carolien en ik even terug in Veghel omdat Ard Smulder, de pastoor, zijn zilveren priesterjubileum vierde. Een gezellige bijeenkomst compleet met gilden, misdienaars en een receptie in het klooster. Het was een hartverwarmend weerzien met oude vrienden en bekenden, we hebben de dag afgesloten met een lekker diner bij Vlas en Graan.

Maandag tweede pinksterdag was ingeruimd voor privéactiviteiten. s ‘Avonds echter, het zal niemand die dit blog regelmatig leest verbazen, las ik de stukken voor de komende week.

Dinsdag is de Lelystadse bestuursdag bij uitstek. Op dinsdagochtend is er college en ’s avonds heel vaak raad. Vanzelfsprekend komen er tal van zaken van uiteenlopend gewicht langs die moet worden behandeld. Het is vandaar leuk om te vermelden dat Lelystad in de persoon van Juul Baars voor de duur van twee jaar een nieuwe stadsdichter heeft, de achtste alweer. Lelystad is op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris en aan dat wervingsproces is het grootste deel van de dinsdagmiddag opgegaan. Aan het einde van de middag was er nog een overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Dinsdagavond was er raadsvergadering. Vanuit mijn eigen portefeuille moest er een besluit worden genomen over de kaders van het prostitutiebeleid. Daarvoor moet ik tijdelijk terugtreden als voorzitter van de raad. Voor dit soort situaties heeft de raad uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter gekozen. In Lelystad is dat Emiel van der Herberg, fractievoorzitter van de PvdA. Hij heeft deze rol met verve ingevuld.