Lelystad, weerbaar en mooi

Woensdag vroeg uit de startblokken voor twee vergaderingen in Amsterdam. Allereerst een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), gevolgd door een extra vergadering van de regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA). Bij de laatste vergadering hebben we over de samenwerking binnen de MRA en de verstedelijkingsstrategie gesproken. Bij dat laatste gaat het vooral om over drie zaken een goed beeld te krijgen: woningbouw, woningmarktregulering en bereikbaarheid of te wel investeringen in mobiliteit. Boeiende zaken in een bloeiend netwerk.

Terug in Lelystad een lijst met zakelijke activiteiten en afspraken afgewerkt.

Om het alvast te melden, ik heb deze week vrijdagochtend en zondag gesport. Op donderdag mocht ik de G40 in ons mooie stadhuis ontvangen. De G40 is het netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland, die elkaar vinden in het zoeken naar oplossingen voor de stedelijke vraagstukken waar die steden voor staan. Onderwerp van gesprek was onder andere de gevolgen van de meicirculaire voor de G40 gemeenten. In de meicirculaire worden de gemeenten door het Rijk over verschillende soorten uitkeringen die zij van het Rijk ontvangen voor 2019 en daaropvolgende jaren geïnformeerd. De impact op de gemeentebegroting is groot.

Vanaf Lelystad op weg naar Leeuwarden om mijn gewaardeerde collega Ferd Crone uit te zwaaien als burgemeester van de stad waar ik nog op de middelbare school heb gezeten. Ik ken Ferd al een tijd en hij is een bestuurder met een lange staat van dienst. Hij is lid van de Eerste Kamer geworden en wordt opgevolgd door Sybrand Buma. Het was een mooi en gezellig afscheid, met een symposium en een receptie. Vanzelfsprekend ben ik daarna nog even bij mijn ouders op bezoek gegaan, ik was immers toch in Leeuwarden en heb nog wel even tijd gemaakt voor geklets Lelystad van Radio Lelystad.

Vrijdag was los van een gewone werkdag, ook een spannende dag. S Ochtends vroeg kreeg ik te horen dat minister Sander Dekker die ochtend zou bellen over onze Jeugd Justitiële Instelling (JJI) Lelystad, Intermetzo, locatie achter Palazzo. Zo’n telefoontje hoeft niet per se goed nieuws te zijn. Gelukkig kregen we te horen dat onze JJI niet wordt gesloten. Dat is ook voor onze stad een mooie opsteker. Sinds het rapport Capaciteit in Balans uit 2016 stond de JJI op de nominatie om gesloten te worden. Dat was ieder jaar weer spannend en in samenwerking met de Provincie en de JJI zelf hebben we richting het verantwoordelijk ministerie waar mogelijk onze invloed aangewend om sluiting te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat de unieke combinatie van behandelmethodes, manier van werken, gedrevenheid en de menselijke maat van Intermetzo behouden blijven en dat er niet zomaar 200 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Voor wat betreft de agenda wil ik nog vermelden dat ik een afspraak had met Relinde Weil, de bestuursvoorzitter van het St Jansdal. Onder andere hebben we het gehad over het rapport over toekomst van de ziekenhuiszorg in Flevoland van de verkenner (zie blog vorige week). Na nog een intern overleg en de afwikkeling van het things-to-do lijstje brak het weekend aan.

Op zaterdag mocht ik aanwezig zijn bij de Nationale Veteranendag in Den Haag. Ik heb op facebook al uitgebreid iets over deze dag gezegd, maar graag vertel ik er hier nog wat over. De dag begon met een indrukwekkende bijeenkomst in de Ridderzaal met aandacht voor de persoonlijke verhalen, gevolgd door een al even indrukwekkende ceremonie in de open lucht waarbij medailles werden uitgereikt. Voorts nam het defilé een aanvang. Tijdens veteranendag tonen overheid en samenleving erkenning en begrip voor de inzet van onze soldaten. Om bij stil te staan: Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en meer dan honderd vredesmissies. Ik zou er nog meer over kunnen vertellen, maar het echte verhaal zie ik altijd in de ernst en stilte op de gezichten van de veteranen tijdens de ceremonie. Er waren ook veteranen uit Lelystad en bijzonder om te vermelden is ook dat er leerlingen van de Steiger aanwezig waren die met het recept Oma’s Stamppotje de landelijke kookwedstrijd van het Nationaal Comité Veteranen hadden gewonnen.

Zondag, dag voor privéactiviteiten en het lezen van stukken voor de komende week.

Maandag staat zeker in de ochtend altijd in het teken van interne overleggen om de week goed op te starten. Zo overleg ik wekelijks met de gemeentesecretaris en de griffier over de vergaderingen van komende week en heb ik vaak werkoverleg met team veiligheid en de mensen die me direct ondersteunen. Deze maandag had ik ook overleg met de chefs van de basiseenheden van de politie, ook hier een volle agenda. Zoals eerder genoemd kan en mag ik niets over zeggen over de geagendeerde onderwerpen.

Twee 60-jarige huwelijken maandagmiddag, beide getrouwd op 3 juli. Eerst op bezoek bij het echtpaar Hovestad-Oosterhuis en vervolgens doorgereisd naar het echtpaar Jabroer-Van Tongeren. Getrouwd in de zomer van 1959. Het was vast mooi weer op hun trouwdagen, al staat het jaar niet bekend om de mooie zomer. Voor een triviantvraag wil ik nog wel vermelden dat het jaar wel bekend staat als een jaar met extreem lage neerslag en in dat lijstje bij het KNMI de tweede plaats inneemt. Toch goed dat we alles bijhouden ☺. Voor de jubilerende echtparen: nogmaals hartelijk gefeliciteerd!

Maandagmiddag en -avond een overleg van de Regietafel van Lelystad Next Level die werd afgesloten met een borrel.

Dinsdag college, waarin we onder andere hebben gesproken over het rapport De toekomst van de zorg in Flevoland en de formele benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris. Over dat laatste is inmiddels een persbericht uit. Het nieuws dat de opening van Lelystad Airport weer wordt uitgesteld is hoewel het al in de lucht hing erg teleurstellend, een tegenslag waar we niet veel aan kunnen doen, maar een waar we nieuwe kracht uit gaan putten. Lelystad is een weerbare stad.

In de middag heeft het college een bezoek gebracht aan het Wageningen Bio Veterinary Research (WBVR), een voor Lelystad unieke kennisintensieve organisatie die zowel regionaal als internationaal met haar dienstverlening aan de weg timmert en ook Lelystad zo op de kaart zet. Er liggen samenwerkingskansen voor wederzijdse versterking in verdere (economische) profilering voor zowel Lelystad als WBVR.

’s Avonds buitenraad. Met raad en college op de fiets langs de locaties van de moties van de motiemarkt. We zijn langs het Zeekadettenkorps gefietst, de pluk-, vlinder –en bloementuin in het Bultpark, de dierenweide in het Stadspark, het Respijthuis en de Uiterton voor de rolstoelwandelclub. Mooie en hartverwarmende initiatieven met veel inzet van vrijwilligers (top!) en ik wil nog maar even zeggen hoe mooi Lelystad is om door heen te fietsen, zeker in deze tijd van het jaar.