De laatste voor de zomer

Dit is mijn laatste blog voor het zomerreces. De agenda van de gemeentelijke democratie is qua proces strak ingeregeld. Deze blogweek nog een collegevergadering en een raad. Daarna valt er ruimte en ga ik op vakantie. Dat begint voor mij ieder jaar een beetje bij de vierdaagse van Nijmegen en om preciezer te zijn, ik sta op dag 2 en dat is woensdag 17 juli, in Wijchen om alle stoere wandelaars te begroeten. Er komt ook een Lelystadse delegatie langs en wat mij betreft is iedereen welkom om dit leuke evenement mee te maken en elkaar gedag te zeggen.

Maar zover is het nog niet. Deze week was weer een enerverende week met serieuze onderwerpen en mooie momenten. Woensdag begon in Hilversum met een overleg met Almere over de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Lelystad is een van de 32 gemeentes. De vergadering ging deels over het evalueren van afgelopen jaren en deels over plannen voor de toekomst.

Daarna stond de dag voor een groot deel in het teken van veiligheid. Eerst was er een vergadering van de Veiligheidsregio Flevoland, gevolgd door een gezamenlijk overleg van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het centrale thema is, u raadt het al, veiligheid maar specifiek is er gesproken over begrotingen en hoe we zouden kunnen samenwerken. Vanuit Hilversum reisde ik door naar Den Haag om met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruins (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van gedachten te wisselen over het experiment gesloten coffeeshopketen. Omdat ik de volgende dag weer in Den Haag moest zijn, heb ik daar overnacht.

 

Zoals gezegd begon de dag in Den Haag met een overleg van de Stuurgroep Lelystad Airport. Vanzelfsprekend ging het ook over de (opnieuw) uitgestelde opening van het vliegveld. Het volgende overleg was van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Nassaulaan in Den Haag. Belangrijk agendapunt was de impact voor de gemeenten van de meicirculaire. In de meicirculaire informeert het rijk de gemeenten over de omvang en verdeling van de verschillende uitkering uit het gemeentefonds. Na de vergadering had ik nog een afspraak over het onderwerp “Veteranen” en  “veteranenontmoetingscentra” in het bijzonder.

’s Avonds weer terug in Lelystad.

Vrijdag een conferentie over de toekomst van de zorg in Flevoland, naar aanleiding van het gelijknamige rapport van Bas Leerink. Aan het eind van de dag over hetzelfde thema nog een vergadering gehad met wethouder Elly van Wageningen en de Lelystadse partners. Tussen deze twee bijeenkomsten door kwam de nieuwe Turkse consul kennismaken. Het gesprek ging onder andere over de geschiedenis en toekomstmogelijkheden van de stad.

In het weekend was ik onder andere bij de Lelystadse Hippiemarkt. De vierde editie alweer en er is duidelijk sprake van een groeiend succes. De Lelystadse Hippiemarkt® is in korte tijd een begrip geworden in Lelystad. Meer dan 150 stands, meerdere barretjes, muziek en optredens. Een kleurrijke en gezellige markt. Dank en complimenten aan Yvonne Winter is op haar plaats aangezien zij de grote organisator is achter de Hippiemarkt.

Zoals verleden week ook al gememoreerd: maandag start met een keten van weekstartoverleggen, vandaag overigens in combinatie met een aantal voortgangsoverleggen. Een van de hoogtepunten van de dag was dat ik op bezoek mocht bij een bijzondere inwoner van de stad: de 100-jarige Frits van Tellegen, Lelystedeling van het eerste uur. Hij was hoofd stedenbouw van de Rijksdienst en directeur van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Een voor zijn leeftijd zéér vitale man die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bouw van Lelystad. Hij ontwierp onder andere het Stadspark. In dat park heeft zijn zoon en de stad hem geëerd met een bank met het opschrift “bank van gedachten, arbeid en dankbaarheid”.

Dinsdag de laatste collegevergadering en raad voor het zomerreces. Er is veel behandeld en besloten de afgelopen bestuurlijke periode, want Lelystad is een stad waar altijd veel te doen is op bestuurlijk gebied. Tegenslag en mooie ontwikkelingen lopen door elkaar, tegemoet getreden met weerbaarheid en gedragen door vitaliteit. Ik heb nog een paar volle dagen deze week en dan begint langzaam het reces. Lelystad is een stad die niet/nooit klaar is en dus altijd uitnodigt om verder te bouwen. Ik snap dat Frits van Tellegen verknocht is geraakt aan de stad waaraan hij zelf mocht bouwen. De tijd zal ervoor zorgen dat de stad steeds meer zijn eigen klank en kleur krijgt. De woorden op het bankje in het park ‘arbeid en dankbaarheid’ zullen in deze tijd niet zo vaak gebruikt worden, maar ik wil wel met jullie delen dat ik me graag inzet voor deze unieke stad.

Zoals gezegd, dit is mijn laatste blog voor de vakantie. Ik zal behoudens de vierdaagse ook niet veel aanwezig zijn op social media. Als u vragen of opmerkingen heeft dan verzoek ik u deze te richten aan secretariaatadema@lelystad.nl

 

Graag wens ik iedereen een mooie zomer toe!