Weer aan het werk

Vakantie is iets waar je makkelijk aan kunt wennen. Tot zover ik weet is het woord ‘vakantie’ afgeleid van het Latijnse woord vacare wat allerlei betekenissen heeft die met vrijheid te maken hebben. Wikipedia heeft het over ‘vrij van verplichtingen’. Vaak benutten we die vrijheid om ergens heen te gaan om te genieten van de vrije tijd. Wij zijn dit jaar naar Italië en Oostenrijk geweest en hebben daar genoten van de prachtige omgeving en het heerlijke eten. In Verona hebben we een opera (La Traviata) gezien en ik heb veel boeken gelezen en wandelingen gemaakt.

Na de vakantie is het weer tijd voor de ‘verplichtingen’. Dat staat opzettelijk tussen aanhalingstekens omdat ik hou van mijn werk en Lelystad een fijne stad is om burgemeester van te zijn. Terug in Nederland vernam ik dat Els van Hulten op 81-jarige leeftijd was overleden. Zij woonde en werkte in Lelystad tijdens de pioniersjaren van de stad en vervulde verschillende bestuursfuncties in Lelystad en Flevoland. Zij stond bekend als een betrokken vrouw met oog voor de zwakken in de samenleving. Op 17 augustus was er een herdenkingsbijeenkomst voor haar en ik heb daar mogen memoreren wat voor bijzonder mens zij was.

Op mijn formeel eerste werkdag mocht ik de zwemvierdaagse openen. Altijd feestelijk en met veel deelnemers die met veel plezier in het water doken. In de loop van de week begonnen de eerste professionele vergaderingen en afspraken. Op dinsdag ben ik op bezoek geweest bij de burgemeesters van Hoofddorp en Amstelveen. Zij zijn beiden kort geleden geïnstalleerd als burgemeester en we gesproken over Schiphol en de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Op woensdag een overleg met John van der Zwan, brandweercommandant Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Rob Frek programmadirecteur Drieslag over het programma Drieslag. Met dit programma willen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht intensiever gaan samenwerken. De intensievere samenwerking moet leiden tot versterken van de dienstverlening en taakuitvoering, borgen en verbeteren van producten en diensten en beheersbaarheid van de kosten.

In de middag kwam Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40 op bezoek voor een overleg inzake de komende activiteiten van de G40. De G40 is een stedennetwerk met als doel het behartigen van de gezamenlijke belangen op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede kamer en ministeries. Ik ben vice-voorzitter van de G40. Een van onze zorgen is de enorme druk op de gemeentefinanciën die is ontstaan als gevolg van het rijksbeleid en de financieringssystematiek.

Op donderdag een overleg met burgemeester Van Schaik van Harderwijk over onder andere Lelystad Airport, transport van arrestanten en het ziekenhuis. Later die dag op het stadhuis overleg met directeur Lelystad Airport, Hanne Buijs en gedeputeerde Jan de Reus over het gesprek dat wij op 5 september hebben met minister Van Nieuwenhuizen. Ook stonden op donderdag een hele reeks interne, bestuurlijk/ambtelijk, overleggen gepland. Tijd staat ook hier niet stil en er was veel om over bij te praten.

Vrijdagochtend ben ik naar mijn ouders gegaan omdat de gezondheid van mijn vader zorgelijk is. Op vrijdagmiddag kwam oud-burgemeester Leeuwe met zijn vrouw op bezoek. Het was gezellig en we hebben over veel zaken van gedachten gewisseld. In het weekend had ik geen werkverplichtingen. Wel heb ik de stukken van de eerste collegevergadering gelezen en dat was veel.

Maandag stond overdag geheel in het teken van de veiligheidsregio Flevoland. Allereerst was er een bestuursconferentie en in de middag was er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Flevoland’. In de namiddag was er nog een overleg in het kader van de eerder genoemde Drieslag en ’s avonds kwam het Presidium voor het eerst na de vakantie weer bijeen.

Dinsdag was er voor het eerst weer college. Met het oog op de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke financiën staan we als stad voor flinke uitdagingen. In de middag was er lokale driehoek en voor de gelegenheid hebben we vergaderd op de Marker Wadden. Een erg mooie locatie.

’s Avonds was er in het provinciehuis een drukbezochte presentatie van Bas Leerink over de toekomst van de zorg in Flevoland, een verkenning die hij heeft geschreven in opdracht van minister Bruins naar aanleiding van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis. Hoewel Lelystad in deze verkenning positieve aanknopingspunten onderkent, zoals de komst van een kliniek (noodzaak van bedden voor o.a. chronisch zieken) is er toch ook reden tot stevige teleurstelling. En dan met name het feit dat volgens de verkenner de terugkeer van een volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar zijn. Met name het verdwijnen van Spoedeisende Hulp is intussen een landelijke trend, in ieder geval Drenthe, Groningen, Zeeland is dit ook aan de orde. Uit oogpunt van de gezondheid van mensen, en daar moet het bij zorg primair over gaan, is dat een zeer onwenselijke ontwikkeling.