Poëzie, water en bestuur

Omdat ik verleden week iedereen die naar de Hiswa zou gaan alvast veel plezier had toegewenst, is het gepast om met dit onderwerp te beginnen. Op woensdag heb ik voor het tweede jaar in successie de Hiswa geopend. Zoals ik op Facebook al heb gezegd waren er prijzen voor boten en mocht ik een kanon afschieten. Zaterdag ben ik er nog even langsgelopen en er was veel moois en veel publiek. Ook was het goed om de KNRM te zien. Alles wat met de zee te maken heeft boeit de mens al sinds lange tijd en techniek maakt die fascinatie steeds mooier waar. Stadsdichter Juul Baars ving de essentie in de volgende strofe van het speciaal voor de Hiswa geschreven gedicht.

Op het water

Vind ik rust

Voel ik avondrood

En ochtendgloren

En worden dromen

werkelijkheid

Het was sowieso een dichterlijk weekje, maar daarover later in de blog meer.

Op donderdag had ik een belangrijke privéafspraak, namelijk de kapper ☺. Altijd bijzonder prettig als je haar weer zit zoals je dat wilt. Ook heb ik nieuwe medewerkers de eed dan wel de belofte mogen afnemen. De eed en belofte zijn onderdeel van het integriteitsbeleid van de overheid, waarin nieuwe ambtenaren onder andere beloven trouw te zijn aan de grondwet en de democratische grondbeginselen van ons land. Voor wie hier meer van zou willen weten verwijs ik naar https://vng.nl/toolkit-integriteit-ambtenaren/afleggen-eed-of-belofte. Het is een kleine maar waardevolle stap als beginnend ambtenaar en zeker in tijden waarin ondermijning aan kracht lijkt te winnen is integriteit een krachtig instrument om dit tegen te gaan.

Aan het einde van ochtend ben ik afgereisd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag om samen met gedeputeerde Jan de Reus met minister Cora van Nieuwenhuizen te spreken over de stand van zaken in Flevoland.

Deze bijeenkomst werd gevolgd door een vergadering van de stuurgroep Lelystad Airport. Uit het nieuws heeft iedereen kunnen vernemen dat Brussel akkoord is met de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport, althans dat staat in een gelekte concept brief. Het is nu nog wachten op de officiële brief. Op het moment dat die brief er inderdaad komt met deze inhoud brengt dat het vliegveld weer een stap dichterbij. Terug in Lelystad nog een begrotingsgesprek in de Agora.

Vrijdag ben ik met het ‘burgemeestersklasje’ van 2009 op bezoek geweest bij Koen Schuiling, de burgemeester van Den Helder. De stad is al geruime tijd bezig zichzelf te vernieuwen om een aantrekkelijke stad aan zee te worden voor zowel de bewoners als de bezoekers. Een nieuwe Schouwburg en een nieuwe bibliotheek zijn onder meer het resultaat van een investering in kwaliteit. Ik heb met de projectleider in Den Helder afgesproken dat hij zijn verhaal een keer – ter inspiratie – komt vertellen in Lelystad.

Vanzelfsprekend brachten we ook een bezoek aan de marine. Burgemeesterklasje is overigens de populaire benaming van een serieus opleidingstraject om de belangrijke zaken van het vak van burgemeester te leren. Ik doorliep dat in 2009.

Zaterdag mocht ik de vijftiende editie van de Nationale Stadsdichtersdag openen. Het derde lustrum was de ultieme gelegenheid om Gerard Beense en Felix Guérain achter dit mooie Lelystadse evenement voor hun inspanningen te eren met een stadcompliment. Zij zijn al jaren de drijvende krachten achter deze dichterlijke dag. Passend bij de gelegenheid heb ik de speech – met dank aan mijn portefeuillecoördinator en oud stadsdichter Marcel van Kersbergen – op rijm uitgesproken. Voor de tekst hiervan verwijs ik naar Facebook.

Na de dichters ging ik naar het Zeekadettenkorps om het opleidingsschip de Port of Lelystad te dopen. Een wereld van verschil maar even waardevol als de stadsdichters. Het laat maar weer eens zien hoe divers ons stad is in haar activiteiten. Het Zeekadettenkorps is een landelijke vereniging die kort na de Tweede Wereldoorlog naar Brits model is opgericht en tot doel heeft jongeren te interesseren voor een maritieme loopbaan. Er zijn verschillende lokale korpsen. Op het opleidingsschip kunnen jongeren onder meer leren over techniek, logistiek en nautiek. Er zijn op het ogenblik 14 kadetten, jongens en meisjes tussen 11 en 17 jaar. Voorzitter van het bestuur is Tony Merkelbach en Commandant van de Zeekadetten is Joop van Diest.

Noblesse oblige, dus heb ik zondag gesport. Fit en fris heb ik daarna met Carolien in Bataviastad nieuwe sportschoenen gekocht en geluncht bij Next. Vervolgens in de tuin gewerkt en vanzelfsprekend de stukken voor de vergaderingen van de komende week gelezen.

Maandagochtend begint altijd met interne overleggen met onder meer de gemeentesecretaris en de griffier om de week goed vorm te geven. Daarna een telefonisch overleg een bestuurlijke bijeenkomst over veteranenontmoetingscentra. Tussen de middag had ik een voorbereidend overleg met wethouders den Os, Schot en Van Wageningen over de zogeheten Zorgtafel, een nieuwe fase in het ziekenhuis. Hierna gesproken met gedeputeerde Michiel Rijsberman over Lelystad Next Level.

Verderop in de middag mocht ik op bezoek bij twee jubilerende echtparen. Het echtpaar Smits-de Vries was 60 jaar geleden in het huwelijk getreden en het echtpaar Mol-de Goede was maar liefst 65 jaar getrouwd. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Na deze feestelijke bezoeken werd ik in Den Haag verwacht voor een Diner Pensant om met bestuurders uit diverse gremia (VNG, IPO, Unie van Waterschappen, rijksambtenaren, voorzitter ROB, voorzitter Raad van State en president van de Algemene Rekenkamer) van gedachten te wisselen over de bestuurlijk verhoudingen in Nederland.

Dinsdag was een gevulde dag. In de ochtend collegevergadering, gevolgd door een aparte collegesessie en een bespreking over de flevopenningen. Halverwege de middag samen met wethouder Sparreboom naar Den Haag gegaan voor de eerste versie van de Flevolandborrel, georganiseerd door de provincie Flevoland. De borrel werd gehouden in Nieuwspoort en kende een vrije inloop, wat ruimschoots

gelegenheid bood om aan de belangstellenden het verhaal van Flevoland te vertellen en welke kansen er in onze mooie Provincie liggen.

Ik was op tijd terug om het eind van de raadsvergadering, voor de gelegenheid onder voorzitterschap van Emiel van den Herberg, mee te maken. De avond werd vervolgd met de tweede voorbereidende bijeenkomst voor de raad over de begroting.