Afscheid en betekenis

Op 1 november overleed mijn vader Wabe Adema en op 7 november hebben wij afscheid van hem genomen. De overlijdensadvertentie heb ik op facebook geplaatst en van heel veel mensen heb ik op facebook steunbetuigingen ontvangen. Daarnaast waren er nog veel reacties via Instagram, de email en via kaarten en bloemen. Ik wil graag iedereen bedanken. Omdat ik iedereen via deze blog over de gezondheid van mijn vader op de hoogte heb gehouden, wil ik er kort nog iets over zeggen. Een ouder verliezen raakt het fundament van iemands leven. Je ouders zijn er vanaf de beginjaren bij en leggen zo dat fundament. Als een ouder komt te overlijden dan is het net alsof je even op een been staat en opnieuw balans moet zoeken. Dat kost, merk ik, energie. Mijn vader was een man die gek was op zijn gezin en zeer geïnteresseerd in wat er zich in de wereld afspeelde. Mijn oudste herinnering aan hem is dat we fietsten door het Amsterdamse bos in Amstelveen, een van de laatste dat hij wakker werd en vroeg hoe het met de Brexit was. Op zijn afscheidsdienst werden mooie woorden gesproken en leuke anekdotes gedeeld. Ik onderschrijf ze allemaal. Mijn vader hield ook wel van een beetje regie houden en had voor zijn eigen afscheid een brief geschreven. Carolien heeft deze voorgelezen. Ik wil er drie uitspraken uit met u delen. Hij had een mooi leven (met hoogte en dieptepunten) gehad en we moesten niet te lang om hem treuren. Tot slot wenste hij iedereen alle goeds toe. Het tekent de mens die mijn vader was. Ik zal met liefde aan hem terugdenken.

Daarna herneemt onvermijdelijk het leven weer zijn normale gang en een van die routes waarlangs het leven loopt heet werk. Ik doe een greep uit de werkzaamheden van de afgelopen tijd. De eerste behandeling van de programmabegroting is afgerond op 5 november. Ik vond dat ik daar als voorzitter van de raad niet kon wegblijven.

Verder was ik op 12 november bij het Captain’s ontbijt dat plaats vond in de Koploper, met als thema vitaal ondernemen. Onder andere het sportbedrijf verzorgde een interessante presentatie over hoe iemand door haar of zijn drukke leven heen in vorm en gezond kan blijven.

Woensdag de 13e vergaderde het dagelijks bestuur van de G-40 en was ik bij de brandweerkamer in Veenendaal. Op 14 november was het Deltacongres en het Deltaprogramma beleefde zijn tweede lustrum. Ik heb er op facebook al over gesproken. Dit was het 10e congres en ik ben alle tien keer erbij geweest. De start was een indrukwekkend verhaal van Ria Geluk die als kind van 6 de watersnoodramp in 1953 in Zeeland meemaakte. Ze stelde de terechte vraag: weet iedereen in Nederland anno 2019 wel wat hij/zij moet doen als het water komt. Het Deltaprogramma zelf is er natuurlijk op gericht te voorkomen dat er ooit weer zo’n ramp plaatsvindt maar helemaal uitsluiten kan nooit. Ik heb in mijn deelsessie gesproken over klimaatadaptie (over lokale aanpak van aanpassen aan het weer). De dag erna mocht ik team geel van de Jeugdbrandweer Lelystad huldigingen. Ze waren een aantal weken geleden landskampioen geworden. Een taak die ik met veel plezier en trots heb uitgevoerd. Jongens en meisjes, nogmaals gefeliciteerd met deze topprestatie!

Zaterdag Sinterklaasdag. Ik mocht als burgemeester de goedheiligman verwelkomen in Bataviahaven en later bezocht de kindervriend ook het stadshart. Het was bij beide bijeenkomsten een vrolijk en gezellig kinderfeest. Ik zag een sint en veel pieten die vol aandacht waren voor de kinderen. Ik zag moeders met verwachtingsvolle peuters op hun arm en vaders met nieuwsgierige kleuters op hun schouders.

Die avond werd er een nieuwe Prins Carnaval gekozen in het buurtcentrum De Joon, waar ik helaas niet bij kon zijn. Het ging om de verkiezing van Prins Joon XXI en het feest werd opgewekt ondersteund door de zanger Wil de Brouwer en Dweilorkest de Valkenier. Wim Botter is de nieuwe Prins! Proficiat!

Maandagochtend startte met de gebruikelijke interne overleggen. Halverwege de ochtend mocht ik het echtpaar Van Dijk-Joosten feliciteren met hun 60-jarig huwelijk, altijd een van de leukste taken van een burgemeester: nogmaals van harte gefeliciteerd!

Om 12.30 was ik in Hilversum present voor de bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland. Op de agenda stond onder andere “De verbinding van veiligheid met zorg” met als invalshoek hoe de uitvoeringspraktijk op het snijvlak van zorg en veiligheid kan worden doorontwikkeld. Spreker was onder andere Liesbeth Spies, landelijk portefeuillehouder GGZ bij de VNG.

Aan het eind van de middag had ik nog afspraken op het stadhuis. Van 16.00 uur tot 18.00 uur de regietafel van Lelystad Next Level, gevolgd door het presidium en een overleg met de griffie.

Dinsdag college en voorbereiding op de tweede behandeling van de Programmabegroting in de raad. Er was veel belangstelling vanuit de samenleving, de publieke tribune zat vol. De programmabegroting werd aangenomen en raad, college en ambtelijke organisatie gaan vanzelfsprekend met volle inzet op de publieke taken het komend jaar verder.