Bezoeken besturen en oude vrienden

Woensdagavond mocht ik bij de brandweer Flevoland om uiteenlopende redenen verschillende brandweerlieden feliciteren. Het was een van de bijeenkomsten waarvan ik op Facebook melding van heb gemaakt. Sommigen hadden een diploma ontvangen, anderen waren 20 of 25 jaar in dienst bij de brandweer. Iedereen nogmaals gefeliciteerd!

Donderdag mocht ik de voedselbank de Korenaar nieuwe stijl openen. De voedselbank is overgegaan op een winkelconcept omdat de mensen die bij de voedselbank werken, geloven dat de mogelijkheid om te kiezen het gevoel van eigenwaarde verhoogt (en ik denk dat ze daarin gelijk hebben). Dit uitgangspunt past bij een van de doelstellingen van de Voedselbank, namelijk kosteloos levensmiddelen verstrekken aan hen die dat financieel nauwelijks kunnen opbrengen. De andere is het voorkomen van verspilling van goed voedsel. De eerste voedselbank Nederland dateert uit 2002. Inmiddels zijn er door heel Nederland voedselbanken te vinden. In Lelystad werken meer dan 100 vrijwilligers bij de Voedselbank en is er steun vanuit het bedrijfsleven.

In de middag had ik een bestuursvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland (en overzeese gebieden) verbindt. Haar doel is de lokale overheid te versterken zodat de inwoners van een gemeente zo goed mogelijk worden bediend. De vergadering bestond voor een groot deel uit de voorbereiding op de bijzondere Algemene Ledenvergadering (bALV) die op 29 november plaats vindt. Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is het Klimaatakkoord. Dit akkoord werd in juni gepresenteerd door het kabinet en omvat meer dan 600 afspraken om o.a. de effecten van broeikasgassen tegen te gaan. De VNG ziet dat niet als een in een beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende dertig jaar de energietransitie uit te voeren. Verder kwam natuurlijk ook de problematiek in het sociaal domein aan de orde en ook de twee moties die de gemeente Lelystad had ingediend ten behoeve van de ledenvergadering.

Vanaf de Nassaulaan waar de VNG zit, ben je zo bij het Binnenhof. Hier had ik als vice-voorzitter van de G40 een kennismakinggesprek met CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Hij is voor het CDA onder meer woordvoerder voor Binnenlandse Zaken. Om de standpunten van de G40, waar Lelystad lid van is, goed over het voetlicht te brengen zijn goede relaties met volksvertegenwoordigers van groot belang. Het was een aangenaam en inhoudelijk goed kennismakingsgesprek.

De volgende dag had ik iets leuks. Ik mocht undercover. Nu heb ik iedere dag wel iets leuks, maar dat is vooral omdat ik van mijn werk hou. Dit was een van die dingen die leuk zijn om te doen. Ik ben bestuurslid van het cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die betekenis hebben voor gemeenten.

Dat doet het fonds onder andere door middel van prijzen ter beschikking te stellen. Een van die prijzen is de BNG erfgoedprijs ter waarde van € 25.000. Ik mag hierbij voorzitter van de jury zijn en een van de activiteiten die nodig zijn om tot een juiste afweging te komen is dat de jury een ‘undercover’ bezoek aan een van de genomineerde gemeenten brengt om met eigen ogen het erfgoed te kunnen zien. Vanzelfsprekend kan ik niet zeggen waar ik geweest ben, maar het was leuk om te doen en mooi om te zien dat Nederland zulk mooi erfgoed heeft. De genomineerden kan ik wel delen, want zijn publiekelijk bekend. Dat zijn Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en Schouwen-Duivenland. De prijsuitreiking is op 22 april 2020 in Rheden, de prijswinnaar van 2019.

Aan het einde van de middag was ik weer terug in de stad die, weliswaar zonder oude molen of waag, in zijn geheel wel als modern erfgoed kan worden gezien: Lelystad; stad gemaakt op de tekentafel, stad van en voor iedereen.

Samen met Carolien heb ik bij de Rede gegeten met James van Lidth, burgemeester van Deventer tussen 1994 en 2007 en de toenmalige gemeentesecretaris Theo Bakhuizen. Ik ken hem goed uit de tijd dat ik wethouder van Deventer (2001-2009) was, James was ‘mijn eerste burgemeester’, van wie ik ook heel veel heb geleerd. We hebben gesproken over hoe het vak van burgemeester is veranderd sinds 20 jaar, mede onder invloed van sociale media.

Zaterdag mocht ik Sint Nicolaas verwelkomen in het Lelycentre. Hoewel de goedheiligman het de afgelopen week natuurlijk erg druk heeft gehad, toonde hij geen spoor van vermoeidheid en had hij aandacht voor alle kinderen. Er werd gezongen en gesprongen en het was erg gezellig. ’s Avonds was ik bij Maestro-Lelystad. Een dirigeerwedstrijd waarbij bekende Lelystedelingen met het dirigeerstokje in de hand het muzikaal tegen elkaar opnemen om zo de Maestro titel te verkrijgen. Deelnemers waren Frans Loos, Jop Fackeldey, Janneke Sparreboom, Tony Merkelbach, Wim Botter en Meta Jacobs. Het was spannend, maar de jury riep Tony Merkelbach tot winnaar uit.

Zondag had ik geen afspraken, maar las ik natuurlijk wel veel stukken voor de komende week.

Maandag stond in het teken van interne afspraken.

Dinsdag werd de stad opgeschikt door een gebroken waterleiding die er voor zorgde dat niemand meer over stromend water kon beschikken. Zelf zat ik om kwart voor acht bij de tandarts, mijn kies kon nog gevuld worden omdat er nog een heel klein beetje water was. Gelukkig was Vitens in staat de leiding te repareren voor het middaguur. De veiligheidsregio had voor de zekerheid een crisisteam ingericht, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Het was voor de meeste mensen even ongemakkelijk, maar de meeste zaken gingen zoals ze gepland waren door.

Zo ook bijvoorbeeld de collegevergadering.

Dinsdagavond was er de training morele oordeelsvorming voor raadsleden. Een training in het kader van integriteit. Het ging deze avond over de zorgvuldigheid van een besluit: hoe kom je tot een juiste weging van alle rechten en belangen die bij een politiek vraagstuk op het spel staan. Om raadsleden in het nemen van de juiste beslissing te ondersteunen werd er een tool in vorm van een stappenplan aangeboden. In de loop werd aan de hand van een concrete situatie bekeken hoe de genoemde tool ook in de praktijk kan werken.