Naar het einde van het jaar

Dit is de laatste blog van het jaar . Ik werk deze week nog en ben de dagen rondom kerst en oud en nieuw vrij. Tijdens oud en nieuw zelf natuurlijk niet. Met veel plezier zal ik nog verslag doen over afgelopen week en in januari pak ik de draad weer op. Ik zou willen beginnen met nuttige informatie voor de donkere dagen. Het is helaas zo dat in deze periode het aantal woninginbraken de afgelopen jaren is gestegen. Gemeente en politie werken intensief samen in de strijd tegen de woninginbraken. Dit doen we onder andere door de inzet van zogeheten MobEye’s. Dit is een mobiel inbraakalarmsysteem, met daarin een bewegingsmelder. Zodra deze beweging detecteert, stuurt deze een melding naar de politie die direct in actie kan komen. Gaat u binnenkort op vakantie en denkt u dat u een grote kans heeft op een inbraak, informeer dan naar de mogelijkheden door een mailtje te sturen naar mobeye.lelystad-zeewolde@politie.nl

Vanzelfsprekend hoop ik dat iedereen de ellende van inbraken bespaart blijft en dat iedereen mooie feestdagen heeft. Terug naar afgelopen week. Na het sporten was mijn eerste afspraak bij het echtpaar Jonkman die zestig jaar geleden in het huwelijk waren getreden. Ik heb ze van harte gefeliciteerd en doe dat van deze plek nog een keer.

Na een paar afspraken op het stadhuis was ik later in de middag bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem voor het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van hun jaarboek getiteld ‘Lessen uit crises en mini-crises 2018.’ Het doel van het IFV is werken aan de kwaliteit en de organisatie van de dienstverlening van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland. Voorop staat de veiligheid van iedere burger in Nederland. In dit licht geven ze een jaarboek uit en dit was de zevende editie. Van de 14 mini-crises die in het boek worden beschreven speelden er zich 2 af in Lelystad, te weten de situatie rondom de dieren in de Oostvaardersplassen en het failliet van het IJsselmeerziekenhuis. Het boek is geschreven voor bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. Ikzelf heb aan de bijeenkomst nog een bijdrage geleverd door te vertellen wat een burgemeester kan doen als de verantwoordelijkheden binnen de crisissituatie vooral bij andere partijen liggen.

Donderdag was een afwisselende dag. ’s Ochtends was er Districtelijke Integrale Samenwerking (DIS) Flevoland, een bestuurlijk overleg tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de belastingdienst en Districtelijk Team Ondermijning (DTO). Centraal staat hierbij hoe ondermijnende criminaliteit kan worden bestreden door samenwerking tussen de verschillende instanties.

Daarna op weg naar Den Haag voor een bestuursvergadering van de VNG. Natuurlijk stonden ook nu weer de gemeentefinanciën op de agenda.

Vervolgens in een flink tempo weer terug naar Lelystad voor City Marketing Live. Zoals het hoort aan het einde van een jaar werden er prijzen uitgereikt aan evenementen en initiatieven die veel voor Lelystad hebben betekend. Ik heb er op facebook al over bericht. De promotie award ging naar Hiswa te water. Andere genomineerden waren De lichtjesparade en Seabottom Lelystad. De aanmoedigingsprijs van ECL ging naar Lely Road to Lowlands Paradise en de positiviteitsprijs naar Ger Koreman. Iedereen gefeliciteerd en alle andere genomineerden heel erg bedankt voor jullie inspanningen.

Daarna nog naar KNRM waar ik twee vertrekkende opstappers van het eerste uur mocht bedanken voor hun grote inzet: André en Tom nogmaals heel erg bedankt voor alles.

Vrijdag was een dag van volop in beweging. Het begon met sporten en nog een keer een vergadering in Den Haag. Ditmaal van het cultuurfonds van de BNG. Vanuit Den Haag afgereisd naar Vlissingen waar vanuit het werk van Carolien een eindejaarsdiner was van de Brandweer. We hebben daar overnacht.

Omdat op maandagochtend het kort geding over het boerenprotest diende in de rechtbank Lelystad was er in het weekend overleg met de politie ter voorbereiding op  eventuele acties. Gelukkig bleef het maandag rustig.

Zondagmiddag was er de Santa Run 2019. Lopend of wandelend konden deelnemers 3 of 5 kilometer afleggen. De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk een vakantiekamp aan het Bovenwater voor kinderen die manteltaken verrichten. Leuk evenement en goed georganiseerd door de Lelystadse Rotaryclubs.

‘s Avonds was er de lichtjesparade. Voor een opgewekte foto van mijzelf met kerstmuts verwijs ik naar facebook. Het was weer een mooi evenement en graag wil ik iedereen die aan de parade heeft meegewerkt een groot compliment geven. Ik mocht nog een stukje mee in de arrenslee.

Tussen de vele weekstartoverleggen door, mocht ik maandag het echtpaar Muijs feliciteren met hun 65-jarig huwelijk. Dertien keer een lustrum, indrukwekkend! Nogmaals van harte gefeliciteerd. Maandag was er ook een naturalisatieceremonie. Aan maar liefst 41 mensen werd het Nederlandschap verleend. Proficiat.

Dinsdag was er college en raad. Ook hier de laatste vergaderingen van het jaar. Het is mooi om te zien hoe al die betrokkenen bij het besturen van Lelystad, zich zo willen inzetten voor hun stad.

Omdat het de laatste blog is van het jaar wil ik nog iets delen wat er donderdag plaats heeft gevonden: de uitreiking van het Draaginsigne Gewonden (DIG) aan veteraan Marco Tessers. Het draaginsigne wordt als zichtbaar teken van respect en dank uitgereikt aan hen die tijdens oorlogen of vredesmissies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Marco Tessers is tweemaal naar Bosnie en eenmaal naar Kososvo uitgezonden in de jaren negentig van de vorige eeuw. Hij diende in 1994, een jaar voor de val van de enclave, in Sebrenica. De ervaringen van deze missies waren dusdanig ingrijpend dat de diagnose Posttraumatisch Stress-stoornis bij hem is gesteld. Het draaginsigne is van zilver en kruisvormig en heeft de volgende Latijnse spreuk: “vulneratus nec victus”, oftewel ‘gewond, maar niet verslagen’.

Met deze bijzondere plechtigheid sluit ik het laatste blog van dit jaar af. Ik wens iedereen prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en alvast de beste wensen voor 2020.

Veiligheid

Ik begon woensdag met sporten. Zoals jullie weten vind ik dit een goed gewoonte en randvoorwaarde om mijn werk goed te doen. Het werk bestond woensdag uit uiteenlopende zaken, waaronder een overleg van het bestuur van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Veiligheid is van en voor ons allemaal en iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

 Echter een burgemeester als bestuursorgaan heeft voor wat betreft het handhaven van de openbare orde en veiligheid speciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Denk daarbij aan de algemeen handhaving van de openbare orde, maar ook het uitvaardigen van een Noodbevel of Noodverordening. Er is een subtiel onderscheid tussen de laatste twee. Een noodbevel wordt ingezet bij bijvoorbeeld oproer of een ramp en een Noodverordening is een bindend voorschrift voor een aantal personen in bijzondere omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ruimen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij voor de duur van de ruiming mensen wordt opgedragen uit de buurt te blijven. Deze bevoegdheden zijn terug te vinden in de Gemeentewet of op de site van het Genootschap van Burgemeesters. Daarnaast zijn er nog meer wettelijke taken en bevoegdheden die onder de burgemeester vallen, bijvoorbeeld in het kader van preventief fouilleren en de Opiumwet. Daarover schrijf ik een andere keer.

 De vergadering van woensdag ging over de mogelijke ontwrichtende effecten van de digitalisering op de gemeentelijke dienstverlening. Denk daarbij aan de hack bij de gemeente Lochem afgelopen juni. Was die gelukt dan had de gemeentelijke dienstverlening stil gelegen en waren de herstelkosten zeer hoog geweest. Doel was namelijk bestanden versleutelen die pas na betaling weer werden vrij gegeven. Bewustzijn voor wat betreft het probleem en het ontwikkelen van goed beleid staan voorop.

 Donderdag waren er meerdere overleggen op het stadhuis en zat ik in Den Haag voor een wel heel Lelystads onderwerp: Lelystad Airport. Het ging hier om de Stuurgroep Lelystad Airport een overleg met het Rijk waarbij ook de Provincie is aangesloten. Het was een voortgangsoverleg waarbij alle aspecten richting de opening van Lelystad Airport aan bod komen. Ik vind het wel altijd leuk om even in Den Haag te zijn. In de buurt van het ministerie van I&W ligt bijvoorbeeld de koninklijke bibliotheek en het Literatuurmuseum. Ooit werd in dat museum de stofzuiger van Simon Vestdijk (belangrijk Nederlands schrijver uit de 20e eeuw) tentoongesteld. Het verhaal gaat dat hij op het moment dat hij ging schrijven de stofzuiger aanzette. Het brommende gezoem zorgde ervoor dat alle andere geluiden in zijn beleving werden weggefilterd, zodat hij geconcentreerd kon werken. Ruis geeft rust,  waar dingen al niet goed voor zijn . Niet dat ik altijd tijd heb om langs zaken te gaan als ik Den Haag ben, ook deze keer niet, maar heel af en toe is er wel iets te combineren.

 Vrijdag was een gevarieerde dag met onder andere een vergadering van het dagelijks bestuur van de VNG en een bijeenkomst van de Themagroep Veiligheid van de G40 in Almere. Op de agenda stond onder meer Ondermijning en een presentatie van de GGD over verwarde personen. Ondermijning is een complex probleem maar de meest eenvoudige omschrijving is dat de onderwereld (georganiseerde criminaliteit) zich sluipenderwijs vermengt met de gewone wereld. Dit heeft een ondermijnend effect op allerlei maatschappelijke aspecten, waaronder het openbaar bestuur. Het kabinet heeft € 110 miljoen extra in de bestrijding ervan geïnvesteerd en Peter Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) praatte de vergadering bij over preventieve en repressieve maatregelen. Voor de beeldvorming: een van de activiteiten van de georganiseerde misdaad is het witwassen van geld. Het Financieel Dagblad berichtte in november dat dit in Nederland een omvang heeft van € 13 miljard. Het is een serieus probleem dat serieus moet worden aangepakt. Niet voor niets heeft het prioriteit binnen het Integraal Veiligheidsplan.

 Ook de zorg om en voor verwarde personen werd besproken aan de hand van onderzoek in Flevoland op dit gebied. Op basis van meldingen bij de politie is er een behoorlijke toename van deze mensen te zien de afgelopen jaren. Uit zowel het oogpunt van veiligheid en zorg is gesproken over wat er nodig is om tot een sluitende aanpak te komen.

 Zaterdag vierden Carolien en ik bij haar familie Sinterklaas. Dat was een leuke avond, maar tegelijkertijd werd ik overvallen door een forse verkoudheid. Ik heb de rest van het weekend het rustig aangedaan en zondag ook niet gesport helaas. Wel stukken gelezen natuurlijk.

 Maandag was mijn moeder jarig en had ik een vrije dag. Het was de eerste verjaardag zonder mijn vader en dat maakt zo’n gebeurtenis extra bijzonder en ineens wordt zo’n feestelijke dag ook wel een beetje verdrietig. Het was uiteindelijk een gezellige verjaardag en mijn moeder maakt het naar omstandigheden goed.

 Na de collegevergadering op dinsdag waren er twee werkbezoeken die beiden in de Veiligheidsportefeuille zitten: de brandweer en de politie. Bij de brandweer waren er voor het college presentaties over onder andere de Veiligheidsregio en Lelystad Airport, onderbroken door workshops. ’s Avonds ging de raad op bezoek bij de politie om goed voorgelicht te worden over de politie als organisatie en de inzet van wijk– en jeugdagenten. Als thema’s werden alcohol- en drugsoverlast en de situatie rond verwarde personen uitgediept. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de meldkamer. Het was een geslaagd en informatief werkbezoek.

Kracht en steun

Op vrijdagavond even na zes uur werd Lelystad opgeschrikt door het nieuws van een dodelijk ongeluk op de Larserdreef. Ineens waren een 67-jarige grootvader en zijn 4-jarige kleinzoon uit dit leven verdwenen. De 63-jarige grootmoeder werd zwaargewond. Voor mij zijn dit momenten waarvan ik stil word en naar woorden zoek. Ik besef het verdriet van de achtergebleven familieleden als het gevolg van dit verschrikkelijk ongeluk. Hun levens zijn in een moment volledig veranderd. Echt goed wordt het in feite nooit meer. Ik moet er nog vaak aan denken. Alle leven is zowel ontzettend kwetsbaar als heel erg kostbaar.

Bijzonder is overigens dat er een aantal mensen is geweest die direct na het ongeluk een erg belangrijke rol hebben gespeeld, nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. Ongelooflijk knap dat zij direct adequate hulp hebben geboden. Complimenten! Dit compliment geldt overigens ook de hulpdiensten. Ik wens vanzelfsprekend alle mensen die betrokken waren bij de slachtoffers heel veel kracht en steun toe.

Met gepaste soberheid wil ik dan ook mijn week met jullie delen.

Woensdag begon met een vergadering het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB) in Odijk. Ik ben secretaris van het NGB. Het NGB is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Het NGB richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. In concreto betekent dat belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen en ontwikkelen van het netwerk door middel van congressen en bijeenkomsten. In de vergadering kwam onder andere aan de orde kwam hoe om te gaan het feit dat de benoeming van de burgemeester uit de grondwet is gehaald en in een ‘gewone’ wet moet worden geregeld. Al schrijvend over de NGB dacht ik nog even aan een reactie op facebook van een van de lezers van deze blog op mijn observatie dat het vak van burgemeester was veranderd. Dat vond zij een interessante discussie. Het vak is inderdaad veranderd. Zeker door de opkomst van sociale media waardoor alles zichtbaar wordt met het risico dat het beeld krachtig wordt neergezet en geloofd, maar niet altijd overeenkomt met alle feiten.

Die middag was er in Amersfoort de Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ik ben hiervan lid, zo ook van de stuurgroep Deltaprogramma. Het Deltaprogramma heeft tot doel Nederland zo in te richten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt en blijft. We houden ons bezig met vraagstukken hoe de ruime in te richten als gevolg van de ontwikkelingen in klimatologische omstandigheden. Daarbij moet worden gedacht worden aan zeespiegelstijging, piekbuien, temperatuurstijging en het feit dat het droger wordt. In het verlengde van de vergadering van woensdag vergaderde de stuurgroep Deltaprogramma op donderdag in Den Haag. Tijdens die vergadering werd ook vooruit gekeken naar de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG op vrijdag, waar het klimaatakkoord hoog op de agenda stond.

Zogezegd de BALV was op vrijdag. Van belang om te weten is dat Lelystad 2 moties heeft ingediend, die allebei zijn aangenomen, te weten: specifieke uitkering sport en een motie voor landsdekkende spoedeisende hulp. De strekking van de laatste motie is dat steeds meer streekziekenhuizen en gemeenten te kampen krijgen sluiting van de Spoedeisende Hulp. Lelystad is zelf daar een goed voorbeeld van. Dit draagt bij aan het gevoel van onveiligheid van de bewoners toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg. Het ontbreken een SEH doet de zorgvraag en zorgbehoefte tekort. Aan de VNG wordt gevraagd de motie ter kennisname te brengen aan regering en Tweede Kamer en de onderzoeken wat een mogelijk voor wat betreft acute zorg in perifere gebieden.

Centraal stond verder het klimaatakkoord dat de regering sloot in juli en daar stemden de gemeenten mee in. De gemeenten geven wel een duidelijk boodschap aan het Rijk. Ze leveren graag hun bijdrage aan duurzaam Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. Afspraken moeten worden nagekomen en de energietransitie moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

Los van de BALV waren diverse interessante sessies, waaraan bestuurders konden deelnemen. Onder andere over preventie van radicalisering

Zaterdag was er Sint voor elk kind. Ieder jaar weer groot feest zoals ik op facebook heb laten zien. Ook op Facebook te zien de feestelijke opening van ‘ons winkeltje’ aan de Rode Klif 213. Het winkeltje is een initiatief van Mila en de opening werd mede verzorgd door rapper Brownie Dutch. Mijn moeder was mee naar de opening. Zij was een weekend bij Carolien en mij. Zondag ging zij weer naar huis en heb ik mij op de week voorbereid door stukken te lezen.

Maandag was echt een dag die bol stond met interne overleggen. Er was één extern overleg. Het bestuurlijk overleg over het de Drieslag, een interregionaal samenwerkingsverband tussen de Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen, te weten: het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering, het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten en de beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid.

Dinsdag stond in het teken van het college en raad. Berend Okma van de Christenunie nam na 5 jaar raadslid te zijn geweest afscheid van de raad. Ik heb hem namens de raad en college bedankt voor zijn inzet. Zijn vervangster is Annemieke Messelink Dijkstra. Ik wens haar veel succes met het raadswerk.