Veiligheid

Ik begon woensdag met sporten. Zoals jullie weten vind ik dit een goed gewoonte en randvoorwaarde om mijn werk goed te doen. Het werk bestond woensdag uit uiteenlopende zaken, waaronder een overleg van het bestuur van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Veiligheid is van en voor ons allemaal en iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

 Echter een burgemeester als bestuursorgaan heeft voor wat betreft het handhaven van de openbare orde en veiligheid speciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Denk daarbij aan de algemeen handhaving van de openbare orde, maar ook het uitvaardigen van een Noodbevel of Noodverordening. Er is een subtiel onderscheid tussen de laatste twee. Een noodbevel wordt ingezet bij bijvoorbeeld oproer of een ramp en een Noodverordening is een bindend voorschrift voor een aantal personen in bijzondere omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ruimen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij voor de duur van de ruiming mensen wordt opgedragen uit de buurt te blijven. Deze bevoegdheden zijn terug te vinden in de Gemeentewet of op de site van het Genootschap van Burgemeesters. Daarnaast zijn er nog meer wettelijke taken en bevoegdheden die onder de burgemeester vallen, bijvoorbeeld in het kader van preventief fouilleren en de Opiumwet. Daarover schrijf ik een andere keer.

 De vergadering van woensdag ging over de mogelijke ontwrichtende effecten van de digitalisering op de gemeentelijke dienstverlening. Denk daarbij aan de hack bij de gemeente Lochem afgelopen juni. Was die gelukt dan had de gemeentelijke dienstverlening stil gelegen en waren de herstelkosten zeer hoog geweest. Doel was namelijk bestanden versleutelen die pas na betaling weer werden vrij gegeven. Bewustzijn voor wat betreft het probleem en het ontwikkelen van goed beleid staan voorop.

 Donderdag waren er meerdere overleggen op het stadhuis en zat ik in Den Haag voor een wel heel Lelystads onderwerp: Lelystad Airport. Het ging hier om de Stuurgroep Lelystad Airport een overleg met het Rijk waarbij ook de Provincie is aangesloten. Het was een voortgangsoverleg waarbij alle aspecten richting de opening van Lelystad Airport aan bod komen. Ik vind het wel altijd leuk om even in Den Haag te zijn. In de buurt van het ministerie van I&W ligt bijvoorbeeld de koninklijke bibliotheek en het Literatuurmuseum. Ooit werd in dat museum de stofzuiger van Simon Vestdijk (belangrijk Nederlands schrijver uit de 20e eeuw) tentoongesteld. Het verhaal gaat dat hij op het moment dat hij ging schrijven de stofzuiger aanzette. Het brommende gezoem zorgde ervoor dat alle andere geluiden in zijn beleving werden weggefilterd, zodat hij geconcentreerd kon werken. Ruis geeft rust,  waar dingen al niet goed voor zijn . Niet dat ik altijd tijd heb om langs zaken te gaan als ik Den Haag ben, ook deze keer niet, maar heel af en toe is er wel iets te combineren.

 Vrijdag was een gevarieerde dag met onder andere een vergadering van het dagelijks bestuur van de VNG en een bijeenkomst van de Themagroep Veiligheid van de G40 in Almere. Op de agenda stond onder meer Ondermijning en een presentatie van de GGD over verwarde personen. Ondermijning is een complex probleem maar de meest eenvoudige omschrijving is dat de onderwereld (georganiseerde criminaliteit) zich sluipenderwijs vermengt met de gewone wereld. Dit heeft een ondermijnend effect op allerlei maatschappelijke aspecten, waaronder het openbaar bestuur. Het kabinet heeft € 110 miljoen extra in de bestrijding ervan geïnvesteerd en Peter Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) praatte de vergadering bij over preventieve en repressieve maatregelen. Voor de beeldvorming: een van de activiteiten van de georganiseerde misdaad is het witwassen van geld. Het Financieel Dagblad berichtte in november dat dit in Nederland een omvang heeft van € 13 miljard. Het is een serieus probleem dat serieus moet worden aangepakt. Niet voor niets heeft het prioriteit binnen het Integraal Veiligheidsplan.

 Ook de zorg om en voor verwarde personen werd besproken aan de hand van onderzoek in Flevoland op dit gebied. Op basis van meldingen bij de politie is er een behoorlijke toename van deze mensen te zien de afgelopen jaren. Uit zowel het oogpunt van veiligheid en zorg is gesproken over wat er nodig is om tot een sluitende aanpak te komen.

 Zaterdag vierden Carolien en ik bij haar familie Sinterklaas. Dat was een leuke avond, maar tegelijkertijd werd ik overvallen door een forse verkoudheid. Ik heb de rest van het weekend het rustig aangedaan en zondag ook niet gesport helaas. Wel stukken gelezen natuurlijk.

 Maandag was mijn moeder jarig en had ik een vrije dag. Het was de eerste verjaardag zonder mijn vader en dat maakt zo’n gebeurtenis extra bijzonder en ineens wordt zo’n feestelijke dag ook wel een beetje verdrietig. Het was uiteindelijk een gezellige verjaardag en mijn moeder maakt het naar omstandigheden goed.

 Na de collegevergadering op dinsdag waren er twee werkbezoeken die beiden in de Veiligheidsportefeuille zitten: de brandweer en de politie. Bij de brandweer waren er voor het college presentaties over onder andere de Veiligheidsregio en Lelystad Airport, onderbroken door workshops. ’s Avonds ging de raad op bezoek bij de politie om goed voorgelicht te worden over de politie als organisatie en de inzet van wijk– en jeugdagenten. Als thema’s werden alcohol- en drugsoverlast en de situatie rond verwarde personen uitgediept. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de meldkamer. Het was een geslaagd en informatief werkbezoek.