Werk en een vrije middag

Woensdag begon een vertrouwd overleg: de bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dat is altijd een interessante vergadering, met een combinatie van politieke actualiteit en bespreking van wetsvoorstellen die voor het functioneren van een burgemeester van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Wet ter bevordering van de Integriteit. De burgemeester heeft krachtens haar rol als zowel voorzitter van het college als voorzitter van de raad een nadrukkelijke rol in het bevorderen van de integriteit.

Er zijn verschillende lezers van deze blog die mij adviseren op gezette tijden eens een middag vrij te nemen. Nou dat heb ik woensdagmiddag gedaan. Ik was in Veghel voor twee afspraken. De eerste was met zuster Jacobia van de zusters Franciscanessen. Deze orde vindt haar inspiratie in het leven en werk van de heilige Franciscus van Assisi die leefde en werkte tussen 1181 en 1226. In de traditie van de orde geven de zusters speciale aandacht aan de minder bevoorrechten in de maatschappij. Ik ken zuster Jacobia uit de tijd dat ik burgemeester was in Veghel, zij was in die tijd moeder-overste en het was een warm weerzien. Los daarvan blijft het heel bijzonder om te praten met een mens die haar leven dienstbaar heeft gemaakt een diepe religieuze overtuiging in combinatie met zorg voor mensen die niet in ideale omstandigheden verkeren.

Daarna was ik uitgenodigd door het Veghelse Gilde Sint Barbara dat haar veertigjarig bestaan vierde. Ik ben erelid van het Gilde. Het werd een gezellige avond. Bestuurlijk hoogtepunt was de ondertekening van de nieuwe statuten, waardoor het mogelijk werd dat ook meisjes en vrouwen lid mogen worden van het Veghelse Gilde.

De volgende dag was weer een gewone werkdag. Onder andere reisde ik naar Den Haag voor een vergadering van het VNG bestuur. De vergadering vindt plaats aan de Nassaulaan en als ik er aan kom moet ik altijd even denken aan ‘Eline Vere(1889)’, de debuutroman van Louis Couperus die zich in deze Haagse buurt zich afspeelt. Couperus is overigens, op de Maurtskade 11, er vlak bij geboren. Ook dit was overigens een prima vergadering, onder andere over gemeentefinanciën en vuurwerk. Terug in Lelystad was ik te gast bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Brandweer Lelystad. Ik had er op Facebook al melding van gemaakt. Vanuit deze blog wil ik hen nogmaals bedanken voor hun grote inzet het afgelopen jaar.

Op vrijdag had ik in de middag een vergadering op het Provinciehuis over de samenwerking met de Provincie in de Metropoolregio Amsterdam. Ter herinnering: De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.  We hebben gesproken over elkaars verwachtingen en hoe de samenwerking het best kan worden vorm gegeven.

Later op de middag waren Carolien en ik te gast bij het ontsteken van het monument “Levenslicht” op Urk, in het kader van het feit dat Nederland dit jaar herdenkt dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. “Levenslicht” is een monument van Daan Roosengaarde, gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust.

Het thema van de bevrijding en de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zal het komende jaar de nodige terechte aandacht krijgen. De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme impact gehad op ons land en tot op de dag van vandaag zijn we bezig met het verwerkingsproces en het betekenis geven aan die periode. De excuses die onze premier tijdens de jaarlijkse nationale Holocaust Herdenking heeft aangeboden voor de houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn daar mijn inziens een voorbeeld van. Ik heb eerder hier verteld dat mijn vader twee broers heeft verloren tijdens de bezetting en dat dit een diep spoor bij hem heeft achtergelaten. Bij iedere herdenking sta ik daar bij stil en is deze gebuertenis in mijn gedachten.

De vrijdag werd op Urk afgesloten met een nieuwjaarsdiner voor alle Flevolandse burgemeesters met het bestuur van de provincie Flevoland, zijnde de commissaris van de koning Leen Verbeek en de gedeputeerden. Het was een gezellig collegiaal etentje, waarbij we informeel konden bijpraten. Tijdens dit diner gaf het Zeekadettenkorps van Urk een presentatie over de betekenis van het korps. De zeekadetten van Urk hebben een goede band met onze Lelystadse zeekadetten, zo bleek ook uit de presentatie.

De Plaatselijke Commissie (PC) van de KNRM vergaderde op zaterdagmiddag. Onder andere hebben we gesproken over het Handboek Crisisbeheersing en de jaarcijfers 2019. Ook deze vergadering werd afgesloten met een nieuwjaarsbijeenkomst. Ik mocht de vrijwilligers toespreken en heb hen bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Van de zondag kan ik zeggen dat het een dag was met veel agendaruimte en deze dag bood de gelegenheid om af te reizen naar de Nieuwe kerk in Amsterdam om de Suriname tentoonstelling te bezoeken. Zeer de moeite waard. Verder eindigde de dag natuurlijk in…. het lezen van de stukken voor de komende week. 🙂

Zoals gezegd zijn de overleggen van maandag qua agenda grotendeels hetzelfde en hebben tot doel om de stand van zaken en de week te bespreken. Denk daarbij aan overleggen met de gemeentesecretaris, de griffier, het college (lunchoverleg), stafoverleggen en het Presidium. De laatste is niet iedere week, maar wel toevallig deze week.

Dinsdag stond grotendeels in het teken van de college -en raadsvergadering. In de middag heeft college nog vergaderd over Lelystad Next Level. We hebben verder nagedacht hoe de bestuurlijke strategie vorm te geven. Een boeiend traject.

 

 

 

Onverwachte gebeurtenissen

Het was een blogweek waar er twee keer iets onverwachts gebeurde. Allereerst kwamen er allerlei bevindingen uit het adviesrapport over de stikstof van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes in het nieuws voor de officiële presentatie. Toevallig begon mijn woensdag met de Stuurgroep Lelystad Airport en de hele vergadering ging natuurlijk over niets anders. Dit soort ‘lekken’ geeft direct een storm aan interpretaties (vaak tweets) waarin direct worden geroepen dat Lelystad Airport niet open mag gaan. In werkelijkheid is het een gewogen rapport waarin wordt geadviseerd dat en ik citeer: “voorwaarde voor groei van de sector is een vermindering van de huidige NOx-emissies. Oftewel, extra vliegbewegingen moeten gepaard gaan met maatregelen die leiden tot stikstofreductie.”  Het Adviescollege adviseert dat de luchtvaartsector gebruik mag maken van intern of extern salderen. In gewone taal: als de sector bijdraagt aan reductie van stikstof in andere sectoren telt dat ook mee. Het kabinet beraadt zich op een antwoord en ik zie voldoende aanknopingspunten en verwacht dat het Lelystad Airport gewoon opengaat.

De tweede onverwachte gebeurtenis was de cyberaanval op de software van Citrix, door veel gemeenten in Nederland gebruikt. Ook Lelystad. Hierover later meer.

Woensdagmiddag Strategisch beraad Roma. Op de agenda stond onder andere de integratie van deze groep in de samenleving, dus ook in Lelystad. In de avond was ik samen met wethouder Van Wageningen bij de 17e editie van de Watertafel georganiseerd door het Waterschap. Het thema was twintigers en water en de bestuurders mochten gasten in die leeftijd meenemen. Mijn gast was Meral Aktan raadslid van Jong Lelystad. De avond stond in het teken van hoe twintigers naar de wereld en het water kijken. Waar zien zij de uitdagingen en wat zijn hun oplossingen. Het was een interessante avond over een belangrijk thema.

Eens in het jaar heb ik een afspraak met Julia Mendlik, President van de Rechtbank Midden-Nederland, waaronder de rechtbank in Lelystad ook valt. Dat was deze keer op donderdag 16 januari. Het is een open gesprek waarin de stand van zaken wordt doorgenomen. Belangrijk onderdeel van het gesprek was onder andere de veiligheid. Na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B bijstond in de zaak tegen Ridouan Tagho, is dat een prangend vraagstuk geworden. Wie moet er beschermd worden? En hoelang? Wat betekent dit voor mensen die moeten worden beschermd? Een ingewikkeld vraagstuk dat tot voor kort nauwelijks denkbaar was in onze samenleving, maar nu heel actueel is geworden.

In de middag was ik bij weer een waterbijeenkomst. Ditmaal van de SAMIJ en de locatie was heel toepasselijk Restaurant Aan Ut Water aan de IJsselmeerdijk. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is een netwerkorganisatie, met als doel het borgen van een adequaat functionerende incidentbestrijding in het IJsselmeergebied. Op de agenda stonden onder andere onderwerpen zoals risicobeheersing en samenwerkingsverbanden.

Op vrijdag heb ik kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de Lelystadse Uitdaging Sacha Gaus. Nou kenden we elkaar al, maar als iemand een nieuwe rol gaat vervullen is het goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Sacha volgt Meta Jacobs op. Meta heeft zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet, nogmaals complimenten en dank daarvoor! De Lelystadse Uitdaging is een spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven om zo samen mooie maatschappelijke initiatieven te realiseren. Tevens hebben we de jaarlijkse bijeenkomst voorbereid. Daarmee maak ik gelijk een sprong naar de laatste blogdag: Op dinsdag was ik bij die bewuste jaarlijkse sociale bijeenkomst van de Lelystadse Uitdaging, deze keer waren we te gast bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Aanwezig zijn dan relaties, ambassadeurs, leden van de adviesgroep en sponsoren. Sacha Gaus werd voorgesteld als de nieuwe voorzitter en ik mocht de maatschappelijke waarde van een instelling zoals de Lelystadse Uitdaging onder de aandacht brengen. We hebben de bijeenkomst informeel afgesloten.

Terug naar de cyberaanval op de software van Citrix. Ook de gemeente Lelystad had last van een lek en dat is gelukkig snel en adequaat opgelost, al betekende het dat er voor een paar dagen op de thuiswerkplek vanaf andere plekken niet kon worden ingelogd.

Het brengt me wel op een veiligheidsthema wat de afgelopen jaren enorm in belang is toegenomen: cybercriminaliteit. Omdat alle instellingen, organisaties en inwoners de afgelopen jaren in vergaande mate zijn gedigitaliseerd is het veiligheidsvraagstuk enorm toegenomen. Het gaat daarbij niet alleen over gijzelsoftware, dataheling en andere misdrijven, maar ook over de aantasting van vitale sectoren zoals nutsbedrijven, infrastructuur en de overheid. Die mogelijke aantasting heeft ook gevolgen voor onze democratische samenleving en grondrechten. Reden tot zorg, maar ook een uitdaging die is onderkend en waar wij inwoners, overheid en bedrijfsleven de verantwoordelijkheid voor (moeten) nemen. Niemand wil ineens zonder drinkwater komen te zitten of in zijn of haar persoonlijke levenssfeer worden aangetast omdat gegevens in handen van de verkeerde mensen zijn gevallen.

Terug naar de week. In het weekend, zoals ik op facebook al heb gemeld, met mijn moeder een wandeling gemaakt bij Makkum Een heerlijke omgeving en het was erg gezellig. En, ook dat stond op facebook, het wekelijkse ritueel van het lezen van stukken :).

Voor maandag is het vermelden waard dat de Regietafel van Lelystad Next Level bijeenkwam. Het was een interactieve bijeenkomst waar wij hebben gewerkt aan de concretisering van inzet voor de komende periode. Ik zal jullie op de hoogte houden.

Dinsdag collegevergadering. Over de inhoud van de collegevergadering kan ik nooit iets in mijn blog schrijven. Soms heb ik wel eens een agendapunt geagendeerd genoemd, maar daar blijft het bij. Er is een formeel democratisch proces waardoor informatie met de raad en de stad wordt gedeeld. En daar heeft iedereen zich aan te houden

Het nieuwe jaar

Een van de bijzondere dingen van het nieuwe jaar is dat het in het begin leeg lijkt. De machinerie van het werk komt knarsend op gang, het stof van het oude jaar wordt uit de eerste dagen geklopt en als je de datum ergens opschrijft wil je nog wel eens vergissen met het juiste jaartal. Niet iedereen is aanwezig en als we elkaar zien brengen we de beste wensen over. Dit jaar vielen 2 en 3 januari op donderdag en vrijdag en veel mensen hebben die dagen vrij genomen. Als burgemeester ben je rondom de jaarwisseling wel aan het werk en ik ben blij dat in Lelystad oud en nieuw ‘relatief rustig’ is verlopen. In het maatschappelijk debat over vuurwerk lijkt er zich een duidelijke meerderheid voor een (gedeeltelijk) verbod op consumentenvuurwerk zich af te tekenen. Er lijkt een grens bereikt en uit historisch oogpunt is dat niet vreemd. Vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw wordt er in Nederland steeds meer en steeds zwaarder vuurwerk afgestoken, met alle risico’s en gevolgen van dien. Overal in Europa wordt er vuurwerk afgestoken, maar in Nederland zijn we onbetwist koploper. Bij zoveel incidenten, overlast, gewonden en schade is het goed dat we ons afvragen of dit feest nog wel een feest is en vervolgens wat kunnen we doen om het weer een mooi feest voor iedereen te laten zijn.

Op 6 januari was het mijn eerste officiële werkdag van het jaar en was ik bij de nieuwjaarsreceptie van de Royal Schiphol Group. Dick Benschop, CEO van de Royal Schiphol Group drong met de volgende woorden in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het kabinet haar belofte voor wat betreft Lelystad Airport moet nakomen: “Voor Lelystad en Schiphol is het meeste werk gedaan. Dat kan op korte termijn worden afgemaakt. Dat moet ook, want de tijd dringt. Mijn vraag aan de regeringscoalitie is om de belofte uit het regeerakkoord waar te maken en duidelijkheid te bieden.”

’s Avonds mochten we voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente, de inwoners van Lelystad ontvangen en ik was blij dat veel mensen de moeite hadden genomen om het nieuwe jaar in te luiden. Ik heb met de aanwezige inwoners samen met oud burgemeesters Chris Leeuwe en Margreet Horselenberg op het veertig jarig bestaan van Lelystad als gemeente getoost en het Harmonieorkest werd in het zonnetje gezet omdat zij hun vijftig jarig bestaan mogen vieren. In mijn nieuwjaar speech heb ik aangegeven wat de kern van Lelystad voor mij is. Het is de stad die gericht is op de toekomst en het vormgeven van die toekomst. Mensen die hier wonen willen dat het beter wordt, mensen die hier komen wonen willen dat het mooier wordt. Kwaliteit is hierbij zowel het uitgangspunt als een leidraad.

Dinsdagavond was ik bij de herbenoeming voor een tweede termijn van mijn collega Jan van Zanen als burgemeester van Utrecht. Het was bomvol in het stadhuis. Ik heb hem natuurlijk van harte gefeliciteerd!

Woensdag was ik terug op de werkvloer. Zelfs een mobiele werkvloer. Ik mocht namelijk een middag mee op een ambulance. Zie ook mijn bericht op facebook hierover. Een enerverende middag met twee gedreven professionals Gaby Moons en Arnold Bel voor wie ik nog meer waardering heb gekregen dan ik al had. Het was een mooie leerzame middag.

Op donderdag mocht ik al weer iets leuks doen: een verrassingsbezoek bij het Inloophuis van het IDO aan de Oostzeestraat in de Waterwijk. Iedereen was blij verrast en buitengewoon hartelijk. Bovendien viel ik met de neus in de boter (als iemand dat spreekwoord nog gebruikt) omdat Sandi Alnakoula een presentatie gaf over haar stage op het inloophuis op MBO niveau 2 voor haar begeleider Bettina de Vries (MBO college Lelystad/Lelytalent) en de coördinator van het inloophuis Dennis Held. Hier zit een bijzonder verhaal aan omdat Sandi afkomstig is uit Syrië en pas anderhalf jaar in Nederland woont. Ze sprak goed Nederlands, hield een vlotte presentatie en kreeg een “goed” als beoordeling. Mooi en proficiat! Haar ambitie is om uiteindelijk tandheelkunde te gaan studeren. Na de presentatie nog een rondleiding gekregen van de coördinator en met verschillende bezoekers en vrijwilligers gesproken. Een hartverwarmende plek.

Vrijdag was ik bij mijn moeder. Op 10 januari zou mijn vader jarig zijn geweest en het was voor mijn familie een mooi moment om bij zijn leven en betekenis voor ons stil te staan.

Op zaterdag was ik weer terug in Lelystad voor een van de evenementen waarmee het jaar begint. Het BKL-gala. Gezellige en stijlvolle avond, de BKL award ging naar Applaus en de BKL trofee naar Daklaplak Europe. Zondag hebben we de verjaardag van de vader van Carolien gevierd. Terug in Lelystad was het business as usual: dus stukken lezen voor de komende week 🙂

Maandag en dinsdag neem ik voor het gemak even samen. Maandag voor het grootste gedeelte gevuld met interne overleggen en dinsdag college, bobsessies en raad. De tweede helft van het politieke seizoen is definitief begonnen en gelijk al goed op stoom.

Jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt. Ik ben met wat grotere stappen door de week gegaan. Dat hoort een beetje bij een nieuwe start van een jaar, maar het geeft ook de gelegenheid iets meer over een onderwerp te vertellen. De kop van het nieuwe jaar is er af en ik heb er zin in om voor Lelystad mijn bijdrage aan haar toekomst te leveren.