Onverwachte gebeurtenissen

Het was een blogweek waar er twee keer iets onverwachts gebeurde. Allereerst kwamen er allerlei bevindingen uit het adviesrapport over de stikstof van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes in het nieuws voor de officiële presentatie. Toevallig begon mijn woensdag met de Stuurgroep Lelystad Airport en de hele vergadering ging natuurlijk over niets anders. Dit soort ‘lekken’ geeft direct een storm aan interpretaties (vaak tweets) waarin direct worden geroepen dat Lelystad Airport niet open mag gaan. In werkelijkheid is het een gewogen rapport waarin wordt geadviseerd dat en ik citeer: “voorwaarde voor groei van de sector is een vermindering van de huidige NOx-emissies. Oftewel, extra vliegbewegingen moeten gepaard gaan met maatregelen die leiden tot stikstofreductie.”  Het Adviescollege adviseert dat de luchtvaartsector gebruik mag maken van intern of extern salderen. In gewone taal: als de sector bijdraagt aan reductie van stikstof in andere sectoren telt dat ook mee. Het kabinet beraadt zich op een antwoord en ik zie voldoende aanknopingspunten en verwacht dat het Lelystad Airport gewoon opengaat.

De tweede onverwachte gebeurtenis was de cyberaanval op de software van Citrix, door veel gemeenten in Nederland gebruikt. Ook Lelystad. Hierover later meer.

Woensdagmiddag Strategisch beraad Roma. Op de agenda stond onder andere de integratie van deze groep in de samenleving, dus ook in Lelystad. In de avond was ik samen met wethouder Van Wageningen bij de 17e editie van de Watertafel georganiseerd door het Waterschap. Het thema was twintigers en water en de bestuurders mochten gasten in die leeftijd meenemen. Mijn gast was Meral Aktan raadslid van Jong Lelystad. De avond stond in het teken van hoe twintigers naar de wereld en het water kijken. Waar zien zij de uitdagingen en wat zijn hun oplossingen. Het was een interessante avond over een belangrijk thema.

Eens in het jaar heb ik een afspraak met Julia Mendlik, President van de Rechtbank Midden-Nederland, waaronder de rechtbank in Lelystad ook valt. Dat was deze keer op donderdag 16 januari. Het is een open gesprek waarin de stand van zaken wordt doorgenomen. Belangrijk onderdeel van het gesprek was onder andere de veiligheid. Na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B bijstond in de zaak tegen Ridouan Tagho, is dat een prangend vraagstuk geworden. Wie moet er beschermd worden? En hoelang? Wat betekent dit voor mensen die moeten worden beschermd? Een ingewikkeld vraagstuk dat tot voor kort nauwelijks denkbaar was in onze samenleving, maar nu heel actueel is geworden.

In de middag was ik bij weer een waterbijeenkomst. Ditmaal van de SAMIJ en de locatie was heel toepasselijk Restaurant Aan Ut Water aan de IJsselmeerdijk. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is een netwerkorganisatie, met als doel het borgen van een adequaat functionerende incidentbestrijding in het IJsselmeergebied. Op de agenda stonden onder andere onderwerpen zoals risicobeheersing en samenwerkingsverbanden.

Op vrijdag heb ik kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de Lelystadse Uitdaging Sacha Gaus. Nou kenden we elkaar al, maar als iemand een nieuwe rol gaat vervullen is het goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Sacha volgt Meta Jacobs op. Meta heeft zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet, nogmaals complimenten en dank daarvoor! De Lelystadse Uitdaging is een spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven om zo samen mooie maatschappelijke initiatieven te realiseren. Tevens hebben we de jaarlijkse bijeenkomst voorbereid. Daarmee maak ik gelijk een sprong naar de laatste blogdag: Op dinsdag was ik bij die bewuste jaarlijkse sociale bijeenkomst van de Lelystadse Uitdaging, deze keer waren we te gast bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Aanwezig zijn dan relaties, ambassadeurs, leden van de adviesgroep en sponsoren. Sacha Gaus werd voorgesteld als de nieuwe voorzitter en ik mocht de maatschappelijke waarde van een instelling zoals de Lelystadse Uitdaging onder de aandacht brengen. We hebben de bijeenkomst informeel afgesloten.

Terug naar de cyberaanval op de software van Citrix. Ook de gemeente Lelystad had last van een lek en dat is gelukkig snel en adequaat opgelost, al betekende het dat er voor een paar dagen op de thuiswerkplek vanaf andere plekken niet kon worden ingelogd.

Het brengt me wel op een veiligheidsthema wat de afgelopen jaren enorm in belang is toegenomen: cybercriminaliteit. Omdat alle instellingen, organisaties en inwoners de afgelopen jaren in vergaande mate zijn gedigitaliseerd is het veiligheidsvraagstuk enorm toegenomen. Het gaat daarbij niet alleen over gijzelsoftware, dataheling en andere misdrijven, maar ook over de aantasting van vitale sectoren zoals nutsbedrijven, infrastructuur en de overheid. Die mogelijke aantasting heeft ook gevolgen voor onze democratische samenleving en grondrechten. Reden tot zorg, maar ook een uitdaging die is onderkend en waar wij inwoners, overheid en bedrijfsleven de verantwoordelijkheid voor (moeten) nemen. Niemand wil ineens zonder drinkwater komen te zitten of in zijn of haar persoonlijke levenssfeer worden aangetast omdat gegevens in handen van de verkeerde mensen zijn gevallen.

Terug naar de week. In het weekend, zoals ik op facebook al heb gemeld, met mijn moeder een wandeling gemaakt bij Makkum Een heerlijke omgeving en het was erg gezellig. En, ook dat stond op facebook, het wekelijkse ritueel van het lezen van stukken :).

Voor maandag is het vermelden waard dat de Regietafel van Lelystad Next Level bijeenkwam. Het was een interactieve bijeenkomst waar wij hebben gewerkt aan de concretisering van inzet voor de komende periode. Ik zal jullie op de hoogte houden.

Dinsdag collegevergadering. Over de inhoud van de collegevergadering kan ik nooit iets in mijn blog schrijven. Soms heb ik wel eens een agendapunt geagendeerd genoemd, maar daar blijft het bij. Er is een formeel democratisch proces waardoor informatie met de raad en de stad wordt gedeeld. En daar heeft iedereen zich aan te houden