Werk en een vrije middag

Woensdag begon een vertrouwd overleg: de bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dat is altijd een interessante vergadering, met een combinatie van politieke actualiteit en bespreking van wetsvoorstellen die voor het functioneren van een burgemeester van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Wet ter bevordering van de Integriteit. De burgemeester heeft krachtens haar rol als zowel voorzitter van het college als voorzitter van de raad een nadrukkelijke rol in het bevorderen van de integriteit.

Er zijn verschillende lezers van deze blog die mij adviseren op gezette tijden eens een middag vrij te nemen. Nou dat heb ik woensdagmiddag gedaan. Ik was in Veghel voor twee afspraken. De eerste was met zuster Jacobia van de zusters Franciscanessen. Deze orde vindt haar inspiratie in het leven en werk van de heilige Franciscus van Assisi die leefde en werkte tussen 1181 en 1226. In de traditie van de orde geven de zusters speciale aandacht aan de minder bevoorrechten in de maatschappij. Ik ken zuster Jacobia uit de tijd dat ik burgemeester was in Veghel, zij was in die tijd moeder-overste en het was een warm weerzien. Los daarvan blijft het heel bijzonder om te praten met een mens die haar leven dienstbaar heeft gemaakt een diepe religieuze overtuiging in combinatie met zorg voor mensen die niet in ideale omstandigheden verkeren.

Daarna was ik uitgenodigd door het Veghelse Gilde Sint Barbara dat haar veertigjarig bestaan vierde. Ik ben erelid van het Gilde. Het werd een gezellige avond. Bestuurlijk hoogtepunt was de ondertekening van de nieuwe statuten, waardoor het mogelijk werd dat ook meisjes en vrouwen lid mogen worden van het Veghelse Gilde.

De volgende dag was weer een gewone werkdag. Onder andere reisde ik naar Den Haag voor een vergadering van het VNG bestuur. De vergadering vindt plaats aan de Nassaulaan en als ik er aan kom moet ik altijd even denken aan ‘Eline Vere(1889)’, de debuutroman van Louis Couperus die zich in deze Haagse buurt zich afspeelt. Couperus is overigens, op de Maurtskade 11, er vlak bij geboren. Ook dit was overigens een prima vergadering, onder andere over gemeentefinanciën en vuurwerk. Terug in Lelystad was ik te gast bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Brandweer Lelystad. Ik had er op Facebook al melding van gemaakt. Vanuit deze blog wil ik hen nogmaals bedanken voor hun grote inzet het afgelopen jaar.

Op vrijdag had ik in de middag een vergadering op het Provinciehuis over de samenwerking met de Provincie in de Metropoolregio Amsterdam. Ter herinnering: De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.  We hebben gesproken over elkaars verwachtingen en hoe de samenwerking het best kan worden vorm gegeven.

Later op de middag waren Carolien en ik te gast bij het ontsteken van het monument “Levenslicht” op Urk, in het kader van het feit dat Nederland dit jaar herdenkt dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. “Levenslicht” is een monument van Daan Roosengaarde, gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust.

Het thema van de bevrijding en de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zal het komende jaar de nodige terechte aandacht krijgen. De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme impact gehad op ons land en tot op de dag van vandaag zijn we bezig met het verwerkingsproces en het betekenis geven aan die periode. De excuses die onze premier tijdens de jaarlijkse nationale Holocaust Herdenking heeft aangeboden voor de houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn daar mijn inziens een voorbeeld van. Ik heb eerder hier verteld dat mijn vader twee broers heeft verloren tijdens de bezetting en dat dit een diep spoor bij hem heeft achtergelaten. Bij iedere herdenking sta ik daar bij stil en is deze gebuertenis in mijn gedachten.

De vrijdag werd op Urk afgesloten met een nieuwjaarsdiner voor alle Flevolandse burgemeesters met het bestuur van de provincie Flevoland, zijnde de commissaris van de koning Leen Verbeek en de gedeputeerden. Het was een gezellig collegiaal etentje, waarbij we informeel konden bijpraten. Tijdens dit diner gaf het Zeekadettenkorps van Urk een presentatie over de betekenis van het korps. De zeekadetten van Urk hebben een goede band met onze Lelystadse zeekadetten, zo bleek ook uit de presentatie.

De Plaatselijke Commissie (PC) van de KNRM vergaderde op zaterdagmiddag. Onder andere hebben we gesproken over het Handboek Crisisbeheersing en de jaarcijfers 2019. Ook deze vergadering werd afgesloten met een nieuwjaarsbijeenkomst. Ik mocht de vrijwilligers toespreken en heb hen bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Van de zondag kan ik zeggen dat het een dag was met veel agendaruimte en deze dag bood de gelegenheid om af te reizen naar de Nieuwe kerk in Amsterdam om de Suriname tentoonstelling te bezoeken. Zeer de moeite waard. Verder eindigde de dag natuurlijk in…. het lezen van de stukken voor de komende week. 🙂

Zoals gezegd zijn de overleggen van maandag qua agenda grotendeels hetzelfde en hebben tot doel om de stand van zaken en de week te bespreken. Denk daarbij aan overleggen met de gemeentesecretaris, de griffier, het college (lunchoverleg), stafoverleggen en het Presidium. De laatste is niet iedere week, maar wel toevallig deze week.

Dinsdag stond grotendeels in het teken van de college -en raadsvergadering. In de middag heeft college nog vergaderd over Lelystad Next Level. We hebben verder nagedacht hoe de bestuurlijke strategie vorm te geven. Een boeiend traject.