Burgemeester in coronatijd 7

Laat ik beginnen met de het komend weekend, de volgende stap in de versoepeling van de coronamaatregelen. Op maandag 1 juni om 12.00 uur gaan onder andere cafés, restaurants, bioscopen en theaters onder restricties weer open. Ik zelf ben er blij mee, want ik hou ervan om ergens naar toe te gaan en te genieten. Veel mensen zullen dat gevoel met mij delen en ik hoop dat iedereen die iets op of na 1 juni heeft gepland er plezier aan beleeft en tegelijkertijd de afgesproken regels in acht blijft nemen.

Woensdag 20 mei startte met een overleg met gedeputeerde Jop Fackeldey en John Bos van Woonzorg Flevoland over de vormgeving van de Zorg in Lelystad en vanzelfsprekend ook over de coronacrisis.

De coronacrisis speelt ook een rol bij de de vergadering van het dagelijks bestuur van de G40. Bij alle gemeenten staat een gezonde financiële huishouding zwaar onder druk. Hoewel Lelystad tot nu toe een sluitende begroting heeft, is dat alleen maar gerealiseerd omdat er jaarlijks € 10 miljoen wordt bezuinigd onder meer binnen het sociaal domein. Denk daarbij aan jeugdzorg en welzijn, juist gebieden waarbij een groot beroep wordt gedaan op ondersteuning. En dat was de situatie voor de coronacrisis en deze gaat grote economisch terugval veroorzaken, wat zich ook zal vertalen naar meer faillissementen, banenverlies en schuldenproblematiek bij mensen.

Maar de gevolgen van de coronacrisis betekenen ook hogere financiële lasten voor de gemeenten, zoals bijvoorbeeld meer uitkeringen aan de ene kant en minder inkomsten, denk daarbij onder meer parkeeropbrengsten en huuropbrengsten, aan de andere kant. De situatie die voor Lelystad en andere gemeenten dreigt is dat het vermogen om onze taken goed en adequaat uit te voeren uitgeput raakt, met alle negatieve maatschappelijke gevolgen van dien. Afgesproken is dat de G40 gemeenten richting de ministers Ollongren (Binnenlandse zaken) en Hoekstra (Financiën) een brandbrief sturen. Het bestuur omschreef zichzelf financieel als ‘mager maar gezond’. Als het echter zo door gaat dreigt te mager dus ondervoed en dus ongezond. Dat moeten we voorkomen.

Op 21 mei was het echtpaar Van Deijk 60 jaar getrouwd. Ik heb ze een kaartje gestuurd en hartelijk gefeliciteerd.

Samen met wethouder Nelly den Os heb ik in de middag een petitie in ontvangst genomen van de ouders en kinderen van de basisschool de Fontein. De Fontein wordt, op basis van een ondertal aan leerlingen, met sluiting bedreigd. Er is een signaal afgegeven richting het ministerie om de school open te houden.

Het hemelvaartweekend was zonder veel formele afspraken, al waren er veel informele bestuurlijke contacten. Ik heb prachtige foto’s van mijn eigen tuin kunnen maken en die op Facebook gezet. Het echtpaar Voigt was op 25 mei 60 jaar getrouwd en ik heb ze met een kaartje daarmee gefeliciteerd. Nogmaals van harte geluk gewenst. Ik heb mijn moeder uitgebreid gesproken en het gaat naar omstandigheden goed met haar. Onder leiding van Zoe Evers-Brown heb ik in de buitenlucht gesport. Daar heb ik veel plezier in gehad. Tot slot waren er héél véél stukken te lezen, die soms ook nog eens heel dik waren.

Maandag was een drukke vergaderdag, waarbij de gebruikelijke ambtelijke overleggen zich afwisselden met op die dag geplande bestuurlijke overleggen. Ook heb ik nog een kaartje geschreven voor de heer en mevrouw Hessels. Zij waren op 26 mei 65 jaar getrouwd. Nogmaals proficiat.

Ik nam deel aan de bestuurlijke klankbordgroep VNG, waar ook de impact van de financiële gevolgen voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis nadrukkelijk werd besproken. Daarnaast stond op de agenda de reactie van de VNG op het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm). Lokaal maatwerk, het doel van de wet, de democratische legitimiteit en de bevoegdheden van de verschillende overheden kwamen aan de orde. ’s Middags een vergadering van de regietafel Lelystad Next Level en in de avond verving ik Franc Weerwind als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Op de agenda stonden verschillende punten uit de model-noodverordening, daarnaast werden de actualiteiten besproken.

Helaas kon ik hierdoor niet bij het Presidium zijn.

Dinsdag collegevergadering en in de middag ben ik op bezoek geweest bij de basisschool de Lispeltuut, zie hiervoor Facebook. De kinderen waren over het algemeen blij dat ze weer naar school konden en daar ben ik als burgemeester natuurlijk erg blij mee. s Avonds raadvergadering. Na de nodige technische opstartproblemen, hebben we gelukkig uiteindelijk constructief kunnen vergaderen.

Woensdag in de vroege ochtend brak er brand uit in het woonzorgcentrum Coloriet de Hoven. De brandweer was de brand snel meester en ongeveer 30 tot 40 bewoners werden opgevangen in het restaurant. Een bewoonster raakte (licht)gewond. Van dit soort incidenten, hier een grote brand, word je als burgemeester op de hoogte gesteld. Omdat het hier een grote groep mensen op leeftijd betrof, ben ik bij hen langs gegaan. Gelukkig ging het met de meeste mensen goed, al waren ze wel geschrokken.

Nou sta ik meestal best wel op tijd op, maar dit keer was het wel héél vroeg en dat merk je door de dag heen. Ik had gelukkig wel een interessante dag met bijeenkomsten van de Stuurgroep Deltaprogramma, Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland en Training bestuurlijke impactanalyse Covid-19. Boeiende zaken in een interessante week. Ik heb een kaartje gestuurd aan het echtpaar Bax die op 28 mei 60 jaar waren getrouwd.

Een goed Pinksterweekend toegewenst allemaal en als jullie dan toch een toost willen uitbrengen op 1 juni, proost dan ook op onze stad die er dit voorjaar, corona of geen corona, in al haar kleuren weer prachtig bijstaat en de moeite waard is om voor te werken.

 

Burgemeester in coronatijd 6

Het kabinet heeft op 19 mei de aangekondigde versoepeling verder ingevuld. Ook nu ga ik niet in op specifieke maatregelen, ze zijn overal terug te vinden. Wel wil ik er nog een keer op wijzen dat het fundament van alle regels, dus ook de versoepeling van regels wordt gevormd door onze eigen verantwoordelijkheid voor ons gedrag. Er komt meer vrijheid, het leven gaat als het ware steeds meer open. Daar willen we allemaal van profiteren en genieten: weer aan de slag, naar de bioscoop, naar restaurants, (niet te vergeten) de kapper…noem maar op. Bij alles wat we gaan doen hebben we een keuze voor wat betreft ons eigen gedrag. Vrijheid is direct gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk gedrag geeft de grootste kans dat het virus beheersbaar blijft en verdere versoepeling van maatregelen mogelijk wordt en onze vrijheid toeneemt.

Tot zover. Een ding wil ik nog wel zeggen. Vanaf dag 1 van de coronacrisis zijn er talloze (vaak erg) leuke filmpjes e.d. gemaakt. Een aantal is er ook met mij gedeeld en ik heb soms erg gelachen. Deze humor relativeerde en nuanceerde en gaf altijd weer nieuwe energie om de ernstige situatie het hoofd te bieden. Iedereen: bedankt voor het delen.

Op maandag 11 mei had ik vooral veel interne overleggen en het wekelijkse interview met Kees Bakker over de voortgang van de coronacrisis. Ik heb natuurlijk gedacht aan het feit dat op deze dag de gedenksteen voor het bombardement op de Blauwbrug in Amsterdam is onthuld. Een broer van mijn vader kwam daarbij om het leven. De onthulling heeft plaatsgevonden door Job Cohen, voorzitter van het 4 en 5 mei comité Amsterdam, zonder publiek. Op 14 mei was het echtpaar Blaauwgeers-Rengers 60 jaar getrouwd. Ik heb ze een kaartje gestuurd en vanuit de blog, nogmaals gefeliciteerd.

Dinsdag 12 mei was een dag met veel bestuurlijke vergaderingen. ’s Ochtends was er college en ’s avonds raadsessies, waaronder een over de coronacrisis die ik zelf voor mijn rekening heb genomen.

Tussen de bestuurlijke exercities door kwam in de middag Omroep Flevoland op bezoek om een stuk mee te lopen met mijn werkdag. Het was erg leuk om te doen.

De bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) op 13 mei stond ook in het teken van de coronacrisis. Bijvoorbeeld kwam aan de orde de Spoedwet Covid-19, de tijdelijke wet die nodig is geworden doordat maatregelen waarmee het coronavirus wordt bestreden een langere periode gaan bestrijken dan waarop een crisisorganisatie is ingesteld. Op dit ogenblik zijn in de bestrijding van het virus het kabinet en in het verlengde daarvan het Veiligheidsberaad waarin de 25 regioburgemeesters zitting hebben, leidend in het nemen van maatregelen. Dit gebeurt door middel van een Noodverordening die keer op keer wordt verlengd c.q. wordt aangepast. Omdat in een dergelijke noodsituatie de vrijheid en grondrechten van iedereen onder druk staan, moet dit van tijdelijke aard zijn. Verdere overleggen die dag: Interne Stuurgroep Veiligheid, een overleg over Lelystad Airport en het Regionale Beleidsteam (RBT).

Lelystad Airport kwam ook aan de orde op de vergadering die ik donderdag had met minister van Nieuwenhuizen. De huidige stand van zaken werd doorgesproken. Later op die dag was er een extra vergadering van het dagelijks bestuur van de G40. Vanzelfsprekend staat de coronacrisis hierin centraal al is het perspectief inmiddels verschoven van acute crisisbeheersing naar hoe gaan we verder in de nieuw ontstane situatie. De Nederlandse gemeenten staan zowel op economisch als sociaal gebied voor een grote opgave als gevolg van de coronacrisis, in een situatie waar de financiële positie van veel gemeenten al niet rooskleurig is.

Om het standpunt van de G40 te bepalen over bestuurszaken zoals de Spoedwet Covid-19 is er een tijdelijke themagroep Bestuur in het leven geroepen waarin ik zitting heb. De themagroep adviseert de leden van de klankbordgroep van de VNG, samen met Paul Depla, burgemeester van Breda, ben ik lid van deze klankbordgroep. Afgelopen week was minister Ollengren aanwezig bij de klankbordgroep.

Vrijdagmiddag voor de tweede keer contact met Omroep Flevoland: nu voor de rubriek ‘Het gesprek met’ Ik heb een interview gegeven over onder andere hoe het is om burgemeester te zijn tijdens de coronacrisis, de democratie in crisistijd en hoe je als burgemeester binding houdt met de Lelystadse bevolking. Ik heb gewandeld in de Gelderse Hout en de omslagfoto van Facebook bijgewerkt.

Zaterdag en zondag had ik een lege agenda, al is dat bedrieglijk omdat mensen vaak rechtstreeks contact met mij zoeken om iets te bespreken. Ik heb kaartjes gestuurd aan het echtpaar Weel dat op 18 mei 60 jaar getrouwd was en het echtpaar Albracht-Asmussen die hun diamanten bruiloft een dag daarna vierde. Nogmaals van harte gefeliciteerd! Daarnaast met mijn moeder gesproken en stukken, heel veel stukken gelezen voor de komende week.

Op maandag mocht ik alweer een kaartje schrijven voor een 60-jarig huwelijk. Dit keer voor het de heer en mevrouw Sikkema die 60 jaar geleden op 20 mei in het huwelijk traden. Nogmaals gefeliciteerd.

In zekere zin was maandag 18 mei dezelfde als maandag 11 mei met interne overleggen. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Het wil vooral zeggen dat de structuur van de dag min of meer hetzelfde is. In de avond had ik ook nog een overleg met de Bestuurlijke Klankbordgroep Corona en s avonds was ik aanwezig bij het Veiligheidsberaad ter vervanging van Franc Weerwind. Dinsdag college. In het college is er het eerste half uur aandacht voor de coronacrisis. In de nieuwe situatie kan de bestuurlijke verantwoordelijkheid breder gedeeld worden en dat is dan ook onderwerp van gesprek in het college. ’s Avond was er raadsvergadering. Het was de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota. Met meer taken, minder middelen en de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal duidelijk staan raad en college voor een grote bestuurlijke opgave. Het is alle hens aan dek en we zullen de stuurmanskunst van iedereen nodig hebben om Lelystad door het zware weer te loodsen.

Het is Hemelvaartweekend en het wordt mooi weer. Voor de kerken is Hemelvaart een dag van bezinning, voor alle Lelystedelingen een vrije dag in coronatijd. Zondag is het Suikerfeest waarmee het einde van de Ramadan wordt gevierd. Ik wens iedereen met wat voor activiteit dan ook plezier en voldoening toe. Laten we verantwoordelijk invulling geven aan de toenemende vrijheid, zodat iedereen datgene wat hij of zij belangrijk vindt in het leven kan doen. Iedereen een mooi weekend toegewenst!

 

 

 

Burgemeester in Coronatijd 5

Het wordt een blog die een beetje heen en weer springt. Dat komt om dat het alweer meer dan 2 weken geleden is dan ik een blog heb gepubliceerd en ik eerst iets wil schrijven over belangrijke zaken die recent gebeurden en daarna wil ik iets vertellen over wat langer geleden plaats vond. Op 6 mei werd door de regering een versoepeling van maatregelen in de vorm van een stappenplan aangekondigd. Ik ga niet in op de specifieke stappen, want die kunt u overal opzoeken en nalezen, maar ik wil wel wat zeggen over wat het betekent.

In mijn vorige blog schreef ik over de weerstand tegen de coronamaatregelen waar we met zijn allen tegenaan liepen en dat we de bewuste keuze moesten maken deze te blijven naleven. Met het stappenplan is er perspectief gecreëerd richting (veel) grotere bewegingsvrijheid en daar zaten veel mensen op te wachten. Als je daarnaast kijkt naar het stappenplan, dan zie je dat alle maatregelen beginnen met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen voor hun eigen gedrag. Kijk je dan iets verder terug dan zie je dat vanaf het allereerste begin van de coronacrisis dit beroep op eigen verantwoordelijkheid de basistoon is geweest van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Dat besef van verantwoordelijkheid hebben we met z’n allen ingezet door de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus na te leven. Dat is volgens mij een van de redenen waarom het over het algemeen zo goed is gelukt, zeker ook in onze eigen stad. Ik wil mijn stadsgenoten dan ook hiervoor een compliment geven en mijn vertrouwen uitspreken dat we met zijn allen volgens plan de stappen gaan zetten die onze levens weer de ruimte gaan geven. We zullen die weg moeten lopen met het zelfde besef van verantwoordelijkheid dat we tot nu toe het gedaan. Het gaat tenslotte om onze eigen levens.

Op 6 mei was er ook een extra raadsvergadering over de voortgang van de coalitievorming. Zoals bekend behoren de ChristenUnie en de InwonersPartij niet meer tot de coalitie. Deze wordt nu gevormd door de VVD, PvdA, D66 en de SP. De coalitie in zijn huidige samenstelling heeft geen meerderheid in de raad en de afgelopen maanden is door de partijen in de raad veel inspanning geleverd om tot een coalitie met een raadsmeerderheid te komen. Dat is niet gelukt en de raadsvergadering van 6 mei heeft dit perspectief ook niet voldoende opgeleverd. Dit maakt het besturen van de stad moeilijker en de stad is, zeker gezien de opgaven waarvoor wij staan, gebaat bij een stabiel bestuur. Dit is ook de overtuiging van alle partijen binnen de raad. Als burgemeester heb ik vrijwel geen betrokkenheid bij de coalitievorming, dat is aan de door de bevolking gekozen raadsleden. Als burgemeester sta je boven de partijen en vanuit die positie kan je een beroep doen op het grotere belang van de stad – juist nu tijdens de grote Coronacrisis – en aan alle partijen te vragen te kijken naar wat ons verbindt. Die oproep heb ik aan het einde van de raadsvergadering gedaan en donderdag op Omroep Flevoland toegelicht.

Ik geloof dat alle partijen het beste met de stad voor hebben en dat met 15 partijen in de raad de route naar een stabiel bestuur niet gemakkelijk is maar in het belang van de stad moet deze wel worden gevonden.

Terug in de tijd. De laatste blog stond in het teken van de gedecoreerden dus ik pak de gebeurtenissen rondom die tijd op, maar wel in vogelvlucht. Het weekend van Koningsdag is goed verlopen. Ik mocht op 26 april bij Utopodium, in samenwerking met Jongeren maken de stad en Urban Village, RIVM proof #livestream#creatief#mooinitiatiefdoorenvoorjongeren openen. Zie ook Facebook.

Op 28 april was het echtpaar Hoeboer 60 jaar getrouwd en op 29 april het echtpaar Oortwijn. Ik heb ze beiden een kaartje gestuurd en vanaf hier nogmaals gefeliciteerd. Vaste prik is natuurlijk het lezen van de stukken in het weekend. Ook heb ik lekker gewandeld. Dinsdag 28 april college -en raadsvergadering. Allemaal digitaal en dat vergt nog steeds veel aanpassingen. Woensdag gesprekken in het kader van de bestuurlijke adviescommissie MRA.

Op 29 april overleed Theo Angevaren, de vader van Carolien in de leeftijd van 88 jaar. Op 7 mei was de uitvaart in kleine kring. Op facebook het ik ter nagedachtenis aan hem In Paradisum van Fauré geplaatst.

Op 1 mei heb ik kennis gemaakt met Laura van Loon Projectleider bij het Zilveren Kruis. Tijdens het informele gesprek hebben wij over de ontwikkeling van de zorg binnen Lelystad en de impact van de coronacrisis gesproken.

Op 2 mei was het echtpaar Kruiter 60 jaar getrouwd. Ook aan hen heb ik een kaartje gestuurd en nogmaals gefeliciteerd. Wat ook leuk was: er waren in Lelystad 2 mensen die 100 jaar werden. Op 3 mei werd mevrouw Sietses-Parmentier 100 jaar. Ik heb haar via Skype gefeliciteerd. Zij verkeert gelukkig in goede gezondheid. Op 7 mei vierde mevrouw Mos-Brekelmans haar 100e verjaardag, Ik heb haar een kaartje gestuurd.

Vanzelfsprekend heb ik de week voorbereid met het lezen van de stukken.

De dodenherdenking van 4 mei 2020 van vanwege de coronamaatregelen sober in uitvoering, maar daarom niet minder betekenisvol. Met een beperkt gezelschap heb ik namens college en gemeenteraad een krans gelegd. Samen met de voorzitter van het 4-5 mei comité Tony Merckelbach en Rabbi Moshe Stieffel van de orthodox joodse gemeenschap in Flevoland hebben we onze toespraken bij Radio Lelystad gehouden. Herdenken op 4 mei heeft altijd veel betekenis voor mij gehad. Dit jaar zaten er in mijn toespraak 2 verhalen die dicht bij mij stonden en ook dat feit maakte het voor mij een bijzondere herdenking. De toespraak is gepubliceerd op Facebook en in de Flevopost.

Bevrijdingsdag heb ik zo veel mogelijk vrij gehouden en ik heb er erg van genoten, mede dankzij de heerlijke tompouce van bakkerij Prins.

Op 6 mei had ik een voorbereidingsoverleg voor de G40. Vanzelf gaat het bij dit platform ook over de coronacrisis en dan met name de betekenis van de crisis voor de gemeenten richting de toekomst. Samen met de voorzitter van de G40 Paul Depla zal ik deelnemen aan een Klankbordgroep die door de VNG in het leven is geroepen om mee te denken over de gevolgen van de coronacrisis en hoe de VNG haar rol als belangenbehartiger, dienstverlener en (informatie)platform voor de Nederlandse gemeenten het beste kan invullen. ’s Avonds de raadsvergadering waar ik eerder al over sprak.

Donderdag 7 mei was de uitvaart van de vader van Carolien. Vrijdag 8 mei heb ik met mijn moeder gesproken. Het was de trouwdag van mijn vader en moeder en het was de eerste keer dat mijn moeder dit zonder haar man meemaakte. Voor mijn moeder was het een emotionele dag. Het weekend heb ik mijn agenda zoveel mogelijk leeg gehouden, wat niet betekent dat er veel telefonisch dan wel digitaal contact is met mensen. Dat is in deze crisistijd wel meer de norm geworden.

We hebben het tot nu toe met z’n allen goed volgehouden. Daar kunnen we trots op zijn. We weten ook dat er nog grotere uitdagingen aan komen. Ook die moeten we gezamenlijk aangaan.