Burgemeester in Coronatijd 5

Het wordt een blog die een beetje heen en weer springt. Dat komt om dat het alweer meer dan 2 weken geleden is dan ik een blog heb gepubliceerd en ik eerst iets wil schrijven over belangrijke zaken die recent gebeurden en daarna wil ik iets vertellen over wat langer geleden plaats vond. Op 6 mei werd door de regering een versoepeling van maatregelen in de vorm van een stappenplan aangekondigd. Ik ga niet in op de specifieke stappen, want die kunt u overal opzoeken en nalezen, maar ik wil wel wat zeggen over wat het betekent.

In mijn vorige blog schreef ik over de weerstand tegen de coronamaatregelen waar we met zijn allen tegenaan liepen en dat we de bewuste keuze moesten maken deze te blijven naleven. Met het stappenplan is er perspectief gecreëerd richting (veel) grotere bewegingsvrijheid en daar zaten veel mensen op te wachten. Als je daarnaast kijkt naar het stappenplan, dan zie je dat alle maatregelen beginnen met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen voor hun eigen gedrag. Kijk je dan iets verder terug dan zie je dat vanaf het allereerste begin van de coronacrisis dit beroep op eigen verantwoordelijkheid de basistoon is geweest van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Dat besef van verantwoordelijkheid hebben we met z’n allen ingezet door de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus na te leven. Dat is volgens mij een van de redenen waarom het over het algemeen zo goed is gelukt, zeker ook in onze eigen stad. Ik wil mijn stadsgenoten dan ook hiervoor een compliment geven en mijn vertrouwen uitspreken dat we met zijn allen volgens plan de stappen gaan zetten die onze levens weer de ruimte gaan geven. We zullen die weg moeten lopen met het zelfde besef van verantwoordelijkheid dat we tot nu toe het gedaan. Het gaat tenslotte om onze eigen levens.

Op 6 mei was er ook een extra raadsvergadering over de voortgang van de coalitievorming. Zoals bekend behoren de ChristenUnie en de InwonersPartij niet meer tot de coalitie. Deze wordt nu gevormd door de VVD, PvdA, D66 en de SP. De coalitie in zijn huidige samenstelling heeft geen meerderheid in de raad en de afgelopen maanden is door de partijen in de raad veel inspanning geleverd om tot een coalitie met een raadsmeerderheid te komen. Dat is niet gelukt en de raadsvergadering van 6 mei heeft dit perspectief ook niet voldoende opgeleverd. Dit maakt het besturen van de stad moeilijker en de stad is, zeker gezien de opgaven waarvoor wij staan, gebaat bij een stabiel bestuur. Dit is ook de overtuiging van alle partijen binnen de raad. Als burgemeester heb ik vrijwel geen betrokkenheid bij de coalitievorming, dat is aan de door de bevolking gekozen raadsleden. Als burgemeester sta je boven de partijen en vanuit die positie kan je een beroep doen op het grotere belang van de stad – juist nu tijdens de grote Coronacrisis – en aan alle partijen te vragen te kijken naar wat ons verbindt. Die oproep heb ik aan het einde van de raadsvergadering gedaan en donderdag op Omroep Flevoland toegelicht.

Ik geloof dat alle partijen het beste met de stad voor hebben en dat met 15 partijen in de raad de route naar een stabiel bestuur niet gemakkelijk is maar in het belang van de stad moet deze wel worden gevonden.

Terug in de tijd. De laatste blog stond in het teken van de gedecoreerden dus ik pak de gebeurtenissen rondom die tijd op, maar wel in vogelvlucht. Het weekend van Koningsdag is goed verlopen. Ik mocht op 26 april bij Utopodium, in samenwerking met Jongeren maken de stad en Urban Village, RIVM proof #livestream#creatief#mooinitiatiefdoorenvoorjongeren openen. Zie ook Facebook.

Op 28 april was het echtpaar Hoeboer 60 jaar getrouwd en op 29 april het echtpaar Oortwijn. Ik heb ze beiden een kaartje gestuurd en vanaf hier nogmaals gefeliciteerd. Vaste prik is natuurlijk het lezen van de stukken in het weekend. Ook heb ik lekker gewandeld. Dinsdag 28 april college -en raadsvergadering. Allemaal digitaal en dat vergt nog steeds veel aanpassingen. Woensdag gesprekken in het kader van de bestuurlijke adviescommissie MRA.

Op 29 april overleed Theo Angevaren, de vader van Carolien in de leeftijd van 88 jaar. Op 7 mei was de uitvaart in kleine kring. Op facebook het ik ter nagedachtenis aan hem In Paradisum van Fauré geplaatst.

Op 1 mei heb ik kennis gemaakt met Laura van Loon Projectleider bij het Zilveren Kruis. Tijdens het informele gesprek hebben wij over de ontwikkeling van de zorg binnen Lelystad en de impact van de coronacrisis gesproken.

Op 2 mei was het echtpaar Kruiter 60 jaar getrouwd. Ook aan hen heb ik een kaartje gestuurd en nogmaals gefeliciteerd. Wat ook leuk was: er waren in Lelystad 2 mensen die 100 jaar werden. Op 3 mei werd mevrouw Sietses-Parmentier 100 jaar. Ik heb haar via Skype gefeliciteerd. Zij verkeert gelukkig in goede gezondheid. Op 7 mei vierde mevrouw Mos-Brekelmans haar 100e verjaardag, Ik heb haar een kaartje gestuurd.

Vanzelfsprekend heb ik de week voorbereid met het lezen van de stukken.

De dodenherdenking van 4 mei 2020 van vanwege de coronamaatregelen sober in uitvoering, maar daarom niet minder betekenisvol. Met een beperkt gezelschap heb ik namens college en gemeenteraad een krans gelegd. Samen met de voorzitter van het 4-5 mei comité Tony Merckelbach en Rabbi Moshe Stieffel van de orthodox joodse gemeenschap in Flevoland hebben we onze toespraken bij Radio Lelystad gehouden. Herdenken op 4 mei heeft altijd veel betekenis voor mij gehad. Dit jaar zaten er in mijn toespraak 2 verhalen die dicht bij mij stonden en ook dat feit maakte het voor mij een bijzondere herdenking. De toespraak is gepubliceerd op Facebook en in de Flevopost.

Bevrijdingsdag heb ik zo veel mogelijk vrij gehouden en ik heb er erg van genoten, mede dankzij de heerlijke tompouce van bakkerij Prins.

Op 6 mei had ik een voorbereidingsoverleg voor de G40. Vanzelf gaat het bij dit platform ook over de coronacrisis en dan met name de betekenis van de crisis voor de gemeenten richting de toekomst. Samen met de voorzitter van de G40 Paul Depla zal ik deelnemen aan een Klankbordgroep die door de VNG in het leven is geroepen om mee te denken over de gevolgen van de coronacrisis en hoe de VNG haar rol als belangenbehartiger, dienstverlener en (informatie)platform voor de Nederlandse gemeenten het beste kan invullen. ’s Avonds de raadsvergadering waar ik eerder al over sprak.

Donderdag 7 mei was de uitvaart van de vader van Carolien. Vrijdag 8 mei heb ik met mijn moeder gesproken. Het was de trouwdag van mijn vader en moeder en het was de eerste keer dat mijn moeder dit zonder haar man meemaakte. Voor mijn moeder was het een emotionele dag. Het weekend heb ik mijn agenda zoveel mogelijk leeg gehouden, wat niet betekent dat er veel telefonisch dan wel digitaal contact is met mensen. Dat is in deze crisistijd wel meer de norm geworden.

We hebben het tot nu toe met z’n allen goed volgehouden. Daar kunnen we trots op zijn. We weten ook dat er nog grotere uitdagingen aan komen. Ook die moeten we gezamenlijk aangaan.