Burgemeester in coronatijd 6

Het kabinet heeft op 19 mei de aangekondigde versoepeling verder ingevuld. Ook nu ga ik niet in op specifieke maatregelen, ze zijn overal terug te vinden. Wel wil ik er nog een keer op wijzen dat het fundament van alle regels, dus ook de versoepeling van regels wordt gevormd door onze eigen verantwoordelijkheid voor ons gedrag. Er komt meer vrijheid, het leven gaat als het ware steeds meer open. Daar willen we allemaal van profiteren en genieten: weer aan de slag, naar de bioscoop, naar restaurants, (niet te vergeten) de kapper…noem maar op. Bij alles wat we gaan doen hebben we een keuze voor wat betreft ons eigen gedrag. Vrijheid is direct gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk gedrag geeft de grootste kans dat het virus beheersbaar blijft en verdere versoepeling van maatregelen mogelijk wordt en onze vrijheid toeneemt.

Tot zover. Een ding wil ik nog wel zeggen. Vanaf dag 1 van de coronacrisis zijn er talloze (vaak erg) leuke filmpjes e.d. gemaakt. Een aantal is er ook met mij gedeeld en ik heb soms erg gelachen. Deze humor relativeerde en nuanceerde en gaf altijd weer nieuwe energie om de ernstige situatie het hoofd te bieden. Iedereen: bedankt voor het delen.

Op maandag 11 mei had ik vooral veel interne overleggen en het wekelijkse interview met Kees Bakker over de voortgang van de coronacrisis. Ik heb natuurlijk gedacht aan het feit dat op deze dag de gedenksteen voor het bombardement op de Blauwbrug in Amsterdam is onthuld. Een broer van mijn vader kwam daarbij om het leven. De onthulling heeft plaatsgevonden door Job Cohen, voorzitter van het 4 en 5 mei comité Amsterdam, zonder publiek. Op 14 mei was het echtpaar Blaauwgeers-Rengers 60 jaar getrouwd. Ik heb ze een kaartje gestuurd en vanuit de blog, nogmaals gefeliciteerd.

Dinsdag 12 mei was een dag met veel bestuurlijke vergaderingen. ’s Ochtends was er college en ’s avonds raadsessies, waaronder een over de coronacrisis die ik zelf voor mijn rekening heb genomen.

Tussen de bestuurlijke exercities door kwam in de middag Omroep Flevoland op bezoek om een stuk mee te lopen met mijn werkdag. Het was erg leuk om te doen.

De bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) op 13 mei stond ook in het teken van de coronacrisis. Bijvoorbeeld kwam aan de orde de Spoedwet Covid-19, de tijdelijke wet die nodig is geworden doordat maatregelen waarmee het coronavirus wordt bestreden een langere periode gaan bestrijken dan waarop een crisisorganisatie is ingesteld. Op dit ogenblik zijn in de bestrijding van het virus het kabinet en in het verlengde daarvan het Veiligheidsberaad waarin de 25 regioburgemeesters zitting hebben, leidend in het nemen van maatregelen. Dit gebeurt door middel van een Noodverordening die keer op keer wordt verlengd c.q. wordt aangepast. Omdat in een dergelijke noodsituatie de vrijheid en grondrechten van iedereen onder druk staan, moet dit van tijdelijke aard zijn. Verdere overleggen die dag: Interne Stuurgroep Veiligheid, een overleg over Lelystad Airport en het Regionale Beleidsteam (RBT).

Lelystad Airport kwam ook aan de orde op de vergadering die ik donderdag had met minister van Nieuwenhuizen. De huidige stand van zaken werd doorgesproken. Later op die dag was er een extra vergadering van het dagelijks bestuur van de G40. Vanzelfsprekend staat de coronacrisis hierin centraal al is het perspectief inmiddels verschoven van acute crisisbeheersing naar hoe gaan we verder in de nieuw ontstane situatie. De Nederlandse gemeenten staan zowel op economisch als sociaal gebied voor een grote opgave als gevolg van de coronacrisis, in een situatie waar de financiële positie van veel gemeenten al niet rooskleurig is.

Om het standpunt van de G40 te bepalen over bestuurszaken zoals de Spoedwet Covid-19 is er een tijdelijke themagroep Bestuur in het leven geroepen waarin ik zitting heb. De themagroep adviseert de leden van de klankbordgroep van de VNG, samen met Paul Depla, burgemeester van Breda, ben ik lid van deze klankbordgroep. Afgelopen week was minister Ollengren aanwezig bij de klankbordgroep.

Vrijdagmiddag voor de tweede keer contact met Omroep Flevoland: nu voor de rubriek ‘Het gesprek met’ Ik heb een interview gegeven over onder andere hoe het is om burgemeester te zijn tijdens de coronacrisis, de democratie in crisistijd en hoe je als burgemeester binding houdt met de Lelystadse bevolking. Ik heb gewandeld in de Gelderse Hout en de omslagfoto van Facebook bijgewerkt.

Zaterdag en zondag had ik een lege agenda, al is dat bedrieglijk omdat mensen vaak rechtstreeks contact met mij zoeken om iets te bespreken. Ik heb kaartjes gestuurd aan het echtpaar Weel dat op 18 mei 60 jaar getrouwd was en het echtpaar Albracht-Asmussen die hun diamanten bruiloft een dag daarna vierde. Nogmaals van harte gefeliciteerd! Daarnaast met mijn moeder gesproken en stukken, heel veel stukken gelezen voor de komende week.

Op maandag mocht ik alweer een kaartje schrijven voor een 60-jarig huwelijk. Dit keer voor het de heer en mevrouw Sikkema die 60 jaar geleden op 20 mei in het huwelijk traden. Nogmaals gefeliciteerd.

In zekere zin was maandag 18 mei dezelfde als maandag 11 mei met interne overleggen. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Het wil vooral zeggen dat de structuur van de dag min of meer hetzelfde is. In de avond had ik ook nog een overleg met de Bestuurlijke Klankbordgroep Corona en s avonds was ik aanwezig bij het Veiligheidsberaad ter vervanging van Franc Weerwind. Dinsdag college. In het college is er het eerste half uur aandacht voor de coronacrisis. In de nieuwe situatie kan de bestuurlijke verantwoordelijkheid breder gedeeld worden en dat is dan ook onderwerp van gesprek in het college. ’s Avond was er raadsvergadering. Het was de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota. Met meer taken, minder middelen en de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal duidelijk staan raad en college voor een grote bestuurlijke opgave. Het is alle hens aan dek en we zullen de stuurmanskunst van iedereen nodig hebben om Lelystad door het zware weer te loodsen.

Het is Hemelvaartweekend en het wordt mooi weer. Voor de kerken is Hemelvaart een dag van bezinning, voor alle Lelystedelingen een vrije dag in coronatijd. Zondag is het Suikerfeest waarmee het einde van de Ramadan wordt gevierd. Ik wens iedereen met wat voor activiteit dan ook plezier en voldoening toe. Laten we verantwoordelijk invulling geven aan de toenemende vrijheid, zodat iedereen datgene wat hij of zij belangrijk vindt in het leven kan doen. Iedereen een mooi weekend toegewenst!