Burgemeester in coronatijd 7

Laat ik beginnen met de het komend weekend, de volgende stap in de versoepeling van de coronamaatregelen. Op maandag 1 juni om 12.00 uur gaan onder andere cafés, restaurants, bioscopen en theaters onder restricties weer open. Ik zelf ben er blij mee, want ik hou ervan om ergens naar toe te gaan en te genieten. Veel mensen zullen dat gevoel met mij delen en ik hoop dat iedereen die iets op of na 1 juni heeft gepland er plezier aan beleeft en tegelijkertijd de afgesproken regels in acht blijft nemen.

Woensdag 20 mei startte met een overleg met gedeputeerde Jop Fackeldey en John Bos van Woonzorg Flevoland over de vormgeving van de Zorg in Lelystad en vanzelfsprekend ook over de coronacrisis.

De coronacrisis speelt ook een rol bij de de vergadering van het dagelijks bestuur van de G40. Bij alle gemeenten staat een gezonde financiële huishouding zwaar onder druk. Hoewel Lelystad tot nu toe een sluitende begroting heeft, is dat alleen maar gerealiseerd omdat er jaarlijks € 10 miljoen wordt bezuinigd onder meer binnen het sociaal domein. Denk daarbij aan jeugdzorg en welzijn, juist gebieden waarbij een groot beroep wordt gedaan op ondersteuning. En dat was de situatie voor de coronacrisis en deze gaat grote economisch terugval veroorzaken, wat zich ook zal vertalen naar meer faillissementen, banenverlies en schuldenproblematiek bij mensen.

Maar de gevolgen van de coronacrisis betekenen ook hogere financiële lasten voor de gemeenten, zoals bijvoorbeeld meer uitkeringen aan de ene kant en minder inkomsten, denk daarbij onder meer parkeeropbrengsten en huuropbrengsten, aan de andere kant. De situatie die voor Lelystad en andere gemeenten dreigt is dat het vermogen om onze taken goed en adequaat uit te voeren uitgeput raakt, met alle negatieve maatschappelijke gevolgen van dien. Afgesproken is dat de G40 gemeenten richting de ministers Ollongren (Binnenlandse zaken) en Hoekstra (Financiën) een brandbrief sturen. Het bestuur omschreef zichzelf financieel als ‘mager maar gezond’. Als het echter zo door gaat dreigt te mager dus ondervoed en dus ongezond. Dat moeten we voorkomen.

Op 21 mei was het echtpaar Van Deijk 60 jaar getrouwd. Ik heb ze een kaartje gestuurd en hartelijk gefeliciteerd.

Samen met wethouder Nelly den Os heb ik in de middag een petitie in ontvangst genomen van de ouders en kinderen van de basisschool de Fontein. De Fontein wordt, op basis van een ondertal aan leerlingen, met sluiting bedreigd. Er is een signaal afgegeven richting het ministerie om de school open te houden.

Het hemelvaartweekend was zonder veel formele afspraken, al waren er veel informele bestuurlijke contacten. Ik heb prachtige foto’s van mijn eigen tuin kunnen maken en die op Facebook gezet. Het echtpaar Voigt was op 25 mei 60 jaar getrouwd en ik heb ze met een kaartje daarmee gefeliciteerd. Nogmaals van harte geluk gewenst. Ik heb mijn moeder uitgebreid gesproken en het gaat naar omstandigheden goed met haar. Onder leiding van Zoe Evers-Brown heb ik in de buitenlucht gesport. Daar heb ik veel plezier in gehad. Tot slot waren er héél véél stukken te lezen, die soms ook nog eens heel dik waren.

Maandag was een drukke vergaderdag, waarbij de gebruikelijke ambtelijke overleggen zich afwisselden met op die dag geplande bestuurlijke overleggen. Ook heb ik nog een kaartje geschreven voor de heer en mevrouw Hessels. Zij waren op 26 mei 65 jaar getrouwd. Nogmaals proficiat.

Ik nam deel aan de bestuurlijke klankbordgroep VNG, waar ook de impact van de financiële gevolgen voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis nadrukkelijk werd besproken. Daarnaast stond op de agenda de reactie van de VNG op het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm). Lokaal maatwerk, het doel van de wet, de democratische legitimiteit en de bevoegdheden van de verschillende overheden kwamen aan de orde. ’s Middags een vergadering van de regietafel Lelystad Next Level en in de avond verving ik Franc Weerwind als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Op de agenda stonden verschillende punten uit de model-noodverordening, daarnaast werden de actualiteiten besproken.

Helaas kon ik hierdoor niet bij het Presidium zijn.

Dinsdag collegevergadering en in de middag ben ik op bezoek geweest bij de basisschool de Lispeltuut, zie hiervoor Facebook. De kinderen waren over het algemeen blij dat ze weer naar school konden en daar ben ik als burgemeester natuurlijk erg blij mee. s Avonds raadvergadering. Na de nodige technische opstartproblemen, hebben we gelukkig uiteindelijk constructief kunnen vergaderen.

Woensdag in de vroege ochtend brak er brand uit in het woonzorgcentrum Coloriet de Hoven. De brandweer was de brand snel meester en ongeveer 30 tot 40 bewoners werden opgevangen in het restaurant. Een bewoonster raakte (licht)gewond. Van dit soort incidenten, hier een grote brand, word je als burgemeester op de hoogte gesteld. Omdat het hier een grote groep mensen op leeftijd betrof, ben ik bij hen langs gegaan. Gelukkig ging het met de meeste mensen goed, al waren ze wel geschrokken.

Nou sta ik meestal best wel op tijd op, maar dit keer was het wel héél vroeg en dat merk je door de dag heen. Ik had gelukkig wel een interessante dag met bijeenkomsten van de Stuurgroep Deltaprogramma, Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland en Training bestuurlijke impactanalyse Covid-19. Boeiende zaken in een interessante week. Ik heb een kaartje gestuurd aan het echtpaar Bax die op 28 mei 60 jaar waren getrouwd.

Een goed Pinksterweekend toegewenst allemaal en als jullie dan toch een toost willen uitbrengen op 1 juni, proost dan ook op onze stad die er dit voorjaar, corona of geen corona, in al haar kleuren weer prachtig bijstaat en de moeite waard is om voor te werken.