Voorzichtig en energiek

Na 7 weken een blog te hebben geschreven met als kop ‘De burgemeester in coronatijd’ was het tijd voor iets anders. Dat is vooral goed nieuws, want dat betekent dat in toenemende mate de crisissituatie veroorzaakt door het coronavirus voorbij is. We zijn als samenleving door een unieke en lastige tijd gegaan en dit is het moment om de stand van zaken vast te stellen, kijken welke problemen we moeten oplossen en nieuwe plannen maken. Tegelijkertijd wordt de huidige situatie bepaald door de voorschriften in relatie met de bestrijding van het coronavirus. Het vraagt zowel voorzichtig als energiek gedrag. En dat heb ik in de kop terug laten komen.

In mijn werkweek is in ieder geval iets nieuws dat normaal is geworden, maar niet altijd plezierig en dat is digitaal vergaderen. Daar zat deze week vol mee. Donderdag 28 mei begon overigens in die zin ouderwets met een telefoongesprek met burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten over de VNG. Daarna wel een digitaal overleg met het GGD bestuur. Het ging vanzelfsprekend over de stand van zaken rondom het coronavirus. Voor een stuk overlappend aan de vorige vergadering had ik een overleg van de Stuurgroep Lelystad met het Ministerie van I&W. Daarna een bestuursvergadering van de VNG, gevolgd door het Dagelijks Bestuur (DB) van de G40. Ook bij deze vergadering ging het over de financiële compensatie voor gemeenten van de coronakosten, over de Covid-19 wet die er komt, waarbij als het aan de meeste gemeentebestuurders ligt er weer meer bevoegdheden bij college en gemeenteraad terecht komen in plaats van bij de Veiligheidsregio die deze nu heeft vanwege de crisissituatie. We hebben afscheid genomen van Willemien Vreugdenhil, wethouder uit Ede en 6 jaar lang voorzitter van de pijler Economie en Werk. Met haar enthousiasme en haar oog voor stad en platteland heeft zij altijd een waardevolle bijdrage aan het G40 bestuur geleverd. Daarnaast zijn we als G40 bezig onze kernboodschappen over het voetlicht te brengen bij de diverse programmacommissies van de politieke partijen. Ter herinnering de kernboodschappen van de G40 zijn:

  • Schouder aan schouder voor goed bestuur
  • Iedereen telt en doet mee.
  • De stad is duurzaam, leefbaar, veilig en betaalbaar.

In het kader hiervan sprak de voorzitter van de G40 met de programmacommissie van de PvdA en had ik op vrijdag samen met wethouder Rene de Heer van Zwolle, een gesprek met de programmacommissie van de VVD. Een programmacommissie van een politieke partij is een commissie die het programma schrijft waarmee een politieke partij de verkiezingen in wil. De G40 heeft goed zicht op wat er in de steden leeft en vindt het belangrijk dit te delen en te verduidelijken. Omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal duidelijk zijn, maar wel groot is het misschien wel nog urgenter de kernboodschappen onder de aandacht te brengen.

’s Avonds had ik nog een netwerkoverleg op het gebied wederom van Binnenlandse Zaken. Alle vergaderingen vanuit huis. Als het iets wel scheelt met het digitale werken, dan is het wel reistijd. Nadeel is wel weer dat reistijd eigenlijk ook wel een soort pauze is. Ik heb me dat nooit gerealiseerd maar ervaar dat nu wel. Nu zijn alle vergaderingen achter elkaar aan.

In het weekend heb ik genoten van het mooie weer. Ik heb mijn moeder gezien en dat is toch wel veel plezieriger dan bellen. Ze maakt het gelukkig goed. Op zondag heb ik buiten gesport en een foto van prachtige pioenrozen, gekregen van Bhola Balgobind, op Facebook geplaatst. Op tweede pinksterdag gingen de terrassen om 12.00 uur open en veel mensen in Lelystad hebben hiervan genoten en gelukkig is alles rustig gebleven. Kees Bakker gesproken voor het interview in de Flevopost. Vanzelfsprekend, ik vermeld het toch maar even, veel stukken gelezen voor deze week.

Dinsdag in de ochtend college en in de middag 3 jongeren van Jong in Lelystad op bezoek: Nicole Pruis, Quincy Disselköter en Thijs Lambooij. Ik heb er een foto van op facebook geplaatst. Keurig op anderhalve meter kwamen zij mij interviewen over mijn mening, ervaring en beleving hoe het is om 18 jaar te zijn. Het interview viel inhoudelijk eigenlijk in twee delen uiteen. Hoe het was toen ik 18 jaar was en hoe het nu is voor 18 jarigen en hoe ik naar hen kijk. Het was leuk en leerzaam. De jeugd heeft tenslotte de toekomst en voor mij is het ook al weer wat langer geleden dat ik 18 was ;-). Ik werd voor mijn verjaardag verrast met asperges uit Mariaheide. In kleine kring is bekend dat ik daar dol op ben, dus ik was blij verrast met dit cadeau.

’s Avonds was er raad. Onder andere is de Kadernota (unaniem, met vaststelling van een forse hoeveelheid amendementen en moties) vastgesteld en heeft de raad mij toegezongen voor mijn verjaardag. Ik heb ze hartelijk bedankt, net als ik iedereen die mij (bijvoorbeeld via Facebook) heeft gefeliciteerd nogmaals wil bedanken.

Woensdag was ik jarig en was mijn agenda gelukkig niet overvol. Het gaf ruimte voor boodschappen, bijlezen. Het RBT vergaderde zoals elke woensdag en er was een wederom een vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNG.

Terug naar het begin: Als we iets waardevols zou kunnen halen uit de huidige situatie, dan is het dat we die werkelijkheid met al zijn beperkingen gaan benaderen met het perspectief kijken of het kan. Dat heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant kijk je vanuit verantwoordelijkheid of iets kan volgens de afgesproken regels. Aan de andere kant ga je vanuit de beperking kijken naar wat er mogelijk is, wat er kan. Dat doet een beroep op ondernemingszin, creativiteit, doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en nog veel meer eigenschappen die het leven mooi en aangenaam maken.