Een nieuwe coalitie

Iedereen heeft het natuurlijk gemerkt. Verleden week heb ik 1 alinea gewijd aan de coronacrisis. Dat is niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar vooral omdat de dominante invloed van het coronavirus met de verdere versoepeling van de maatregelen op ons doen en laten afneemt. De cijfers ondersteunen dat ook: In Lelystad zijn helaas 29 mensen aan het coronavirus overleden. De afgelopen twee weken zijn er geen Lelystedelingen aan het virus overleden of nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn bemoedigende ontwikkelingen die de basis kunnen vormen voor verdere versoepelingen van de maatregelen. Wel blijven de uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid en oplettendheid in gedrag.

Ik begon donderdag met het afnemen van de eed dan wel de belofte van nieuwe medewerkers. Ook digitaal en ik vind het jammer dat de plechtigheid van het moment hiermee niet goed tot zijn recht komt, maar het is niet anders.

Later op de ochtend was ik bij de teststraat van de GGD, gevestigd in de oude brandweerkazerne in het Gildenhof, zie ook Facebook. Het was mooi om te zien dat de doorloop vlot is: je rijdt, loopt of fietst naar binnen en je kunt jezelf laten testen. De gedrevenheid onder de testers is groot, er is ruimte voor 120 tests per dag en tussen 3 en 4 is er een kinderuurtje. Het nummer om je te melden met klachten is 0800-1202 en voor meer informatie kan iedereen terecht bij ggd-flevoland.nl/coronavirus.

In de middag had ik een aantal besprekingen: De bestuursvergadering van de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied) ging onder andere over het Jaarplan 2020 en de noodhulpverlening op de eilanden die met de komst van de Markerwadden actueel is geworden. Daarna een bijeenkomst over de voorbereiding van de planning en onderdelen van Lelystad Next Level.

Met gedeputeerde Cora Smelik heb ik telefonisch overleg gevoerd over de visie voor Flevoland. Het eind van deze vergadermiddag was een extra overleg van het Dagelijks Bestuur van de G40. Op de agenda stond onder andere de terugkoppeling uit de VNG-Klankbordgroep en de standpunten van de G40 over de gemeentelijke financiën. Zoals ik al vaak in dit blog heb aangegeven, staan de gemeentelijke financiën als gevolg van rijksbeleid zwaar onder druk.

Een van de zaken die ik met heel veel plezier heb hervat is het sporten, zo ook op vrijdagmorgen. Het was er gelukkig een mooie dag voor. De rest van de dag had ik een training en het einde middag driehoek een korte driehoek (overleg openbaar ministerie, politie, burgemeester) over de demonstratie van die avond in Lelystad.

In het weekend was formeel mijn agenda leeg. Over verschillende dossiers was er sprake van veel informeel (lees: geen afspraak in de agenda) overleg. Ik heb voor hun zestigjarig huwelijk op 15 juni een kaartje gestuurd aan het echtpaar Karelse. Ik wil ze nogmaals van harte feliciteren. Op zondag heb ik een bezoek gebracht aan Leeuwarden en heerlijk geluncht op het terras van de Koperen Tuin. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zou het wel eens vernoemd kunnen zijn naar de roman ‘De koperen tuin’ van Simon Vestdijk die zich ook in Leeuwarden afspeelt.

Maandag begon de dag met het sturen van een kaartje naar de heer en mevrouw Lichtenberg. Zij waren op 16 juni zestig jaar getrouwd. Hoewel meestal de maandag in het teken staat van interne (werk)overleggen, had ik nu (weliswaar digitaal) veel externe overleggen. Samen met gedeputeerde Jop Fackeldey, John Bos van Woonzorg Flevoland en de voorzitter van de Zorgtafel Frans van der Broek had ik een overleg over de anderhalve lijnszorg in Lelystad.

Later in de middag de Stuurgroep Veiligheid, waarbij we met de maatschappelijke partners (Centrada, Politie, Brandweer, Welzijn Lelystad, GGD, GGZ Centraal, Brandweer en Openbaar Ministerie) aan de hand van het Intergraal Veiligheidsplan informatie delen over de veiligheid in Lelystad. Onder andere hebben we het veiligheidsbeeld tot en met april besproken en de GHB-problematiek. ’s Avonds had ik nog de Bestuurlijke Klankbordgroep Corona.

Op maandagavond kwam er een eerste signaal dat uit de coalitieonderhandelingen een resultaat was gekomen. Om die reden heb ik besloten toch het college van dinsdag voor te zitten om de situatie te bespreken.

Eigenlijk zou ik met 15 andere burgemeesters in Den Haag aan een bestuurlijke bijeenkomst met het rijk deelnemen. Al deze burgemeesters hebben kwetsbare wijken in hun stad. Voor Lelystad gaat het om Lelystad-Oost. De delegatie van burgemeesters heeft een manifest aangeboden om het rijk op te roepen om sneller en meer werk te maken van deze wijken. Ik ben later op de dag geïnterviewd door RTL nieuws over de Lelystadse situatie. Dat interview was terug te zien op de diverse journaals die dag.

’s Avonds raadsvergadering, waarbij er door fractievoorzitter van de VVD Dennis Grimbergen melding werd gemaakt van de nieuwe coalitie.

Voor wat betreft deze coalitievorming. Er komt een nieuw college waarin de VVD, SP, Leefbaar Lelystad, de Inwoners Partij, Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen zullen plaats nemen. Dat betekent dat de PvdA en D66 zullen terugtreden. Afgesproken is vooralsnog dat wethouders Nelly den Os en Peter Schot hun portefeuilles zullen beheren totdat de nieuwe wethouders geïnstalleerd zullen zijn. Hoewel we nog even zullen samenwerken en ik persoonlijk nog van hen zal afscheid nemen, wil ik hen alvast heel erg bedanken voor de grote inzet die zij hebben laten zien.