Weer aan de slag

Na een paar vrije dagen heb ik er weer zin in, niet alleen in het werk maar ook in de blog. Ik blijf het bijzonder vinden dat ik mijn dagelijkse inspanningen voor deze stad met inwoners van diezelfde stad mag delen. Dat doe ik dan ook met veel plezier!

Uit mijn vakantie wil ik nog een gebeurtenis met jullie delen. Op 11 mei was ik bij de boekpresentatie en herdenking over een ‘vergeten’ bombardement op de Blauwburgwal in Amsterdam. Er vielen door 4 bommen 44 doden, waaronder Otte de broer van mijn vader. Mijn vader heeft tijdens deze herdenkingsbijeenkomst, de eerste in 79 jaar, het verhaal van zijn broer verteld. Een ontroerend moment. De buurt wil een gedenksteen  plaatsen en de titel van het boek is Bommen op de Blauwburgwal.

Maandag na de vakantie had veel weg van een vliegende start. ‘s Ochtends begon ik met de Driehoek, het overleg met de politie en het OM. Een altijd interessant overleg waar ik helaas geen mededeling over kan doen. Dit werd gevolgd door een gesprek met Ronnie van Diemen, inspecteur generaal van de Inspectie voor de Gezondheidzorg, Gaby Bronner, hoofd medische specialistische zorg en wethouder van Wageningen. Beelden en zorgen werden uitgewisseld over de toekomst van het Lelystadse ziekenhuis.

Diezelfde middag op bezoek bij het echtpaar Meijer-Holtrop. Op 6 mei waren ze 60 jaar getrouwd. Een felicitatie waard! De dag werd besloten met diverse gesprekken en een uurtje sporten.

Op dinsdag college. Onder andere de kadernota ‘Lelystad in beweging’ besproken. De grote uitdaging is de spanning tussen beleid en bezuinigingen zo goed mogelijk op te lossen. De behandeling in de raad begint op 21 mei. De rest van de dinsdag stond in het teken van de verschillende interne overleggen en vanzelfsprekend de eerste raadsvergadering na mijn vakantie. Ik was bij de sessies over Prostitutiebeleid en Lelystad Next Level.

Op woensdag ben ik afgereisd naar Bunnik voor een vergadering van het bestuur van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB). Verschillende politieke actualiteiten, zoals ondermijning besproken, en er werd onder meer gesproken over de voorbereidingen voor het najaarscongres.

Donderdag vroeg uit de veren voor een tweedaags werkbezoek. Samen met wethouder Janneke Sparreboom waren we op uitnodiging van het Overlegorgaan Bouwontwikkeling Lelystad (OBL) in Hamburg. Het was een inspirerende ontmoeting met een bruisende havenstad waar je ogen te kort komt: er is bijvoorbeeld Havencity, het grootste stadsontwikkelingproject van Europa. Maar ook de Alsterkaden in het historisch centrum, met duidelijke mediterrane invloeden in de bouwstijl, maakte het bezoek zeer de moeite waard. Voor de liefhebbers van anekdotische geschiedenis: Hamburg is de plek waar de Beatles hun muzikale carrière begonnen en de stad is naamgever van een wereldberoemd Amerikaanse gerecht dat in zijn oervorm door immigranten die uit Hamburg vertrokken naar de Verenigde Staten werd meegenomen.

Zaterdag geluncht met Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht en Voorzitter van de VNG. Naast dat het gezellig was, hebben we ook serieuze zaken besproken zoals een advies van De Raad van State over de aanpak van ondermijning. De rest van het weekend heb ik besteed aan allerhande activiteiten, waaronder het lezen van stukken voor de komende week.

Maandag samen met wethouder van Wageningen een interessant gesprek gehad met een arts die werkt op een Spoedeisende Hulp over wat die hulp nu precies inhoudt en hoe dat kan worden georganiseerd en wat ook toekomstgericht realistisch is voor Lelystad. Daarna samen met wethouder Nelly den Os een gesprek met Stella de Swart die op facebook een filmpje had geplaatst over schuldenproblematiek. Ik had haar uitgenodigd om daarover eens van gedachten te wisselen. Op haar facebookpagina spreekt Stella de Swart van een goed en inspirerend gesprek over ‘Your Comeback’. Haar plan om schuldenproblematiek bij mensen aan te pakken. Kijk nog maar eens naar haar monitorfimpje waarin ze oplossing geeft voor schuldenproblematiek: https://www.facebook.com/demonitor/posts/2129896027094972

’s Avonds nog twee bijeenkomsten. De eerste was met het Comité van aanbeveling Nationale Oldtimerdag en ging over de 35e editie van de Nationale Oldtimersdag op 16 juni en hoe we de jongere generatie kunnen enthousiasmeren voor dit event. De tweede bijeenkomst was een vergadering van de KNRM. We hebben onder andere het bezoek van de Rotary Veghel aan KNRM Lelystad besproken.

Dinsdag college. In de ochtend het reguliere overleg en na de lunch een vergadering om de behandeling van de kadernota in de raad voor te bereiden. ‘s Avonds raad, die zoals gezegd, geheel in het teken stond van de behandeling van de kadernota.

 

Advertenties

Tradities

Woensdag is naast vele andere dingen, toch ook het begin van de week-van-Ina Adema, de blog die ik al weer ruim tweeënhalf jaar bijhoud voor de inwoners van Lelystad. Woensdag is op zich een curieuze dag om je blog te beginnen. De gewone week begint op zondag, de werkweek voor de meeste mensen op maandag. Als ik nu terugkijk ligt de oorzaak erin dat ik op dinsdagavond door de raad werd geïnstalleerd en dat vervolgens woensdag mijn eerste werkdag was. Ik ben daarna meteen met de blog begonnen. Het begin van een traditie, die ik in de week van tradities zoals de lintjesregen en koningsdag, zeker zal respecteren en voortzetten.

Deze woensdag had ik dus een kennismakingsgesprek met Rob Frek. Rob Frek is de programmadirecteur voor de zogeheten Drieslag. De Drieslag bestaat uit de volgende onderdelen te weten: veiligheidsbureau Midden-Nederland, kenniscentrum Midden-Nederland en Meldkamer Midden-Nederland.

Daarna een afspraak met Robert Douma, de voorzitter van de Rekenkamer over de ontwikkelingen in het werkveld en het uitwisselen van ideeën die we hierbij hebben.

Na nog 2 interne werkafspraken was het tijd voor een feestelijke gebeurtenis namelijk het 60-jarig huwelijk van het echtpaar Kalsbeek-Hovinga. Van oorsprong afkomstig uit Friesland, dus is fan herte lokwinske (van harte gefeliciteerd) zeker gepast. ’s Avonds nog naar Den Haag voor een bespreking van het rapport Lage drempels, hoge dijken, het eindrapport van de staatscommissie Parlementair stelsel.

Donderdag weer in Den Haag. Nu samen met wethouder van Wageningen naar de Tweede Kamer om tijdens het Algemeen Overleg van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport het debat over het Faillissement Ziekenhuizen bij te wonen. Het was op zich een goed debat, waarbij de winst niet zozeer zat in concrete toezeggingen, maar in het feit dat alle Kamerleden en minister dezelfde richting op bewogen en er van doordrongen waren dat er voor ons ziekenhuis een goede oplossing moet komen. De basis zal daarvoor gelegd moeten worden door de bevindingen van de verkenner. Groot pluspunt was dat Lelystad zichtbaar vertegenwoordigd was in de zaal. Naast bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging was Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad aanwezig. Het is goed dat er een actieve groep Lelystedelingen is die van zich laat horen.

De lintjesregen is altijd een weer prachtige gebeurtenis. Het begon al op donderdag toen ik met de uitnodigingen voor de Koninklijke Onderscheidingen langs de huizen van de beoogde gedecoreerden ging. De mensen waren oprecht verrast, vaak ontroerd en altijd blij. Op vrijdag luisterde iedereen aandachtig naar de toespraken waarin de inzet en de verdiensten van zes verschillende mensen werd beschreven. Voor de gedecoreerden vaak een moment van verstilling en erkenning, voor iedereen die luisterde een bevestiging van dat het de moeite waard is om als mens in wat voor vorm dan ook je in te zetten voor het mooier en beter maken van de wereld waarin we leven. Ik noem hier dan ook nog eens hun namen: Angelus Nijssen, Anna van der Scheer-Tellegen, Nico Dijkshoorn, Willem Kamp, Cornelia Esenbrink-van den Berg en Herman Verheij.

De meeste decorandi waren die middag ook aanwezig bij de Koningsreceptie die weer prima was georganiseerd door het Oranje Comité Lelystad. Het is inmiddels een goede traditie geworden om de dag voor Koningsdag een toast uit te brengen op ons Koningshuis en dat hebben we die middag dan ook gedaan. Vrijdag, einde van de dag nog door de het Stadshart gelopen. Er heerste overal een gezellige sfeer.

Zaterdag was Koningsdag en naast heel gezellig, pittig koud. Op facebook had ik al gedeeld dat ik oranjegebak heb mogen uitdelen in de Hanzeborg. Ook het ronddelen van oranjegebak en oranjebitter in de verzorgingstehuizen is een mooie traditie geworden. Er werd ook gezongen. Ik heb natuurlijk weer een rondje door de stad gemaakt, bij Noteboom in de passage nieuwe schoenen gekocht en met stadsgenoot Leo Veeger ‘koninklijk’ op de foto gegaan. In het weekend nog gesport en vanzelfsprekend stukken gelezen, al scheelde het een hoop tijd dat er dinsdag geen college was.

Maandag staat voor deel in het licht van interne overleggen. Buitengewoon nuttig voor de voortgang van het werk, maar minder interessant om in de blog te vermelden. Wel het vermelden waard was dat Franc Heijke van Sint voor Elk Kind het voorzitterschap binnenkort gaat doorgeven aan Foekje van Dijk, zodat de activiteiten van de Stichting geborgd blijven. Ik heb Franc vanzelfsprekend bedankt voor zijn inzet en hem het boek over Lely cadeau gedaan, zodat als hij verhuist naar de regio Wageningen nog eens aan ons kan denken.

Daarnaast een overleg gehad met Henk Jan Bierling van Platform 31 over de samenwerking tussen Platform 31 en de G40, waarvan ik sinds kort vicevoorzitter ben. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die zich bezig houdt met trends in stad en regio. Het platform streeft ernaar beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken te verbinden om zo te komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders aan te slag kunnen. De G40 is een stedennetwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de verschillende stedelijke vraagstukken. Er is gemeenschappelijke grond voor een goede samenwerking.

Dinsdag was er geen college en ben ik bij mijn ouders op bezoek gegaan. Met mijn vader gaat het gelukkig wat beter. De komende twee weken is er geen blog, maar vooruitkijkend wil ik aandacht vragen voor de dodenherdenking op 4 mei. De herdenking is bij het monument in het Stadspark en de aanvang is 19.30 uur nadat de stille tocht is aangekomen. Op 5 mei wordt om 10.00 uur in het Lelyscentre het bevrijdingsvuur in ontvangst genomen door de Loco burgemeester en het college. Het vuur wordt gebracht door de lopers die in de nacht van 4 op 5 mei uit Wageningen zijn komen lopen. Ikzelf ben dit jaar aanwezig bij de landelijke viering in Almere en moet helaas de Lelystadse viering missen.

Tot slot een bijzondere viering op 6 mei: het echtpaar Siebenga-Sijbesma is 70 (!) jaar getrouwd. Omdat ik op die dag ben verhinderd hoop ik er deze week nog langs te gaan. Hoe dan ook: van harte gefeliciteerd!

 

 

Pasen

Ik schreef dat bij de laatste naturalisatieceremonie mijn fitnesscoach Zoe Brown (www.motion2mind.nl) de Nederlandse nationaliteit kreeg. Vandaag ging ik weer bij haar sporten. Burgemeester is een prachtig beroep, maar je zit wel veel en hebt een sterke geestelijke focus. Sporten is een belangrijke randvoorwaarde om dit beroep goed te doen. Na het sporten doorgereisd naar Utrecht voor het Strategisch Beraad uitbuiting Kinderen bij het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid.

Vanuit Utrecht vertrok ik richting de SGL voor een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de drie leerlingraden van de SGL, Rietlanden en de Arcus die mij een rondleiding zouden geven langs hun workshops. Zij bereiden zich hiermee alvast voor op de fusie en de workshops stonden in het teken van medezeggenschap en burgerschap. Dat ging niet door, ik kreeg het bericht dat mijn vader in het ziekenhuis was opgenomen. Wethouder John van den Heuvel kon mij gelukkig waarnemen en vond het een boeiende bijeenkomst. Met mijn vader gaat het gelukkig intussen weer de goede kant op.

De dagen voor een korte verlofperiode kenmerken zich altijd door een extra gevulde agenda. Zo ook de donderdag voor Pasen. In de ochtend nam ik deel aan de vergadering van de regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onder voorzitterschap van Femke Halsema. De MRA is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoersregio Amsterdam op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie. De MRA behoort tot de top vijf van economisch sterke regio’s binnen Europa.

Tijdens de terugreis de mail weggewerkt en telefoontjes gepleegd. Weer in Lelystad een intern overleg over het ziekenhuis, gevolgd door een ‘kennismakingsgesprek’ met Jean Paul Gebben de beoogde burgemeester van Dronten. Jean Paul en ik kennen elkaar al sinds 1995 en het weerzien met een oude kennis was dan ook heel plezierig. Daarna een werkoverleg over evenementen, gevolgd door het bestuurlijk overleg Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. Om 5 uur tijd voor iets luchtigs: het veertigjarig jubileum van een van onze bodes. Gefeliciteerd Jan van Zon!

In aanloop naar de extra vergadering van Lelystad Next Level had ik nog net even tijd om te eten. Tegen 22.00 uur reisde ik af naar huis.

De agenda van (goede) vrijdag was zoveel mogelijk leeg gehouden, maar op verzoek van Omroep Flevoland heb ik het besluit toegelicht dat bij verkopen van drugs een dwangsom van € 2500,- kan worden opgelegd. Deze maatregel komt bovenop het strafrechtelijk optreden van politie en justitie. Drugshandel is niet alleen verboden, maar levert ook veel overlast en onveiligheidsgevoelens op, niet voor niets is de aanpak van drugscriminaliteit een van de speerpunten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ook inwoners kunnen een rol spelen in de aanpak van ondermijning. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed belt u 112.

Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Pasen. Een van de oudste feesten van dit land en rijk aan de verschillende tradities. Zo vieren de christenen de dood en het opstaan uit de dood van Jezus, zoeken mensen naar verstopte eieren, wat weer terug gaat op een Germaanse traditie. Net als de paasvuren, al waren die vanwege de droogte op verschillende plaatsen verboden. Een recentelijke traditie is het bezoeken van de woonboulevard op tweede paasdag. Ikzelf  heb de tulpenroute gefietst, erg mooi. Het was een flinke tocht en we zijn gestopt bij Brouwer voor (heerlijk) ijs en bij Flantuas voor een erg lekkere lunch. Zie voor verdere info www.tulpenrouteflevoland.nl. Net zoals Carolien en ik,  gaan veel mensen op familiebezoek. Zaterdag bezochten we de vader van Carolien en zondag mijn ouders.

In contrast met de feestelijkheden rond Pasen, maakt dan het bericht over de aanslag in Sri Lanka op eerste paasdag veel indruk. Opnieuw veel doden en gewonden en ik herhaal hier wat ik naar aanleiding van de gebeurtenissen in Christchurch, weken terug, in mijn blog schreef: in wat voor een wereld zouden wij willen leven? In een wereld zonder geweld, waar vrijheid en verdraagzaamheid vanzelfsprekend zijn. Een wereld waar we daar samen voor staan. Ook hier heel veel sterkte voor alle getroffenen.

Voor ons gaat het normale leven gewoon door. Dinsdag was er college, bracht ik samen met wethouder Sparreboom een bezoek aan het agrarische bedrijf van de familie Zeinstra en in de middag ben ik op bezoek geweest bij de echtparen Greven en Rotensen die hun 60 jarig huwelijksfeest vierden. Echtpaar Rotensen had een receptie in de Hoven, compleet met boog waar ze onder zaten. Een opgewekt feest en mooi om mee te maken.

Aan het begin van de avond stond tot slot nog een overleg met de regionaal commandant brandweer en de directeur Veiligheidsregio op het programma.

Kindcentrum, politiekids en veel volwassen zaken

Deze week was een week rijk aan diversiteit. Op woensdag een overleg met de burgemeesters van Stadskanaal en Hoogeveen die binnen hun steden hetzelfde probleem ervaren als Lelystad, de sluiting van Spoedeisende Hulp en de gevolgen daarvan voor de stad. Het was een goed gesprek en we hebben afgesproken samen verder op te trekken.

Vervolgens een bezoek gebracht aan het Integraal Kindcentrum Warande, waar wordt gewerkt met kernconcepten. De essentie van deze methode is aansluiten bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. In het kader van hun werkwijze verzorgde de bovenbouw een presentatie over Lelystad Next Level en onderbouw heeft een tentoonstelling laten zien. Een leuk en leerzaam bezoek!

Terug in het stadhuis mocht ik diploma’s uitreiken aan de politiekids. Deze kids zijn kinderen tussen 8 en 12 jaar die in zes maanden worden ‘opgeleid’ tot politiekids. Ze doorlopen 4 onderdelen: conditietraining, fysieke en mentale weerbaarheid en tot slot gaan zij op pad met de politie. Hebben ze voor alles een voldoende, dan krijgen ze een certificaat. Ik ben trots op wat ze gepresteerd hebben.

Op donderdag was de hertelling van de stemmen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ik heb iedereen op voorhand bedankt voor de extra inspanning die moest worden geleverd. In de middag was er een overleg van de Stuurgroep Lelystad Airport-Veiligheid en aan het einde van de dag was er lokale Driehoek, het overleg met politie en openbaar ministerie.

Peter Glas is de nieuwe Deltacommissaris en we hebben vrijdag “kennis gemaakt” en geluncht. Echt kennismaken was niet nodig aangezien we elkaar al jaren kennen maar natuurlijk niet in deze nieuwe rol. De deltacommissaris zorgt ervoor dat het Deltaprogramma tot stand komt en wordt uitgevoerd. Het Deltaprogramma richt zich voor 2019 op het ontwikkelen van een programma voor bodemdaling, het vormgeven van op klimaat afgestemde woningbouw en het intensiveren van onderzoek naar water en klimaat.

De vrijdagavond werd opgeluisterd door het Flevopenningengala, dit jaar in Marknesse. Het was een avondvullend programma en Urk won 2 van de drie penningen. Sea Fresh kreeg hem voor TOPonderneming en Isoniq voor participatie. De jury, onder leiding van wethouder Elly van Wageningen kende de penning voor beste comakership toe aan Valiant Beekes.

Weekend, al was het nog wel koud. Een van de leukste dingen die ik mocht doen was de opening van Restaurant De Brass. Voorheen was dit Brasserie de Houtrib (2011-2019). Guido Botter, bekend Lelystads ondernemer met hart voor Lelystad, drijft dit restaurant sinds dit jaar alleen en dat heeft geleid tot een andere inrichting en een andere naam. Veel succes toegewenst! Tussendoor de overleggen van de komende week voorbereid.

Maandag was een goed gevulde dag: het startte voor mij als voorzitter van een door de Provincie georganiseerd overleg over de toekomst van de zorg. Startpunt van de discussie was de voortgang van het traject van de verkenner Bas Leerink die in opdracht van het ministerie een Toekomstverkenning voor de zorg in Flevoland schetst. Namens WVS was Directeur-Generaal Curatieve Zorg Bas van der Dungen aanwezig. De standpunten zijn duidelijk over het voetlicht gebracht door de diverse bestuurders (uit Urk, NOP, Elly van Wageningen namens Lelystad en de provincie) en Bas van der Dungen gaf blijk van begrip voor de zorgen.

Vervolgens kwam een delegatie van Tweede Kamerleden kijken op Lelystad Airport in het kader van een werkbezoek aan onze mooie Provincie om de kamerleden verdiepend kennis te laten maken met Flevolandse ontwikkelingen die voor Nederland van belang zijn. Samen met Janneke Sparreboom heb ik deelgenomen aan de ontvangst. De kamerleden hebben een goede indruk overgehouden aan ons vliegveld in wording en zijn op de hoogte gebracht van de meeste recente situatie. Van het vliegveld reed ik door naar de Justitiële Jeugdinrichting Lelystad om deel te nemen aan een werkbezoek van Jeroen van Wijngaarden, de nieuwe woordvoerder op dit gebied van de VVD. Hij werd uitvoerig door Volkert Batelaan en de staf van Intermetzo voorgelicht over het bijzondere behandelprogramma die deze inrichting heeft voor jeugdige delinquenten.

Vervolgens waren er verschillende werkoverleggen en een kennismakingsgesprek met Sandra Kamp, de nieuwe directeur van de Bedrijfskring Lelystad. We hebben onder andere gesproken over de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Ik wens haar veel succes in de nieuwe functie. De middag eindigde met de naturalisatieceremonie, er werden 40 mensen genaturaliseerd waaronder Zoe Brown mijn fitness coach. De avond begon met een bijeenkomst van de G40 waar ik vicevoorzitter van ben. De G40 is een stedennetwerk van de 40 grootste steden van Nederland met als doel de gezamenlijke belangen te behartigen. Gelukkig wel in Lelystad deze keer, dat scheelde reistijd. Op de agenda stond onder andere De strategische agenda 2019-2022.

Naast het college, was natuurlijk van belang de zitting hoofd- en centraal stembureau voor de hertelling van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten. Het verschil met de oorspronkelijke telling was minimaal, wat duidelijk maakt dat ook de eerste keer zorgvuldig is geteld. Gelukkig maar. Als voorzitter van de werkgroep Lokale rekenkamers mocht ik in Den Haag het eindrapport aan de minister van BZK aanbieden. Vervolgens snel terug naar Lelystad voor de raadsvergadering.

Het mooie weer kruipt naderbij, komend weekend Pasen. Er is vast veel te doen in Lelystad. Ik denk dat ik de tulpenroute ga fietsen.

Bewoners bloemen en bestuurders

Voor wat betreft werk begon de weekblog met het overleg van de stuurgroep School & Veiligheid. Aan de orde was hoe de veiligheidsstructuur op de scholen het beste kan worden doorontwikkeld. Inzake de nieuwe campus werd er voorlichting gegeven over de veiligheidsaspecten in de breedste zin van het woord, zodat het niet alleen een mooi complex wordt, maar vooral ook een veilige plek voor iedereen.

In de middag bracht ik een bezoek aan Begeleid Zelfstandig Wonen Lelystad in het Rode Klif in verband met een brand die in de nacht van maandag op dinsdag had gewoed. Als gevolg van de brand waren de bewoners van het Rode Klif uit voorzorg uit hun huizen gehaald en opgevangen. Ik heb, in aanwezigheid van de directeur van Centrada, met enkele bewoners gesproken en gelukkig ging alles goed met hen.

Woensdagavond was ik op het Binnenhof om als voorzitter van de Werkgroep Lokaal Liberaal na te denken over de ontwikkelingen van de lokale democratie. Geen betere locatie om over dat onderwerp na te denken dan de historische grond van het Binnenhof natuurlijk, want deze plek is al eeuwenlang het bestuurlijk en politiek zenuwcentrum van Nederland. Was net te laat voor een bezoek aan het Mauritshuis waar ter gelegenheid van de 350e sterfjaar van Rembrandt een tentoonstelling is. Het Mauritshuis ligt naast het Binnenhof.

Op donderdag was ik in Utrecht voor het afscheid van Jet Hoogendijk als Hoofdofficier van Justitie Midden-Nederland. Zij gaat, na een loopbaan van ruim 20 jaar binnen het Openbaar Ministerie waarvan de laatste drie jaar als Hoofdofficier van Midden Nederland, voor haar vroegere passie: de rechtbank. In de avond was ik terug in Lelystad om in een extra collegevergadering de laatste knopen door te hakken in kader van de kadernota.

Man met de Baard, altijd een bezoek waard. Samen met wethouder Janneke Sparreboom waren we vrijdag op bedrijfsbezoek bij deze koffiebranderij. Mooi bedrijf, lekkere koffie en inderdaad de eigenaar Jafeth In ’t Veld heeft een baard. Waren we in ieder geval op het goede adres ☺.

Daarna een leerzame bijeenkomst met studenten van het MBO college Lelystad onder de zowel ontspannen als ernstige titel ‘Bakkie burgerschap’. We hebben een goed gesprek gehad over het ambt van de burgermeester, grondrechten en verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Op zaterdag heb ik samen met Carolien en oa Janneke Sparrenboom en Ed Rentenaar, van een heerlijke tulpenlunch genoten bij de Stadsboerderij van Boer Kok. Het is een mooie start van de Tulpenroute Flevoland die op 13 april begint. Net als vorig jaar ga ik hem zeker weer fietsen om met volle teugen te genieten van prachtige Flevolandse tulpenvelden.

Zondag een dubbele verjaardag van Carolien en mijn zus Marleen. Het mooie weer zorgde voor een extra gezellig feestje.

Maandag was de bestuursconferentie van het Regionaal veiligheidscollege Midden-Nederland. Dit is een afstemmingsoverleg over veiligheid tussen de gemeentes, politie en openbaar ministerie in Midden-Nederland. We hebben ons verdiept in de resultaten over de periode 2015 – 2018 en naar voren gekeken over de jaren 2019-2022 en de actualiteiten die in Midden-Nederland hebben plaats gevonden.

Dinsdagochtend het ondernemersontbijt. Een goed verzorgd en gezond ontbijt dat werd opgeluisterd met een interessante introductie door wethouder Sparrenboom en workshops, waarbij de relatie met de Metropoolregio Amsterdam, waarvan Lelystad onderdeel uitmaakt centraal stond. Thema’s die werden aangesneden laten zich samenvatten onder ambities, kansen, mogelijkheden en samenwerken. Na het ondernemersontbijt direct aan de slag met het college in de wekelijkse vergadering.

In de middag een inspiratiesessie toekomstverkenning zorg in Flevoland. Doel van de middag was om vanuit een bredere invalshoek de (technologische) mogelijkheden voor de organisatie van de zorg te delen.

De dag werd afgesloten met een diner in het sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte, waarbij de ontmoeting in de MFA Zuiderzeewijk tussen leden van het college en de buurtbewoners centraal stond. Het was een avond met lekker eten en leuke mensen.

 

 

Hertelling, cultuurprijzen en lekker weer

Een nieuwe woensdag, een nieuwe blog. Op 27 mei reisde ik af naar Utrecht voor een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Uitgenodigd op de vergadering was Paul Blokhuis, staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van de Wet Verplichte GGZ gaf hij verdere toelichting op het gebied waar zorg en veiligheid elkaar raken en de rol van de burgemeesters hierin.

De burgemeesters hebben nog veel vragen over de praktische uitvoerbaarheid van de wet, maar het wordt in ieder geval een intensivering van de taak van de burgemeester op een complex maatschappelijk gebied. Deze taak is nu dat de burgemeester op basis van een door een psychiater opgesteld geneeskundige verklaring een verzoek tot inbewaringstelling (ibs) beoordeeld en kan toekennen. Ibs is een spoedmaatregel om iemand bij onmiddellijk dreigend gevaar gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierbij wordt beoordeeld of iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. In de nieuwe opzet is de burgemeester verplicht de patiënt te horen voordat het besluit kan worden genomen.

 Aansluitend op de bestuursvergadering was de Jaarvergadering van hetzelfde NGB in het Spoorwegmuseum, een leuk museum overigens, waar het verhaal van 175 jaar spoorwegen in Nederland wordt verteld. Het museum was tot 1939 een echt treinstation.

Vandaag besloten de Staten van Flevoland met 25 tegen 16 stemmen, voor een hertelling van de stemmen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De hertelling was aangevraagd door het CDA omdat deze partij had berekend dat ze 10 stemmen tekort kwam voor een 4e zetel.  Op donderdag 11 april vindt de hertelling van de stemmen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats en de gemeente bereidt zich hier al op voor. Er moeten 160.000 stemmen opnieuw worden geteld. Zolang er nog steeds handmatig wordt geteld zal de uitslag er altijd laat zijn en zullen er ook bij het tellen fouten kunnen voorkomen op dit soort hoeveelheden stemmen. Het is toch heel erg merkwaardig dat we anno 2019 nog steeds niet opnieuw met de stemcomputer kunnen stemmen.

 Donderdag begon ik met een overleg in Den Haag met de Maatschappelijke Klankbordgroep Evaluatie Natuurpact. Centraal staat de lerende evaluatie over hoe het Natuurnetwerk wegen kan vinden om zowel de biodiversiteit te vergroten als de maatschappelijke betrokkenheid te versterken.

Daarna op weg naar de stad met de oudste universiteit van het land: Leiden. Ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs voor het beste erfgoedbeleid was ik, als voorzitter van het BNG Cultuurfonds, in de Stadsgehoorzaal. De gemeente Rheden won en werd in het juryrapport geprezen voor de ‘uitzonderlijk goede communicatie met de inwoners. Rheden hanteert originele instrumenten, zoals een Historisch tafelkleed en Erfgoedcafés.’

Op weg vanuit een oude stad met een rijk verleden naar een nieuwe stad met een beloftevolle toekomst, bedacht ik me ’s avonds in de trein dat ikzelf woon en werk in een van de grootste cultuurhistorische prestaties die ons land ooit heeft geleverd: Flevoland en de mooie stad waarvan ik burgemeester ben, Lelystad. Door visie werd er uit zout water en modder een nieuwe wereld gecreëerd: een monument op zichzelf.

 Vrijdag was er een bijeenkomst in het kader van de toekomst voor zorg in Flevoland. Met de verschillende partijen is gediscussieerd over knelpunten en oplossingsrichtingen. ’s Avonds met Carolien naar Brabant. Carolien nam daar afscheid van het bestuur van Waterschap AA en Maas. Een mooie en leuke avond. Tevens een goede gelegenheid om asperges bij De Wit in Mariaheide te halen :-).

 Op zaterdag brak het mooie weer door en dat kwam goed uit, want ik was uitgenodigd door de Scouting John F. Kennedy om de aanbouw te openen en hen meteen te feliciteren met hun 35-jarig bestaan. Een bijzonder moment omdat hun ‘bunker’ twee jaar geleden in vlammen was opgegaan. Een mooie vereniging met ongeveer 60 leden en betrokken vrijwilligers.

De rest van het weekend heb ik geprofiteerd van de zon en in de tuin gewerkt. Aan de slag met fruitbomen, tulpen en lavendel. Prettig om te doen, wat wel de nodige spierpijn opleverde. Vanzelfsprekend heb ik ook de berg stukken voor de komende week gelezen.

 Samen met wethouder Nelly den Os werd ik op maandag geïnterviewd in het kader van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Flevoland en programma Geweld hoort nergens thuis. Ook bij dit vaak emotionele onderwerp raken zorg en veiligheid elkaar en het gesprek ging over het zoeken naar de beste aanpak. De rest van de maandag stond in het licht van diverse werkoverleggen.

Die avond ben ik samen met mijn zus naar een concert van Herbert Grönemeyer geweest. Prachtige muzikant die ik nog ken vanuit de tijd dat ik, begin jaren ’90 van de vorige eeuw, in Göttingen studeerde. Grönemeyer zelf komt ook uit Göttingen.

Na haar vergadering heeft het college op dinsdag een bezoek gebracht aan burgemeester en wethouders van Zeewolde. Altijd interessant om eens te kijken hoe het bij een van de buren gaat en wat we voor elkaar kunnen betekenen. De dag werd besloten met een raadsvergadering. Er werd intensief gedebatteerd, onder andere over het armoedebeleid.

 

 

 

 

 

Tussen verkiezingen en uitzwaaien

Woensdag 20 maart was de dag van de verkiezingen voor de waterschappen, Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Ik was vroeg uit de veren om samen met dijkgraaf Hetty Klavers en Commissaris van de Koning Leen Verbeek te stemmen op een bijzondere locatie: het gemaal Wortman. Dit is een van de drie gemalen waarmee Oostelijk Flevoland is drooggemaakt en inmiddels een gemeentelijk monument.

De woensdag stond grotendeels in het teken van de verkiezingen. Ik heb de hele dag door veel stembureaus bezocht (heel fijn dat er altijd weer voldoende mensen zijn die dit belangrijke werk willen doen), mensen gesproken en veel indrukken opgedaan. Ik wil graag complimenten uit laten gaan aan de medewerkers van het verkiezingsbureau. Voor hen was het weer een hele klus om alles goed en zorgvuldig te laten verlopen. ’s Avonds heb ik met hen gegeten en vervolgens heb ik het provinciehuis en het gemeentehuis bezocht in verband met de uitslag en het tellen.

Tussen alle inspanningen rondom de verkiezingen, kwam ook de burgemeesterskring Flevoland bijeen, dit keer samen met de Commissaris van de Koning op het provinciehuis. We hebben nader kennis gemaakt met Harry Dijksma, de nieuwe kamerheer. De kamerheer is een adviseur van de Koning en hij of zij begeleidt en vertegenwoordigt de Koning in zijn ambtsgebied. Iedere provincie in Nederland heeft een kamerheer. Na de burgemeesterskring had ik samen met wethouder van Wageningen een overleg met Georgette Fijneman en Rutger de Vries van het Zilveren Kruis. We hebben aandacht gevraagd voor de situaties die rondom het ziekenhuis spelen.

In verband met een lange verkiezingsavond (ik was rond 3.00 uur. thuis) was negen uur de volgende ochtend wel wat vroeg om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiermee kreeg Bedrijventerrein Noordersluis het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken. In het convenant staan de afspraken over het onderhoud en beheer en de aanpak van overlast en criminaliteit tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

De donderdag stond verder in het teken van een mini-conferentie met de verschillende partners op het gebied van zorg en veiligheid, met als onderwerp: overlast in de wijk. Daarnaast was ik bij een lunchbijeenkomst van de Lelystadse Uitdaging (zie www.lelystadsuitdaging.nl) waar ik iets mocht vertellen over maatschappelijke trends en waren er diverse overleggen in het kader van veiligheid.

Vrijdag heb ik een bezoek gebracht aan de voedselbank in het Gildenhof. Het was een zeer informatief bezoek en erg mooi om te zien hoe veel vrijwilligers zich inzetten voor dit goede doel.

Later op de dag heb ik in Den Haag kennisgemaakt met Gita Salden, de voorzitter van de raad van bestuur van de Bank Nederlandse Gemeente, gevolgd door een vergadering in het Vredespaleis in Den Haag. Dit historische paleis, tussen 1907 en 1913 in Neorenaissance stijl gebouwd, is de zetel van onder meer het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties.

In het weekend heb ik vooral stukken gelezen om de vergaderingen van de week daaropvolgend voor te bereiden en een bezoek aan mijn ouders gebracht, waar ook de nodige klusjes te doen waren.

Op 25 maart werd in een openbare zitting de officiële uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Hiermee is dit proces afgerond Er zijn tijdens de zitting geen bezwaren geuit, wat wil zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat de verkiezingen niet goed zijn verlopen. Wat nog wel kan is dat tijdens de vergadering van de Staten van Flevoland tot hertelling wordt besloten (hetgeen d.d. 27 maart ook is gebeurd en waartoe is besloten). Daarnaast had ik de verschillende kennismakingsgesprekken. Allereerst met de nieuwe directeur van Staatsbosbeheer Flevoland, Wout Neutel, met wie ik onder andere heb gesproken over onze samenwerking.

Ook het gesprek met de directeur van Intermetzo, de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) was boeiend. De taak waarvoor Intermetzo staat is complex en intensief. Criminele jongeren met ernstige gedragsproblemen zitten als gevolg de ernst van hun delict vaak voor langere tijd in deze inrichting. De JJI Lelystad is landelijk leidend voor wat betreft de expertise op het gebied van Licht Verstandelijk Beperkte jongeren met complexe psychische stoornissen en de daarbij passende behandelingen. In de JJI worden alle jongeren voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Iedere jongere die de inrichting verlaat krijgt ook intensieve nazorg. Daarnaast hebben we de toekomst en positie besproken van Intermetzo. Ze bestaan dit jaar vijftien jaar, hebben unieke waardevolle expertise opgebouwd, maar kijken naar een onzekere toekomst. Ik ben nog steeds niet gerust op de situatie rondom JJI’s, in Nederland en de Haagse besluitvorming daarover.

Daarna ging ik op bezoek bij het echtpaar Harmelen-den Heijer ter gelegenheid van hun zestigjarig huwelijk. Een mooi en blij moment. Het echtpaar komt oorspronkelijk uit Scheveningen en Den Haag en ze hadden elkaar ontmoet in het zwembad. ‘s Avonds heb ik samen met wethouder Peter Schot gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Al Iman moskee en Osmanli Mosque in Lelystad.

Dinsdag heeft het college vergaderd op een externe locatie, het bureau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan de Strawinskylaan in Amsterdam. In de middag heeft het college het Amsterdamse havenbedrijf bezocht. Met het oog op de ontwikkeling van de overslaghaven in Lelystad, zijn we uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten die in Amsterdam/Zaanstad in de haven plaatsvinden. Aan het einde van de dag heeft het college afscheid genomen van de vertrekkend gemeentesecretaris Nico Versteeg. Hij heeft acht jaar voor onze stad gewerkt en is intussen in dienst getreden bij de provincie Overijssel. De collegeleden en ondersteuning hebben Nico een vliegles met een Cessna vanuit Lelystad cadeau gegeven.

We hebben hem met waardering uitgezwaaid.